Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KYOTO PROTOKOL PowerPoint Presentation
Download Presentation
KYOTO PROTOKOL

KYOTO PROTOKOL

986 Views Download Presentation
Download Presentation

KYOTO PROTOKOL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KYOTO PROTOKOL

  2. KYOTO PROTOKOL NEDIR? Kyoto Protokol, gelismis lkelerin 2000 yilindaki sera gazi emisyonlarini 1990 yili seviyesinde tutmak iin Birlesmis Milletler Iklim Degisikligi ereve Szlesmesi (BMIDS) bnyesinde ykmllklerin daha siki hale getirilmesi ve baglayici bir belge olmasi amaciyla 1997 yilinda hazirlanmis ve imzaya sunulmustur.

  3. KYOTO PROTOKOLܒNN AMACI NEDIR? Kyoto Protokolnn amaci, Iklim Degisikligi ereve Szlesmenin EK-1inde yer alan lkelerin sera gazi salinimlarini,2012 yilina kadar 1990 seviyesinin % 5.2 altina dsrmektir.

  4. Kyoto Protokol, 1990 yilinda hesaplanan toplam CO2 emisyon miktarinin en az %55inden sorumlu EK-1 lkelerinin protokoln iinde yer almasi ve 55 lke tarafindan onaylanmasinin gerekliligi ile 1997 yilinda olusturulmasina ragmen uzun sre yrrlge girememistir. Rusya Federasyonunun,55.lke olarak 2004 yilinda Protokol onaylamasiyla birlikte Kyoto Protokol 16 Subat 2005 yilinda resmen yrrlge girmistir.

  5. BMIDS KAPSAMINDAKI LKELERIN GREV KLASMANLARI ve GREVLERI Ek-1; OECD+AB+pazar ekonomisine geis sresindeki lkeler, sera gazi salinimi azaltma sorumluluguna sahipler. Ek-2; OECD+AB-15, teknoloji transferi ve mali destek saglama sorumluluguna sahipler. Ek-1 Disi; diger lkeler: in, Hindistan, Meksika, Brezilya, sera gazi salinimla ilgili hibir ykmllkleri yok.

  6. EK-1 LKELERI -ABD -AVUSTURYA -EK CUMHURIYETI -FRANSA -IRLANDA -ITALYA -LITVANYA -POLONYA -SLOVENYA -YUNANISTAN -ALMANYA -BELIKA -DANIMARKA -HOLLANDA -ISPANYA -IZLANDA -LKSEMBURG -PORTEKIZ -SLOVAKYA -TRKIYE -AVRUPA BIRLIGI -BEYAZ RUSYA -ESTONYA -HIRVATISTAN -ISVE -JAPONYA -KANADA -ROMANYA -UKRAYNA -LIECHTENSTEIN -AVUSTRALYA -BULGARISTAN -FINLANDIYA -INGILTERE -ISVIRE -LETONYA -NORVE -RUSYA FEDERASYONU -YENI ZELANDA -MONAKO

  7. EK-2 LKELERI -ABD -AVUSTURYA -FRANSA -ISPANYA -IZLANDA -NORVE -ALMANYA -BELIKA -HOLLANDA -ISVE -JAPONYA -PORTEKIZ -AVRUPA BIRLIGI -DANIMARKA -INGILTERE -ISVIRE -LKSEMBURG -YENI ZELANDA -AVUSTRALYA -FINLANDIYA -IRLANDA -ITALYA -KANADA -YUNANISTAN

  10. KYOTO PROTOKOL ESNEKLIK MEKANIZMALARI

  11. ESNEKLIK MEKANIZMALARI Iklim degisikligine neden olan sera gazi emisyonlarinin nereden ve nasil meydana geldiginin kresel etkiler aisindan hibir nemi bulunmamaktadir. Zira, emisyon kaynaklarina iliskin alinacak tedbirlerin mekansal bir nemi yoktur. Nihai hedef, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazi emisyon indirimin en az maliyetle gereklestirilmesidir.

