jihad og da wa om radikal og moderat islamisme l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jihad og da‘wa Om radikal og moderat islamisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jihad og da‘wa Om radikal og moderat islamisme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Jihad og da‘wa Om radikal og moderat islamisme - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

Jihad og da‘wa Om radikal og moderat islamisme. Tross mange spådommer . ”Our feeling [...] is that the essentially secular reform nationalism now in vogue in the Arab world will continue to operate to end the earlier appeal of [the Muslim Brothers].” Richard P. Mitchell, juni 1968

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jihad og da‘wa Om radikal og moderat islamisme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tross mange sp dommer
Tross mange spådommer ...

”Our feeling [...] is that the essentially secular reform nationalism now in vogue in the Arab world will continue to operate to end the earlier appeal of [the Muslim Brothers].”

Richard P. Mitchell, juni 1968

i The Society of the Muslim Brothers

tross mange sp dommer3
Tross mange spådommer ...

Olivier Roy, L’échec de l’Islam politique 1992

(eng. utgave: The Failure of Political Islam, 1994)

Gilles Kepel, Jihad: Expansion et déclin

de l’Islamisme, 2000

(eng. utgave: Jihad: The Trail of

Political Islam, 2002)

tross mange sp dommer4
Tross mange spådommer ...

Mars 2007

statssekretær Raymond Johansen møter

som første vestligeregjeringsrepresentant

palestinernes statsminister

Ismail Haniya fra Hamas

August 2007

Abdullah Gül fra

Partiet for rettferdighet og utvikling (AKP)

velges til president i Tyrkia

dagens tema
Dagens tema
 • Muslimer i dag: ulike posisjoner
 • Jihad: kamp for Guds sak
 • Da’wa: å invitere til Gud
 • Typologi: forfedre, brødre og stridende

ikhwan, salafiyya, mujahidun

 • Hvilken vei tok islamismen fra 70-tallet av?
trosretninger
Trosretninger
 • Sunni
 • Shia
 • Khariji

------------------------

Mystisisme (tasawwuf, erfan)

grad av fromhet
Grad av fromhet
 • From (mutadayyin)
 • Troende, ikke-praktiserende
 • Ikke-troende
fortolkning
Fortolkning
 • Tradisjonell folkelig
 • Konservativ lærd
 • Reformorientert: bokstavtro
 • Reformorientert: liberal, modernistisk
profesjon
Profesjon
 • Geistlige, ulama
 • Ikke-geistlige, ”legfolk”
politisering
Politisering
 • Apolitiske
 • Sekularister
 • Islamister
kryssende akser
Kryssende akser

politisering

fortolkning

profesjon

fromhet

trosretning

islamisme
Islamisme?

Islamisme er en ideologiskretning som framhever at religionen islam ikke bare berører den enkeltes trosforhold, men inneholder gudegitte retningslinjer som bør styre også samfunnsmessige, juridiske og politiske forhold i muslimske samfunn. For de fleste islamister innebærer dette synet et krav om at Sharia, den islamske loven basert på Koranen og Profetens Sunna, må være basis for lovverket.

nytt religi st og politisk lederskap
Nytt religiøst og politisk lederskap

Islamismen: moderne utdanningselite tar over

Egypt 1928: Det muslimske brorskap

India/Pakistan 1941: Jamaat-e Islami

Tyrkia1970/75: Milli Görüş

Hasan al-Banna, skolelærer

Abul A’la Mawdudi

journalist, forfatter

Necmettin Erbakan

ingeniør

nytt religi st og politisk lederskap15
Nytt religiøst og politisk lederskap

Shia-unntaket: geistlig-ledet islamisme

Irak 1958: Hizb al-Da’wa

Iran 1960-tallet:

geistlig reformbevegelse

Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr

Ayatollah Morteza Motahhhari

objektivering av islam
Objektivering av islam

Islam har fått konkurranse: den er nå én av flere alternative trosretninger, livssyn og ideologier

Islamismen innebærer betoning av islam som aktivt valg

Islam som alternativ må beskrives:

leder til objektivering

slide17

1800

1945

Førmoderne tid

Møte m/vesten,

vestlig dominans

Etterkrigstid

Sekularister

Ulama: teori

”Moderniserende”

regimer

Vesten som modell

Islam som norm

Islam som norm

Islamister

Sultanen:

praksis

Konservative

ulama

Tradisjonalistiske

regimer

viktige skillelinjer
Viktige skillelinjer
 • Synet på jihad

jihadi vs. legalistisk tendens

 • Synet på modernitet

ikhwani vs. salafi-tendens

 • Sunni vs. Shi’a
samme ulla
Samme ulla?

