metaboli k s e ndrom l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metaboli k S e ndrom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metaboli k S e ndrom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Metaboli k S e ndrom - PowerPoint PPT Presentation


 • 540 Views
 • Uploaded on

Metaboli k S e ndrom. Sınırlar ve Kararlar. Giriş ve Hedefler. Bu sunum metabolik sendromun temel özelliklerini ve idaresini tartışıyor. Metabolik sendrom şu an neredeyse epidemik bir prevalansa sahip. Metaboli k s e ndrom koroner,periferal vasküler ve CNS endotelyal hasarla sonuçlanır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metaboli k S e ndrom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metaboli k s e ndrom

Metabolik Sendrom

Sınırlar ve Kararlar

giri ve hedefler
Giriş ve Hedefler
 • Bu sunum metabolik sendromun temel özelliklerini ve idaresini tartışıyor.
 • Metabolik sendrom şu an neredeyse epidemik bir prevalansa sahip.
 • Metabolik sendrom koroner,periferal vasküler ve CNS endotelyal hasarla sonuçlanır.
 • Metabolik sendrom kesinlikle artmış CVD olayları ve ölüm riskiyle ilişkilidir.
 • CVD risk faktör modifikasyonumetabolik sendromun kontrolünde anahtar role sahiptir.

CNS = merkezi sinir sistemi; CVD = kardiyo vasküler hastalık . 

Malik S, et al. Circulation. 2004;110:1245-1250.

metaboli k s e ndrom genel tan m
Metabolik Sendrom: Genel Tanım
 • Metabolik sendrom birbiriyle ilişkili klinik ve biyokimyasal bozuklukların bir bütünüdür.İçerdikleri:
  • Abdominal obezite
  • Yükselmiş trigliserid ve düşük HDL-C (atherojenik dislipidemi)
  • Yükselmiş kan basıncı
  • Insulin direnci, glukoz intoleransıyla birlikte veya değil
  • Protrombotikve proinflamatuar belirteçler (artmış CRP, fibrinojen, ve diğer koagulasyon faktörleri)

HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; CRP = C-reactive protein.

Grundy SM, et al. Circulation. 2004;109:433-438.

metaboli k s e ndrom un tan mlar
Metabolik Sendromun Tanımları

NCEP ATP III = National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III; WHO = World Health Organization; IGT = impaired glucose tolerance; IFG = impaired fasting glucose; BMI = body mass index; WHR = waist-to-hip ratio; BP = blood pressure; FPG = fasting plasma glucose; UAE = urinary albumin excretion.

1. Grundy SM, et al. Circulation. 2004;109:433-438. 2. Alberti KG, Zimmet PZ. Diabet Med. 1998;15:539-553.

metaboli k s e ndrom un tan mlar5
Metabolik Sendromun Tanımları

IDF = International Diabetes Federation; OGTT = oral glucose tolerance test.

International Diabetes Federation. Available at http://www.idf.org/webdata/docs/Metac_syndrome_def.pdf. Accessed June 10, 2005.

santral obezite tan mlamas
Santral Obezite Tanımlaması

*In future epidemiologic studies of populations of Europid origin, prevalence should be given using both European and North American cutoff points to allow better comparisons.

International Diabetes Federation. Available at http://www.idf.org/webdata/docs/Metac_syndrome_def.pdf. Accessed June 10, 2005.

metabolik sendromun amerikada yeti kinlerdeki ya ve etnik k kene g re prevalans
Metabolik Sendromun Amerikada yetişkinlerdeki yaş ve etnik kökene göre prevalansı.

*As defined by NCEP ATP III; NHANES III data.

Park YW, et al. Arch Intern Med. 2003;163:427-436.

ya l amerikan yeti kinlerindeki metabolik sendrom komponentlerinin preval a n s
Yaşlı Amerikan Yetişkinlerindeki* Metabolik Sendrom Komponentlerinin Prevalansı (%)

*Aged 50 years; components as defined by NCEP ATP III; NHANES III data.

NHANES III = Third National Health and Nutrition Examination Survey; M = male; F = female.

