Åpenhet i kommunal forvaltning
Download
1 / 18

Åpenhet i kommunal forvaltning - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Åpenhet i kommunal forvaltning. Hvor får de det fra?. Informasjons- og veiledningsplikt Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17 Overfor allmennheten - kl § 4 Innsynsrett For parter - fvl § 18 flg For folkevalgte - kl § 40 nr 5 For kontrollutvalget/revisjon For allmennheten - offl

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Åpenhet i kommunal forvaltning' - abedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Åpenhet i kommunal forvaltning

Hvor får

de det fra?

 • Informasjons- og veiledningsplikt

  • Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17

  • Overfor allmennheten - kl § 4

 • Innsynsrett

  • For parter - fvl § 18 flg

  • For folkevalgte - kl § 40 nr 5

  • For kontrollutvalget/revisjon

  • For allmennheten - offl

 • Åpne møter - kl § 31

VG

Komm

tabbet seg ut


Offentlighetslovens utgangspunkt

 • Forvaltningenssaksdokumenter er offentlige - offl § 2(1)

 • Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak - offl § 2(2)

 • Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart

Byggesak-klag

Naboen har bygg

stygg og skjemm

kona er venn


«Forvaltningens»

 • Virksomhet som drives av forvaltningsorganer - § 1

 • Som forvaltningsorgan regnes ethvert organ for stat/kommune

  • kommunale foretak

  • Interkommunalt samarbeid § 27

  • interkommunale selskap IKS?

  • som hovedregel ikke AS, stiftelser o.l. Konkret vurdering for heleide selskaper.

MILJØTRANSPORT


«Saksdokumenter»

 • inn/utgående brev til bruk i saksbehandling - offl § 3(1) - forholdet til arkivlov

 • kopier til bruk i saksbehandling

 • Interne notater

 • e-post/MSN/SMS - § 3 (1) annen setning

 • kart/skisser/modeller

 • bilder/film

 • IKKE databaser


Jeg er

bare litt

nysgjerrig

jeg

«Enhver»

 • Ingen begrensninger

 • Alle personer

 • Alle formål

 • Trenger ikke oppgi navn


«Bestemt sak»

Hvilken del av

80-tallet sa du

saken var fra?

 • Krav om identifisering

 • Sak - ikke dokument

 • Sakstype

 • Veiledningsplikt - fvl § 11

 • Hos hvilket organ kan man kreve innsyn?


Offentlighetslovens utgangspunkt

 • Forvaltningenssaksdokumenter er offentlige - offl § 2(1)

 • Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak - offl § 2(2)

 • Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart

Byggesak-klag

Naboen har bygg

stygg og skjemm

kona er venn


«Journal og møtekart»

 • Journalføringsplikt etter § 2 (2) siste setning, og arkivlov/-forskrift

 • Formkrav til journal

  • arkivforskriften §§ 2-6 og 2-7

 • Forskrift om ikke-offentlige

  • Barnevern/sosiale tjenester mv.

 • Møter skal gjøres kjent - kl§ 32

15/4-98 DOK:1

Ordførers dob-

beltrolle-inhabil


Tidspunkt for offentliggjøring

Saken må

«modnes» litt

 • Allerede fra saksforberedelsen av

 • innkomne dokumenter - straks

 • utferdigede - ved avsendelse, eller

 • når saken er behandlet- offl § 3(2)

 • Saksbehandlingstid - offl § 9(1)


Unntak fra hovedregelen - oversikt

Dagbladet - nei

her i Lillevik

vil vi ikke ha

noe oppstyr

 • Noe skal unntas på grunn av sitt innhold - offl § 5a

 • Noe kan unntas på grunn av sitt innhold - offl § 6 og § 6 a.

 • Noe kan unntas på grunn av dokumenttypen- offl § 5


§ 5a - taushetsplikt

Fortell meg nå hvordan

du fikk denne gonoréen

 • Plikt til å unnta, straffbart å offentliggjøre - strl § 121(1)

 • Gjelder bare opplysninger, resten av dokumentet er som hovedregel offentlig (2. ledd)

 • Taushetsplikten må ha hjemmel i lov eller forskrift

 • Samtykke - offl § 10

 • Husk å oppgi hjemmel for taushetsplikten også - § 9(2)


Fvl. § 13- taushetsplikt

 • ”Personlig forhold”

  • Skade, sykdom og lyte

  • Meninger, preferanser, følelsesliv

  • Økonomiske, familiære forhold

  • IKKE bl.a. personnr. jf annet ledd

 • ”Personlig forhold” for tjenestemenn og politikere:

  • Lønns- og arbeidsvilkår

  • Kritikk, brudd på reglementer

  • Lovbrudd, straffbare forhold

 • ”Konkurransemessig betydning”

  • Forretningshemmeligheter uten beskyttelse

  • Metoder, analyser, kundelister


§§ 6 og 6a + forskrift Dokumentets innhold

 • Kan regler

 • Sikre økonomi-, lønns-, eller personalforvaltning

 • Kontroll-/reguleringstiltak, pålegg/forbud

 • Ansettelse/forfremmelse, men påbud om søkerliste

 • Dokument om lovovertredelse

 • Letter straffbare handlinger

 • Anbudsdokumenter


§ 5(1) - Organinterne dokumenter

Dette er ikke

i tråd med

min avdelings

meninger

 • Kan regel

 • Innenfor kommunen

  • Foretak?

  • Særlovsorganer?

  • Interkommunale løsninger?

  • AS/Stiftelser?

 • Utarbeidet

 • Interne saksforberedelse

 • Unntak i § 5 (3) for ”saksframlegg med vedlegg”


§ 5(2) - Andre «interne»

Også du

min

fortrolige

rådgiver

 • Kan regel

 • Interne saksforberedelse

  • Underordnet organ

  • Særlige rådgivere eller sakkyndige

  • Fra departement til et annet

 • Innhenting av slike dokumenter

 • Vilkår om innhenting


Meroffentlighet

 • Plikt til å vurdere - § 2(3)

 • Konkret vurdering

 • Gjelder kun ved kan regler

 • Klageorgan (FM) kan pålegge meroffentlighet etter klage - § 9(3)

 • Generelle instrukser lovlig?

  • Alltid meroffentlighet

  • Ikke meroffentlighet

VG

Lillevik

skjuler seg

bak offl


Offentliggjøring - kopiering

 • Kommunen bestemmer hvordan - offl § 8

 • men har krav på kopi i «rimelig utstrekning»

  • oppmøte

 • Kopier skal gis vederlagsfritt

  • Forskrifter om betaling

 • Porto/tellerskritt ved forsendelse?

Skuff D: 8000 ark


Saksbehandling og klage

Avslag!!!

Det skal vi nå

bli to om

 • Begjæring avgjøres uten ugrunnet opphold - §9(1)

 • Opplys i ev avslag om § 9(2):

  • At meroffentlighet er vurdert

  • Begrunnelse for avslag

  • Hjemmel for avslag

  • Klageadgang til FM

  • Klagefrist - 3 uker - § 9

   siste ledd jf fvl kap VI

 • Sivilombudsmannen


ad