norsk helsenett l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Norsk Helsenett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Norsk Helsenett - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Norsk Helsenett. Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling 28.03.06 Jan-Tore Bosåen. Om Norsk Helsenett. Stiftet 27. september 2004 Etablert 1. oktober 2004 Eies av de regionale helseforetakene med 1/5 hver. Hovedkontor i Trondheim Installasjon, drift og support i Tromsø

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Norsk Helsenett' - atalaya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norsk helsenett

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett – et bidrag til samhandling

28.03.06

Jan-Tore Bosåen

om norsk helsenett
Om Norsk Helsenett
 • Stiftet 27. september 2004
 • Etablert 1. oktober 2004
 • Eies av de regionale helseforetakene med 1/5 hver

www.norsk-helsenett.no

slide3
Hovedkontor i Trondheim

Installasjon, drift og support i Tromsø

Regionkontor i Oslo

Kundeansvarlige i alle landsdeler: Arendal, Førde, Oslo, Tromsø og Trondheim

Nasjonalt selskap

www.norsk-helsenett.no

ett norsk helsenett

Nordnorsk

Helsenett

Midt-Norsk

Helsenett

Norsk

Helsenett

Vest

Øst-Norsk

Helsenett

HelseNett

Sør

...ett Norsk Helsenett

Fra 5 regionale nett til...

www.norsk-helsenett.no

slide5

Styret

www.norsk-helsenett.no

brukerr det
Brukerrådet
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Den Norsk Legeforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norges Apotekerforening
 • Rikstrygdeverket
 • Helseforetakene
 • Private Sykehus
 • Private laboratorier/røntgeninstitutt
 • Sosial- og helsedirektoratet

www.norsk-helsenett.no

forutsetningene
Forutsetningene
 • Norsk Helsenett har fått i oppgave å etablere og utvikle et lukket bransjenettfor effektivt samarbeidi helse- og sosialsektoren
 • De fem regionale helseforetakene er eiere
 • ”Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.”

www.norsk-helsenett.no

enerett
Enerett
 • Nasjonalt ansvar:
 • informasjonssikkerhet
 • standardisere løsninger, enhetlig nett
 • Helsedepartementet har kunngjort enerett
 • for Norsk Helsenett AS for leveranse av
 • nettverkstjenester.

www.norsk-helsenett.no

hva er norsk helsenett
Hva er Norsk Helsenett
 • Et sømløst, nasjonalt kommunikasjonsnett som er tilgjengelig for alle aktører i Helse- og sosialsektoren.
 • Målgruppene for Norsk Helsenett er tilbydere av helse- og sosialtjenester.
 • Norsk Helsenett skal gi tilgang til og støtte utveksling av informasjon knyttet til pasientbehandling og helsefaglig støtte.
 • Nettet skal gjøre det mulig for tilknyttede virksomheter å tilby medisinske og administrative tjenester over nettet.
 • Nettet skal gi nye muligheter for funksjonsdeling, spesialisering, vaktsamarbeid og fagsamarbeid i nettverk.

www.norsk-helsenett.no

nhn s marked og samfunnsansvar
NHN’s marked og samfunnsansvar

www.norsk-helsenett.no

oppkoblet til nhn
Oppkoblet til NHN
 • Helseforetakene
 • Private sykehus
 • Private leverandører av helsetjenester til legekontor og helseforetak
 • Merkantile leverandører for bl.a. fjerndrift
 • Ca 900 legekontor pr årsskiftet 2005/2006
 • Spesialistkontor
 • Fysioterapeuter/manuellterapeuter
 • Rehabiliteringssentre
 • Registre

www.norsk-helsenett.no

forts akt rer
Forts aktører
 • Apotekene
 • e-resept
 • Booking-leverandører
 • Hjemmeside-leverandører
 • IT-leveranmdører for fjerndrift

www.norsk-helsenett.no

hvilke nett har vi
Hvilke nett har vi
 • Tidligere regionale nett både mellom sykehus i regionen og ulike løsninger for ”legekontornett”
 • ”Sykehus-nettene”
 • - for eksempel ATM-nett i region øst
 • Stort anbud på ett sømløst nett på landsbasis
 • MPLS nett for hele sykehus-Norge og andre store aktører i helsevesenet
 • Legekontornett, blant annet IP-VPN

www.norsk-helsenett.no

telemedisinske tjenester
Telemedisinske tjenester
 • Teleradiologi
 • Undervisning
 • Videokonferanse under behandling – f.eks dialyse
 • f.eks ultralyd
 • Digital bildeoveføring – f.eks bilder av hudlidelser

