samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert p ask y l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy” - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy”. Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune. Bakgrunn for samhandlingsprosjektet . Nasjonale tall Økning i nye kreft tilfeller i Norge

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy”' - Sophia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert p ask y

Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy”

Samhandlingskonferanse

4- 5 november 2010

Anne Kjersti Drange

Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune

bakgrunn for samhandlingsprosjektet
Bakgrunn for samhandlingsprosjektet

Nasjonale tall

 • Økning i nye kreft tilfeller i Norge

Regionale tall

 • Økning av nye tilfeller i helseregion Vest
bakgrunn for samhandlingsprosjektet forts
Bakgrunn for samhandlingsprosjektet forts…

Nasjonale føringer:

 • Omsorgsplan 2015
 • Nasjonal helseplan(2007-2010)
 • Nasjonalstrategi for kreftområdet 2006-2009
 • Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen(2007) ( IS-15
 • Regional kreftplan 2005- 2010, Helse Vest RHF
 • Samhandlingsreformen st melding 47.
   • Satse mer på helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid
   • Dempe vekst i bruk av sykehustjenester
   • Tilby rett tjeneste på rett sted til rett tid.

Suksesskriterier: synes å være samlokalisering av tjenestene

”Sentralt er at kommunene vurderer om de fremtidige tjenestetilbudene ,bør samles i lokalmedisinsk senter.”

bakgrunn for samhandlingprosjekt fortsetter
Bakgrunn for samhandlingprosjekt fortsetter…….
 • Befolkningsgrunnlag for kommune er ca 60.000
 • Stor vilje til samhandling mellom kommune i Vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) og Helse Bergen.

Lokal medisinske sentre etableres :

Prosjekt ”Betre saman”

- Pilot prosjekt i Fjell kommune – lokal medisinsk senter,rehab

Prosjekt : - Palliativ enhet lokalisert i Askøy kommune

organisering av samarbeids prosjeket
Organisering av samarbeids prosjeket.

Styringsgruppen:

- Region råd Vest (består av ordførere og rådmenn i kommunene og en fra

ledelsen i Helse - Bergen )

Prosjektgruppen:

- Anne Kjersti Drange fagsjef åpen omsorg , Askøy kommune

- Liv Olsen Fagsjef institusjon, Askøy kommune

 • Inger Jørgensen fagutviklingsansvarlig , Askøy kommune
 • Ingvill Austbø , lege , Askøy kommune

- Svein Fjelland spesialrådgiver, Fjell kommune

 • Line Barmen einhetsleier , Fjell kommune
 • Åse Vik kommunalsjef , Øygarden kommune
 • Anne Grethe Hareid einhetsleier Sund kommune
 • Janniche Heltne avdelingssjef ved gastroseksjon,kirurgisk klinikk
 • Sebastian von Hofacker overlege ved kompetansesenteret for lindrene behandling
 • Mona Sætre ,kreftforeningen.
m lsettinger med samarbeidsprosjektet
Målsettinger med samarbeidsprosjektet
 • Etablere et pasient tilbud i lindrende behandling for kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden i et tett samarbeid med Helse Bergen.
 • Sikre at pasienter og pårørende får et godt helhetlig tilbud med høy kvalitet og med høy kompetanse hos personale, som bidrar til økt trygghet i befolkningen.
 • Alle parter skal ha nytte av tilbudet:

- Pasientene skal få et bedre tilbud enn i dag

- liggetid i sykehus blir redusert/ hindre innleggelse

- Kommunene får tilført økt kompetanse.

lindende enhet lokalisert p ask y
Lindende enhet lokalisert på Askøy
 • Pilot enhet på 4 senger( samdrift med kommunale senger) evt. utvide til 6 senger
 • Halvannen linje nivå
 • Korttids plasser( avlastning, medikament justeringer)
 • Lengre opphold med god symtomlindring, pleie og omsorg inntil døden
 • Klart definerte inntakskriterier
 • Pleiepersonell med videre utdanning
 • Sykepleiere på alle vakter
 • Egen fast lege , 2-3 t/pas/uke, vikarer ved fravær
 • Prest, sosionom, fysio. tilknyttet
 • Fokus på etter/ videre utdanning og av sykepl. i nettverket
 • Fungere som kommunalt senter for palliativ kompetanse, hospiteringsstillinger
 • Veiledning/rådgivning til andre f. eks hjemmetjenestene, sykehjems avd.
 • Bygge opp et korps av frivillige
 • Delta i studier i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
m lgruppe
Målgruppe:
 • Starter med kreftpasienter evt. utvide tilbudet til å gjelde andre grupper
 • Uhelbredelig sykdom
 • Kort forventet levetid
 • Behov for palliative tjenester utover det en vanlig sykehjems avdeling kan tilby, men som ikke trenger et sykehus opphold.
 • Også yngre pasienter
 • Pasientene kan komme fra sykehus, hjemmet eller annen sykehjems avdeling.
lindrende enhet lokalisert p ask y forts
Lindrende enhet lokalisert på Askøy forts…..

Klinisk tilbud

 • Kartlegging, vurdering og innsats i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle symptomer/ problem
 • Smertelindring/ justering av smertebehandling
 • Prosedyrer ved sc, iv væskebehandling, blodtranfusjoner
 • Kvalifisert pleie
 • Fysioterapi
 • Lab. service
 • Henvise til palliativ behandling på sykehus f.eks stråleterapi
 • Systematisk arbeid for pårørende og etterlatte
slide10

Lokalisering i Helsetunområdet :

Kleppestø sykehjem, kommunale og private institusjonsplasser, avd. olaviken sykehus, Askøy legevakt, Fenring legesenter,Kleppestø omsorgsbolig,fysioterapitjenester,psykologtjenester, ambulanse og helseadministrasjon

finansiering
Finansiering
 • Høye kostnader
 • Dele kostnadene
 • Andre løsninger (samhandlingsreformen)?
veien videre
Veien videre
 • Rapport forligger høst 2010
 • Politisk forankres i kommunene og ledelsen i Helse Bergen

Planlegger oppstart 2012.