Willy Brandt

Andreas Baader

Ayman al-Zawahiri

Abd al-Mun’im Abul-Futuh

Hvem er viktige for politisk utvikling?

jihad fi sabil allah
Jihad fi sabil allah

”Å anstrenge seg på Guds vei” =

kamp for Guds sak

Islamismens ideal om den sanne muslims liv som en konstant jihad:

dvs. å vie sitt liv til utrettelig å tjene Gud gjennom tanker, ord og gjerninger

den store og den lille jihad
Den store og den lille jihad

”Hjertets jihad” som den store,

militær kamp som den lille

En omstridt, men utbredt oppfatning

basert i usikker hadith

former for jihad
Former for jihad
 • Indre kamp mot onde impulser i en selv
 • Åndskamp for religionens sak i samfunnet
 • Militær kamp mot religionens fiender

NB: jihad er et honnørord som også brukes relativt vidt om ”innsats for en god sak”

Eksempel: i Iran etter krigen mot Irak

jehad-e sazandegi: ”gjenoppbyggings-jihad”

former for milit r jihad
Former for militær jihad

1. Motstand mot (ikke-muslimsk) okkupasjon (Palestina, Tsjetsjenia)

2. Revolusjonær jihad mot ”frafalne” herskere

(Gama’a Islamiyya Egypt 90-tallet, GIA/GSPC Algerie)

3. Internasjonal terror mot vesten og vestvennlige regimer

(al-Qaida)

jihad og terror
Jihad og terror
 • Terror - angrep på ikke-stridende sivile - har funnet sted i tilknytning til alle tre former for militær jihad
 • I form 1 og 2 har dette skjedd ved siden av militær aksjoner mot motstanderens uniformerte voldsapparat
 • Form 3 har hatt terrorhandlinger som primær aksjonsform
islamismen som indremisjon
Islamismen som indremisjon

Mål: å vekke vanemuslimer til aktivt liv i pakt med religionens bud

Hasan al-Banna: gjennom å omvende individene endrer vi samfunnet

islamismen som indremisjon28
Islamismen som indremisjon
 • Forkynnelse
 • Sosialt arbeid
 • Økonomisk aktivitet
 • Politisk arbeid

”Å leve som eksempler etter Profetens forbilde”

islamismen som indremisjon29
Islamismen som indremisjon

Al-amr bil-ma’ruf wal-nahy ’an al-munkar

Å påby det gode og forby det onde

Islamistene som moralens voktere,

ulike tolkninger:

mot miniskjørt og alkohol vs.

arbeid for politisk og sosial reform

forkynnere ikke dommere
”Forkynnere, ikke dommere”

Hasan al-Hudaybi, 1969:

Du’a la quda

Forsvar for en moderat linje

mot den gryende jihadi-tendensen

Det muslimske brorskaps

kritiske respons på

Sayyid Qutb,

Ma’alim fil-tariq, 1964

(på norsk: Milepæler, 2004)

forholdet til modernitet
Forholdet til modernitet

Ikhwan- tendens mot salafi-tendens

Det muslimske brorskap (al-ikhwan al-muslimun):

Ektefødt barn av islamsk modernisme (Afghani/Abduh),

opptatt av sosial, økonomisk og politisk utvikling

Salafiyya-grupper:

Knyttet til førmoderne, til dels antimoderne, reformtenkning

(som Muhammad ibn Abd al-Wahhab)

Primært opptatt av å fordømme ethvert avvik fra det som ses som sann islamsk praksis fra Profetens tid. Sterkt sosialt konservative.

