nyanl ndas etablering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyanländas etablering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nyanländas etablering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Nyanländas etablering - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Nyanländas etablering. 2 år med Etableringsreformen. ”Arbete främjar fred förhindrar fattigdom är en förutsättning för demokrati” Angeles. Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör. Antal personer. 130000. Tillträdande ungdomar. Åldersavgångar. 125000. 120000. 115000. 110000.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nyanländas etablering' - ewan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nyanl ndas etablering

Nyanländas etablering

2 år med Etableringsreformen

slide2

”Arbete främjar fred förhindrar fattigdom är en förutsättning för demokrati” Angeles

Angeles Bermudez-Svankvist

Generaldirektör

slide3

Antal personer

130000

Tillträdande ungdomar

Åldersavgångar

125000

120000

115000

110000

105000

100000

År

95000

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från arbetskraften perioden 2008-2020

ett unikt scenario uppst r d dessa faktorer sammanfaller
Ett unikt scenario uppstår då dessa faktorer sammanfaller

Finansiell oro

Generationsväxling

Arbetskraftsbrist

Arbetslöshet

Attityder och diskriminering

slide5

Marie Linell-Persson

Avdelningschef Integration & Etablering

slide6

Målsättning och syfte

 • öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet.
 • tidiga insatser med tydligt jobbfokus
 • starkare incitament
 • ökad likvärdighet
 • .
 • .
 • .
 • .
den nyanl ndes f ruts ttningar f r etablering
Den nyanländes förutsättningar för etablering

Arbete

Språk

Utbildning

Hälsa

Försörjning

Boende

Barnomsorg

utg ngsl ge
Utgångsläge

Sysselsättningsgradens utveckling bland personer som invandrat 1997 fördelat på länder där asyl- och familjeband dominerat som skäl till bosättning i Sverige

Källa: Statskontoret 2012.22

slide10

Etableringsprocessen

Arbete eller utbildning

Kartläggning

Bosättning

Ev. rehabiliterande insatser

Översätta och värdera kompetens

Svenska för invandrare SFI

Samhälls-orientering

Studier i svenska

Utveckla och stärka kompetens

Synliggöra kompetens/Matcha

slide11

Arbetssökande med akademisk examen

Lots

Meritportfölj

Anställning

Yrkessvenska

FUB, högskole- och yrkesbehörighet

SFI D

Praktik

Start

2011-03-31

Slut

2013-03-21

Mars 2011 Juli 2011 Jan 2012 Juli 2012 Jan 2013 Mars 2013

slide12

Arbetssökande med kortare utbildningsbakgrund än 9 år

Lots

Slut

2013-05-20

Meritportfölj

Anställning med

nystartsjobb

SFI A/B

Arbetspraktik

SFI C

Sam. Orientering

Yrkessvenska

AUB

Start

2011-05-20

Praktik

Instegsjobb

Maj 2011 Juli 2011 Jan 2012 Juli 2012 December 2012 Maj 2013

slide13
Andel arbetssökande som har eller har haft samhällsorientering, Sfi och arbetsförberedande insatser fördelat på tid med etableringsplan
slide14

Andel arbetssökandesom har eller har haft arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, prova-på-plats fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan

bos ttning antal individer som anm lt behov av bos ttning samt som anvisat plats f r bos ttning
Bosättning antal individer som anmält behov av bosättning samt som anvisat plats för bosättning
utmaningar
Utmaningar
 • Insatser
  • anpassade och tillgängliga insatser
 • Bosättning
  • Ledtider
 • Samverkan
  • Arbetsgivare
  • Kommunerna (Sfi, vuxenutbildning, barnomsorg)
  • Landstingen
slide19

Etableringsuppdraget Etableringstiden ger förutsättningar att utveckla och förstärka kompetens samt kompensera det individen behöver i form av nätverk och svenska – behov och förutsättningar olika

 • Den arbetssökande träffar arbetsförmedlaren tidigt
  • arbete i fokus från dag 1
 • Den arbetssökande får snabbt ta del av arbetsförberedande insatser
  • Heltid
  • Språkinsatser parallellt
 • Arbetsmarknadsperspektiv i bosättningen
slide22

Regeringskansliet

Försvarsmakten

Migrationsverket

Nordjobb

Skogsstyrelsen

Fritidsresor

Swedbank

LKAB

ABB

VOLVO

WSP-group

Keolis

Swedavia

Arriva,

Nobina

Atkins

Rejlers

STRI

Rejlers

ICA

Max Hamburgare

Sparbankerna

Svensk Travsport

Mekonomen

Apoteket AB

Clarion Hotel

Nordic Choice

Arbetsförmedlingen

H&M, IKEA

Coca-Cola

Relacom (El-tele)

Empower

Folktandvården

Teknikföretagen

Svensk Bilprovning

Carspekt

Resultat

Samarbetspartners

Anpassade aktiviteter

Verifiering av kunskap

Osubventionerat arbete

Yrkeskompetens

Bedömning/Arbets-

förlagd kartläggning

Instegsjobb

Nystartsjobb

Praktik

Lönebidrag

Kompletterande utbildning

Yrkessvenska

slide23

Arbetsgivare och antal EXEMPEL

Totalt antal överenskommelser per år

2011

2013

2012

Arbetsgivarna som riktar sig mot nyanlända representerar stora företag inom en rad olika branscher

slide24

Under 2012 har 623 arbetstillfällen för nyanlända (även inom etableringsreformen) tillsats och hittills är 1883 platser klara inför 2013Antalet arbetstillfällen till förfogande kommer att öka med minst 302% (623 till 1883st) från 2012 till 2013

Antal

slide25

(Antal 1000-tal)

4550

4500

4450

4400

4350

År

4300

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Befolkning 20-64 år,

svenskfödda perioden 2008-2020

slide26

(Antal 1000-tal)

1100

1050

1000

950

900

År

850

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Befolkning 20-64 år,

utlandsfödda perioden 2008-2020