woningfinanciering een inleiding l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Woningfinanciering een inleiding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Woningfinanciering een inleiding

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Woningfinanciering een inleiding - PowerPoint PPT Presentation


 • 366 Views
 • Uploaded on

Woningfinanciering een inleiding. Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8: De kwantitatieve aspecten van de annuïteitenhypotheek. Kenmerken annuïteitenhypotheek. Berekening van de annuïteit. Bepaling van restschuld, rente en aflossing per periode. Bepaling van de maximale leencapaciteit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Woningfinanciering een inleiding' - Patman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hoofdstuk 8 de kwantitatieve aspecten van de annu teitenhypotheek
Hoofdstuk 8: De kwantitatieve aspecten van de annuïteitenhypotheek

Kenmerken annuïteitenhypotheek

Berekening van de annuïteit

Bepaling van restschuld, rente en aflossing per periode

Bepaling van de maximale leencapaciteit

hoofdstuk 8

kenmerken annu teitenhypotheek
Kenmerken annuïteitenhypotheek
 • Constant totaalbedrag aan rente + aflossing per periode
  • Totaalbedrag = annuïteit
 • Exponentiële toename aflossingsdeel
 • Exponentiële afname rentedeel
 • Overlijdensrisicoverzekering (los) is mogelijk

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit
Berekening van de annuïteit

m.b.v. meetkundige rij

m.b.v. formule

m.b.v. annuïteitentabel

m.b.v. GR

m.b.v. Excel

hoofdstuk 8

lopend voorbeeld
Lopend voorbeeld
 • Annuïtaire lening met
  • Hoofdsom: € 270.000
  • Looptijd: 30 jaar
  • Nominaal rentepercentage: 6,0% op jaarbasis
  • Maandelijkse betalingen achteraf

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit m b v meetkundige rij
Berekening van de annuïteit m.b.v. meetkundige rij
 • Stel A = maandelijks te betalen annuïteit

MR met

t1 = A / 1,005

R = 1 / 1,005

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit m b v meetkundige rij7
Berekening van de annuïteit m.b.v. meetkundige rij
 • De som van de contante waarden is gelijk aan de hoofdsom
 • Volgens somformule:
 • Hieruit volgt A = € 1.618,79

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit m b v formule
Berekening van de annuïteit m.b.v. formule
 • De annuïteit A is gelijk aan
  • K hoofdsom van de lening
  • n aantal perioden
  • g groeifactor per periode (meestal maand)

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit m b v formule9
Berekening van de annuïteit m.b.v. formule

In voorbeeld:

K = € 270.000

n = 360 maanden

g = 1,005

Dus:

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit m b v annu teitentabel
Berekening van de annuïteit m.b.v. annuïteitentabel
 • Gebruik uit bijlage A de tabel voor ‘contante waarde en postnumerando’  annuïteitentabel

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit m b v gr
Berekening van de annuïteit m.b.v. GR
 • Vul alle bekende gegevens in
  • N looptijd
  • I% rentepercentage
  • PV hoofdsom van de lening
 • Restschuld
  • indien niet  FV = 0
  • anders invullen bij FV, tegengesteld van teken met PV
 • Overige instellingen: zie H7
 • Annuïteit = PMT

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit m b v gr14
Berekening van de annuïteit m.b.v. GR
 • In voorbeeld:
 • Annuïteit = € 1.618,79

hoofdstuk 8

berekening van de annu teit m b v excel
Berekening van de annuïteit m.b.v. Excel
 • Via de financiële functie

BET(rente; aantal_termijnen; hw; tw; type_getal) of

PMT(rate; nper; pv; fv; type)

hoofdstuk 8

bepaling van restschuld rente en aflossing per periode op gr
CASIO

TI-84

Bereken eerst de annuïteit

Kies in financieel menu voor F4: Amortization

Vul periodenummer(s) in bij PM1 en/of PM2

Bereken gewenst grootheid met een van de functietoetsen F1 t/m F5

Bereken eerst de annuïteit

Scroll in Finance menu naar beneden

Kies voor:

Bal(k) restschuld na k perioden

∑Prn(m,n) aflossing periode m t/m n

∑Int(m,n) rente periode m t/m n

Bepaling van restschuld, rente en aflossing per periode op GR

hoofdstuk 8

bepaling van restschuld rente en aflossing per periode met excel
Bepaling van restschuld, rente en aflossing per periode met Excel
 • Gebruik een van de financiële functies:
 • IBET(rente; termijn; aantal_termijnen; hw; tw; type_getal)
 • PBET(rente; termijn; aantal_termijnen; hw; tw; type_getal)
 • CUM.RENTE(rente; aantal_termijnen; hw; begin_periode; einde­_periode; type_getal)
 • CUM.HOOFDSOM(rente; aantal_termijnen; hw; begin_periode; einde­_periode; type_getal)

hoofdstuk 8

bepaling van de maximale leencapaciteit algemeen
Bepaling van de maximale leencapaciteit (algemeen)
 • Bereken op basis van financieringslastpercentage (fl%) of woonquote de maximale financieringslast (mf) op maandbasis
 • Maximale leencapaciteit is gelijk aan de hoofdsom van een annuïteitenlening met
  • Looptijd = MIN(geoffreerde looptijd, 30 jaar)
  • Annuïteit = mfmaand
  • Maandelijkse betalingen achteraf

hoofdstuk 8

bepaling van de maximale leencapaciteit volgens gedragscode
Bepaling van de maximale leencapaciteit volgens Gedragscode
 • Extra regels:
  • Toetsinkomen is som van de huidige vaste inkomsten en een percentage van het vermogen waarvan de inkomsten vrij beschikbaar zijn
   • Percentage = MIN(3% , geoffreerde hypotheekrente)
  • Geen woonquotes (afhankelijk van bank) maar door het NIBUD vastgestelde financieringslastpercentages
   • Zie tabellen in bijlage B t/m E

hoofdstuk 8

bepaling van de maximale leencapaciteit volgens gedragscode21
Bepaling van de maximale leencapaciteit volgens Gedragscode
 • Extra regels (vervolg):
  • Rentevaste periode > 10 jaar  toetsrente = geoffreerde rente
  • Rentevaste periode < 10 jaar  toetsrente = rente door CHF vastgesteld
  • Inkomen van partner telt mee
   • Het financieringslastpercentage is echter gelijk aan dat van het hoogste inkomen

hoofdstuk 8

voorbeeld
Voorbeeld
 • Hoeveel kan Milou in 2009 lenen volgens de Gedragscode? Gegevens:
  • Aflossingsvrije hypotheek gewenst met een looptijd van 40 jaar en een variabele rente
  • De bank offreert een variabele rente van 4,5%
  • Milou (30 jaar) verdient € 25.000 per jaar; haar samenwonende partner is 33 jaar en verdient € 20.300
  • Partner heeft een vermogen van € 50.000 op de bank
  • CHF-percentage = 5,8%
  • Milou betaalt voor een autolening € 320 per maand

hoofdstuk 8

voorbeeld uitwerking
Voorbeeld (uitwerking)
 • Looptijd = MIN(40,30) = 30 jaar
 • Rentevaste periode < 10 jaar
  • toetsrente = CHF-rente = 5,8%
 • € 1.500 (3% van € 50.000) mag worden opgeteld bij het gezamenlijke inkomen
  • Totale inkomen = 25.000 + 20.300 + 1.500 = 46.800 euro

hoofdstuk 8

voorbeeld uitwerking24
Voorbeeld (uitwerking)
 • Financieringslastpercentage wordt gebaseerd op (alleen) het inkomen van Milou
 • Leeftijd < 65 jaar en leencapaciteit in 2009
  • gebruik tabel B uit bijlage
 • Financieringslastpercentage = 32,5%

hoofdstuk 8

voorbeeld uitwerking26
Voorbeeld (uitwerking)
 • maximale financieringslast per maand:

max. leencapaciteit

bedraagt 161.481 euro

hoofdstuk 8

bepaling van de maximale leencapaciteit bij nhg
Bepaling van de maximale leencapaciteit bij NHG
 • In principe als bij Gedragscode, echter:
 • Er wordt geen rekening gehouden met vrij beschikbare inkomsten uit vermogen
 • Nog meer extra regels