www.norsk-helsenett.no

telemedisinske tjenester15
Telemedisinske tjenester
 • Teleradiologi
 • Undervisning
 • Videokonferanse under behandling – f.eks dialyse
 • f.eks ultralyd
 • Digital bildeoveføring – f.eks bilder av hudlidelser

www.norsk-helsenett.no

undervisning
Undervisning
 • Diagnostikk og behandling
  • Stillbilder og video
  • Kringkasting av kirurgi
  • Videokonferanse
 • E-læring
  • Opplæring av helsepersonell (studenter og spesialister)
  • Multimediaserver
 • Informasjon
  • Pasienter og pårørende

www.norsk-helsenett.no

h yhastighetsnettet
Høyhastighetsnettet
 • Enerett på linjer til alle lokasjoner
 • Kontraktforhandlinger med Telenor vedtatt 24.03.06
 • Gjennomgående, sømløst nett
 • Et gjennomgående ett på landsbasis med kvalitets- og sikkerhetsparametre
 • Garantert båndbredde til tale- og videotrafikk
 • Hvilke tjenester ønsker aktøren ?
 • Veien ligger her med direkte elektronisk kommunikasjon for samhandling

www.norsk-helsenett.no

hvordan videokonferanse
Hvordan videokonferanse
 • I region nord er det pr dato 110 operative på videokonferanse
 • I de andre regionene stort sett brukt mellom sykehus
 • Alle oppkoblede enheter får muligheter for flerpartskonferanse
 • Norsk Helsenett mottar bestilling og setter opp adresser til enheten
 • Norsk Helsenett kan også styre flerpartskonferanser
 • I region nord pr i dag betaling pr enhet pr år

www.norsk-helsenett.no

adressering
Adressering
 • Alle kundene i Norsk Helsenett kan nå be om å få tilsendt liste over
 • andre kunder i helsenettet, deres EDI-adresser, etc for å kunne legge inn partnere
 • HER (helsetjenesteenhetsregisteret)
 • - Unike ID`er for alle aktørene i helsevesenet
 • - Organisasjon, avdeling, rolle
 • - Katalog

www.norsk-helsenett.no

nye tjenester
Nye tjenester
 • Betalingsterminal
 • Mobilt kontor
 • - teknisk løsning klar
 • - ROS 18.01.
 • - Pilot feb 06
 • - Noe ustabilitet
 • - Arbeider sammen med eksterne for å like bort disse
 • Antivirus- og windows oppdatering
 • - Ny løsning klar
 • - LK får tilgang via NHN, må ha avtale med leverandør
 • - NHN i kontakt med alle de store leverandørene
 • - ROS ferdig januar/feb
 • - Er i pilot

www.norsk-helsenett.no

forts nye tjenester
Forts nye tjenester
 • Internett og e-post
 • - Terminalserverløsning
 • - Proxy-løsning
 • Under arbeid med og i dialog med Datatilsynet
 • - Mer funksjonell løsning i form av klipp og lim
 • - Teknisk løsning feb 06
   • ROS-vurdering ferdig primo mars
   • Nytt møte Datatilsynet

www.norsk-helsenett.no

kommuneoppkobling
Kommuneoppkobling
 • Fyrtårnsprosjekt
 • www.telemed.no
 • Trondheim – medikamentkort
 • Nors-Gudbrandsdal – interkommunalt samarbeid
 • Eidskog/Kongsvinger – Indiviuell plan
 • Stavanger – Meldingsutveksling
 • Sandefjord – Kvalitetssikring/effektivisering
 • Tromsø – Samhandling i kommunesektoren

www.norsk-helsenett.no

kommuneoppkobling23
Kommuneoppkobling
 • Løsning klar for meldingsutveksling til kommunale LK og kommunale institusjoner
 • Prising klar april 06
 • Erfaring fra fyrtårnsprosjekkommunene
 • Kommuneveileder

www.norsk-helsenett.no

hva ber kommunene om
Hva ber kommunene om
 • Kommunalt oppkoblede legekontor
 • - Meldingsformidling fra/til
 • Sykehus
 • Private spesialister
 • Private leverandører av helsetjenester
 • ASP-leverandører for online-tjenester
 • RTV – sykemeldinger og refusjonsoppgjør
 • Legevakter
 • - Meldingsformidling
 • - Refusjonsoppgjør

www.norsk-helsenett.no

forts kommune
Forts. kommune
 • Andre eksempler:
 • Bærum kommune
 • 100 lokasjoner for meldingsformidling mot fastleger og
 • privat og off spesialisthelsetjeneste med ett aksesspunkt for kommunen
 • Interne linjer kommunens ansvar
 • Får 100 adresser fra NHN
 • Fyrtårnskommunene

www.norsk-helsenett.no

www norsk helsenett no
www.norsk-helsenett.no

www.norsk-helsenett.no