OSVRT NA PRAĆENJE PROBLEMATIKE MENTALNE RETARDACIJE U MJERAMA NACIONALNE STRATEGIJE - PowerPoint PPT Presentation

osvrt na pra enje problematike mentalne retardacije u mjerama nacionalne strategije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSVRT NA PRAĆENJE PROBLEMATIKE MENTALNE RETARDACIJE U MJERAMA NACIONALNE STRATEGIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSVRT NA PRAĆENJE PROBLEMATIKE MENTALNE RETARDACIJE U MJERAMA NACIONALNE STRATEGIJE

play fullscreen
1 / 11
OSVRT NA PRAĆENJE PROBLEMATIKE MENTALNE RETARDACIJE U MJERAMA NACIONALNE STRATEGIJE
138 Views
Download Presentation
abiba
Download Presentation

OSVRT NA PRAĆENJE PROBLEMATIKE MENTALNE RETARDACIJE U MJERAMA NACIONALNE STRATEGIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OSVRT NA PRAĆENJE PROBLEMATIKE MENTALNE RETARDACIJE U MJERAMA NACIONALNE STRATEGIJE Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom Zagreb, 26.-27. ožujka 2010. Hotel Palace

 2. Praćenje... • Zadatak: izdvojiti područja koja se tiču mentalne retardacije • Cilj: Zajednička osnova za programsku orijentaciju Saveza 2010-2014 – preporuke

 3. I. Osvrt: - ne postoje poglavlja izričitog navoda o MR - prepoznavanje (iščitavanje) sukladno praćenju potreba - globalni pristup - pojedinačna prepoznatljivost – ciljanje problematike (projektna vizija) - misija – pojednična iskustva – u korist opće potrebe

 4. II. Poglavlja:1. Udruge (2.14) - razvijati partnerstvo državne i javne uprave na svim razinama - izmjena propisa za pružanje financijske potpore programima udruga za OI od strane lokalne samouprave - orijentacija na usluge u temeljnim udrugama - globalna uloga u evaluacijskim sadržajima (Savez)

 5. 2. Rekreacija (2.13) - socijalizacija (neartikulirana!)

 6. 3. Informiranje, komunikacija i podizanje javne svijesti (2.9) • osposobljavanje za korištenje novih tehnologija • podrška nabavi opreme (prilagodba) • usvojiti i koristiti jedinstvenu terminologiju u svim javnim istupima i tiskovim materijalima • razvoj pozitivne slike o sebi (priručnik HS) • web stranice • uloga Centra HS (tribine)

 7. 4. Pravna zaštita (2.8) • pružanje stručne pravne pomoći (uloga Savjetovališta) • suradnja sa centrima za socijalnu skrb i Pravobraniteljicom za OI • održavanje tribina (tematski) • praćenje, predlaganje zakonodavnih rješenja u radnim skupinama na svim razinama • timsko praćenje (davati prijedloge Savezu) • kampanje (karitativni pristup?) • uloga Centra HS • antidiskriminacijski zakon • preispitivanje instituta poslovne sposobnosti • zaštita od nasilja i zlostavljanja

 8. 5. Zapošljavanje i rad (2.7) • profili osposobljivosti (veza s obrazovanjem) • zapošljavanje uz podršku (radna okupacija) • radni status – upitan!

 9. 6. Socijalna skrb i MO (2.5) • prevencija institucionalizacije • formiranje službi podrške (mobilnost) • klubovi • obogaćivanje oblika skrbi – pravo izbora • zaključci Vlade RH

 10. 7. Život u zajednici (2.2.) • utjecati na kvalitetu usluge • zadržavanje osobe u socijalnom okruženju • utjecati na osiguranje dopunskih usluga (programi udruge – klubovi) dnevni centri, poludnevni centri • status osnivača usluga udruga – upitan • održivost programa – upitna? • kulturološka posebnost – primjeriti sredini!

 11. 8. Zaključci: • Kako dalje? • Riješiti status udruga od općeg dobra; • Riješiti održivost programa u korist korisnika programa; • Razvijati višegodišnje programe: • prevencije institucionalizacije; • participiranjem u službama podrške u socijalnoj sredini; • podrška obitelji u zadržavanju osobe u svom okruženju; • održavati socijalizacijske dosege OMR; • unaprijediti sadržaje slobodnog vremena kao podrške obitelji; • pratiti primjenu zakona i ukazivati na potrebu promjena.