Adapted from Alexander CM, et al. Diabetes. 2003;52:1210-1214.

gen lerde metaboli k s e ndrom prevalans y kseliyor
Gençlerde Metabolik Sendrom: Prevalans Yükseliyor

12-19 yaş arası,adolesanlar hakkında NHANES 3 verisi geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde:

 • Metabolik Sendrom prevalansı bu yaş grubunda yüzde elliden daha fazla artmıştır.(%4.2'den %6.4'e kadar)
 • Metabolik Sendrom erkeklerde daha yaygındır.(%9.1'e karşılık %3.7)
 • Genel olarak,hakim olan Metabolik Sendrom prevalansı ortalama obezlerde %38.7 iken,aşırı obezlerde %49.7'dir.
 • Adolesanlardaki prevalans,farklı ırklarda,kullanılan lipid eşik değerine göre önemli derecede değişebilir.

*Population of 439 obese subjects aged from 4 to 20 years; modified National Cholesterol Education Panel Adult Treatment Panel III and World Health Organization definitions of metabolic syndrome; overweight and obesity defined by body mass index.

1. Duncan GE, et al. Diabetes Care. 2004;27:2438-2443. 2. Weiss R, et al. N Engl J Med. 2004;350:2362-2374.

ns lin direnci metabolik sendromun temel sorunu
İnsülin Direnci: Metabolik Sendromun TemelSorunu
 • NCEP ATP III kriterlerinin hepsini taşıyan bireylerin çoğunda insuline direnç görülür.
 • Şeker hastalığı WHO kriterlerine göre metabolik sendromun teşhisinde zorunlu bir birleşenidir.
 • Şeker hastalığı ve obezite,metabolik sendromun altında yatan tanımlayıcı kriterdir.

Grundy SM, et al. Circulation. 2004;109:433-438.

ns lin direnci cv risk ini artt r yor san antonio kalp al mas
İnsülin Direnci CV Riskini Arttırıyor: San Antonio KalpÇalışması

Quintile 5

Quintile 4

P (trend) = .0185

İnsülinn direnci*

Quintile 3

Quintile 2

1

3

4

5

0

2

CVD risk oranı( %95 CI)

*Quintile of insulin resistance adjusted for age, sex, ethnicity, LDL, triglycerides, HDL, systolic blood pressure, smoking, alcohol use, exercise, and waist circumference.

DM = diabetes mellitus; CI = confidence interval; LDL = low-density lipoprotein; HDL = high-density lipoprotein. 

Hanley AJG, et al. Diabetes Care. 2002;25:1177-1184.

ns lin direnciyle li kili cv risk fa k t rleri
İnsülin Direnciyle İlişkili CV Risk Faktörleri:

Yüksek tansiyon

Hiperinsulinemi

Düşük HDL-C

Yüksek trigliserid seviyesi

Küçük, yoğun LDL partikülleri

Yüksek Apo B

Endotelyal disfonksiyon

Düşük Apo A-1 seviyesi

Yüksek fibrinojen seviyesi

Yüksek PAI-1 seviyesi

Yüksek CRP vediğerinflamasyonbelirteçleri

Artmış kan akışkanlığı

Mikroalbuminuri

Hiperglisemi

Apo = apolipoprotein; PAI-1 = plasminogen activator inhibitor-1.

McFarlane SI, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:713-718.

Reusch JEB. Am J Cardiol. 2002;90(5A):19G-26G.

woscops cad risk i metabolik sendrom kriterlerinin say s yla art yor
WOSCOPS: CAD RiskiMetabolik Sendrom Kriterlerinin Sayısıyla Artıyor

Metabolik sendrom özellikerinin miktarı

0

1

2

3

4

n 695 2077 1984 1339 352

WOSCOPS = West of Scotland Coronary Protection Study; HR = hazard ratio. 

Adapted from Sattar N, et al. Circulation. 2003;108:414-419.

crp metabolik sendrom ve cv sonu lar kad n sa l ara t rmas
CRP, Metabolik Sendromve CV Sonuçları: Kadın Sağlığı Araştırması

P for trend <.0001

CV = cardiovascular.

Ridker PM, et al. Circulation. 2003;107:391-397.

decode metabolik sendrom ve diabetik olmayan vakalarda mortalite
DECODE: Metabolik Sendrom veDiabetik olmayan vakalarda Mortalite

*Data are given as hazard ratios adjusted for age, cholesterol levels, and smoking. †These components are obesity, dyslipidemia, impaired glucose regulation, and hypertension.

