Norrman / Pikwer ©
Download
1 / 2

- PowerPoint PPT Presentation


 • 320 Views
 • Updated On :

Norrman / Pikwer ©. Akut Koronart Syndrom. 2 av 3 för diagnos: 1) Klinik 2) Hjärtenzymer (CK-MB, Troponin T el. I, Myoglobin). Upprepa! 3) EKG. Upprepa! . Grundbehandling (Alltid initalt efter ABC. Fri luftväg? Andas adekvat? Cirkulatoriskt stabil?) Ge Syrgas 10 l/min.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Patman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Norrman / Pikwer ©

Akut Koronart Syndrom

2 av 3 för diagnos:1) Klinik 2) Hjärtenzymer (CK-MB, Troponin T el. I, Myoglobin). Upprepa! 3) EKG. Upprepa!

Grundbehandling (Alltid initalt efter ABC. Fri luftväg? Andas adekvat? Cirkulatoriskt stabil?)

Ge Syrgas 10 l/min.

Tablett Magnecyl® Brus 500 mg.CAVE: ASA-överkänslighet.

Sätt venflon

Injektion Morfin® 5mg iv långsamt.

Injektion Esucos® 5 mg iv vid illamående.

Nitrolingual® 0,4 mg/dos 2 doser(om systoliskt BT är >90mmHg), kan upprepas var 5:e min CAVE: Viagra®

Injektion Seloken® 5mg iv, kan upprepas var 5:min x 3. Kontraindikation: 1) P < 60, 2) sBT < 100, 3) Rassel > 10 cm, 4) AV-block.

Injektion Furosemid® 10 mg/ml, 2-4 ml vid samtidig hjärtsvikt.

 • STEMI (ST-höjning eller nytillkommet LBBB samt typiska symptom.) Inlägges på HIA

 • Tid är muskel! Reperfusionsbehandling bör startas < 90 minuter efter symptomdebut!

 • PTCA för reperfusion. Förstahandsbehandling. Indicerat upp till 12 tim efter smärtdebut men 36 tim vid kardiogen chock.

  • ASA. T Trombyl 320 mg (innan, om ej adminstrerat tidigare).

  • GP IIb/IIIa-blockerare, abciximab, Inj Reopro® 2 mg/ml, 0,25 mg / kg (innan).

  • Klopidogrel. T Plavix®, initialt 300 mg (innan) därefter 75 mg/d i tre månader.

   2. Trombolys.

   3. Akut CABG. t.ex. vid huvudstamsstenos liksom vid mekaniska infarktkomplikationer.

   4. Rescue-PTCA. Övervägs hos patienter som ej visare tecken på reperfusion 90 minuter efter start av trombolysbehandling.

Stark misstanke om AKS (ST-sänkning och / eller typisk anamnes)

Inlägges på HIA för observation med telemetri minst 24 tim.

ASA. T Trombyl® 320 mg (om ej adminstrerat tidigare).

Klopidogrel. T Plavix®, initialt 300-600 mg, därefter 75 mg/d i tre månader.

LMWH. Inj Klexane® 100 mg/ml, 1 mg / kg, 1x2. Avslutas efter 3 dygn om inte högriskpatienter enl nedan (tills kliniskt stabil, 3-8 d)

Högriskindivider bör genomgå coronarangio inom 1-3 dygn. 1) Återkommande smärtor, 2) Dynamiskt EKG, 3) De som frisätter biokemiska

markörer (äv inom referensområde). 4) Diabetes, hög ålder och nedsatt VK-funktion har också ökad risk för nya händelser.


Slide2 l.jpg

Norrman / Pikwer ©

Akut Koronart Syndrom

Svag misstanke om AKS (Normalt EKG och ospecifik anamnes)

Inlägges för observation.

ASA. T Trombyl® 320 mg (om ej adminstrerat tidigare).

Kontroll av 1) Bröstsmärta, 2) EKG (telemetri), 3) Hjärtenzymer.

10-12 timmars observation.

Arbetsprov innan hemgång

Fortsatt handläggning

Arbets-EKG innan hemgång

UKG

Maximalt arbetsprov görs 8 v efter utskrivning.

Coronarangio med PTCA om myocardischemi vid arbetsprovet el. kvarvarande symptom

Pat. avråds från bilkörning och flygning under 1 v efter AMI.

Pat. sjukskrives fram till återbesöket. 6-8 v efter utskrivningen

 • Sekundärprofylax

 • Utredning

 • Lab: Hb, SR, Krea, Lipider, P-glu

 • Karotider?  Doppler-US?  OP

 • Distala pulsar?  Doppler?  OP

 • Behandling

 • Livstilsförändringar

 • Rökning / Snus / Alkohol

 • Kost / Motion / Vikt

 • Stress / Social situation

 • ASA75 mg (Klopidogrel vid ASA-ÖK)

 • Klopidogrel 75 mg 3 mån

 • Betablockad (minst 2 år)

 • Waran (Förmaksflimmer, Mural kammartromb (begränsad tid))

Ischemin  betablockad (el. Ca-hämmare), nitrater (vb), revaskularisering

Hypertoni  (Betablockad och ACE-hämmare bäst)

Svikt Diuretika, ACE-hämmare, betablockad

Lipidsänkning Statiner

Diabetes  Optimera behandling

Infarktrehabilitering / patientundervisning

Depressionsbehandling - SSRI? Stödåtgärder?


ad