Az illet kintegr ci els tapasztalatai
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Az illetékintegráció első tapasztalatai. Dr. Szikora János Elnök, APEH. Az illetékbevételek alakulása az első négy hónapban. az APEH által beszedett összes illetékbevétel 46,2 Mrd Ft, ez 1.9 Mrd Ft-tal kevesebb a tavalyinál;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - abel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az illet kintegr ci els tapasztalatai

Az illetékintegrációelső tapasztalatai

Dr. Szikora János

Elnök, APEH


Az illet kbev telek alakul sa az els n gy h napban
Az illetékbevételek alakulása az első négy hónapban

 • az APEH által beszedett összes illetékbevétel46,2 Mrd Ft, ez 1.9 Mrd Ft-tal kevesebb a tavalyinál;

 • a központi költségvetést megillető illeték 30,3 Mrd Ft, ez lényegében megegyezik a tavalyival;

 • ebből az APEH által beszedett rész 18,1 Mrd Ft, a tavalyinál 416 millió Ft-tal több;

 • a megyei önkormányzatokat megillető illeték közel 3 Mrd Ft-tal kevesebb, a megyei jogú városokat megillető közel 200 millió Ft-tal több a tavalyi első négy havinál.


A v rtn l kisebb bev tel okai a megyei nkorm nyzatok eset ben
A vártnál kisebb bevétel okai a megyei önkormányzatok esetében

 • a múlt évi időarányoshoz képest 4%-kal kisebb összes illetékbevétel;

 • a felosztási szabályok változása;

 • az illetékfizetők egy részénél előforduló kitöltési hibák miatt a befizetési csekkek azonosításának nagy munkaigénye (kb. 1,5 Mrd Ft kerül ennek eredményeként pótlólag átutalásra az önkormányzatoknak)


A feloszt si szab lyok v ltoz sa
A felosztási szabályok változása esetében

 • az APEH által az illetékek után beszedett bírság és késedelmi pótlék nem kerül visszaosztásra az önkormányzatoknak;

 • a működési költségekre 8,5%, Bp.-en 4%, (ez eddig összesen 2,4 Mrd Ft) visszatartásra kerül (a tavalyi bevételek között szerepel az illetékhivatalok működési költségeinek fedezete ----- AZ IDÉN ILYEN KÖLTSÉGE NEM MERÜL FEL AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK!)


Az integr ci s folyamattal egy tt j r tmeneti neh zs gek
Az integrációs folyamattal együtt járó esetébenátmeneti nehézségek

 • Külső hátráltató tényezők

 • Belső (objektív és szubjektív) tényezők


K ls t nyez k
Külső tényezők esetében

 • A hangulat általános jellemzője

 • Az illetékhivatalok integrációjáról hozott döntést az önkormányzatok nagyobb része meglehetősen „barátságtalanul” fogadta, ezért 2006. december 31-ig nem volt lehetőség a beolvadással kapcsolatos helyszíni előkészítő munkákra.

 • Egyes megyék hozzáállása (csak a legkirívóbbak)

 • Az illetékhivatal novemberben való átköltöztetése méltatlan körülmények közé;

 • A munkatársak épületbe való beengedésének megakadályozásával való fenyegetés, a jutalom kifizetésének megtagadása;

 • belső információk megszerzése, ezekkel, illetve téves információkkal való hangulatkeltés

  KÖVETKEZMÉNY: AZ ILLETÉKHIVATALOKBA CSAK JANUÁR 2. UTÁN JUTOTTUNK BE! CSAK EZT KÖVETŐEN VOLT LEHETŐSÉG A KONKRÉT KÖRÜLMÉNYEK MEGISMERÉSÉRE


Tov bbi neh zs g
További nehézség esetében

2006. december 31-ére a volt illetékhivataloknál mintegy 100.000 darab kiszabatlan, valamint további mintegy 50.000 még be sem iktatott illetékügy halmozódott fel, mely „hátralék” feldolgozását a 2007. január 1-jei illetékintegrációt követően már az APEH keretein belül kell megoldani.

(Megjegyzendő, hogy az Állami Számvevőszék egy néhány évvel ezelőtti vizsgálatának megállapításai szerint az illetékkiszabási ügyek 30 napon belüli elintézése nem volt teljesíthető. Az ehhez szükséges munkaerő- és informatikai kapacitásbővítés tudomásunk szerint nem történt meg. )


Bels objekt v s szubjekt v t nyez k
Belső (objektív és szubjektív) tényezők esetében

 • a szervezeti változásokkal szükségképpen együtt járó kezdeti nehézségek

 • az illetékbevételek folyamatos biztosítása és az integráció mielőbbi teljes körűvé tétele közötti ellentmondás

 • a jogi szabályozás változásából következő többletfeladatok

 • az előbbiekkel is összefüggésben: az illetékprogramok hiányosságai, az annak való kiszolgáltatottság


A szervezeti v ltoz sokkal sz ks gk ppen egy tt j r kezdeti neh zs gek
A szervezeti változásokkal szükségképpen együtt járó kezdeti nehézségek

 • az illetékhivatalok belső tagozódása eltért az APEH szervezete által megkövetelttől – a január 1-vel létrehozott régiós struktúra és a szervezeti egységek számának egységes meghatározása miatt az eddigi munkamegosztást módosítani kellett;

 • a megyei illetékhivatalok belső tagozódása országosan nem volt egységes - ebből kellett egy lépésben „egységes” főosztályokat létrehozni;

 • minden átszervezés együtt jár az újtól való – indokolt vagy indokolatlan – félelemmel.


