den innovative arbejdsmilj politik og arbejdsmilj indsats n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEN INNOVATIVE ARBEJDSMILJØPOLITIK OG ARBEJDSMILJØINDSATS PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEN INNOVATIVE ARBEJDSMILJØPOLITIK OG ARBEJDSMILJØINDSATS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
acton-collins

DEN INNOVATIVE ARBEJDSMILJØPOLITIK OG ARBEJDSMILJØINDSATS - PowerPoint PPT Presentation

92 Views
Download Presentation
DEN INNOVATIVE ARBEJDSMILJØPOLITIK OG ARBEJDSMILJØINDSATS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEN INNOVATIVEARBEJDSMILJØPOLITIKOGARBEJDSMILJØINDSATS v/ Jens Jensen, Arbejdstilsynet Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 2. Innovation ”Innovation er, når en ny idé implementeres og skaber værdi” Ide Værdi Implementering Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 3. Arbejdsmarkedsudviklingen 1975 – 1998 1999 - 2004 Arbejdsmiljø Sundheds- fremme Arbejdsmiljø Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 4. Arbejdsmarkedsudviklingen 2005 - 2006 2007……. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Sundheds-fremme Velfærd / nedslidning Sundheds- fremme Sygefravær Sygefravær Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 5. Beskæftigelsesministeriets Forretningsstrategi • Øge udbuddet af arbejdskraft • Øge borgernes og virksomheders mulighed for selvbetjening • Forbedre rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere • Arbejde systematisk med innovation Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 6. EU´s Arbejdsmiljøstrategi 2007 - 2011 • Antallet af arbejdsulykker i EU skal reduceres med 25%. • Der skal ske forbedring og forenkling af gældende lovgivning og bedre gennemførelse i praksis. • Der skal fastlægges og gennemføres nationale strategier. • Der skal ske en integrering af arbejdsmiljø i andre nationale og europæiske politikområder. • Endvidere skal der ske en bedre kortlægning og vurdering af potentielle nye risici gennem øget forskning, udveksling af knowhow og praktisk udnyttelse af resultater. Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 7. Europæisk Scoreboard • Statistikker • Nationale strategier • Arbejdsulykker • Arbejdsrelaterede helbredsproblemer (m/fokus på MSD og stress) • Kemi • Forebyggende potentiale Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 8. Væsentlige problemer4 prioriterede • Arbejdsulykker 20% • Støj 15% / 10% • Psyk. arbejdsmiljø 10% • Muskel- og skeletbesvær 10% Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 9. Arbejdsmiljøreguleringsfilosofi 1975 - 1995 1996 - 2001 • Ansvar • Risikofaktorer/Prioritering • Tilpasset tilsyn • Afgift / gebyr • Certifikater • BST • Ansvar • Risikofaktorer • Brancher • BST Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 10. Arbejdsmiljøreguleringsfilosofi 2002 - 2004 2005 - 2006 • Ansvar • Risikofaktorer/Prioritering • Tilpasset Tilsyn • Certifikater • BST • Ansvar • Risikofaktorer/Prioritering • Screening / Tilpasset Tilsyn • Rådgivning • Certifikater • Aftaler • Smiley Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 11. Arbejdsmiljøreguleringsfilosofi 2007….. • Ansvar / Ansatte • Risikofaktorer / Prioritering • Screening / Tilpasset tilsyn • Rådgivning • Certifikater • Aftaler • Smiley • Velfærd (nedslidning) • Forebyggelsesfond Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 12. Innovationsområder 2008…… • Sygefraværsplan • Administrative byrder • Sikkerhedsorganisation • Forebyggelseskommission • Rygeloven • Ulykkeshandlingsplan / Straf • Unge menneskers farlige arbejde • Belønningsordning Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008

 13. Søren Kirkegaard ”Livet skal leves forlæns men forstås baglæns” Arbejdstilsynet 1873 - 2008 Sikkerhedsledernes årskonference 22. – 23. april 2008