lindrende behandling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lindrende behandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lindrende behandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Lindrende behandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Lindrende behandling. Å kjempe for livet å kjempe med døden. Livsforlengende behandling. Nasjonal veileder for beslutninger om livsforlengende behandling. Autonomi. Alle har evnen til eller anlegg for selvbestemmelse Hvem skal bestemme når behandling skal avsluttes?. Iboende verdighet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lindrende behandling' - adara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lindrende behandling

Lindrende behandling

Å kjempe for livet å kjempe med døden

livsforlengende behandling

Livsforlengende behandling

Nasjonal veileder for beslutninger om livsforlengende behandling

autonomi
Autonomi
 • Alle har evnen til eller anlegg for selvbestemmelse
 • Hvem skal bestemme når behandling skal avsluttes?
iboende verdighet
Iboende verdighet
 • Livet er ukrenkelig
 • Alle mennesker har verdi
 • Å håpe er å ønske at ting skal endre seg
 • Å tro er å vite
 • Tillit at det skal skje
personalets integritet
Personalets integritet
 • Skape tillitt
 • Ikke gå på tvers av egne verdier
 • Ikke overføre/tvinge egne meninger/verdier på pasienten
 • Jobbe med egen sorg/smerte for å få til et bedre møte med den syke
 • Jobbe med egen dødsangst for å kunne snakke med pasienten om det vanskelige over å slippe taket i livet
 • Respekt for pasienten livsyn/tro/mening
 • Innse når man ikke strekker til og må be om hjelp
 • Veiledning
tilgjengelighet
Tilgjengelighet
 • ”Være til stede” vise at du ønsker å være nær
 • Smertelindring, både fysisk og psykisk, åndelig og sosialt
 • Faglig identitet og kompetanse skaper trygghet og nærhet
behandling
Behandling
 • Hva ønsker pasienten
 • Hvor mye behandling
 • Dersom pasienten ikke kan smertelindres, ønsker pasienten å ha litt vondt å være våken, eller døse og ikke orke å prate
 • Spør om viktige ting mens pasienten ennå kan
 • Informer pårørende og ta de med
 • Pasienten bestemmer
 • Kjenne pasientens sykehistorie
informert samtykke
Informert samtykke
 • Pasienten bestemmer hvem som skal informeres og det dokumenteres skriftlig
 • Ønsker pasienten behandling dersom pneumoni?
 • Pasienten skal være til stede ved informasjon sammen med legen ,sykepleier og pårørende
formodet samtykke
Formodet samtykke
 • Dersom pasient er for dårlig og formidle sitt syn (eks:dement, for dårlig, bevisstløs, osv)
 • Pårørende snakker for pasienten
 • Uttalelser fra pasient – ”mitt livstestamente”
 • Personalet til stede
dokumentasjon
Dokumentasjon
 • Viktig informasjon som kommer fram gjennom samtaler med pasient, pårørende, lege og sykepleier skal alltid dokumenteres skriftlig
 • Personalet informeres, så man unngår misforståelser
 • Legen dokumenterer om pasienten ikke skal gjenopplives
 • Personalet informerer legevakt så pasient slipper å bli sendt unødig på sykehus
palliativ behandling
Palliativ behandling
 • Forebygge smerte, dyspnoe, obstipasjon, diare, tørste, kvalme, tørre slimhinner og annet ubehag som angst og uro
 • Cytostatica –livsforlengende – store bivirkninger
 • Innse når cytostatica ikke hjelper og tørre å snakke om det både til pasient og pårørende
 • Intravenøs hjelper ikke på slutten, men kan forebygge uro ved store doser morfin. Legen kan forordne 1000ml ringer/nacl som går sakte inn
 • Ikke for pårørendes skyld, men for pasientens
 • Ikke vann ved O2 behandling –tørre slimhinner
 • Munnstell mange ganger daglig
livskvalitet
Livskvalitet
 • Viktigere å ha det godt den tiden man har igjen enn å bli overbehandlet og slite med masse bivirkninger etter behandling
etiske perspektiver
Etiske perspektiver

Ha respekt for pasientens iboende verdighet

Møte pasienten der han er

Se og lytt og bruk intuisjonen

Ta pårørende på alvor

La barna være og ta de på alvor

autonomi1
Autonomi
 • Alle mennesker har evne til eller anlegg for selvbestemmelse