Az illet kintegr ci els tapasztalatai
Az illetékbevételek folyamatos biztosítása és az integráció mielőbbi teljes körűvé tétele közötti ellentmondás

 • Elsődleges feladatnak tekintjük az illetékek kiszabását, beszedését!

 • De! Ez hátráltatja a valódi hatékonyságjavulás feltételét jelentő integrációs folyamat előrehaladását.

  KÖVETKEZMÉNY: AZ INTEGRÁCIÓ ELHÚZÓDÁSA, PÁRHUZAMOS, EZÉRT ÁTMENETILEG (!!!) A KORÁBBIHOZ KÉPEST KEVÉSBÉ HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS!


A jogi szab lyoz s v ltoz s b l k vetkez t bbletfeladatok
A jogi szabályozás változásából következő többletfeladatok

Az Art. szabályait kell alkalmazni:

 • a volt illetékhivatalok az illeték szaknyilvántartásokban ügycentrikus nyilvántartási rendszert alkalmaztak, míg az Art. az adózók szerinti nyilvántartás alkalmazását írja elő az APEH számára. Az adózók adóazonosítón történő nyilvántartása érdekében közel 1 millió adózó azonosítását kellett elvégezni. (Ennek 87%-át március 21-ig a SZTADI beazonosította, a 13%-ot helyi szinten kellett/kell „feltárni”)

 • az adózók adófolyószámlájának megnyitása, vezetése (az illetékkötelezettségek rendezőbizonylattal való feladása az adófolyószámlára).


Az gyiratok kezel s vel kapcsolatos t bbletfeladatok
Az ügyiratok kezelésével kapcsolatos többletfeladatok többletfeladatok

 • Az ügyiratok kezelése során is jelentős a többletmunka. Meg kell valósítani az illeték szakmai rendszerből a felvitt APEH bárkódoknak, illetőleg az illetékalanyok adatainak áttöltését az APEH iktatási rendszerbe, az APEH iktatásból az adatoknak az áttöltését az illetékhivatali általános iktatásba;

  AMÍG EZ NEM MŰKÖDIK, AZ INFORMÁCIÓS IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE MEGKÍVÁNJA A KISZABÁST KÖVETŐ ÜGYIRATOK TEKINTETÉBEN AZ ILLETÉKHIVATALI ÁLTALÁNOS IKTATÁS ÉS AZ APEH IKTATÁS PÁRHUZAMOS VÉGZÉSÉT.


Az informatikai rendszerrel kapcsolatos t bblet elv r sok
Az informatikai rendszerrel kapcsolatos többlet-elvárások többletfeladatok

A munka elvégzésének alapfeltétele az aktualizált és hibátlanul működő illeték szakmai program, mely kezeli az adóazonosítót, és az APEH iktatószámot is.

Az illeték szervezeti egységeknek a 2007-re aktualizált korábbi szakmai rendszerben kell végezni az ügyek iktatását, a fizetési meghagyások kiadását, és a már APEH számlára beérkező befizetéseket a szakmai rendszerben is le kell könyvelnie, mert az illetékek elszámolása a féléves és éves zárások elkészítése csak ebből a rendszerből készíthető el.


Az illet kprogramok hi nyoss gai
Az illetékprogramok hiányosságai többletfeladatok

 • A szakmai program a korábbi években szokásos időponttól (január 2-3 hete) lényegesen később készült el. A illeték szervezeti egységek 2007. január 30. napját követően tudták megkezdeni a fizetési meghagyások kiadását, február második felében kezdhette meg teljes működését, de egyes hibák javítására jóval később került sor.

 • A szakmai program szakaszos indulása miatt a kiszabásra előkészített ügyek közül ki kellett válogatni, az éppen aktuálisan már működő moduloknak megfelelő ügyeket a kiszabáshoz, ami lassította a munkavégzést.

 • A szakmai programból az APEH-es követelményeknek megfelelően megszemélyesített csekk, valamint a tértivevényt író programrész is későn készült el.


Mi v rhat
Mi várható? többletfeladatok

 • A KEZDETI NEHÉZSÉGEKEN TÚL VAGYUNK!

 • Mára a szakmai programok – gyakorlatilag- teljes körűen működnek, a fizetési meghagyások kiadása teljes erővel folyik (Ennek érzékeltetésére: a fizetési meghagyásban kiszabott összeg 42 Mrd Ft-ról két hét alatt 55,9 Mrd Ft-ra nőtt)

 • Az APEH-es rendszerben folyószámlára feladott illeték összege két hét alatt 12 Mrd Ft-ról 40 Mrd Ft-ra növekedett;

 • Az illeték bevételi számlákon szereplő befizetés e havi összege a mai napon megközelíti a 13,5 Mrd Ft-ot;

 • Már érvényesül az iktatási rendszerek közötti áttöltés hatása:

 • egyszerűsödik az iktatás (nem kell mindkét rendszerben iktatni)

 • megteremtődik a lehetősége a 2007-es kiszabások folyószámlára való automatikus könyvelésének, az illetékvégrehajtás APEH-es rendszerben történő végzésének, a fizetési könnyítések elbírálásának, könyvelésének.

 • A tisztázatlanság miatt felosztatlan összegek tisztázásának gyorsítása megtörtént, ennek hatása a júniusi felosztásnál már érezhető lesz: