financiranje zdravstva l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Financiranje zdravstva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Financiranje zdravstva

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
garron

Financiranje zdravstva - PowerPoint PPT Presentation

177 Views
Download Presentation
Financiranje zdravstva
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Financiranje zdravstva Tanja Potočki Karačić, dr.med.

 2. Cilj financiranja zdravstva • Osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu • Postaviti ispravne ekonomske poticaje u korištenju i pružanju zdravstvenih usluga • Osigurati da korisnici imaju odgovarajući pristup individualnoj zdravstvenoj zaštiti • Osigurati financiranje javno-zdravstvenih usluga od opće važnosti

 3. Modeli financiranja zdravstva • Povijesni razvoj nekoliko modela • Većina zemalja koristi nekoliko modela, od kojih je jedan pretežit • Ujednačavanje terminologije

 4. Elementi sustavafinanciranja zdravstva • Prikupljanje sredstava • Agregiranje sredstava • Plaćanje korištenja zdravstvene zaštite

 5. 1. Prikupljanje sredstava

 6. Sredstva za zdravstvo Javna – public Privatna – private Financiranje zdravstva Javno Privatno Prikupljanje sredstava

 7. Javno financiranje Osnova - društveno opredjeljenje da • z.z. ima humane i etičke konotacije • z.z. važna u moralnom i političkom smislu • pristup z.z. ne smije ovisiti o financijskoj mogućnosti pojedinca da plaća z.z. Za provedbu država osigurava financiranje z.z. za te osobe.

 8. Javno financiranje • Država / Vlada kupuje z.z. za osobe za koje je postignut dogovor • Za to prikupiti financijska sredstva • Prikupljena sredstva su javna • Koriste se solidarno

 9. Javno financiranje • Vlada kupuje z.z. za neke kategorije stanovnika • Većina zemalja - svo ili većinu stanovnika • NACIONALNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE • Sve zemlje Europe, Kanada, Amerika, Australija • SAD - jedina razvijena zemlja koja ima parcijalno n.z.o. – obuhvaća starije od 65 god. (Medicare) i socijalno ugrožene (Medicaid)

 10. Izvori javnih sredstava • Proračunski – porezi i ostali proračun. prihodi • “Beveridge” model • Socijalno osiguranje = oporezivanje plaća kroz izdvajanje određenog postotka plaće za zdravstveno i socijalno osiguranje • Europa – “Bismark” • stručna literatura – socijalno osiguranje • Američka literatura – payroll taxation • Hrvatska – doprinos za zdravstvo

 11. Pretežni model prikupljanja javnih sredstava za zdravstvo

 12. Model javnog financiranja zdravstvene zaštite Proračun Zdravstvene usluge HZZO VLADA 3. Kupovanje I plaćanje Socijalno osiguranje 2. Agregiranje sredstava Osiguranici 1. Prikupljanje sredstava

 13. Karakteristika javnog financiranja Transfer sredstva (pravedan): • od imućnijih prema manje imućnima (bogati izdvajaju više sredstva za poreze i socijalno osiguranje) • od zdravih prema bolesnima

 14. Privatno financiranje Osoba sama plaća z.z. • Kupovinom zdravstvenog osiguranja • Direktnim plaćanjem

 15. Privatno financiranje • preko osiguravajućih društava najrazvijene i najzastupljenije u SAD: • 35% sredstava za zdravstvo od privatnih premija osiguranja • Većinom grupna osiguranja preko poslodavca • 4 % osiguranja individualno (administrativni trošak velik) • 20% privatna direktna plaćanja

 16. Karakteristike privatnog financiranja Transfer sredstva • Kupnja zdravstvenog osiguranja • od zdravih prema bolesnima ili • Direktno plaćanje • NEMA NIKAKVOG TRANSFERA – najlošiji oblik financiranja z.z.

 17. Karakteristike privatnog financiranja • Socijalno nepravedan • Osobe s malim primanjima bez zdr.osig. • Tendencija privatnih osiguranja da selekcioniraju pacijente s niskim rizikom • Znatna državna regulacija • Visoki administrativni troškovi (SAD 20%) • Model privatnog osiguranja skuplji od modela javnog financiranja • Smanjen fokus na prevenciji • Bankroti

 18. Model privatnog financiranja zdravstvene zaštite Zdravstvene usluge Osiguranici Osiguravatelj uplaćivanje premije 3. Plaćanje 2. Agregiranje sredstava 1. Prikupljanje sredstava

 19. Zaključak • Zdravstvena zaštita se financira iz • Javnih ili • Privatnih sredstava • Transfer sredstava • Javno financiranje • Od bogatijih prema siromašnijima i • Od bolesnijih prema zdravima • Privatno financiranje putem privatnog zdr.osiguranja • SAMO od bolesnijih prema zdravima • Privatno financiranje direktnim plaćanjem • NIŠTA

 20. Zaključak Većina razvijenih zemalja, osim SAD, i sve zapadnoeuropske zemlje financiraju zdravstvenu zaštitu pretežno iz javnih sredstava prikupljenih kroz proračun ili po modelu socijalnog osiguranja z.z. osigurava većini ili svim stanovnicima = nacionalno zdravstveno osiguranje

 21. 2. Agregiranje sredstava3. Kupovanje / plaćanje usluga

 22. Javno financiranje • Prikupljanje i agregiranje sredstva – VLADA / MZ - većina zemalja • Kupovanje usluga • MZ (Švedska, Norveška, Danska, Kanada, Italija) • MZ osniva organizaciju ili agenciju unutar ili pod MZ (Velika Britanija, SAD, Australija) • MZ regulira više fondova socijalnog osiguranja (Njemačka, Nizozemska)

 23. Javno financiranje • Za održivo financijsko poslovanje, zbog rijetkih financijskih katastrofalnih rizika potrebno je sredstva agregirati. • Više manjih (konkurentskih) fondova povećava administrativne troškove, ne efikasnost unutar sustava (efikasnost se može povećavati tamo gdje se troši – u zdr. ustanovama)

 24. Javno financiranje • Karakteristike sistema koji funkcioniraju • Agregacija sredstava - MZ ili njegove agencije - ustanove neprofitnog tipa • Sredstva pod političkom kontrolom, za rizik poslovanja odgovorna Vlada

 25. Privatno financiranje • Agregiranje sredstava u osiguravajućim društvima – profitna, upravljaju vlasnici (Premije ne potpuno tržišne, regulirane)

 26. 3. Kupovanje / plaćanje usluga

 27. 3. Kupovanje / plaćanje usluga • Više raznih modela • Neki od osnovnih modela • Cijena x usluga – fee for service • Budžet • Plaćanje po glavarini • Plaćanje po danu hospitalizacije • Prospektivno plaćanje po kliničkom slučaju – DRG

 28. Republika Hrvatska

 29. Hrvatska • Javno financiranje • Izvori javnih sredstava: • Socijalno osiguranje – oporezivanje plaća – doprinos za zdravstvo (postotak propisuje Vlada) • Proračun • Monetarna sredstva • Nemonetarna (oslobađanje PDV-a, niske carine) • Nacionalno zdravstveno osiguranje

 30. Hrvatska • Agregiranje • Manje – direktno MZ (kapitalne investicije) • Većina – HZZO • HZZO • Neprofitna Vladina ustanova • Vlada postavlja direktora i upravno vijeće • Vlada pod financijskim rizikom gubitka • Kupovanje usluga • Od privatnih i javnih zdravstvenih ustanova sklapanjem ugovora

 31. Hrvatska • Privatno financiranje • Formalno • Participacije usluga koje financira HZZO • Direktno plaćanje usluga koje ne financira HZZO • Privatna dopunska osiguranja • Neformalno

 32. Diskusija - Zablude • Doprinos za zdravstvo = • individualna premija osiguranja ili • ‘namjenski’ porez (socijalno osiguranje) • HZZO = • osiguravajuća kuća ili • državna / vladina agencija • Tko je ‘odgovoran’ za financiranje zdravstva (‘krpanje rupa’…) –Vlada ili HZZO • HZZO –u budžetu (pod nadzorom Vlade) ili neovisna institucija • Skuplje: Nacionalno zdr. osiguranje ili privatna osiguranja (dodatni administrativni troškovi, marketing…)

 33. Vladini izdaci za zdravstvo vs. ukupni (vladini+privatni izdaci za zdravstvo) • Uloga participacije (viša participacija za skupe usluge, nema gornjeg limita) • Cilj reforme: • Smanjiti troškove ili povećati efikasnost? • Zdravstveni troškovi – izdatak ili doprinos nacionalnoj ekonomiji