slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ugdymo karjerai programos tikslas -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ugdymo karjerai programos tikslas - - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Ugdymo karjerai programos tikslas -. sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ugdymo karjerai programos tikslas -' - ada


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“

ugdymo karjerai programos tikslas
Ugdymo karjerai programos tikslas -

sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas,

kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Siekiama sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme.

ugdymo karjerai specialist darbo grup gimnazijoje
Ugdymo karjerai specialistų darbo grupė gimnazijoje:

Dir. pavaduotoja L. Vaičiulytė;

IC vadovė L. Šuklienė;

Soc. pedagogė L. Jankauskaitė;

Psichologė J. Gerbenienė;

Mokytoja A. Grincevičienė;

Mokytoja R. Gabšytė.

tyrimo koncepcija 1

Tyrimo koncepcija 1

Karjeros paslaugų poreikio tyrimo mokykloje esmė – sužinoti, koks yra pradinis mokyklų ugdymo karjerai lygis, kokie yra mokinių, jų tėvų, mokytojų karjeros paslaugų poreikiai ir nuostatos į karjeros mokymus.

Pradinio lygio žinojimas leidžia tinkamai ruošti mokymo programas bei vertinti ugdymo karjerai mokymų efektyvumą.

tyrimo koncepcija 2

Tyrimo koncepcija 2

Sužinojus bendrą situaciją, mokyklos, vadovaujantys Ugdymo karjerai modeliu 32.2. paragrafu, nustato prioritetines karjeros kompetencijų ugdymosi kryptis, siektinus rezultatus bei įgyvendinimo būdus.

tyrimo tikslas
Tyrimo tikslas

Uždaviniai

  • Nustatyti mokinių karjeros paslaugų esamą situaciją ugdymo įstaigoje.
  • Nustatyti mokinių karjeros paslaugų poreikį ugdymo įstaigoje.

Ištirti ugdymo įstaigos bendruomenės narių poreikį, nuostatas bei pradinį informacijos lygį Ugdymo Karjerai srityje Ugdymo Karjerai Sistemos sukūrimui, palaikymui ir tobulinimui.

tikslin grup
Tikslinė grupė

Apklausoje dalyvavo 255 I – IV gimnazijos klasių mokiniai.

metodika
Metodika

Tyrimo duomenys renkami naudojant apklausos raštu metodą. Duomenų rinkimo įrankis – anketa. Klausimai pateikiami elektronine forma per apklausų organizavimo elektroninį puslapį arba naudojama popierinė anketos versija.

tyrimo organizavimas
Tyrimo organizavimas

Karjeros koordinatoriai mokyklose gauna:

  • Nuorodą į anketą (arba gali naudotis popierine jos versija);
  • Visą informaciją ir instrukcijas tyrimo organizavimui;
  • Tyrimo grupės bei karjeros konsultantų kontaktus ir reikalingą pagalbą.
duomen apdorojimas
Duomenų apdorojimas

Gauti duomenys suvedami į santykinių dažnių lenteles, kur pateikiamas respondentų atsakymų pasiskirstymas procentais. Procentai skaičiuojami nuo visų dalyvavusių tyrime respondentų skaičiaus. Neatsakiusiųjų į atskirą klausimą procentas lentelėse nepateikiamas, todėl procentų suma eilutėje gali būti nelygi 100 proc.

Analizuojant duomenis porinių santykinių dažnių lentelių pagalba, galime palyginti, pvz.: kaip skiriasi respondentų požiūris į Ugdymą karjerai skirtinguose regionuose arba skirtingų tipų mokyklose (gimnazijose, progimnazijose ar kitose įstaigose).

slide25

Ar savo mokykloje lankai kokias nors pamokas, daugkartinius ar kitus užsiėmimus, kurie skirti Tavo karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų, nuostatų) ugdymui: savęs pažinimo, mokymosi ir darbo pasaulio pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo?

slide26

Ar savo mokykloje turi galimybę išsamiai pasikonsultuoti su specialistais Tau rūpimais mokymosi, profesijos, tarpusavio santykių ir kt. klausimais?

ar per pra jusius mokslo metus esi savo mokykloje konsultav sis su karjeros specialistais
Ar per praėjusius mokslo metus esi savo mokykloje konsultavęsis su karjeros specialistais?
tyrimo rezultat panaudojimas

Tyrimo rezultatų panaudojimas

Pradinio lygio žinojimas leidžia tinkamai ruošti mokymo programas bei vertinti ugdymo karjerai mokymų efektyvumą. Naudodamiesi surinkta informacija konkrečioje mokymo įstaigoje, Karjeros specialistai (koordinatoriai ir konsultantai):

planuoja Ugdymo karjerai veiklas ugdymo įstaigose;

ruošia ugdymo turinį (mokymo programas);

remdamiesi gautais rezultatais ir atsižvelgdami į ugdytinių poreikius, kuria ir diegia Ugdymo karjerai sistemą.

ad