hoofdstuk 8

bepaling van de maximale leencapaciteit bij nhg28
Bepaling van de maximale leencapaciteit bij NHG
 • Extra regels:
  • Overige financiële verplichtingen uit leningen of kredieten worden in mindering gebracht op maximale financieringslast
   • Gebeurt zonder NHG meestal ook
  • Precieze uitwerking van inkomstenbronnen
  • Richtlijnen over bepaling toetsinkomen bij:
   • Flexibele arbeidsrelatie of zelfstandig beroep
   • Over deel van lening is rente niet fiscaal aftrekbaar
   • In buitenland belastingplichtig
   • Koopsubsidie

hoofdstuk 8

inkomstenbronnen bij nhg
Inkomstenbronnen bij NHG
 • Het toetsinkomen is gelijk aan de som van:
  • Brutojaarsalaris + vakantietoeslag
  • Pensioen-, AOW of VUT-uitkering
  • Sociale uitkering (WW, WAO enzovoorts)
  • Mits structureel: onregelmatigheidstoeslag, provisie en overwerk,
  • Vaste 13e maand of eindejaarsuitkering
  • Inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf
  • Alimentatie ten gunste van de aanvrager
  • VEB-toelage
 • Verminderd met:
  • Jaarlijkse erfpachtcanon
  • Alimentatie ten gunste van de ex-partner
 • Het financieringslastpercentage wordt gebaseerd op de som van de bedragen uit a tot en met h

hoofdstuk 8

nhg flexibele arbeidsrelatie of zelfstandig beroep
NHG: Flexibele arbeidsrelatie of zelfstandig beroep
 • Toetsinkomen is gelijk aan het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen drie kalenderjaren tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar.

hoofdstuk 8

nhg rente is gedeeltelijk niet aftrekbaar
NHG: rente is gedeeltelijk niet aftrekbaar
 • Kan gevolg zijn van:
  • Bijleenregeling
  • Meefinanciering van
   • Koopsompolissen
   • Eenmalige inleg bij effectenhypotheek
   • Boeterente bij oversluiten

hoofdstuk 8

nhg rente is gedeeltelijk niet aftrekbaar32
NHG: rente is gedeeltelijk niet aftrekbaar
 • Berekening van maximale leencapaciteit in drie stappen:
 • Bereken de financieringslast per maand van het leningdeel waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is via de formule

(sinds 1 jan. 2010: )

waarbij

  • Ann = annuïteitenfactor (= 1 / vermenigvuldigingsfactor uit annuïteitentabel)
  • K = hoofdsom leningdeel waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is
  • F = financieringslastpercentage
  • R = toetsrente

hoofdstuk 8

nhg rente is gedeeltelijk niet aftrekbaar33
NHG: rente is gedeeltelijk niet aftrekbaar
 • Berekening van maximale leencapaciteit in drie stappen (vervolg)
 • Bereken de resterende financieringslast per maand door de maximale financieringslast per maand die bij het inkomen hoort te verminderen met de in 1 berekende financieringslast
 • Bereken de leencapaciteit op basis van de resterende financieringslast uit 2 en vermeerder de uitkomst met K (de hoofdsom van het leningdeel waarvan de rente niet aftrekbaar is)

hoofdstuk 8

nhg in het buitenland belastingplichtig
NHG: in het buitenland belastingplichtig
 • Geen profijt van aftrek hypotheekrente
 • Financieringslastpercentage wordt verlaagd met de som van de toetsrente en 3,0%
  • Sinds 1 jan. 2010 is de verlaging gelijk aan de som van 1,5 keer de toetsrente en 1,5%-punt
  • Bij tweeverdieners alleen dan geen verlaging als persoon met hoogste inkomen in Nederland belastingplichtig is

hoofdstuk 8

nhg en koopsubsidie
NHG en koopsubsidie
 • Toetsing vindt plaats op basis van het verschil tussen de hoofdsom en de contante waarde van de subsidiebedragen

hoofdstuk 8