bok an nikola dragana rankovi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protokol sloja mreže PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protokol sloja mreže

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
abla

Protokol sloja mreže - PowerPoint PPT Presentation

241 Views
Download Presentation
Protokol sloja mreže
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bokšan Nikola Dragana Ranković Protokol sloja mreže

 2. X-25 standard • Je komunikacijski standard koji specifira interfejs između HOST-a sistema sa jedne i mreže za paketsku komutaciju sa druge strane. • X-25 je protokol sloja mreže

 3. Slojevi u X-25 • Postoje 3 sloja: • - fizički sloj • - sloj veze • - paketski sloj (sloj mreže)

 4. Fizički sloj • Fizički sloj-zadužen je za medijume preko kojih se šalju informacije.On definiše fizička i električna svojstva mrežnih uređaja.

 5. Sloj veze • Sloj veze-brine se za razmenu podataka između mrežnih uređaja i za detekciju i korekciju mogućih grešaka u fizičkom sloju.

 6. Mrežni sloj • Mrežni sloj-ima zadatak da pakete koji dođu do njega (a cilj im niije na lokalnom mrežnom segmentu) prosledi dalje,a pakete koji su namenjeni lokalnoj mreži prosledi na lokalnu mrežu.

 7. DCE • DCE je uređaj na mrežnoj strani veze “korisnik-mreža” (modem). • To je uređaj koji omogućava fizičko povezivanje na mrežu, prosleđuje saobracaj i daje signal koji služi za sinhronizaciju prenosa podataka između DTE i DCE uređaja

 8. DTE • DTE je uređaj koji se nalazi na korisničkoj strani veze “korisnik-mreža” (ruter). Moze da služi kao izvorište, odredište ili i jedno i drugo. Povezuje se na mrežu preko DCE uređaja i koristi signal za sinhronizaciju koji uzima od DCE.

 9. Frame Relay • FRAME RELAY je protokol za prenos podataka sličan protokolu X.25 • Frame Relay je značajno brži protokol, ali bez ikakve garancije po pitanju integriteta podataka I ne obezbeđuje kontrolu podataka

 10. Ram Frame Relay-a • Frame Relay koristi sinhroni HDLC format rama, dužine do 4KB. • Ram se sastoji od 5 polja: • Prvo i peto polje su zastavice • Drugo polje je zaglavlje rama • Treće polje je informaciono • Četvrto polje je FCS-polje za proveru

 11. Frame Relay korisiti sinhroni HDLC format rama, dužine do 4KB. • DLCI – identifikator veze • EA Extended Address – bit proširene adrese, nalazi se na kraju svakog DLCI bajta • C/R – bit koji slijedi iza najznačajnijeg bita DLCI bajta • Kontrola zagušenja – koristi posljednja 3 bita, to su bitovi FECN, BECN i DE. Služe kontrolisanju Frame Relay mehanizama indikacije o zagušenjima. Ako komutator postavi vrednost FECN bita u jedinicu to je indikacija DTE uređaju da je došlo do zagušenja na putu od pošiljaoca do primaoca podatka. BECN bit ima istu ulogu kao i FECN bit, samo za obratansmer. DE bit koji DTE uređaj postavi u jedinicu označava paket kao manje važan paket za razliku od nemarkiranih paketa. Na taj način je omogućeno određivanje prioriteta pri odbacivanju paketa u slučaju zagušenja.

 12. Prenos podataka može biti: • Konekcioni • Beskonekcioni • Konekcioni servisi su pouzdani. • Beskonekcioni servisi su nepouzdani.

 13. Konekcioni servisi • Kodkonekcionihservisa, prenosupodatakaizmeđuizvoraiodredištaprethodniuspostavljanjekonekcije. • Konekcija se možerazumetikaovirtuelnaputanjazaprenossvihpodatakakojićebitirazmenjivani u komunikacijiizmeđudvestrane. • Konekcijaolakšavaproceskontroleprotoka, numeracijupodataka, potvrđivanje, kaoiretransmisijuoštećenihiliizgubljenihpodataka.

 14. Beskonekcioni servis • Kod beskonekcionih servisa ne postoji konekcija, već se svaki datagram tretira kao nezavisna jedinica. • Datagrami nisu numerisani, a pošto do odredišta mogu stići izvan redosleda, beskonekcioni transportni protokol nije u mogućnosti da rekonstruiše njihov prvobitni redosled. • Beskonekcioni protokoli se ne bave kontrolom grešaka i kontrolom protoka

 15. Virtuelne linije • Virtuelne linije mogu biti: • Komutirane-linije koje se dinamički uspostavljaju • Permanentne (stalne)-linije koje su fiksne i unapred određene prema dogovoru korisnika i davaoca usluge.

 16. KRAJ