Cz stotliwo ci wykorzystywane przez urz dzenia do identyfikacji radiowej
Download
1 / 20

Cz?stotliwo?ci wykorzystywane przez urz?dzenia do identyfikacji radiowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej. dr inż. Wiktor Sęga Urząd Komunikacji Elektronicznej. Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach - nowy etap automatyzacji bibliotek Warszawa 21 października 2014 r. Otoczenie regulacyjno-prawne (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cz?stotliwo?ci wykorzystywane przez urz?dzenia do identyfikacji radiowej' - aaron-roberts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cz stotliwo ci wykorzystywane przez urz dzenia do identyfikacji radiowej

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej

dr inż. Wiktor Sęga

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach- nowy etap automatyzacji bibliotek

Warszawa 21 października 2014 r.


Otoczenie regulacyjno prawne 1
Otoczenie regulacyjno-prawne (1) identyfikacji radiowej

 • Międzynarodowe (1)

  • Zalecenie ERC/REC 70-03 w sprawie urządzeń bliskiego zasięgu (SRD)

  • Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (2006/771/WE z późn. zm.)

  • Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (2006/804/WE)


Otoczenie regulacyjno prawne 2
Otoczenie regulacyjno-prawne (2) identyfikacji radiowej

 • Międzynarodowe (2)

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

  • Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wstępną klasyfikację urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi znaków identyfikacyjnych (2000/299/WE)


Otoczenie regulacyjno prawne 3
Otoczenie regulacyjno-prawne (3) identyfikacji radiowej

 • Krajowe

  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w szczególności art. 144 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 144 ust. 3)

  • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. nr 138 poz. 972 z późn. zm.).


Normy zharmonizowane
Normy zharmonizowane identyfikacji radiowej

 • ETSI EN 300 330 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz

 • ETSI EN 300 440 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz

 • ETSI EN 302 208 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w zakresie częstotliwości 865 - 868 MHz z poziomem mocy do 2 W


Definicja urz dze rfid
Definicja urządzeń RFID identyfikacji radiowej

 • Urządzenia RFID to urządzenia służące między innymi do śledzenia i identyfikacji artykułów przy użyciu systemu radiowego składającego się z urządzeń biernych (identyfikatorów) zamontowanych na artykułach oraz z urządzeń nadawczo-odbiorczych (czytników), które aktywują identyfikatory i odbierają z nich dane zwrotne


Zastosowanie urz dze rfid
Zastosowanie urządzeń RFID identyfikacji radiowej

 • Automatyczna identyfikacja towarów

 • Śledzenie przesyłek wartościowych

 • Systemy alarmowe

 • Zarządzanie odpadami komunalnymi

 • Identyfikacja osobista

 • Kontrola dostępu

 • Czujniki zbliżeniowe

 • Systemy zabezpieczające przed kradzieżą

 • Systemy lokalizacji

 • Transmisja danych do urządzeń przenośnych

 • Bezprzewodowe systemy sterowania


Cechy rfid
Cechy RFID identyfikacji radiowej

 • RFID nie jest służbą radiokomunikacyjną w rozumieniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego

 • RFID działa we współużytkowanych pasmach częstotliwości

 • RFID nie może powodować zakłóceń w pracy służb radiokomunikacyjnych

 • RFID nie może żądać ochrony od zakłóceń pochodzących od służb radiokomunikacyjnych

 • RFID jest dopuszczone do używania na podstawie tzw. licencji ogólnej (urządzenia są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego)


Rfid vs ism
RFID identyfikacji radiowejvs ISM

 • Urządzenia ISM - urządzenia zaprojektowane w celu wytwarzania i miejscowego użycia energii o częstotliwościach radiowych dla celów przemysłowych, naukowych, medycznych, domowych lub podobnych, z wyłączeniem zastosowań z dziedziny telekomunikacji

 • Urządzenia RFID nie są urządzeniami ISM

 • Jedyną cechą wspólną jest fakt, że niektóre zakresy częstotliwości przeznaczone dla urządzeń ISM są również przeznaczone dla urządzeń RFID


Zakresy cz stotliwo ci dla rfid
Zakresy częstotliwości dla RFID identyfikacji radiowej

 • 119 – 148,5 kHz

 • 400 – 600 kHz

 • 13 553 – 13 567 kHz

 • 433,05 – 434,79 MHz

 • 865 – 868 MHz

 • 2 446 – 2 454 MHz


Zakres 119 148 5 khz
Zakres identyfikacji radiowej119 – 148,5 kHz

 • Parametry

 • brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika


Zakres 119 148 5 khz1
Zakres identyfikacji radiowej119 – 148,5 kHz

 • Główne zastosowanie

  • Kontrola produkcji

  • Automatyzacja produkcji

  • Kontrola dostępu:parkingi, garaże

  • Motoryzacja: immobilisery, systemy antywłamaniowe

  • Maszyny i narzędzia przemysłowe

  • Identyfikacja zwierząt (chipy)