det vanskelige salafi begrepet
Det vanskelige salafi-begrepet

Al-salaf al-salih, de fromme forfedrene

(Profetens og de to påfølgende generasjoner):

felles ideell referanse for Ikhwan og Salafiyya

Afghani og Abduh ble i sin samtid omtalt som Salafiyya - de brukte al-salaf til å kritisere det de så som en forsteinet og utdatert fortolkning av religionen

Dagens Salafiyya har helt andre røtter og tar i stor grad avstand fra Afghani og Abduh

ulike syn p politisk makt
Ulike syn på politisk makt
 • Saudi-Arabia som salafi-stat:

sultanen styrer

ulama legitimerer

 • Det muslimske brorskap:

folket er kilden til politisk makt

islamsk styre må være

parlamentarisk demokrati

Shaykh Abd al-Aziz Al al-Shaykh

Mufti av Saudi-Arabia

Muhammad Mahdi Akif

Leder for Det muslimske brorskap, Egypt

et komplekst landskap
Et komplekst landskap
 • To distinkte tendenser i innbyrdes konflikt
 • Samtidig i dagens virkelighet:

Kryssende innflytelse og skiftende allianser

Eksempel: MBs allianse med Saudi-Arabia på 1960- og 1970-tallet

v pen eller stemmeseddel ulike strategier og metoder
Våpen eller stemmeseddel?Ulike strategier og metoder

Jihadi- tendens vs. legalistisk tendens

Sayyid Qutb: det nye Jahiliyya og opprørsjihad mot frafalne herskere

Qutbister mot Ikhwan:

Shukri Mustafa og Jama’at al-muslimin

Abd al-Salam Faraj: Al-farida al-gha’iba

(militær) jihad som islams glemte sjette søyle

Det muslimske brorskap: avstand fra voldsbruk i arbeidet for et islamsk samfunn

islamister og terror
Islamister og terror

Moderate islamister fordømmer stort sett terrorhandlinger. Unntak: betydelig grad av støtte til Hamas’ aksjoner, også når disse har rammet sivile innen Israels pre-67 grenser.

Yusuf al-Qaradawi,

fatwa juli 2003:

Godkjenner martyroperasjoner i Israel

”Israel er en militærstat - alle er soldater”

slide39

AL-NAHDA

Afghani og Abduh

Rashid Rida

”Salafiyya”

Sekularister

Lutfi al-Sayyid

Abd al-Raziq

ISLAMISME

Hasan al-Banna

Det muslimske brorskap

arabisk

nasjonalisme

Hasan al-Hudaybi

Umar al-Tilmisani

Sayyid Qutb

”revolusjonær” jihadi-tendens

al-gama’a al-islamiyyya

legalisme, ikke-vold

Det muslimske brorskap

hovedtyper i dag
Hovedtyper i dag
 • Legalistisk ikhwani
 • Legalistisk salafi
 • Jihadi salafi
viktige islamistiske bevegelser
Viktige islamistiske bevegelser
 • MAROKKO AL-ADL WAL-IHSAN Abd al-Salam Yasin

PJD Sa’d al-Din al-Uthmani

 • ALGERIE FIS

HAMAS (MB)

 • TUNISIA AL-NAHDA Rached Ghannouchi
 • EGYPT MUSLIMSKE BRORSKAP (MB)

Muhammad Mahdi Akif

Abd al-Mun’im Abu al-Futuh

 • PALESTINA HAMAS (MB) Khalid Mish’al, Ismail Haniyya

ISLAMSK JIHAD

 • JORDAN ISLAMSK HANDLINGSFRONT (MB)
viktige islamistiske bevegelser42
Viktige islamistiske bevegelser
 • SYRIA MUSLIMSKE BRORSKAP
 • LIBANON HIZBULLAH Hasan Nasrallah
 • IRAK ISCI/SCIRI Abd al-Aziz al-Hakim

Al-Da’wa Nuri al-Maliki

Sadr-gruppa Muqtada al-Sadr

Ayatollah Ali al-.Sistani

Iraks islamske parti Tariq al-Hashimi

Al-Qa’ida

 • JEMEN HIZB AL-ISLAH
 • TYRKIA AKP Recep Tayyip Erdogan
 • IRAN Konservative Mahmud Ahmadinezhad

Reformister Mohammad Khatami

Sa’id Hajjarian