DECODE = Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe. 

Adapted from Hu G, et al. Arch Intern Med. 2004;164:1066-1076.

kv sa l k seviyeleriyle metabolik sendrom ve cvd mortalitesi
KV Sağlık Seviyeleriyle, Metabolik Sendrom ve CVD Mortalitesi

CV = cardiovascular. 

Katzmarzyk PT, et al. Arch Intern Med. 2004;164:1092-1097.

women s ischemia syndrome evaluation wise
Women’s Ischemia Syndrome Evaluation (WISE)

Vakalar ve Method:Şüpheli myokardiyal iskemi değerlendirilmesi nedeniyle koroner anjiografi çekilen 780 kadın BMI artı metabolik sendrom ve diabet varlığı yönünden sınıflandırıldı. Sonuçlar:

 • Obezitenin eşlik etmediği Metabolik sendrom artmış 3 yıllık ölüm ve CV olay riskiyle ilişkilidir.
 • Metabolik sendromlu kadınların sağkalımları 4 yıl azalmıştır.
 • Metabolik sendrom sadece belirgin anjiografik CAD olduğunda 4 yıllık CV riskini öngörür.

1. Kip KE, et al. Circulation. 2004;109:706-713. 2. Marroquin OC, et al. Circulation. 2004;109:714-721.

metabolik sendrom i in tedavi hedefleri ncep atp iii
Metabolik Sendrom için Tedavi Hedefleri (NCEP ATP III)
 • Atherojenik dislipidemiyi düzelt
  • Tedavinin ana hedefi olsa dal, sadece LDL-C düşürülmesi çok karlı olmaz.
 • Hipertansiyonu düzelt
 • Protrombotik durumlar için aspirin başla
 • İnsülin direncini düzelt
  • Kilo ver
  • Artmış fiziksel aktivite
  • İnsülin direncini azaltan ilaçların CAD riskini düşürdüğü henüz ispatlanamamıştır.
 • Tip 2 DM oluşursa , kontrol altına al

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

metabolik sendromda ya am stili de i imleri ncep atp iii
Metabolik Sendromda Yaşam Stili Değişimleri (NCEP ATP III)
 • Başarılı yaşam stili değişiminden kazanılan en büyük yarar,metabolik sendrom teşhisi konulan insanlarda görülür.
 • TLC (therapeutic lifestyle changes ) bu tip hastalar için kullanılan uygun bir kısaltmadır.

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

tlc nin nemli bile enleri ncep atp iii
TLC’nin Önemli Bileşenleri (NCEP ATP III)

*For example, approximately 45 minutes of walking (3 mph) or 25-30 minutes of jogging (5 mph) = 200 kcal expenditure.

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

tlc di yeti i in tavsiyeler
TLC Diyeti için Tavsiyeler

*NCEP ATP III allows an increase of total fat to 35% of total calories and a reduction in carbohydrate to 50% for persons with metabolic syndrome. Any increase in fat intake should be in the form of either polyunsaturated or monounsaturated fat.

†Carbohydrate should derive predominantly from foods rich in complex carbohydrates, including grains, especially whole grains, fruits, and vegetables.

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

metabolik sendromun la tedavisi ncep atp iii
Metabolik Sendromun İlaç Tedavisi (NCEP ATP III)
 • Hastanın riskini saptayın
 • LDL-C amacına ulaşın
 • Atherojenic dislipidemi’yi düzeltin
 • NonHDL-Camacına ulaşın
  • Yüksek trigliserid’li hastalar için ikinci hedef (≥200 mg/dL); non–HDL-C hedef = LDL-C hedef + 30 mg/dL
 • Düşük HDL-C seviyesini yükseltin

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

metabolik sendrom i in ldl c nin bitimi tlc ve la terapisi
Metabolik Sendrom için LDL-C’nin bitimi, TLC veİlaç Terapisi

*It is advised that intensity of therapy be sufficient to achieve at least a 30% to 40% reduction of LDL-C.

Adapted from Grundy SM, et al. Circulation. 2004;110:227-239.

metabolik sendromlu ve sendromsuz hastalarlardaki statin tedavisinin ba ar oran mercury i
Metabolik Sendromlu ve Sendromsuz hastalarlardaki Statin tedavisinin Başarı Oranı: MERCURY I

*

*

*

*

*

*

Metabolic Syndrome

No Metabolic Syndrome

Drug and Daily Dose

*P<.0001 and †P<.0125 vs RSV 10 mg.

