anatomia e organizates publike fuqia burokratike dhe politikat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anatomia e Organizates Publike. Fuqia Burokratike dhe Politikat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anatomia e Organizates Publike. Fuqia Burokratike dhe Politikat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Anatomia e Organizates Publike. Fuqia Burokratike dhe Politikat - PowerPoint PPT Presentation


 • 451 Views
 • Uploaded on

Anatomia e Organizates Publike. Fuqia Burokratike dhe Politikat. Prof. Assoc. Dr. Andri KOXHAJ. Burimet e Brendshme te Vlerave . Roli i menaxhimit te larte ne vendosjen e vlerave te organizates. Roli i liderit ne kulturen organizative.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anatomia e Organizates Publike. Fuqia Burokratike dhe Politikat' - abie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anatomia e organizates publike fuqia burokratike dhe politikat

Anatomia e Organizates Publike. Fuqia Burokratike dhe Politikat

Prof. Assoc. Dr. Andri KOXHAJ

burimet e brendshme te vlerave
Burimet e Brendshme te Vlerave
 • Roli i menaxhimit te larte ne vendosjen e vlerave te organizates. Roli i liderit ne kulturen organizative.
 • “Burokracia” projekton ekspertize. Lideri politik dhe eksperti burokratik.
 • Kultura + Ideologjia organizative ne funksion te suportit politik
burimet e brendshme te vlerave1
Burimet e Brendshme te Vlerave

(vazhdim)

 • Pushteti institucionalizohet nga implementimi i strukturave
 • Produktiviteti i organizatave  burim + konflikt vlerash
 • Kultura ndihmon kuptimin e shkaqeve per formen burokratike te sjelljes
kultura k dhe ideologjia i burokratike
Kultura (K) dhe Ideologjia (I) Burokratike

Kultura:

 • Menyre me te cilen organizata sheh rolin e saj brenda shoqerise. Nderthurje e besimit, sjelljes, normave e vlerave qe orientojne organizaten.
 • Ndihmon “shoqerizimin”, duke vendosur konsideratat mbi te drejten / te gabuaren
 • Vendos procedura rutinore sesi duhen perballuar problemet.
 • Mekanizem qe miraton / pengon sjellje te caktuara.
kultura k dhe ideologjia i burokratike1
Kultura (K) dhe Ideologjia (I) Burokratike

Kultura (vazhdim):

 • Rekruton individe te caktuar. Ndikon shoqerizimin e anetareve te rinj + ndihmon procesin e shperndarjes + te ardhurave
 • Trajtim i kujdesshem i qellimeve shumefishe / konfliktuale. Perdorim i “gjuhes se paqarte” i le burokracise implementimin e politikes.
 • Funksionon nepermjet simboleve (fjale, shprehje, anatema, pershendetje).
kultura k dhe ideologjia i burokratike2
Kultura (K) dhe Ideologjia (I) Burokratike

Ideologjia:

 • Imazh, mjet kryesor per arritjen e qellimit
 • E domosdoshme, e qendrueshme, koherente. Ndihmon burokracine ne realizimin e politikave + programeve.
 • Buron nga nivelet e larta, ploteson komunikimin formal + informal.
kultura k dhe ideologjia i burokratike3
Kultura (K) dhe Ideologjia (I) Burokratike

Ideologjia (vazhdim):

 • Percakton qellimet ne funksion te objektivave te politikes organizative.
 • Versioni i bute: programi i agjensise vendos ide te perkrahura nga agjensia
 • Versioni i forte: interes jo vetem per politiken egzistuese, por imponon politika te reja
struktura organizative
Struktura Organizative
 • Agjensite strukturohen ne funksion te qellimit, procesit, vendndodhjes, klienteles etj. Jane te medha, me strukture piramidale hierarkike.
 • Agjensi lineare, stafi.
 • Shkalla e centralizimit / decentralizimit ndihmon ne marrjen e vendimeve ne funksion te sherbimeve, shfrytezimit te burimeve, perdorimit te vlerave.
struktura organizative1
Struktura Organizative

(vazhdim)

 • Agjensite e decentralizuara veshtiresojne ndryshimin e vlerave te anetareve te organizates
 • Vendimet imponohen nese nivelet e ulta pranojne vlerat + metodat e zgjedhura per zbatimin e politikes.
burokratet si politikane
Burokratet si Politikane
 • Sjellja qeveritare rezulton si “bargaining” ndermjet individeve + grupeve brenda qeverise.
 • Politika nuk behet nga zgjedhje racionale, por terheqje / leshim i politikave.
 • Ne “bargaining” ka rendesi: kush luan, sa force e mundesi kane grupet e interesit + individe te caktuar ne vendim-marrje.
burokratet si politikane1
Burokratet si Politikane

(vazhdim)

 • Sa me gjate diskutohet, aq me teper pale angazhohen ne “bargainning”.
 • Politikat precipitojne nga vendimet “e vogla te perditshme”.