birlikli renme kuram n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
İşbirlikli Öğrenme Kuramı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

İşbirlikli Öğrenme Kuramı - PowerPoint PPT Presentation


 • 449 Views
 • Uploaded on

İşbirlikli Öğrenme Kuramı. A Flowing PowerPoint Template. “ İ nsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek ve motor değildir; atom enerjisi veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey de değildir. İnsanın en büyük buluşu anlaşarak, ekip halinde uyum içinde çalışabilmesidir.” B. Jenning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İşbirlikli Öğrenme Kuramı' - acton-collins


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
birlikli renme kuram

İşbirlikli Öğrenme Kuramı

A Flowing PowerPoint Template

slide2

“İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek ve motor değildir; atom enerjisi veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey de değildir. İnsanın en büyük buluşu anlaşarak, ekip halinde uyum içinde çalışabilmesidir.”

B. Jenning

grup nedir
Grup Nedir?
 • Ortak bir hedefe ulaşmak yada ortak bir amacı gerçekleştirmek için etkileşimde bulunan ve birbirine bağlı olan, iki yada daha fazla sayıda bireyden meydana gelen topluluktur.
grup nedir1
Grup Nedir?
 • Bir Grubu Herhangi Bir Topluluktan Ayıran En Önemli Özellikleri:
 • Karşılıklı Bağımlılık
 • Etkileşim
 • İş Birliği
 • Paylaşılan Ortak Amaçlar
grup al mas nedir
Grup Çalışması Nedir?
 • Birkaç kişinin, bir çalışmayı belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için, beraberce yaptıkları tüm etkinliklere Grup Çalışması denir.
grup al mas n n nemi
Grup Çalışmasının Önemi
 • Grupla çalışma, bireyin kendisini geliştirmesine, çeşitli şekillerde ifade etmesine ve belli rol ve statülere sahip olmasına olanak sağlar.
grup al mas n n nemi1
Grup Çalışmasının Önemi
 • Grupla çalışma, bireyin kendisini geliştirmesine, çeşitli şekillerde ifade etmesine ve belli rol ve statülere sahip olmasına olanak sağlar.
renme ortamlar

Öğrenme

 • Ortamları
Öğrenme Ortamları
 • Bireysel
 • (İndividualistic)
 • Öğrenme Ortamı
 • Yarışmacı
 • (Competitive)
 • Öğrenme Ortamı
 • İşbirlikli
 • (Collaborative)
 • Öğrenme Ortamı
birlikli collaborative renme nedir
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?
 • İşbirlikli öğrenme, basitçe: öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek, öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak ele alınabilir.
 • Başka bir değişle: Ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin küçük gruplar halinde (2-6 kişilik) işbirliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme-öğretme metodudur.
birlikli collaborative renme nedir1
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?
 • İşbirlikli öğrenme, ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmeyi ve elde edilen verimden tüm üyelerin yarar sağlamasını hedefler.
birlikli collaborative renme nedir2
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?
 • Sıradan bir grup çalışması değildir.
 • Her öğrenci eşit katkı sağlamalıdır. Başkalarının başarısına ortak olamaz.
 • Yarışmacı öğrenmede olduğu gibi, gruplar arası yarışma söz konusu değildir.
 • Aksine her öğrenci, diğer öğrenciler başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilir.
 • Ve diğer arkadaşlarının öğrenmesine yardımcı olur.
birlikli collaborative renme nedir3
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?
 • Küme çalışması değildir.
 • Küme çalışmalarında olduğu gibi görev dağılımı yoktur. Birlikte çalışma söz konusudur.
 • Küme çalışmaları belli bir projenin hazırlanmasına yöneliktir. Oysa isbirlikli öğrenme kuramı hemen hemen tüm konularda kullanılabilir.
birlikli collaborative renme nedir4
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?
 • İsbirlikli öğrenme sihirli değnek değildir.
 • İşbirlikli öğrenme etkili, kullanışlı ve çağdaş bir öğrenim yöntemi olmasının yanında her yerde, her türlü soruna çözüm bulmayabilir.
 • Bir öğretim yönteminin getirebileceği kadar çözüm getirebilir. Öğretim ortamında yer alan, öğretim yöntemi dışındaki etkenlerin rolü unutulmamalıdır.
birlikli renmenin zellikleri
İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri
 • Grup üyeleri, öğrenilecek materyali anlama ve daha fazla çalışma konusunda birbirlerinin teşvik eder, konuları aralarında tartışarak bilgi paylaşımınısağlarlar.
birlikli renmenin zellikleri1
İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri
 • Hiçbir üyenin çaba sarf etmeksizin grup başarısından yararlanmasına izin verilmez.
 • Öğrenciler, tek başlarına oturup kendi üzerlerine düşeni yapmazlar. Tam tersine herkes birbirine karşı sorumluluk duyar.
 • Bütün üyelerin öğrenmesi ve diğerlerinin öğrenmesine katkı sağlanması esas olduğu için bireysel performans düzenli bir şekilde kontrol edilir.
birlikli renmenin zellikleri2
İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri
 • Performans puanı ortaktır.
 • Sonuçta elde edilen verim, grup üyelerinin bireysel performansının toplamından büyüktür.
    • (bütün üyeler bireysel çalışmaları halinde elde edebilecekleri verimin daha fazlasını böyle bir grup çalışmasında elde edebilirler.)
birli i in gereken ko ullar
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Grup Ödülü

