a nem szakrendszer oktat s bevezet s nek tapasztalatai a hajd n n si reform tus ltal nos iskol ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RPI – KFRTF Debrecen, 2009. szeptember 22. PowerPoint Presentation
Download Presentation
RPI – KFRTF Debrecen, 2009. szeptember 22.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

RPI – KFRTF Debrecen, 2009. szeptember 22. - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

A nem szakrendszerű oktatás bevezetésének tapasztalatai a hajdúnánási Református Általános Iskolában. RPI – KFRTF Debrecen, 2009. szeptember 22. ReFilm SuliTV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RPI – KFRTF Debrecen, 2009. szeptember 22.' - emma-dorsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a nem szakrendszer oktat s bevezet s nek tapasztalatai a hajd n n si reform tus ltal nos iskol ban

A nem szakrendszerű oktatás bevezetésének tapasztalatai a hajdúnánási Református Általános Iskolában

RPI – KFRTF Debrecen, 2009. szeptember 22.

ReFilm SuliTV

slide2

„Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban”(Fil 2,14-15)

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0095 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –Innovatív intézményekben”című pályázat, „Református Általános Iskola a XXI. Században – innováció, esélyegyenlőség”

slide3

Jó gyakorlataink az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján

I. Intézményi jó gyakorlatok közzététele 2009. március 23.http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232668&ctag=articlelist&iid=1Főoldal / Közoktatás  / Archívum  / Hírarchívum  / 2009 1. Intézményi fejlesztési program 2. A nem szakrendszerű oktatás bevezetéseII. Intézményi teljesítményértékelési jó gyakorlatok 2009. március 31. http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232698&ctag=articlelist&iid=1Főoldal / Közoktatás  / Archívum  / Hírarchívum  / 2009 1. Teljes rendszer leírás 2. Bevezetési tapasztalatok

kivonat az oh ellen rz s jegyz k nyv b l 2009 febru r 26 meg llap t s megalapozott
Kivonat az OH ellenőrzés jegyzőkönyvéből 2009. február 26. Megállapítás: megalapozott

Az intézmény alapos tervezés után vezette be a programot. Kiemelt feladatuknak tekintették ebben a programban is a matematika-logika, illetve olvasás-szövegértés kompetenciák fejlesztését. Az eddigi munkájuk hatékonyságát bizonyítja a mérési eredmények nagy arányú javulása.

Kiemelendő a belső innováció dokumentumai: egyéni fejlesztések, szakértő által feldolgozott mérések anyagai, illetve az ebből készült fejlesztési tervek.

slide5

Kiegészítés az OKM honlapján szereplő „Intézményi fejlesztési programhoz”A kompetenciamérési eredményeink alakulása 2006 és 2008 közöttIntézményi szinten

slide9

A kompetenciamérési eredményeink alakulása 2003-tól - Az osztályok szintjén

Osztályfőnök: Szentjóbi-Szabó Attila;Magyar tanár: Molnárné Magyar Krisztina;Matematika tanár: Szentjóbi-Szabó Attila

Osztályfőnök: Nagy Ágnes;Magyar tanár: Molnárné Magyar Krisztina;Matematika tanár: Varga Imréné

Osztályfőnök: Molnárné Magyar Krisztina;Magyar tanár: Molnárné Magyar Krisztina;Matematika tanár: Varga Imréné

Osztályfőnök: Török Aliz;Magyar tanár: Lukácsné Tompa Zsuzsanna;Matematika tanár: Varga Imréné

slide11
Tartalomjegyzék (részlet)

II. A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az 5-6. évfolyamon 54.

II. 1. Célok 54.

II. 2. Feladatok 54.

II. 3. Fejlesztési területek kijelölése 55.

II. 4. A nem szakrendszerű oktatásban résztvevők meghatározása 59.

II. 5. Időkeret 59.

II.6.A nem szakrendszerű oktatás időkeretének eloszlása éves szinten 59.

II. 7. A nem szakrendszerű oktatás szervezeti keretei / munkaformák 59.

II. 8. A fejlesztés pedagógiai feladatához felhasznált

műveltségterület / tantárgyi alapok kijelölése 59.

