ravni razumevanja in strategije branja 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ravni razumevanja in strategije branja 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ravni razumevanja in strategije branja 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Ravni razumevanja in strategije branja 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 547 Views
 • Uploaded on

Ravni razumevanja in strategije branja 4. Kompleksne bralne učne strategije VŽN Splošna študijska strategija PV3P Pavkova strategija Metoda recipročnega poučevanja. VŽN. Kaj v emo? Kaj ž elimo izvedeti? Kaj smo se n aučili? varianta: VŽK (je bomo to našli) N. VŽN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ravni razumevanja in strategije branja 4


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ravni razumevanja in strategije branja 4

Ravni razumevanja in strategije branja 4

Kompleksne bralne učne strategije

VŽN

Splošna študijska strategija

PV3P

Pavkova strategija

Metoda recipročnega poučevanja

slide2
VŽN
 • Kaj vemo?
 • Kaj želimo izvedeti?
 • Kaj smo se naučili?
 • varianta: VŽK(je bomo to našli)N
slide3
VŽN
 • Pred branjem:
 • 1. V: možganska nevihta
 • kategoriziranje
 • napovedovanje (napoved, katere kategorije mora avtor vključiti v besedilo o obravnavani temi?)
 • 2. Ž Postavljanje vprašanj
v n branje
VŽN - branje
 • Učitelj določi dolžino bralnih enot
 • Aktivno branje: iskanje novih informacij, odgovarjanje na vprašanja
 • POGOVOR: nove informacije, ki niso v skladu z napovedmi – kategorizacija!
v n po branju
VŽN – po branju
 • N: Kaj smo se naučili?
 • Pisanje odgovorov, povzetkov
 • Kaj se je še treba naučiti?
splo na tudijska strategija
Splošna študijska strategija
 • Uporabnost: pri večini družboslovnih in naravoslovnih predmetov
 • Namen:
 • identificiranje informacij
 • klasificiranje informacij
 • razumevanje prebranega
 • zapomnitev prebranega
1 hiter prelet besedila
1. Hiter prelet besedila
 • Zakaj?
 • da učenec izbere vsebino
 • in ker se ni treba naučiti vsega, kar piše
2 prvo branje besedila
2. Prvo branje besedila
 • Učenec bere
 • Označuje si neznane besede
 • Sledi pomenu
3 iskanje pomena neznanim besedam
3.Iskanje pomena neznanim besedam
 • 3.a Iskanje pomena novim besedam
 • (učenec izpiše novo besedo,
 • iz besedila izpiše poved, v kateri se je pojavila,
 • v slovarju ali kako drugače ji najde pomen, novo besedo uporabi v novi povedi,
 • vizualizira )
3 iskanje pomena neznanim besedam1
3.Iskanje pomena neznanim besedam
 • 3.b DOLOČANJE BISTVA
 • Učenec določi bistvo besedila in njegovih delov
 • Odloči se, kje v besedilu je to bistvo: na začetku sekvence, koncu sekvence, na sredi….
 • Bistveno v besedilu učenec podčrta
4 drugo branje besedila
4. DRUGO BRANJE BESEDILA
 • Učenec besedilo bere znova.
 • Pozoren je na podrobnosti, ki pojasnjujejo bistvo, določeno v tretjem koraku.
 • Podčrtuje ali izpisuje
5 postavljanje vpra anj
5. Postavljanje vprašanj
 • Namen: PREVERJANJE RAZUMEVANJA
 • KDO VPRAŠUJE? Učitelj in učenci
 • Kako VPRAŠUJEJO?

- vprašanja prve ravni (informativna)

- vprašanja druge ravni (interpretativna)

- vprašanja tretje ravni (vprašanja na ravni posploševanja in sklepanja)

pavkova strategija po walterju pavku 1973
PAVKOVA STRATEGIJA(po Walterju Pavku 1973)
 • Uspešno pomaga učencem pri samostojne učenju iz učbenika.
 • Pavko: ”večina težav pri učenju nastane

- učenci ne izberejo bistvenih idej in pomembnih podrobnosti

- ker si težko zapomnijo informacije.

Ti dve značilnosti sta grafično poudarjeni.

postopek pri paukovi strategiji
Postopek pri Paukovi strategiji

1. Učenci si poleg besedila vzamejo list papirja in ga razdelijo na dve koloni.

2. Besedilo berejo v celoti (ali ga razdelijo na smiselne dele).

3. Besedilo prvič le pozorno preberejo.

4. Pri drugem branju si izberejo pomembne informacije in jih napišejo v levo kolono.

slide16
5. KO končajo zapis v levi koloni se učenci vrnejo na začetek in v desno kolono zapisujejo le ključne besede ali fraze.

6. List prepognejo in s pomočjo desne kolone ponavljajo besedilo. Če tega še ne zmorejo se s pogledom vračajo na levo stran.Pri ponavljanju sproti ugotavljajo ali morajo na levi ali desni strani še kaj dopolniti.

metoda recipro nega pou evanja ann l brown annemarie s palincsar 1984
Metoda recipročnega poučevanja.Ann L. Brown, Annemarie S. Palincsar, 1984
 • Pripomore k velikemu izboljšanju razumevanja pri učencih;
 • Še posebej tistih z
 • učnimi in
 • bralnoučnimi težavami
bistvo strategije
Bistvo strategije:
 • Da se učenci naučijo štiri spretnosti, ki izboljšajo metakognitivne sposobnosti razumevanja:
 • napovedovanje vsebine
 • postavljanje vprašanj
 • pojasnjevanje
 • povzemanje vsebine
opis strategije
Opis strategije:
 • 1. Napoved vsebine:
 • učitelj (moderator) prebere naslov, podnaslov, pokaže ilustracijo in spodbudi učence, da napovedo vsebino, kaj bi se radi naučili iz odlomka.
 • Moderator povzame napovedi
slide20
2. Branje odlomka
 • - Lahko berejo učence sami ali moderator.
 • - Med branjem otroci podčrtujejo neznane besede.
 • 3. Postavljanje vprašanj: moderator in učenci. Vprašanja naj ne bodo le neposredno vezana na besedilo!
4 pojasnjevanje
4. Pojasnjevanje.
 • Moderator vodi pogovor tako, da preveri, ali so učencem besede jasne in odgovarja na vprašanja.
 • Ob pojasnjevanju je včasih treba košček besedila ponovno prebrati.
5 povzemanje
5. povzemanje:
 • moderator povzame vsebino odlomka in razloži, kako je prišel do povzetka.
 • povabi učence, naj sodelujejo pri oblikovanju povzetka
 • povzetek lahko zapiše ali predstavi v katerem od grafičnih prikazov.
6 napoved novega odlomka
6. Napoved novega odlomka
 • Moderator pove (ali spodbudi napoved učencev) pričakovanja o vsebini naslednjega poglavja (odlomka). To stori na podlagi novega podnaslova ali vsebine prejšnjega odlomka.
 • V VLOGI MODERATORJA JE LAHO SPET NOV UČENEC!

Stopnje se ponavljajo do konca besedila

literatura
Literatura
 • S. Pečjak: Kako do boljšega branja. Ljubljana 1993.
 • S. Pečjak: Ravni razumevanja in strategije branja. Trzin 1995.
 • S. Pečjak: Bralne učne strategije: 6. Poglavje