Nacionalne poklicne kvalifikacije v krki
Download
1 / 11

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE V KRKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE V KRKI. December 2007 Alenka Kralj Pučko. NPK – NOVA POT ZA USPOSABLJANJE DELAVCEV. Potreba po ustrezni usposobljenosti delavcev v proizvodnji surovin in gotovih izdelkov ter logistiki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE V KRKI' - emelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nacionalne poklicne kvalifikacije v krki

NACIONALNE POKLICNE

KVALIFIKACIJE V KRKI

December 2007

Alenka Kralj Pučko


Npk nova pot za usposabljanje delavcev
NPK – NOVA POT ZA USPOSABLJANJE DELAVCEV

 • Potreba po ustrezni usposobljenosti delavcev v proizvodnji surovin in gotovih izdelkov ter logistiki

 • Odločitev v KRKI, d.d.:

  - Katere poklicne kvalifikacije potrebujemo

  - Ugotavljanje števila potreb

  - Priprave za izvedbo

  - Izvajanje

 • Sodelovanje pri nastajanju NPK (MDDSZ, CPI, ACS, RIC).


Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
KATALOGI STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • proizvodni procesničar/-ka v farmacevtski industriji (sprejeto na 48. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 18.5.2001) – obnovljen 5.5.2005

 • procesničar/-ka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (sprejeto na 56. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 15.3.2002) - obnovljen 5.5.2005

 • procesničar/-ka v logistiki farmacevtskih učinkovin (sprejeto na 56. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 15.3.2002) - obnovljen 5.5.2005

 • upravljalec/-ka v farmacevtski industriji (sprejeto na 82. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 5.5.2005)

 • upravljalec/-ka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (sprejeto na 82. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 5.5.2005)

 • upravljalec/-ka v logistiki farmacevtske industrije (sprejeto na 82. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 5.5.2005).


Izobra evalni center z odlo bo mddsz imenovan kot izvajalec postopkov 6 8 2002
IZOBRAŽEVALNI CENTER Z ODLOČBO MDDSZ IMENOVAN KOT IZVAJALEC POSTOPKOV (6.8.2002)

 • 2 SVETOVALCA

 • ČLANE IZPITNIH KOMISIJ:

  • 10 članov za NPK na IV. stopnji:

  • za proizvodnega procesničarja/-ko v farmacevtski industriji, za procesničarja/-ko v logistiki farmacevtske industrije,za procesničarja/-ko v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

  • 11 članov za NPK na III. stopnji:

  • za upravljalce v farmacevtski industriji za tri standarde


Proces nastajanja portfolija
PROCES IZVAJALEC POSTOPKOV (6.8.2002)NASTAJANJA PORTFOLIJA

SVETOVALKI – seznanitev s celotnim sistemom NPK vse nosilce, ki so vključeni v sistem, s sistemom preverjanja in potrjevanja znanj, prednostmi za podjetje in posameznika…

PRIPRAVA SISTEMA za vpeljavo družbo v farmacevtski industriji:

 • katera potrdila vključiti v portfolijo?

 • kako jih pripraviti?

 • priporočila CPI


Proces nastajanja portfolija1
PROCES NASTAJANJA PORTFOLIJA IZVAJALEC POSTOPKOV (6.8.2002)

1. SESTANEK S KADROVSKO SLUŽBO IN SVZD

 • vstopni pogoji (2 leti del. izkušenj v farmacevtski industriji, II. st. izobrazbe, zdravniško potrdilo),

 • osebni podatki kandidata,

 • delovne izkušnje (kronološki pregled premestitev)

  2. SESTANEK S PREDAVATELJI

 • program usposabljanja in izobraževanja (interni – 1 leto)

  (vsebinsko, testi, gradiva)

 • oblikovanje potrdil za teoretični in praktični del, ki pokrije znanja in spretnosti celotnega standarda

  3. PREGLED VSEH IZOBRAŽEVANJ KANDIDATA – Izobraževalni center – iz baze podatkov

 • kakovost

 • strokovna področja

 • ostalo


Portfolija
PORTFOLIJA IZVAJALEC POSTOPKOV (6.8.2002)

VSEBINSKI SKLOPI:

 • PREDSTAVITEV KANDIDATA

 • DELOVNE IZKUŠNJE

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 • REFERENCE NADREJENIH


Nacionalne poklicne kvalifikacije v krki
SVETOVALEC = INFORMATOR, KOORDINATOR, MOTIVATOR, IZVAJALEC POSTOPKOV (6.8.2002)oseba, ki je na voljo za vprašanja, probleme, ki se v procesu pojavljajo