II. 9. Az érintett tantárgyak helyi tantervének módosítása74.

II. 10. A fejlesztési területek megválasztását / a nem szakrendszerű

oktatásban részesülők kiválasztását / az egyéni

különbségek megállapítását szolgáló eszközök 74.

II. 11. Ellenőrzés értékelés módja 75.

II. 12. Személyi feltételek biztosításának módja 76.

slide12
II. 5. Időkeret

A törvényi előírásnak megfelelően a 2008/2009-es tanévtől az 5. évfolyamon,2009/2010-es tanévtől az 5. 6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatásra (képesség-és készségfejlesztésre) fordítjuk az óraszám 20%-át, 2011-től az óraszám 25%-át.

A nem szakrendszerű oktatásra fordítandó óraszámának megosztása a 2009/2010-es tanévben:

2011-ig : az óraszám 20%-a 2011-től: az óraszám 25%-a

5. osztály 6. osztály

Magyar: 2 óra 1 óra 1 óra

Matematika: 2 óra 2 óra 1 óra

Idegen nyelv: 1 óra 1 óra 1 óra

Vizuális kultúra: 0 óra 0 óra 1 óra

Dráma és tánc: 0 óra 0,5 óra 0,5 óra

Nem kötelező: 0 óra 0,5 óra 2,5 óra

Összesen: 5 óra 5 óra 7 óra

slide14

II. 9. Az érintett tantárgyak helyi tantervének módosítása1. Csökken a szakrendszerű órák száma2. Csökken a tananyag tartalom3. Csökkentés szempontjai a) a tantárgyi minimumismeretek újrafogalmazása b) a készség és képességfejlesztés eddigi időkeretét a nem szakrendszerű oktatás feladatainak megvalósítására fordítjuk4. A tananyag részletes, konkrét átvizsgálása

slide16

II. 10. A fejlesztési területek megválasztását / A nem szakrendszerű oktatásban részesülők kiválasztását / az egyéni különbségek megállapítását szolgáló eszközökMérések fajtái: 1. az OKÉV kompetenciamérés 4. évfolyam (az iskolában maradó mérőlapok elemzése) 2. az iskolai helyi mérés 4. évfolyam vége / 5. évfolyam elejeMérések célterületei: 1. matematikai kompetencia 2. szövegértési, szövegalkotási kompetenciaMérések szempontjai: Ha az alábbi kompetenciák – kompetenciakomponensek – fejlettségi szintje az első szinten, vagy az alatt van – fejlesztés, felzárkóztatás szükséges - kommunikációs képességek - szövegértés - olvasáskészség - íráskészség - problémamegoldás - elemi rendszerező képesség - elemi kombinatív képesség - elemi számolási készség

slide17
II.11. Ellenőrzés, értékelés, módja

Mérések

Diagnosztikus mérés

Cél:

A fejlesztési feltételek, a kiinduló állapot felmérése

Pedagógiai döntések meghozatala

A nem szakrendszerű oktatásban részt vevő tanulók egyéni különbségeinek megállapítása

Fejlesztési területek, feladatok kijelölése

Az egyes fejlesztési feladatok időarányainak meghatározása

A vizsgálatok ideje:

1. szeptember – a fejlesztés előtt

2. május

Célterületek:

Matematikai kompetencia

Szövegértési szövegalkotási kompetencia

OKÉV kompetenciamérés

4. évfolyamon

Május végén kerül sor a mérésre

Az iskolában maradó mérőlapok eredményeinek elemzése szolgáltat információt a pedagógiai döntés meghozatalához: az időkeret megállapítását és felhasználását minden évben befolyásolja az adott tanulók vizsgált teljesítményének a szintje (az alapkészségekben mutatkozó elmaradás)

slide23
Formatív mérés

A folyamat közben

Cél:

A hibák, eredmények feltárása

Segítés, korrekció, megerősítés

A vizsgálatok ideje:

1. decemberben

2. márciusban

Az értékelés módja:

A teljesítmény éves értékelése a műveltségi területhez, illetve a tantárgyakhoz kapcsolódik

slide24
2. Az értékelés fő szempontjai:

a) A készség- képességfejlesztés mért eredményei – összehasonlítva az előző mérés eredményeivel

b) A továbbhaladás konkrét feladatai

Az értékelés funkciói:

Személyiségfejlesztés

Visszajelzés

Prognosztizálás

Megerősítés

Motiválás

A nem szakrendszerű oktatás a bizonyítványban az alábbi módon jelenik meg:

Nem szakrendszerű oktatás:részt vett

slide25
3. Fejlesztési terv készítése a felzárkóztatást igénylő gyerekekkel kapcsolatban

Szeptember vége:

Sikerkritériumok a közösségre vonatkozóan:

Az egyes területeken mért májusi eredményekben a tanulók

- 100%-a érje el az I. szintet

- Min. 50%-a haladja meg az I. szintet

- Min. 20%-a haladja meg a II. szintet

Sikerkritériumok az egyénre vonatkozóan:

- Az adott fejlesztési feladat kapcsán fogalmazza meg a pedagógus

- Az egyéni teljesítmények növekedése százalékos formában kifejezve (min. 30%-os fejlődés)

slide27

Református Általános Iskola

EGYÉNI FEJLŐDÉSI NAPLÓ

Integrációs oktatásban résztvevő tanuló

Név: _____________________________________

Tanév / évfolyam: ………… , …………

…….…... , ……..….

………… , ………...

………… , ………...

Születési hely, idő: …………………………………

Anyja születési neve: ………………………………

Kapcsolattartó szülő neve: …………………………

Lakcím: ……………………………………………….

A naplót megnyitotta: A naplót lezárta:

……………………… ………………………

……………………… ………………………

(dátum, Ph) (dátum, Ph)

A fejlesztő naplót vezette:

……………- tól ………………-ig: …………………… ……………- tól ……………...-ig: …………………….

……………- tól ………….…..-ig: ……………………. ……………- tól ………..….…-ig: ……………………

Értékelési időszakok:

negyedév: szept. 1-től nov. 30-ig

negyedév: dec. 1-től febr. 28-ig

negyedév: márc. 1-től jún. 15-ig

ANAMNÉZIS

A tanuló jellemzése (adatbank alapján)

személyes kompetenciák ( önszabályozás, önállóság, temperamentum, habitus, hangulati jellemzők):

____________________________________________________________________________________________

szociális kompetenciák ( együttműködés, beilleszkedés, konfliktuskezelés, alkalmazkodás):

____________________________________________________________________________________________

Tanulási stílus, tanuláshoz való viszony ( önálló feladatvégzés):

____________________________________________________________________________________________

Mozgásfejlődés (mozgáskoordináció, mozgástempó, téri tájékozódás):

____________________________________________________________________________________________

Kognitív kompetenciák (érdeklődés, gondolkodási képességek, tanulási képességek):

____________________________________________________________________________________________

A tanuló egyéb tevékenységei iskolai:_____________________________________________________________________________________

iskolán kívüli: ____________________________________________________________________________________________

slide29

EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ __________________________________ tanuló _____ .osztály

Integrációs felkészítés

Szociális és személyes kompetenciák területén

slide30

EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ __________________________________ tanuló _____ .osztály

Integrációs felkészítés

Matematikai kompetencia területén

slide31

EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ __________________________________ tanuló _____ .osztály

Integrációs felkészítés

Szövegértés és szövegalkotás kompetenciaterületen

slide33

Napló 2. oldal megjegyzés rovata

 • Megjegyzés
 • Alkalmazott rövidítések:
  • Nem szakrendszerű oktatás: NSZ
  • Moduláris oktatás: Mod.
  • Differenciált egyéni fejlesztés: diff. egy.
  • Differenciált csoportos fejlesztés: diff. csop.
  • Kooperatív technika: Kt.
  • Projekt: Pr.
  • IKT támogatott óra: IKT
  • Kompetencia alapú oktatás: KAO
  • Tantárgytömbösítés: Tt.
  • Műveltségterület tantárgy nélküli bontás: MTNB
slide37
Köszönöm a figyelmet!

Áldás, békesség!

Szabóné Marth Éva

igazgató