 • İşbirliğini sağlamada ve etkili kılmada esas olan grup ödülünün verilmesidir.
 • Dikkat edilmesi gereken ödülün grup ürününe verilmesidir.
birli i in gereken ko ullar1
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Olumlu Bağımlılık

 • İşbirliğinin en önemli koşuludur.
 • Bireylerin ortak amaç ve ödül için çabalarını birleştirecekleri bir durum yaratır.
 • Grup üyelerinin eğer birlikte çalışırlarsa başarabileceklerine inanmasıdır.
 • Her üyeye birbirini tamamlayacak roller verilerek ortaya çıkarılabilir.
birli i in gereken ko ullar2
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Bireysel Değerlendirilebilirlik

 • Grup başarısının bireylerin öğrenmesine bağlı olması durumudur.
 • Bireysel değerlendirebilirlik, her öğrencinin öğrenme malzemesini öğrenme ve yapılması gerekenleri yapma sorumluluğunu taşıması ile sağlanabilir.
birli i in gereken ko ullar3
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Sosyal Beceriler

 • Öğrencilere kişiler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği öğretilmeli ve bütün öğrencilerin bunları kullanmaları özendirilmelidir.
 • Uygulamalar sırasında sosyal ilişki üzerinde durulması öğrenmenin etkinliğini artıracaktır.
birli i in gereken ko ullar4
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Eşit Başarı Fırsatı

 • Öğrencilerin gruplarına kendi edimlerini geliştirerek katkıda bulunmasıdır.
 • Öğrencilerin başarı durumuna bakılmaksızın eşit derecede gayret etmeleri ve her öğrencinin katkısının değerlendirilmesi demektir.
birli i in gereken ko ullar5
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Yüz Yüze Etkileşim

 • Grup üyelerinin birbirini cesaretlendirmesi, desteklemesi ve yardım etmesini ifade eder.
 • Öğrenmenin daha etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesi açısından önemlidir.
 • Grup üyeleri karşılaştıkları problemleri nasıl çözdüklerini birbirine açıklamalı, edindikleri fikirleri grup arkadaşlarıyla tartışmalı ve bu hususlarda birbirlerini cesaretlendirmeli, desteklemeli ve yardım etmelidirler.
 • Böylece üyeler, birbirinin başarılarının yükselmesine katkıda bulunmuş olurlar.
birlikli renme teknikleri
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sınıf İçinde Uygulanacak İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Bazıları

 • Küçük Grupla Öğrenme Tekniği
 • Ayrılıp Birleşme Tekniği
 • Takım Oyun Turnuvaları Tekniği
 • Grup araştırması Yöntemi
birlikli renme teknikleri1
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri
 • Küçük Grupla Öğrenme Tekniği
 • 2-6 kişilik gruplar, öğretmenin belirlediği ana konunun alt konularından birini seçerek araştırırlar.
 • Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır.
 • Kendi grup arkadaşlarıyla tartışırlar.
 • Sınıfa sunu yaparlar.
 • Öğrenciler bu sunuyu değerlendirir
birlikli renme teknikleri2
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri
 • Ayrılıp Birleşme Tekniği
 • Konular, üye sayısı kadar küçük parçalara ayrılır
 • Her gruptan bir üye ayrılır ve yeni bir grup oluşur
 • Yeni grup üyeleri çalışma yapar
 • Öğrendiklerini eski grup üyelerine aktarır
 • Gruplara sınav verilir, sonuçlar bireysel olarak değerlendirilir.
birlikli renme teknikleri3
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri
 • Takım Oyun Turnuvaları Tekniği
 • 4-5 kişilik öğrenci takımları oluşturulur.
 • Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır.
 • Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır.
 • Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar.
 • Turnuva masaları hazırlanır
  • Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır.
  • Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir
birlikli renme teknikleri4
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri
 • Grup Araştırma Yöntemi
 • Bir konu alt konulara ayrılarak gruplara dağıtılır
 • Grup üyeleri bu alt konuyu bölümlere ayrılır ve iş bölümü yapılır.
  • Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır.
 • Öğrenciler arası iletişim sağlanır
  • İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir
 • Öğretmen rehberdir.
birlikli renme teknikleri5
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri
 • Grup Araştırma Yöntemi
 • Burada Öğrenciler;
  • Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar
  • Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler
  • Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar.
bilgisayar destekli birlikli renme cscl
Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme (CSCL)
 • Web 2.0 araçlarının gelişimi ile de bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme kavramı (e-işbirliği) son yıllarda kendinden oldukça söz ettirmiştir.
 • Çevrimiçi işbirlikliöğrenme, öğrencilerin internet yoluyla birbirleriyle etkileşime geçtikleri, küçük gruplar içerisinde iletişim kurarak öğrenme ortamı oluşturdukları alandır.
bilgisayar destekli birlikli renme cscl1
Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme (CSCL)
 • Çevrimiçi İşbirlikli ve Kubaşık Öğrenme Yapıları
  • Tartışma Yapıları: Bir forum ya da tartışma alanı üzerinde öğrenenlerin konu üzerine tartışıp öğrenmelerini geliştirdikleri yöntem.
  • Paylaşım Yapıları:Tartışma yapılarının bir adım ötesinde, öğrencilerin Network üzerinden bilgilerini paylaşabildikleri, birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulundukları yöntem.
  • İşbirlikli Yapılar: Öğrenenlerin sadece bilgiyi paylaştıkları değil, öğrenmelerini tasarladıkları ve işbirliği yoluyla ürün ortaya koydukları yöntem.
bd n n genel karakteristikleri
BDİÖ’nün Genel Karakteristikleri
 • Bireyler grup çalışmasına dönüşümü beklemeden, akışı kesmeden ve istedikleri zaman katkıda bulunabilir,
 • Katkıda bulunmalar, haftanın yedi günü, günün veya gecenin herhangi bir saatinde olabilir,
 • Grup çalışmalarına herkes katkıda bulunur,
 • Gruplarda işbirlikli olarak çalışma fırsatı daha çoktur. BDİÖ teknolojileri, yüz-yüze ortamlarda gerçekleştirilmesi zor olan işbirlikli öğrenme ve grup yöntemlerini destekler.