Laborator de ş tiinte pentru viitor - PowerPoint PPT Presentation

abdul-gaines
laborator de tiinte pentru viitor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laborator de ş tiinte pentru viitor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laborator de ş tiinte pentru viitor

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Laborator de ş tiinte pentru viitor
132 Views
Download Presentation

Laborator de ş tiinte pentru viitor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Laborator de ştiintepentruviitor Un proiect de colaboraredintreCorpul Păcii (S.U.A.) şicomunitatea din Palanca

 2. 2007-2008 şcoalaPalanca a fostrenovată.

 3. Aşa aratăşcoalaacum.

 4. Săli de clasăfrumoase,

 5. Sală de calculatoare,

 6. Sală de sport.

 7. Totuşişcoala nu are un laborator de ştiinţe.

 8. Conducereaşcolii a rezervat o sală de clasăpentruacestscop, dar nu a găsit încăfondurilenecesarerealizăriilaboratorului.

 9. 2011 VoluntariiCorpului Păcii au posibilitatea săajutefinanţarea unuiproiectîn şcoalaîn care lucrează. Doamna Millicent Agnor s-a gândit că un laborator de ştiinţe este o prioritateşi aşa aînceputacestproiect. Finanţarea care esteasiguratăprinCorpul Păciieste de fapt un proiect personal al voluntaruluipentru că el se ocupă de strângerea de fonduriapelând la prieteniişicunoştinţele sale.

 10. Iată cum vrem săaratelaboratorul.

 11. Bugetulfinanţat de Corpul Păcii

 12. Bugetulfinanţat de comunitatea locală.

 13. O parte din contribuţiacomunităţii locale înseamnămuncăvoluntară, de exemplugolireaîncăperilorşiaranjarealor. Deasemeneadorim săimplicăm eleviiîn realizareaacestuiproiectprin acţiuni de strângere de fondurisi de voluntariat. Văinvităm să faceţi parte din echipa de proiectşi săcontribuiţi cu ideipentrurealizarealui.

 14. Vămulţumim. Echipa de proiect Millicent Agnor, DumitruCojocaru, AncaCovaci, AndreeaJuverdeanu, Ion Atonoaie, Crina Biro