RSV = rosuvastatin; ATV = atorvastatin; SIM = simvastatin; PRA = pravastatin.

Stender S, et al. Diabetes Obes Metab. 2005;7:430-438.

metabolik sendromlu hastalardaki statin tedavisinin lipidlere etkisi stellar
Metabolik Sendromlu hastalardaki Statin tedavisinin lipidlere etkisi: STELLAR

RSV = rosuvastatin; ATV = atorvastatin; SMV = simvastatin; PRV = pravastatin.

Deedwania PC, et al. Am J Cardiol. 2005;95:360-366.

comets metabolik sendrom da beklenen ara 6 haftada sonu lan r
COMETS: Metabolik Sendrom’da beklenen ara : 6 haftada sonuçlanır.

NS

*P <.001 vs ATV

†P <.05 vs ATV

*

COMETS = Comparative Study with Rosuvastatin in Subjects with Metabolic Syndrome; NS = not significant.

Stalenhoef AF, et al. Eur Heart J. 2005;26:2664-2672.

comets 12 haftada sonu lan r
COMETS: 12 haftada sonuçlanır

NS

*P<.001 vs ATV

†P<.05 vs ATV

*

NS = not significant. 

Stalenhoef AF, et al. Eur Heart J. 2005;26:2664-2672.

rio lipids vaka bulma
RIO-LIPIDS VakaBulma
 • Ana hedef:
 • Rimonabant tedavisinin kilo kaybı ve lipid seviyeleri üzerine olan sonuçlarını hesapla

Tedavi araları ve hedefler:

 • 1036 dislipidemik hasta BMI (27-40 kg/m2)
 • 5 mg/d veya 20 mg/d rimonabant veya placebo 1 yıl boyunca
 • Hastalardan aldıkları kaloriyi 600 kalori/d düşürmeleri istendi.

Ana son noktalar:

 • 1. yılda, kilo kaybı5% ve ≥10% ve lipid profilleri değişti

RIO = Rimonabant in Obesity.

Despres J-P. Presented at the American College of Cardiology Scientific Session 2004. March 9, 2004; New Orleans, La.

rio lipids vaka sonu lar
RIO-LIPIDS VakaSonuçları

Kilo kaybı5%

P<.001 for high-dose vs placebo.

Kilo kaybı10%

P<.001 for high-dose vs placebo.

Rimonabant 20 mg/d

Rimonabant 5 mg/d

Placebo

Rimonabant 20 mg/d

Rimonabant 5 mg/d

Placebo

Despres J-P. Presented at the ACC Scientific Session 2004; March 9, 2004; New Orleans, La. Late Breaking Clinical Trials II. Available at: www.clinicaltrialresults.org/home.htm.

rio north america ve rio europe rimonabant 20 mg d vs placebo sonu lar
RIO–North America ve RIO–Europe: Rimonabant 20 mg/d vs Placebo sonuçları

*P<0.001.

†P=0.001.

1. Pi-Sunyer X. Presented at the AHA Scientific Sessions 2004; November 8, 2004; New Orleans, La. 2. Van Gaal L. Presented at the ACC Scientific Sessions 2005; March 8, 2005; Orlando, Fla.

slide31
Metabolik Sendromda Metformin veya Yoğun Hayat Tarzı değişikliğininetkileri: Diabet Önleme Program Vakası

*As defined by the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III.

†A program of diet and exercise designed to achieve loss of 7% of body weight and 150 minutes a week of moderate physical activity.

‡P<.001 vs placebo.

§P<.05 vs placebo.

ILC = intensive lifestyle change.

Adapted from Orchard T, et al. Ann Intern Med. 2005;142:611-619.

metabolik sendromlu hastalardaki mi insidanslar ndaki bezafibrate vs placebo etkileri
Metabolik Sendromlu hastalardaki MI insidanslarındaki Bezafibrate vs Placebo etkileri

*Sustained-release formulation of bezafibrate.

†Fatal or nonfatal MI or sudden death.

MI = myocardial infarction; BIP = Bezafibrate Infarction Prevention.

Adapted from Tenenbaum A, et al. Arch Intern Med. 2005;165:1154-1160.

aha nhlbi klinik y netim hayat tarz risk fa k t r leri
AHA/NHLBI Klinik Yönetim: Hayat Tarzı Risk Faktörleri
 • Metabolik Sendrom tanısı için Modifiye NCEP ATP III kriterleri: AKŞsınırı 100 mg/d’ye düşürüldü.

Hayat Tarzı Faktörlerinin Yönetimi

 • Abdominal obesite:Kilo verme 7% ile 10% a kadar.
  • Mümkünse hedef BMI ve bel çevresine ulaşmak için daha fazla.
 • Fiziksel İnaktivite:Düzenli orta zorlukta aerobik aktivite.
 • Atherojenik diet:Doymuş yağ,kolestrol alımının azaltılması

AHA = American Heart Association; NHLBI = National Heart, Lung, and Blood Institute.

Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752.

aha nhlbi klinik y netim metaboli k risk fact r leri
AHA/NHLBI Klinik Yönetim: Metabolik Risk Factörleri

Atherojenik dislipidemi

 • Ana hedef: yükselmiş LDL-C
 • İkinci Hedef: yükselmiş non–HDL-C. Tedavi* hedefleri
  • Yüksek riskli hastalar: <130 mg/dL (<100 mg/dL çok yüksek riskli hastalar için)
  • Orta-Yüksek riskli hastalar: <160 mg/dL (<130 mg/dL optional)
  • Orta risklihastalar: <160 mg/dL
  • Düşük riskli hastalar: <190 mg/dL
 • Üçüncü hedef: düşmüş HDL-C; spesifik bir hedef değil

*The first option to achieve the non–HDL-C goal is to intensify LDL-C–lowering therapy. The second is to add a fibrate (preferably fenofibrate) or niacin.

Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752.

aha nhlbi klinik y netim metaboli k risk fa k t r leri cont d
AHA/NHLBI Klinik Yönetim: Metabolik Risk Faktörleri (Cont’d)

Yükselmiş TA:

 • TA’yı <140/90 mm Hg a düşürün (diabet veyakronikböbrek hastalıklarında <130/80 mm Hg); mümkün olduğunca hayat tarzı değişiklikleri ile.

Artmış Glukoz:

 • AKŞ (100 mg/dL), diabet gelişimini önlemek; kilo vermesi ve fiziksel aktiviteyi arttırması için cesaretlendirin. Diabetlilerde HbA1c’yi <7.0% olacak şekilde tedavi edin.

Protrombotik durum:

 • Yüksek riskli hastalara az doz aspirin ile tedavi edin. Ortalama yüksek riskli hastalar için danışın.Atherosklerotik CVD’li hastalarda, aspirin kontrendike ise clopidogreli düşünün.

Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752.

metaboli k s e ndrom a range of research challenges
Metabolik Sendrom: A Range of Research Challenges…

Kilo verme ve fiziksel aktivite arttırma method ve stratejileri

Sendromun genetik ve metabolik etkenlerini tanımlamak

Risk yönetimini geliştirmek

Dislipidemilerin hepsinde uygulanan tedavilerin geliştirilmesi

İnsülin direncine karşı tedavinin geliştirilmesi

Proinflamatuar durumun metabolik sendrom ve CAD daki rolünü tanımlamak ve spesifik anti-inflamatuar ilaçlar geliştirmek.

Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752.

sonu lar
Sonuçlar
 • MetabolikSendrom ilişkili klinik ve biyokimyasal faktörlerin artmış CVD riskiyle olan bütünüdür.
 • Metabolik sendrom US yetişkinlerinin 25%ini etkiler
 • Metabolik sendromun ana bileşeni Insulin direncidir.
 • Metabolik sendromla ilişkili kardiyovasküler risk çok yüksektir.
 • Metabolik Sendromlu hastalar hayat tarzı (TLC) düzenlemelerinden büyük fayda görürler.
 • Metabolik sendromlu hastalar Statin tedavisinden fayda görürler.
 • Endocannabinoid reseptor blockerleri metabolik sendromla ilişkili obezitenin tedavisinde kullanılacak yeni nesil ilaçlar olabilir.
list of abbreviations
List of Abbreviations

Icons on slides 8 and 11 courtesy of IIT Bombay.