  13. EMISYON TICARETI(EMISSION TRADING-ET) Kyoto Protokolnn 17. Maddesi ile dzenlenmis olan bu mekanizma, Ek-1 lkeleri arasinda emisyon ticaretini mmkn kilmaktadir. Ek-1 listesinde yer alan herhangi bir taraf lke, Ek-Bde belirlenmis olan emisyon azaltim miktarinin bir blmnn ticaretini yapabilir. Diger bir ifadeyle taahht edilen emisyon miktarindan daha fazla azaltim yapan taraf lke, emisyonundaki bu ilave azaltimi bir baska Ek-1 lkesine satabilir.

  14. EMISYON TICARET SISTEMININ AMACI Emisyon Ticareti Sistemi (ETS), ABnin Kyoto Protokolne iliskin hedeflerinin daha etkin bir biimde gereklestirilmesine yardimci olabilmek amaciyla hayata geirildiginden, Kyoto Protokolne tam olarak uyumlu bir uygulamadir. Bu kapsamda, AB- ETSye tabi olan lkelerin firmalari, AB iinden veya disindan elde ettikleri, Emisyon Azaltim Uniteleri (Emissions Reduction Units-ERUs) ve Emisyon Azaltim Sertifikasi (Certified Emissions Reduction-CERs)leri Kyoto protokolnn birinci taahht dneminin baslangici olan 2008 yilindan itibaren kendi hedeflerinin tutturulmasinda kullanabilmektedirler. CERs ve ERUs, karbon piyasalarinda islem grebilirler. (1 CERs=1 metric ton CO2)

  15. ETSNIN ISLEYIS MEKANIZMASININ TEMELI ETSnin isleyis mekanizmasi temelinde emisyon ticaretinin birimi olan tahsisatlar yatmaktadir.Bir tahsisat birimi, bir ton CO2 salinim hakki anlamina gelmektedir. ye lkeler 2005-2007 dnemi iin Ulusal Tahsisat Planlari (National Allocation Plans, NAPs) ile kapsam dahilindeki tesislerine belirli miktarlardaki tahsisatlari (kota) cretsiz olarak dagitmakta, yani bu tahsisat miktarina karsilik gelen karbondioksitin herhangi bir cret talep etmeden salinmasina izin vermektedirler. ETS erevesinde NAPs ile dagitilan Avrupa Birligi Tahsisat ( European Union Allowance-EUA)lari karbon piyasalarinda alim satima, zerinde opsiyon yazmaya ve vadeli islem yapmaya konu olan rnler olmaktadir.

  16. DAGITILAN KOTANIN NEMI Dagitilan kotalarin miktarinin sinirli olmasi, bir ticaret piyasasi olusumu iin gerekli olan kitligi yaratmaktadir. Emisyonlarini kendi kotalarinin altinda tutabilen tesisler kotalarinin kullanmadiklari kisimlari o zamanki arz ve talep durumuna bagli olarak ortaya ikan fiyattan satabilmektedirler.Emisyon kotalarinin iinde kalmakta zorlanan tesisler ise,enerji etkin teknolojilere yatirim yapmak,daha az karbon yogun enerji kaynaklarina ynelmek gibi emisyon azaltici tedbirleri uygulamak,piyasadan ekstra kota satin almak,veya bu ikisinin belirli bir karisiminin uygulanmasi seeneklerinden en ucuz maliyetli olanini semek durumunda kalacaktir. Bylelikle emisyonlarini en etkin maliyet yolla azaltilmasi garanti altina alinmis olacaktir.

  17. KOTANIN DAGITIMI ETSnin 2005-2007 dnemini kapsayan ilk asamasinda kotalarin en azindan %95i tesislere cretsiz dagitilirken, 2008-2012 dnemini kapsayan ikinci asamada cretsiz dagitilan kisim kotalarin en az 90i olacaktir. Kotalarin yalnizca ETS ile kapsanan retim tesislerine dagitilabilmesine karsin, tm zel ve tzel kisilerin piyasadan kota alim satimi yapabilmesine izin verilmektedir.

  18. NAPLARIN HAZIRLANMASI NAPlar, ETSyi olusturan yasal ereveye gre hazirlanmaktadir. NAPlarin hazirlanmasi kapsaminda bir ye lkenin NAPi o lkenin Kyoto hedefini yansitmalidir. Kotalarin gereginden fazla dagitilmasi durumunda emisyonlarin azaltilmasi iin ETS ile kapsanmayan sektrlerde daha fazla aba gsterilmesi gerekecektir. Bu ise ticaret mekanizmasina nazaran daha az maliyet yaratacaktir.

