1 / 11

Portugal

Please liked my account<br>

StefanPanic
Download Presentation

Portugal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Португалија Површина Државно уређење -92.100 км2 -парламетарна република Гстина насељености Валута -116,8 становника по км2-евро Главни град -Лисабон 2.800.000 Службени језик -Португалски

 2. Садржај • ГеoграфскиПоложај • Рељеф • Клима • Историја • Главни град • Већи градови • Народ • Привреда

 3. Положај • Португал је смештен на западу Пиринејског полуострваи на обали Атланског океана.Осим копна припадају му и Азорска острва и Мадеиара у Атланском океану

 4. Рељеф • У рељефу се издвајају северни и јужни,нижи део земље,које раздваја долина Тежа.У централном делу земље налази се највиша планина у Португалу -Сера да Естрела (1.991m).Јужно од планине,око доњег тока Тежа,налази се равница Рибертехо,која даље на југ постепено прелази у висоравн.

 5. Клима • Клима Португала је разноврсна: средоземна на југу,атланска на западу и умерено континентална у унутрашњости земље. Речна мрежа је густа.Готово све реке имају правац исток-запад и долазе из суседне Шпаније.нај дуже реке су : Дуеро, Тежо, Гвадијана(граница са Шпанијом на југоистоку). На њима се налазе вештачке акумулације, нарочито на реци Тежо.

 6. Историја • Португалија је једна од најстаријих европских нација, зачета почетком средњег века. Португалија је свој утицај увећала и проширила током 15. и 16. века, у такозвано Доба открића поставши велика економска, политичка и културна сила и створивши Португалску империју која се простирала од Бразила, преко Африке, Индије и Кине, до Источног Тимора у Индонезији.

 7. Главни град Лисабон је главни град Португала.Спада међу најстарије европске градове.Прошлост града обелешило је неколико јаких земљотреса.У земљотресу 1755. године погинуло је више од 30.000 људи.После тога Лисбон је добио савремени урбанистицки изглед.Најпрометнија лука је Лисабон

 8. Већи градови • Већи градови су :Порто, Брага, Коимбика и Други. Брага Коимбика Порто

 9. Народ • Португалци чине 92% становниства.То је романски народ,језицки и културно близак Шпанцима.Среднји и јузни део Португала у прошлости је дуго био под Арапском власцу. Становниство је највисе концентрисано на подручје шире околине Лисабона и Порта

 10. Привреда • Гаје се житарице , винова лоза, маслине и агруми.Важан извоз ни производ је познато густо вино ,,порто”. Због тога се Португал често назива Земљом вина. Он је највећи произвођац плуте, која се добија од храста пулитпњака. Бржи развој индустрије успорава недостатак енергетских извора. Осим увозне нафте , главни извор енергије су електране на рекама Тежа и Дуерто. Развијена је Углавном лака индустрија.

 11. Аутор Стефан Панић VI2

More Related