1 / 43

Creative Link Building - SEO conference 2013

A presentation from the 4th edition of SEO Conference in Bulgaria about the different ways in which a brand can create grabbing content and makе innovative link building campaigns.Author: Lily Grozeva

TeoSeo
Download Presentation

Creative Link Building - SEO conference 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Креативни линк билдинг кампании Лили Грозева, AllviaWeb, @dtodorova

 2. Лили Грозева lili.grozeva@gmail.com www.allviaweb.com twitter.com/dtodorova bg.linkedin.com/in/liligrozeva plus.google.com/105508987458479962382

 3. Ще говоримза: • Основни положения • Концепции • Канали • Инструменти • Процес

 4. основни положения

 5. Що е то? Линк бейт за напреднали, под формата на забавна, интересна и/или визуално атрактивна активност, на собствена ландинг страница, проведена като кампания, целяща входящи линкове.

 6. Защо да сме креативни? • всички правят намаления и коледни картички • имате под 8 секунди да впечатлите някого, а е все по-трудно да го направите • информацията е лесно достъпна, все по-важно е как я представяте

 7. А сега сериозно. • за по-органични линк профили и социални сигнали • за да покажете/докажете, че сте бранд и да го развиете • за да няма черно-бели животни • за да извлечете максимума от бюджета, който вече харчите за маркетинг

 8. Любими митове: #1 Тези “неща” са изключително скъпи!

 9. Развенчаване: #1 • Колко са ви стрували банерните и PPC кампаниите? • Колко ви струваше да избягате от пандите и пингвините? • Добрата идея е семплата, не задължително скъпата • Има oDesk и Elance.com

 10. Какво ви е нужно? • ясна представа за таргета, каква част от него има потенциал за линк, къде е активен, за какво говори и какво харесва • маркетингов календар, свързан с интересите на този таргет • бюджет и човешки ресурс за изпълнението на идеята

 11. концепции състезания, томболи, класации, визуализации, интерактивни видеа и др.

 12. Състезание http://www.edamam.com/contest • състезание на томболен принцип на собствена ландинг страница • професионален дизайн с акцент върху изображенията • след края му,се пренасочва с 301 към вътрешна страница по избор

 13. Класация http://punchfork.com/publishers • ориентирана към партньорите • на собствена ландинг страница • автоматично се опреснява

 14. Кауза https://meanstinks.com на Secret • ориентирана около популярен празник и социален проблем • на собствен сайт, който ще бъде пренасочен, когато каузата вече не е актуална • графични и видео разработки на най-разнообразно съдържание, атрактивно за млади жени

 15. Интерактивна инфографика на Thomson.co.uk • визуално атрактивна и забавна, особено за уеб професионалисти, т.е. хора по-склонни да споделят съдържание или да дават линк • на собствена ландинг страница

 16. Интерактивно видео Bird Box Studio • професионална и забавна анимация, която наподобява игра • на собствена ландинг страница и в Youtube (аз бих публикувала видеата в Youtube след като са събрали достатъчно линкове на собствен домейн)

 17. Любими митове: #2 Ама ние нямаме подходящи услуги. Ние сме ... водопроводчици!

 18. И те нямат. Превозват хора във вагони за пари. Под земята. В Австралия.

 19. канали за популяризиране собствени, партньорски мрежи, влиятелни потребители, имейл маркетинг, социални мрежи

 20. собствените дигитални канали • корпоративния блог • социалните профили • избрани потребители от имейл база • затихваща PPC кампания

 21. партньорски мрежи • блогъри, с които си партнирате • партньори, които биха промотирали активността ви на сайта си с банер или блог пост • партньори, които биха анонсирали активността ви в социалните си профили

 22. влиятелни потребители • разпределете ги по канали – блогове, форуми, Facebook, Twitter (ако ви е трудно да ги откриете, огледайте профилите на конкурентите си) • ще ви е нужен предварителен контакт, от минимум 2 седмици • можете да ги спечелите с отстъпка, награда или друга облага (като линк, или ексклузивен достъп до информация)

 23. имейл маркетинг • използвайте имейл базата си от предишни активности • ако смятате че сте прекалено “сериозна” фирма за всички контакти, изберете тези, до които никога не сте се домогвали за продажба • не забравяйте да оформите подходящо съобщение и брандиране на бюлетина

 24. социални мрежи • брандирайте социалните си канали, така че да представят новата активност • напомняйте за активността на равни периоди в социалните си профили • не забравяйте да оформите подходящо съобщение и брандиране на бюлетина

 25. инструменти за проучване, контакт, разпространение, анализ на кампанията

 26. Любими митове: #3 Ама ние нямаме такива служители!

 27. източници на идеи: • Ads of the World • Creative Zone • Facebook Studio • популяризиране и контакт: • Bufferapp.com • Hootsuite.com

 28. MailChimp • Followerwonk • Reachli • Facebook Ads • Мониторинг • Google Analytics • Opensiteexplorer

 29. процес концепция, разработка, промотиране, мониторинг

 30. концепция: • преслушвате какви видове съдържание харесват влиятелните потребители • какви видове съдържание на конкурентите, получава най-много линкове и социални интеракции от влиятелни и масови потребители

 31. концепция: • разглеждате всички идейни ресурси с които разполагате от съдържание което се харесва, отговаря на вашия таргет, не е в разрез с имиджа на бранда, и са в бюджета и възможностите ви • организирате среща с програмист, дизайнер/аниматор, маркетолог и мениджър за да изчистите концепцията си

 32. разработка/подготовка • ако активността е обвързана с дата или период, отделете достатъчно време за разработка • подгответе имейл листи, дизайни на социални канали и бюлетин; текстовете за ландинг страницата и съобщенията в социалните мрежи • покажете работата на незамесени лица и ги попитайте дали биха я споделили примерно със Skype контактите си

 33. разработка/подготовка • стартирайте пре-контакт 2-4 седмици по-рано; изпращайте директни съобщения • погответе списък с потребителите от които ще търсите подкрепа • организирайте PPC кампаниите

 34. мониторинг и архивиране ако имате готовност да правите редовно такива кампании, подгответе адреси от типа:www.website.com/activity/activity1 Което няколко седмици след като вече не е актуално да се пренасочва с 301 към:www.website.com/activity

 35. в резюме: • не ви излиза по-скъпо от повечето неща, които вече правите за популяризирането си, а има някои безспорни предимства • планирайте и реализирайте като всяка друга кампания, но фокуса трябва да е върху оригиналната идея и да генерира входящи линкове за сайта • двете основни фази на всяка такава кампания са разработка и популяризиране. Прекалено много добри идеи са останали незабелязани за да приключите на стъпка 1. • малко вероятно е да завоювате добри позиции от веднъж, затова помислете как да направите такива разработки част от SEO процеса

 36. Въпроси?

More Related