  19. ORTAK UYGULAMA(JOINT IMPLEMENTATION) Protokoln 6. Maddesi ile dzenlenen bu mekanizma Ek-I lkeleri arasinda gerekli sartlarin saglanmasi kosuluyla, insan kaynakli sera gazi emisyonlarinin azaltilmasini amalayan projelerden Emisyon Azaltma Kredisi (Emission Reduction Unit) kazanir ve kazanilan bu krediler toplam emisyon azatlim hedeflerinden dslr.

  20. ORTAK UYGULAMANIN FAYDALARI Ek-1 taraflarinin diger Ek-1 lkelerinde emisyonlarinin azaltilmasina veya sera gazlarinin giderilmesine ynelik faaliyetler yrtmesine olanak saglanmaktadir. Ortak Yrtme mekanizmasi yoluyla gereklestirilen projeler sayesinde emisyonlarda kaydedilen azalma miktari ERU (Emission Reduction Unit - Emisyon Azaltma Birimi) adi verilen bir birimle hesaplanir ve katkida bulunan Ek-1 lkeleri ve bu lkelerin firmalari bu tip projelerden kazandiklari ERUlan kendi emisyon hedeflerinin tutturulmasinda kullanabilirler.

  21. TRKIYE VE ORTAK UYGULAMA SISTEMI Trkiyenin bir EK-1 lkesi olmasi dolayisiyla, Kyoto Protokoln onayladiginda bu mekanizmadan yararlanmasi sz konusu olabilecektir. Bu kapsamda sera gazi salinimindan sorumlu lkeler ve sektr firmalari, enerji verimliligini artirmaya veya sera gazlarini azaltmaya ynelik projelerin gereklestirilmesinde diger Ek-1 lkelerinden destek saglayabilecek veya diger firmalara verdikleri destek karsiliginda kazandiklari ERUlari emisyon hedeflerini tutturmak amaciyla kullanabileceklerdir.

  22. KARBON AZALTIMINA YNELIK EVRECI KURULUSLAR Kyoto Protokol ile sertifikalandirilmamis ancak karbon azaltimina ynelik evreci kuruluslar tarafindan verilen gnll emisyon sertifikalari ikartilabilir. (1VER=1 metric ton CO2) -Tasdikli Emisyon Azaltimi (Verified Emission) Reductions-VER) -Gnll Takas Standardi(Voluntary Offset Standard- VOS/VER) -Altin Standart (Gold Standard VER) -Gnll Karbon Standarti (Voluntary Carbon Standard- VCS/VER)2 -Tasdikli Emisyon Azaltimi +( Verified Emission Reductions VER+) lke ve firmalar karbon azaltimina ynelik yukarida belirtilen sertifikalardan birine basvurarak gnll olarak karbon azalatimina gittiklerini belgeleyebilirler.

  23. TEMIZ KALKINMA MEKANIZMASI(CLEAN DEVOPMENT MECHANISM CDM) Ek-1 ve Ek-1 Disi lkeler arasinda uygulanacak olan bu mekanizma, Protokoln 12. Maddesi ile dzenlenmistir. Bu mekanizma ile Ek-1 Disi lkelerin srdrlebilir kalkinma ilkesi dogrultusunda sera gazi azaltimina katki saglamalari amalanmaktadir. Ek-1de yer alan taraflarin emisyon azaltim taahhdn gereklestirmek iin Ek-1 Disi lkelerde yapacaklari proje faaliyetleri sonucunda Sertifikalandirilmis Emisyon Azaltimi (Certified Emission Reductions-CER) elde edeceklerdir. Elde edilen Sertifikalandirilmis Emisyon Azaltimi (Certified Emission Reductions-CER) ile ilgili projeler daha sonra kendi projeleri iin kredi temini firsati yaratmis olacaklardir.

  24. TEMIZ KALKINMA PROJESI ILE ILGILI BAZI ISTATISTIKLER Temiz Kalkinma Mekanizmasi-CDM basvuru ve onay datalarina baktigimizda, Birlesmis Milletler Iklim Degisikligi Szlesmesi (BMIDS) erevesinde aiklanan Mayis 2010 istatistiklerine gre,toplamda 422.461.632 CERs talebinde bulunulmustur. Bu talep zerinden 411.252.761 CERs ihra edilmistir. Toplam 4200 adet CDM projesinden 2206 adedi kayda alinmis olup, halen 86 proje kayit iin sirada beklemektedir.

  25. TEMIZ KALKINMA PORJESI ILE ILGILI BAZI GRAFIKLER Asagidaki grafikte grlecegi zere % 49 oran ile in en ok CERs ihra eden lkedir. BMIDS datalarina bakildiginda da ine ait bir ok proje onay asamasinda beklemektedir.

  28. CDM IIN YATIRIMLAR 2010-2012 yillari arasinda gelismis lkeler, gelismekte olan lkelere 30 milyar USD fon saglanmasi hedeflenmektedir. AB 10,6 milyar USD, Japonya 11 milyar USD ve ABD 3,6 milyar USD vaat etmektedir. Gelismekte olan lkelerin ise 2020 yilina kadar sera gazi salinim azaltima ynelik projeler iin toplam 100 milyar USD fon destegi almasi hedeflenmektedir.

  29. KYOTO PROTOKOL KYOTO PROTOKOL ve TRKIYE

  30. KYOTO PROTOKOL ve TRKIYE Trkiye, 26 Agustos 2009 tarihi itibariyle Kyoto Protokolne resmen taraf olmustur. Birlesmis Milletler Iklim Degisikligi ereve Szlesmesi (BMIDS) kapsaminda yer alan ana szlesme listesinden zel sartlari taninarak Ek-1 listesinde yer almaktadir. zel durumu nedeniyle gelismekte olan lke statsn benimsetmis ve konumu geregi emisyon azaltim sorumlulugu yoktur. Ancak 2012 sonrasi yeni iklim rejimi Trkiyeyi yakindan ilgilendirecektir. Birlesmis Milletler Iklim Degisikligi ereve Szlesmesi ve Trkiyenin katilimi asagidaki tabloda gsterilmistir. 2012 yilindan sonra Trkiyenin zel sart konumu tekrar gzden geirilecektir.

  31. PROTOKOL EREVESINDE TRKIYENIN ALISMALARI Protokol erevesinde enerji verimliligini ilgilendiren politika ve tedbirler ierisinde, Trkiye asagidaki konular zerinde girisim ve gayret ierisindedir. -Ulusal ekonominin ilgili sektrlerinde enerji verimliliginin artirilmasi -Yeni ve yenilenebilir enerji esitlerinin, karbondioksit tutma teknolojileri ile ileri ve yeniliki evre dostu teknolojilerin arastirilmasi, gelistirilmesi, tesvik edilmesi ve yayginlastirilmasi -Sera gazlari emisyonlari nedeniyle szlesmenin amacina ve piyasa aralarinin aksine faaliyet gsteren sektrlerin tamamina ynelik tm mali tesviklerin, vergi ve gmrk muafiyetlerinin ve sbvansiyonlarin asamali olarak azaltilmasi veya tamamen kaldirilmasi -Ilgili sektrlerde kapsami disindaki sera gazlari emisyonlarinin sinirlandirilmasi ve azaltilmasina ynelik politika ve tedbirlerin tesvik edilmesini amalayan reformlarin cesaretlendirilmesi Trkiyenin, yeni olusacak iklim rejiminde gelismekte olan lkelere saglanmasi ngrlen teknoloji ve finansman fonlarindan faydalanmasi, rekabet gcn korumasi ve dsk karbonlu ekonomiye geisi aisindan byk nem arz etmektedir.

  32. Kaynaka: -United Nations Framework Convention on Climate Change-Fact Sheet -Europena Comission-Environment-Statistics -www.dpt.org.tr -www.ecosecurities.com -www.orbea.com -www.tradingmarkets.com -evre ve Orman Bakanligi-Iklim Degisikligi Web Sitesi -evre ve Orman Bakanligi-Iklim Degisikligi, Trkiye ve Kopenhag 15.Taraflar Konferansi -TSIAD-Kopenhag iklim Zirvesi Degerlendirmesi -Trkiye imento Mstahsiller Birligi -http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html