periodeafsluiting financi le boekhouding l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Periodeafsluiting Financiële boekhouding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Periodeafsluiting Financiële boekhouding

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Periodeafsluiting Financiële boekhouding - PowerPoint PPT Presentation


 • 346 Views
 • Uploaded on

Periodeafsluiting Financiële boekhouding. SAP Best Practices. Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen. Doel De module afsluitingsvoorbereiding helpt u om de activiteiten voor de dag-, maand- en jaarafsluiting voor te bereiden en uit te voeren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Periodeafsluiting Financiële boekhouding' - abbott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doel voordelen en belangrijke processtappen
Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
 • Doel
   • De module afsluitingsvoorbereiding helpt u om de activiteiten voor de dag-, maand- en jaarafsluiting voor te bereiden en uit te voeren.
   • Hiervoor biedt het systeem een aantal standaardrapporten die u kunt gebruiken om direct vanuit alle geboekte rekeningsaldi evaluaties en analyses te genereren.
 • Voordelen

Het systeem helpt u bij:

   • het aanmaken van balansen en verlies- en winstrekeningen
   • het documenteren van boekingsgegevens
 • Belangrijke Processtappen
   • Dagafsluiting
   • Maandafsluiting
   • Jaarafsluiting
vereiste sap toepassingen en gebruikersrollen
Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
 • Vereiste SAP Toepassingen
   • SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0
 • Gebruikersrollen
   • Financieel manager
   • Grootboekaccountant
   • Financieel manager (Nederland)
   • Medewerker crediteurenadministratie
   • Medewerker debiteurenadministratie
gedetailleerde procesbeschrijving
Gedetailleerde Procesbeschrijving
 • Dagafsluiting Financiële boekhouding
   • Wisselkoersen actualiseren
   • Hiaten in de documentnummertoekenning
   • Dubbel gebruikte factuurnummers
   • Compact documentjournaal weergeven
gedetailleerde procesbeschrijving5
Gedetailleerde Procesbeschrijving
 • Maandafsluiting Financiële boekhouding (I)
   • Wisselkoersen actualiseren
   • Hiaten in de documentnummertoekenning
   • Dubbel gebruikte factuurnummers
   • Boekingsperiodes openen en sluiten
   • Doorlopende boekingen ingeven
   • Doorlopende boekingen boeken
   • Batchinputmap uitvoeren
   • Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening
   • GO/FO-verrekeningsrekeningen analyseren
   • Correctieboekingen boeken
gedetailleerde procesbeschrijving6
Gedetailleerde Procesbeschrijving
 • Maandafsluiting Financiële boekhouding (II)
   • Herwaardering van vreemde valuta’s
   • Te betalen BTW boeken
   • Vooraangifte omzetbelasting
   • Vergelijking documenten/ transactiecijfers
   • Vorige boekingsperiode sluiten
   • Renteberekening over saldo
   • Documentjournaal weergeven
   • Resultaatrekening
gedetailleerde procesbeschrijving7
Gedetailleerde Procesbeschrijving
 • Jaarafsluiting Financiële boekhouding
   • Aanmaken van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar
   • Saldotransport debiteur- en crediteurrekeningen
   • Saldotransport grootboekrekeningen
   • Hergroeperen crediteuren en debiteuren
   • Saldobevestiging debiteuren
   • Saldobevestiging crediteuren
   • Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële rapporten
   • Vorige boekingsperiode sluiten
   • Documentjournaal weergeven
procesflowdiagram
Procesflowdiagram

Proces 1: Dagafsluiting

Gebeur-tenis

Actualisering

Evaluatie

Rapportage

Financieel manager

Grootboek-accountant

Wisselkoersen actualiseren

Compact documentjour-naal weergeven

Proces-beslissing

Hiaten in de documentnummer-toekenning

Dubbel gebruikte factuurnummers

procesflowdiagram9

2

4

5

3

6

Procesflowdiagram

Proces 2: Maandafsluiting (I)

Gebeur-tenis

Actualisering

Evaluatie

Boeking

Financieel manager

Proces-beslissing

Proces-beslissing

Proces-beslissing

Wisselkoersen actualiseren

Hiaten in de documentnum-mertoekenning

Correctieboekingen boeken

Doorlopendeboekingeningeven

Boekingsperiodes openen en sluiten

Dubbel gebruikte factuur-nummers

Doorlopendeboekingenboeken

Herwaardering van vreemde valuta’s

Vorige boekingsperiode sluiten

Vergelijking documenten/ transactiecijfers

Te betalen btw boeken

Batchinput-map uitvoeren

Vooraangifte omzet

belasting

Rentebere-kening over saldo

procesflowdiagram10

6

2

3

Procesflowdiagram

Proces 2: Maandafsluiting (II)

Gebeur-tenis

Vereffening

Rapportage

Financieel manager

GO/FO-verrekeningsrekening analyseren

Documentjournaal weergeven

Financial Statement

Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening

Medewerker crediteuren-administratie

Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening speciaal proces

procesflowdiagram11
Procesflowdiagram

Proces 3: Jaarafsluiting

Gebeur-tenis

Actualisering

Rapportage

Financieel manager

Financieel manager

Proces-beslissing

Creatie van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar

Grootboekaccountant

Saldotransport debiteur- en crediteur-rekeningen

Saldotransport grootboek-rekeningen

Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële reporting

Vorderingen / verplichtingen herindelen

Sluit vorige boekings-periode

Documentjour-naal weergeven

Manager debiteuren

Saldobevestiging debiteuren

Manager crediteuren

Saldobevestiging crediteuren

GL = General Ledger, grootboek

legenda

Diagramverbinding

Legenda

<Functie>

Afdruk/docu-ment

Extern naar SAP

Werkelijke financiën

Bedrijfsactivi-teit/event

Budgetplan-ning

Processo unità

Handma-tig proces

Eenheidspro-ces

Bestaande versie/ gegevens

Subproces-referentie

Proces-beslis-sing

Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt