financiranje projekata od strane razvojne banke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Financiranje projekata od strane razvojne banke PowerPoint Presentation
Download Presentation
Financiranje projekata od strane razvojne banke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Financiranje projekata od strane razvojne banke - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

Razvitak održivog tržišta bioplina u srednjoj i istočnoj Europi. Financiranje projekata od strane razvojne banke. Ugovor br. IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012 . Sadržaj. Uvod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Financiranje projekata od strane razvojne banke' - Sophia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
financiranje projekata od strane razvojne banke

Razvitak održivog tržišta bioplina u srednjoj i istočnoj Europi

Financiranje projekata od strane razvojne banke

Ugovor br. IEE/09/848 SI2.558364| Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012

sadr aj
Sadržaj
  • Uvod
  • Procedura za odobravanje kredita od strane razvojne banke – općenito
  • Procedura za odobravanje kredita od strane razvojne banke - primjer provedenog projekta
  • Zaključak
slide3
Uvod

Putem međudržavne suradnje (HRV- D) njemačka razvojna banka (KfW) osigurala financijska sredstva za financiranje projekata OIE

Sredstva kanalizirana putem HBOR-a

Financirani projekti bioplinskih postrojenja

Energetski institut Hrvoje Požar uključen kao tehnički savjetnik

Cilj prezentacije: prikazati proceduru za odobravanje projekata i navesti što se očekuje od investitora

procedura za odobravanje kredita op enito
Procedura za odobravanje kredita – općenito

Pronalazak projekata

Inicijalno – konzultant trebao tražiti projekte, međutim HBOR imao listu interesenata

Kontaktirani mogući investitori

procedura za odobravanje kredita op enito1
Procedura za odobravanje kredita – općenito

PPN – preliminary project note

Kratki opis projekta na nekoliko stranica

Ideja PPN-a: dati do znanja investitoru da li je projekt interesantan za financiranje prije nego što uloži značajna sredstva u razvoj projekta

Sastavlja konzultant

Investitor daje opće podatke o projektu

Predstavlja inicijalni screening projekata: da li projekt ima potencijala

Što više riješenih otvorenih pitanja, veća vjerojatnost za pozitivnu ocjenu

Konzultant daje svoje mišljenje: područja na kojim investitor treba poraditi / nejasnoće

procedura za odobravanje kredita op enito2
Procedura za odobravanje kredita – općenito

Priprema dokumentacije

Zahtjev za kreditom

Investitor upućuje zahtjev za kredit HBOR-u

2. opcije: (i) direktno kreditiranje ili (ii) indirektno kreditiranje (kreditiranje putem komercijalne banke)

Direktno kreditiranje: HBOR provodi procjenu kreditne sposobnosti klijenta

Indirektno kreditiranje: komercijalna banka (KB) provodi procjenu kreditne sposobnosti

procedura za odobravanje kredita op enito3
Procedura za odobravanje kredita – općenito

PAR – project assesment report

Detaljna analiza projekta

Provodi konzultant u ime KfW-a

Detaljno se analiziraju tehnički, ekonomski i financijski aspekti projekta (prihodi, troškovi, rentabilnost, dodatne koristi….)

Provodi se na temelju inputa investitora

Konzultant ocjenjuje project: da li je prihvatljiv za kreditiranje

procedura za odobravanje kredita op enito4
Procedura za odobravanje kredita – općenito

Mišljenje KfW-a

Kada konzultant da pozitivno mišljenje na PAR, KfW provjerava provedenu analizu

KfW može tražiti dodatna pojašnjenja

Dodana vrijednost KfW-a: za razliku od komercijalnih banaka, izrazit naglasak na tehničkoj strani projekta – projekt mora biti tehnički uredan da bi dobio pravo na financiranje

procedura za odobravanje kredita op enito5
Procedura za odobravanje kredita – općenito

Odobravanje kredita

Nakon pozitivnog mišljenja KfW-a sredstva se mogu doznačiti investitoru

Važno: investitor mora osigurati dio sredstava iz drugih izvora (30%-50%)

kratki opis projekta
Kratki opis projekta

Primjer projekta:

Sirovina: krute i tekuće izlučevine te otpadne vode na svinjogojskim i govedarskim farmama, farmi muznih krava i koka nesilica

Proizvod: električna i toplinska energija

Tehnologija: spojno postrojenje (ko-generacija)

ppn projekta
PPN projekta

Pitanja u PPN su standardizirana, odgovori u nekoliko rečenica.

Vrsta OIE:

EE i toplina koristeći bioplin puten anaerobne digestacije koristeći sirovinu koju investitor dobiva iz svojih postrojenja

Kratki opis investicijskog projekta:

Standardna CHP od 1 MW el: godišnja proizvodnja od 8200 MWh

ppn projekta1
PPN projekta

Detaljni opis korištenja OIE:

EE: prodavati će se u mrežu

Toplina: za potrošnju unutar postrojenja a poslije za druge svrhe

Digestati: kao gnojivo temeljem čega će se ostvarivati prihodi

Koji su prihodi / smanjenje troškova koji će rezultirati ovim projektom:

Prihodi: prodaja el. energije u mrežu po povlaštenoj tarifi i digestata

Smanjenje troškova kroz korištenje topline (troškovi goriva) te kroz smanjenje troškova za drugu primjenu topline (grijanje zgrada…)

ppn projekta2
PPN projekta

Status projekta:

Razdioba zemljišta za projekt

Nema priključak na EE mrežu

Jedini raspoloživi dokument: „Opravdanost izgradnje postrojenje“

Dobavljači opreme (bio plinsko postrojenje) su dali preliminarne analize i tehničke brošure

ppn projekta3
PPN projekta

Datum početka rada projekta

Koje su potrebne dozvole, koji su koraci do sada poduzeti

Koji ekološki utjecaji / koristi se očekuju

Smanjenje stajskog gnojiva

Proizvodnja EE iz OIE

Proizvodnja topline iz OIE, zamjena s fosilnim gorivima

Jedini nus proizvod je digestat koji će se koristiti umjesto mineralnih gnojiva

Ujedno proizvodnja bio plina pridonosi smanjenju stakleničkih plinova

ppn projekta4
PPN projekta

Koji su očekivani investicijski izdatci te godišnji troškovi upravljanja

Kako će investicija biti financirana?

Koja je očekivana stopa povrata? Period povrata investicije?

Komentari Konzultanta

Ključna pitanja koja treba razriješiti tj. preporuke što treba dodatno elaborirati / usredotočiti se

par projekta
PAR projekta

Sadrži detaljnu analizu projekta s tehničke, ekonomske, financijske i pravne strane

Predstavlja osnovu za odobravanje ili odbijanje projekta od strane KfW-a

U sebi uključuju uvjete koji moraju biti ispunjeni prije nego se sredstva doznače investitoru

U slučaju promatranog projekta, PAR je sadržavao:

Prezentacija investitora

Zahtjev za kreditom je išao na HBOR indirektno preko komercijalne banke, tako da HBOR nije vršio procjenu kreditne sposobnosti klijenta

par projekta1
PAR projekta

Planirana investicija

Tehnološki opis projekta:

svojstva pogona/tehničke karakteristike

sirovina (količine, sastav…)

priključku na mrežu

proizvodnja topline (količine, namjena…)

proizvodnja električne energije (tehnički opis pogona)

Scenariji proizvodnje spojenog postrojenja: scenarij A (94%) i B (85%)

par projekta2
PAR projekta

Pravni aspekti:

u trenutku pisanja PAR-a nije bio potpisan ugovor s HROTE-om,

međutim bili su osigurani: lokacijska dozvola, PEES, prethodno energetsko odobrenje , energetsko odobrenje, potvrda glavnog projekta, ugovor o priključenju na mrežu