SVETOVALEC V DVEH VLOGAH:

1 V FUNKCIJI IZVAJALCA POSTOPKOV:

 • zelo dobro mora poznati sistem NPK in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicne kvalifikacije

 • koordinator med vodstvom – kandidati – člani izpitnih komisij

 • obveščanje kandidatov, sestava portfolija, koordinacija in spremljanje programa izobraževanja in usposabljanja, sestava izpitnih komisij, določanje terminov preverjanja in potrjevanja, obračunavanje stroškov izobraževanja in preverjanja

 • sodelava z zunanjimi inštitucijami: MDDSZ, CPI, RIC,ACS.

  2 V FUNKCIJI SVETOVALCA:

 • uvodni informativni razgovor za celo skupino (predstavitev sistema NPK in poteka izobraževanja)

 • individualni svetovalni razgovor (presoja ustreznosti prejetih dokazil: življenjepis, referenčno pismo ter druga dokazila, ki jih kandidat priloži)

 • zaključni svetovalni razgovor, kjer se kandidate informira o terminu in poteku preverjanja, sestavi komisij…


Sodelovanje s lani komisije
SODELOVANJE S ČLANI KOMISIJE IZVAJALEC POSTOPKOV (6.8.2002)

 • Imenovanje na zbornično in sindikalno listo

 • Informativni sestanek s člani, kjer smo izmenjali informacije in se pogovorili, kako bo preverjanje potekalo

 • Seznanitev z vsebino poklicnega standarda zahtevanih znanj za preverjanje, zahtevanimi kompetencami, strokovni ogled proizvodnje

 • Sestava komisij, terminski plan preverjanj, preverjanje tudi po kompetencah

 • Razgovori po zaključku preverjanj in predlogi za izboljšave

 • Priprava baze vprašanj za naslednje preverjanje

 • Nadgradnja izobraževanja z znanji za osebno rast


Nov sistem npk
NOV SISTEM NPK IZVAJALEC POSTOPKOV (6.8.2002)

 • PODELJENIH 332 CERTIFIKATOV ZA NPK V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI

 • NPK – IV. stopnja od tega 244 Krkašem in 77 za Novartis in lekarne

  • 155 za proizvodnega procesničarja v farmacevtski industriji

  • 16 za procesničarja v logistiki farmacevtske industrije

  • 20 za procesničarja v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

  • NPK – III.stopnja

  • 53 za upravljalca v farmacevtski industriji

 • NA STROKOVNEM SVETU RS ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 5.5.2005 SO BILI:

  obnovljeni vsi trije standardi na IV. stopnji

  • potrjeni trije novi standardi na III. stopnji za ista področja dela

 • V LETU 2007/ 08 POTEKA PRIPRAVA ŠTIRIH NOVIH SKUPIN ZA DELO V FARMACEVTSKI PROIZVODNJI, IN SICER DVE NA III. STOPNJI IN DVE NA IV. STOPNJI

  VSI UDELEŽENI V PROCESU SO SISTEM NPK ZELO DOBRO SPREJELI. ZNALI SMO MOTIVIRATI PRAVE LJUDI, KI SO BILI NAKLONJENI NAPREDKU NA TEM PODROČJU V DOBRO PODJETJA.


Prednosti in prilo nosti za podjetje
PREDNOSTI IN PRILOŽNOSTI ZA PODJETJE IZVAJALEC POSTOPKOV (6.8.2002)

 • PRIDOBITEV NAJNOVEJŠEGA ZNANJA DIREKTNO NA DELOVNEM MESTU

 • PRIDOBITEV ZNANJ, SPRETNOSTI ZA TOČNO DOLOČENO DELO, NE ZA VSA DELOVNA MESTA KOT TO VELJA ZA IZOBRAŽEVALNI POKLIC

 • KRAJŠI ČAS ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE

 • MANJŠI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 • LAŽJE PREHANJANJE MED IZOBRAŽEVANJEM IN DELOM

 • POVEČANJE ŠTEVILA MOŽNOSTI ZA PRIDOBITEV JAVNO VELJAVNIH KVALIFIKACIJ

 • PRILAGODITI IZOBRAŽEVALNE PROGRAME POSAMEZNIKOM IN POSPEŠITI POSTOPNO IZOBRAŽEVANJE

 • HITREJŠE PRILAGAJANJE DELOVNE SILE STRUKTURNIM SPREMEMBAM, VEČJA ZAPOSLJIVOST