  • Transport, przewóz chemikaliów, przetwarzanie substancji niebezpiecznych

  • Gospodarowanie odpadami


Zakres 400 600 khz
Zakres 400 – 600  identyfikacji radiowejkHz

 • Parametry

  • Maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 m wynosi -8 dBµA/m

  • Wartość -8 dBµA/m odnosi się do każdego pasma o szerokości 10 kHz. Dodatkowo dla systemów pracujących w paśmie o szerokości większej niż 10 kHz dopuszcza się całkowite natężenie pola -5 dBµA/m pod warunkiem, że wartość -8 dBµA/m w każdych 10 kHz pasma nie jest przekroczona

  • Urządzenia powinny pracować z pasmem o minimalnej szerokości równej 30 kHz

  • Brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika


Zakres 400 600 khz1
Zakres 400 – 600  identyfikacji radiowejkHz

 • Główne zastosowanie

  • Maszyny i narzędzia przemysłowe

  • Logistyka przemysłowa

  • Przemysł drukarski, produkcja papieru

  • Czujniki zbliżeniowe

  • Przemysł motoryzacyjny

  • Transport, przewóz chemikaliów, przetwarzanie substancji niebezpiecznych

  • Produkcja stali

  • Zarządzanie zaopatrzeniem medycznym

  • Przetwarzanie i kontrola żywności

  • Kontrola załadunku


Zakres 13 553 13 567 khz
Zakres 13 553 – 13 567  identyfikacji radiowejkHz

 • Parametry

  • Maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 m wynosi 60 dBµA/m

  • Brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika

 • Główne zastosowanie

  • Zarządzanie bibliotekami

  • Bilety (transport publiczny, imprezy masowe, itp.)

  • Kontrola dostępu (w tym paszporty)

  • Bezpieczeństwo

  • Logistyka – etykietowanie produktów

  • Technologia NFC (ang. Near Field Communication – komunikacja w polu bliskim)


Zakres 865 868 mhz
Zakres 865 – 868  identyfikacji radiowejMHz

 • Parametry

Częstotliwości środkowe kanałów są określone za pomocą zależności:

864,9 MHz + (0,2 MHz * numer kanału),

gdzie dostępne numery kanałów w poszczególnych zakresach częstotliwości są następujące:

a)   numery od 1 do 3 dla zakresu 865,0 - 865,6 MHz,

b)   numery od 4 do 13 dla zakresu 865,6 - 867,6 MHz,

c)   numery od 14 do 15 dla zakresu 867,6 - 868,0 MHz.

Zezwala się, żeby to samo urządzenie korzystało z kilku podzakresów

Nie dopuszcza się stosowania mechanizmów rozpraszania widma.


Zakres 865 868 mhz1
Zakres 865 – 868  identyfikacji radiowejMHz

 • Główne zastosowanie

  • Łańcuchy logistyczne, identyfikacja palet, itp.

  • Etykietowanie produktów

  • Zintegrowane zastosowania RFID i EAS (ang. Electronic Anti-theft System – systemprzeciwkradzieżowy)

  • Kontrola procesu produkcji, śledzenie produktów

  • Obsługa ładunków (cargo)

  • Zarządzanie bagażem lotniczym

  • Systemy lokalizacyjne

  • Śledzenieprzesyłekwartościowych


Zakres 2 446 2 454 mhz
Zakres 2 446 – 2 454  identyfikacji radiowejMHz

 • Parametry

Szerokość głównej wiązki anteny w płaszczyźnie poziomej nie może przekraczać wartości 90 stopni (± 45 stopni), a tłumienie listków bocznych musi wynosić co najmniej 15 dB.

Praca z poziomem mocy promieniowanej e.i.r.p. większym niż 500 mW dopuszczalna jest tylko wewnątrz budynków i podlega dodatkowym ograniczeniom, których omówienie przekracza ramy niniejszej prezentacji.


Zakres 2 446 2 454 mhz1
Zakres 2 446 – 2 454  identyfikacji radiowejMHz

 • Główne zastosowanie:

  • Przeróbka wiórów

  • Przemysł motoryzacyjny

  • Czujniki zbliżeniowe

  • Identyfikacja pojemników do przechowywania i transportu obrabianych lub montowanych części

  • Śledzenie położenia

  • Śledzenieprzesyłekwartościowych


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę identyfikacji radiowej

 • dr inż. Wiktor Sęga

 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • w.sega@uke.gov.pl