Norsk helsenett
Download
1 / 26

Norsk Helsenett - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Norsk Helsenett. Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling 28.03.06 Jan-Tore Bosåen. Om Norsk Helsenett. Stiftet 27. september 2004 Etablert 1. oktober 2004 Eies av de regionale helseforetakene med 1/5 hver. Hovedkontor i Trondheim Installasjon, drift og support i Tromsø

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Norsk Helsenett' - abena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Norsk helsenett

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling

28.03.06

Jan-Tore Bosåen


Om norsk helsenett
Om Norsk Helsenett

 • Stiftet 27. september 2004

 • Etablert 1. oktober 2004

 • Eies av de regionale helseforetakene med 1/5 hver

www.norsk-helsenett.no


Norsk helsenett

Hovedkontor i Trondheim

Installasjon, drift og support i Tromsø

Regionkontor i Oslo

Kundeansvarlige i alle landsdeler: Arendal, Førde, Oslo, Tromsø og Trondheim

Nasjonalt selskap

www.norsk-helsenett.no


Ett norsk helsenett

Nordnorsk

Helsenett

Midt-Norsk

Helsenett

Norsk

Helsenett

Vest

Øst-Norsk

Helsenett

HelseNett

Sør

...ett Norsk Helsenett

Fra 5 regionale nett til...

www.norsk-helsenett.no


Norsk helsenett

Styret

www.norsk-helsenett.no


Brukerr det
Brukerrådet

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Den Norsk Legeforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norges Apotekerforening

 • Rikstrygdeverket

 • Helseforetakene

 • Private Sykehus

 • Private laboratorier/røntgeninstitutt

 • Sosial- og helsedirektoratet

www.norsk-helsenett.no


Forutsetningene
Forutsetningene

 • Norsk Helsenett har fått i oppgave å etablere og utvikle et lukket bransjenettfor effektivt samarbeidi helse- og sosialsektoren

 • De fem regionale helseforetakene er eiere

 • ”Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.”

www.norsk-helsenett.no


Enerett
Enerett

 • Nasjonalt ansvar:

 • informasjonssikkerhet

 • standardisere løsninger, enhetlig nett

 • Helsedepartementet har kunngjort enerett

 • for Norsk Helsenett AS for leveranse av

 • nettverkstjenester.

www.norsk-helsenett.no


Hva er norsk helsenett
Hva er Norsk Helsenett

 • Et sømløst, nasjonalt kommunikasjonsnett som er tilgjengelig for alle aktører i Helse- og sosialsektoren.

 • Målgruppene for Norsk Helsenett er tilbydere av helse- og sosialtjenester.

 • Norsk Helsenett skal gi tilgang til og støtte utveksling av informasjon knyttet til pasientbehandling og helsefaglig støtte.

 • Nettet skal gjøre det mulig for tilknyttede virksomheter å tilby medisinske og administrative tjenester over nettet.

 • Nettet skal gi nye muligheter for funksjonsdeling, spesialisering, vaktsamarbeid og fagsamarbeid i nettverk.

www.norsk-helsenett.no


Nhn s marked og samfunnsansvar
NHN’s marked og samfunnsansvar

www.norsk-helsenett.no


Oppkoblet til nhn
Oppkoblet til NHN

 • Helseforetakene

 • Private sykehus

 • Private leverandører av helsetjenester til legekontor og helseforetak

 • Merkantile leverandører for bl.a. fjerndrift

 • Ca 900 legekontor pr årsskiftet 2005/2006

 • Spesialistkontor

 • Fysioterapeuter/manuellterapeuter

 • Rehabiliteringssentre

 • Registre

www.norsk-helsenett.no


Forts akt rer
Forts aktører

 • Apotekene

 • e-resept

 • Booking-leverandører

 • Hjemmeside-leverandører

 • IT-leveranmdører for fjerndrift

www.norsk-helsenett.no


Hvilke nett har vi
Hvilke nett har vi

 • Tidligere regionale nett både mellom sykehus i regionen og ulike løsninger for ”legekontornett”

 • ”Sykehus-nettene”

 • - for eksempel ATM-nett i region øst

 • Stort anbud på ett sømløst nett på landsbasis

 • MPLS nett for hele sykehus-Norge og andre store aktører i helsevesenet

 • Legekontornett, blant annet IP-VPN

www.norsk-helsenett.no


Telemedisinske tjenester
Telemedisinske tjenester

 • Teleradiologi

 • Undervisning

 • Videokonferanse under behandling – f.eks dialyse

 • f.eks ultralyd

 • Digital bildeoveføring – f.eks bilder av hudlidelser

www.norsk-helsenett.no


Telemedisinske tjenester1
Telemedisinske tjenester

 • Teleradiologi

 • Undervisning

 • Videokonferanse under behandling – f.eks dialyse

 • f.eks ultralyd

 • Digital bildeoveføring – f.eks bilder av hudlidelser

www.norsk-helsenett.no


Undervisning
Undervisning

 • Diagnostikk og behandling

  • Stillbilder og video

  • Kringkasting av kirurgi

  • Videokonferanse

 • E-læring

  • Opplæring av helsepersonell (studenter og spesialister)

  • Multimediaserver

 • Informasjon

  • Pasienter og pårørende

www.norsk-helsenett.no


H yhastighetsnettet
Høyhastighetsnettet

 • Enerett på linjer til alle lokasjoner

 • Kontraktforhandlinger med Telenor vedtatt 24.03.06

 • Gjennomgående, sømløst nett

 • Et gjennomgående ett på landsbasis med kvalitets- og sikkerhetsparametre

 • Garantert båndbredde til tale- og videotrafikk

 • Hvilke tjenester ønsker aktøren ?

 • Veien ligger her med direkte elektronisk kommunikasjon for samhandling

www.norsk-helsenett.no


Hvordan videokonferanse
Hvordan videokonferanse

 • I region nord er det pr dato 110 operative på videokonferanse

 • I de andre regionene stort sett brukt mellom sykehus

 • Alle oppkoblede enheter får muligheter for flerpartskonferanse

 • Norsk Helsenett mottar bestilling og setter opp adresser til enheten

 • Norsk Helsenett kan også styre flerpartskonferanser

 • I region nord pr i dag betaling pr enhet pr år

www.norsk-helsenett.no


Adressering
Adressering

 • Alle kundene i Norsk Helsenett kan nå be om å få tilsendt liste over

 • andre kunder i helsenettet, deres EDI-adresser, etc for å kunne legge inn partnere

 • HER (helsetjenesteenhetsregisteret)

 • - Unike ID`er for alle aktørene i helsevesenet

 • - Organisasjon, avdeling, rolle

 • - Katalog

www.norsk-helsenett.no


Nye tjenester
Nye tjenester

 • Betalingsterminal

 • Mobilt kontor

 • - teknisk løsning klar

 • - ROS 18.01.

 • - Pilot feb 06

 • - Noe ustabilitet

 • - Arbeider sammen med eksterne for å like bort disse

 • Antivirus- og windows oppdatering

 • - Ny løsning klar

 • - LK får tilgang via NHN, må ha avtale med leverandør

 • - NHN i kontakt med alle de store leverandørene

 • - ROS ferdig januar/feb

 • - Er i pilot

www.norsk-helsenett.no


Forts nye tjenester
Forts nye tjenester

 • Internett og e-post

 • - Terminalserverløsning

 • - Proxy-løsning

 • Under arbeid med og i dialog med Datatilsynet

 • - Mer funksjonell løsning i form av klipp og lim

 • - Teknisk løsning feb 06

  • ROS-vurdering ferdig primo mars

  • Nytt møte Datatilsynet

www.norsk-helsenett.no


Kommuneoppkobling
Kommuneoppkobling

 • Fyrtårnsprosjekt

 • www.telemed.no

 • Trondheim – medikamentkort

 • Nors-Gudbrandsdal – interkommunalt samarbeid

 • Eidskog/Kongsvinger – Indiviuell plan

 • Stavanger – Meldingsutveksling

 • Sandefjord – Kvalitetssikring/effektivisering

 • Tromsø – Samhandling i kommunesektoren

www.norsk-helsenett.no


Kommuneoppkobling1
Kommuneoppkobling

 • Løsning klar for meldingsutveksling til kommunale LK og kommunale institusjoner

 • Prising klar april 06

 • Erfaring fra fyrtårnsprosjekkommunene

 • Kommuneveileder

www.norsk-helsenett.no


Hva ber kommunene om
Hva ber kommunene om

 • Kommunalt oppkoblede legekontor

 • - Meldingsformidling fra/til

 • Sykehus

 • Private spesialister

 • Private leverandører av helsetjenester

 • ASP-leverandører for online-tjenester

 • RTV – sykemeldinger og refusjonsoppgjør

 • Legevakter

 • - Meldingsformidling

 • - Refusjonsoppgjør

www.norsk-helsenett.no


Forts kommune
Forts. kommune

 • Andre eksempler:

 • Bærum kommune

 • 100 lokasjoner for meldingsformidling mot fastleger og

 • privat og off spesialisthelsetjeneste med ett aksesspunkt for kommunen

 • Interne linjer kommunens ansvar

 • Får 100 adresser fra NHN

 • Fyrtårnskommunene

www.norsk-helsenett.no


Www norsk helsenett no
www.norsk-helsenett.no

www.norsk-helsenett.no