Proizvodnja topline: opis uštede koji nastaje zbog proizvodnje topline iz spojnog procesa

par projekta3
PAR projekta

Investitor odabrao dobavljača opreme

Priložen detaljan troškovnik

Priložen implementacijski plan aktivnosti – kad se očekuje da će pojedini koraci biti gotovi

Predloženo financiranje projekta

30% vlasničkog kapitala, ostatak kredit od HBOR-a

Za kredit se garantira raznim oblicima imovine investitora

par projekta4
PAR projekta

Ekološki i društveni utjecaj - OIE projekti generiraju značajne eksternalije koje treba uzeti u obzir

Proizvodnja EE iz OIE zamjenjuje proizvodnju iz fosilnih goriva: izbjegnuti CO2

Izgaranjem metana smanjuje se njegova količina koja se ispušta u atmosferu tj. količina CO2. spaljivanjem metana dobiva se CO2, ali ovaj CO2 se smatra neutralni

par projekta5
PAR projekta

Analiza kreditne sposobnosti investitiora

HBOR nije provodio kreditnu analizu– sav rizik je na KB (ako klijent ne otplati kredit, KB mora otplati kredit HBOR-u)

Konzultant nije dobio uvid u procjenu kreditne sposobnosti investitora

Investitor dao ekonomsku ocjenu projekta:

RDIG, novčani tok, ekonomski tok,

IRR-om, NPV i PB koristeći WACC kao diskontnu stopu

par projekta fin ekon
PAR projekta-fin/ekon

Konzultant izvršio procjenu investicije temeljem:

Promjena pretpostavki: veći broj radnika i manji broj radnih sati

Financijska analiza

Sa stajališta investitora

Temeljena na tržišnim cijenama (feed in tarife…)

Razni porezi, subvencije uključene

Uključuje: Ekonomski tok, RDIG

par projekta fin ekon1
PAR projekta-fin/ekon

Ekonomska analiza – KfW u načelu zahtjeva IRR od 8%

Sa stajališta nacionalnog gospodarstva

Bez transfera (FIT)

Uključivanje eksternalija

Uključuje:

koristi od projekta:

EE:

izbjegnuta proizvodnja EE – korištene terminske cijene sa EEX-a

Izbjegnuta emisija CO2 zbog izbjegnute proizvodnje EE iz fosilnih goriva – CO2 po 30€/t (KfW) te 0,78 t/MWh CO2

par projekta fin ekon2
PAR projekta-fin/ekon

Toplina: Izbjegnute emisije CO2 kod toplinske energije

Izbjegnuta emisija metanafinancijski valorizirane (pretvoreno u CO2 ekvivalent)

Rezultat: visoka stopa povrata – projekt prihvatljiv

zaklju ak
Zaključak

Dodatna vrijednost KfW – procedura odobravanja kredita prilagođena OIE

Primjenjuje se etapni pristup procjeni isplativosti – eliminiraju se neisplativi projekti prije nego se ulože značajna sredstva

Investitor mora snositi dio rizika

Jasna procedura odobravanja kredita

partneri i kontakti
Koordinator:

Energetski institut Hrvoje Požar

Savska cesta 163

Zagreb, Hrvatska

www.eihp.hr

Fax: +385 1 6040 599

Kontakt:

Ana Kojaković

akojakovic@eihp.hr

Tel: +385 1 6326 135

Biljana Kulišić

bkulisic@eihp.hr

Tel: +385 1 6326 169

Web stranica projekta:

www.biogasin.org

Partneri na projektu:

WIP Renewable Energies (WIP), Germany

European Biogas Association (EBA), Belgium

Fraunhofer (IWES), Germany

Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES), Greece

Czech Biogas Association (CzBA), Czech Republic

EKODOMA, Latvia

Energoproekt, JSC (ENPRO), Bulgaria

Razvojna agencija Sinergija, Slovenia

Trinergy Grup (TG), Romania

Partneri i kontakti

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012