Matematika kompetenciaterület - PowerPoint PPT Presentation

matematika kompetenciater let n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematika kompetenciaterület PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematika kompetenciaterület

play fullscreen
1 / 31
Matematika kompetenciaterület
267 Views
Download Presentation
abdul-simpson
Download Presentation

Matematika kompetenciaterület

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematika kompetenciaterület

 2. A programcsomagok típusai B A vertikális (műveltségterületi) rendszer horizontális (kereszttantervi) rendszer kompetencia: a műveltségterület (egyik) elsődleges fejlesztési célja kompetencia: a műveltségterületnek nem elsődleges fejlesztési célja szövegértés-szövegalkotás: magyar nyelv és irodalom szövegértés-szövegalkotás: matematika matematikai kompetencia matematika matematikai kompetencia magyar nyelv és irodalom ember és társadalom ember a természetben művészetek testnevelés C tanórán kívül feldolgozható programok

 3. A matematikatanítás fejlesztésére szükség van, mert: • Gyorsan változik a releváns tudás, a hangsúlyok eltolódnak • Megváltoztak a tudásátadás helyszínei • A gyakorlatban alkalmazható tudásra van szükség • A nemzetközi mérések céljai megváltoztak

 4. MONDD EL, ÉS ELFELEJTEM, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ,   LEHESSEK RÉSZESE, ÉS MEGTANULOM. (KÍNAI BÖLCSESSÉG)

 5. A folyamat jellegű tudást támogató tanulási keret Munkaformák Egy-, illetve kétirányú kommunikáció kevés visszacsatolás Nagycsoport Befogadás, kevés aktivitás Frontális Feladatindítás Alkalmazási terület Magyarázat, összefoglalás, ráhangolódás Homogén kis csoport Fajtái Heterogén kis csoport Kis csoport A kommunikáció két- és többirányú A szociális kompetenciákat fejleszti Jellemzői Aktivitás szintje magas

 6. Eszközök • Tanári kézikönyv • Tanulói munkafüzet • Kártyák, játékok • Programok • Digitális eszközök

 7. Tanulói munkafüzet

 8. Gyakorlatias feladatok

 9. Tanári kézikönyv • Minden modul elején órabeosztás, érettségi követelmények • Részletes vázlat az órákhoz, módszerekkel, javasolt feladatokkal • A tanulói munkafüzet feladatainak megoldása • Diagnosztikai méréshez, dolgozathoz feladatok

 10. Kombinatorika modul Órabeosztás

 11. Óravázlat

 12. Óravázlat

 13. Szakértői mozaik

 14. Példa csoportmunkára Feladatmegoldás csoportban ablakmódszerrel

 15. Kártyák Feladat: Keresd meg az összetartozó négyeseket! (Egy összetartozó négyest alkot a függvény hozzárendelési utasítása, a grafikonja, és a rá illeszkedő két pontja.)

 16. Számítógép • Használható otthon, pl. tanulói kiselőadásokra való felkészüléshez, projektmunkákhoz • A tanári kézikönyvben egy-egy témához kapcsolódó internetcímeket is találunk

 17. Aranymetszés, Fibonacci-sorozat

 18. Sulinova adatbank

 19. Programok Winplot függvényrajzoló program (ingyenes)

 20. Geogebra ingyenes matematikai program

 21. Interaktív tábla

 22. Táblaszoftver

 23. SDT A négyzetgyökvonáshoz tartozó foglalkozásvázlat

 24. SDT

 25. Realika

 26. Tapasztalataink • A program előnyei • Új szemléletű tankönyv, ötletes, gyakorlatias feladatokkal • Az új módszerek fejlesztik az együttműködési készséget • A tanulók aktívabbak, érdeklődőbbek

 27. Problémák • Tankönyvellátás • Kevés jó digitális segédanyag van (eddig) • A módszer időigényesebb • Nagy létszámú csoportok • A tanár nehezen követi a munkájukat • Nem lehet megbeszélni a megoldásokat, megunják a gyerekek

 28. www.sulinovadatbank.hu • sdt.sulinet.hu • realika.educatio.hu • www.iot.hu • andrea.zsufa@freemail.hu • daroczine@szechenyi-szolnok.sulinet.hu