Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapacitetskartor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapacitetskartor

Kapacitetskartor

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapacitetskartor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapacitetskartor Bild nr 2 Bilder motsvarande Bolles presentation 49 Merförseningar 62 Tågdata 69 Antal tåg 78 Hastigheter 86 Geometri 97 Övrigt

 2. Indelning av järnvägsnätet Bandelar som använts i analysen Banindelning

 3. Antal tåg per dag Totalt antal tåg/riktning Alla tåg

 4. Antal Person- och godståg per dag/riktning Samma skala som totalt antal tåg Persontåg Godståg

 5. Antal Person- och godståg per dag/riktning Persontåg Godståg

 6. Antal tåg i maxtimmen Alla tåg i maxh per riktning Maxh varierar för varje stråk Alla tåg

 7. Antal tåg i maxtimmen Persontåg Godståg

 8. Antal tåg per timme dagtid Alla tåg

 9. Antal tåg per timme dagtid Persontåg Godståg

 10. Antal tåg per timme under natten Alla tåg

 11. Antal tåg per timme nattetid Persontåg Godståg

 12. Bruttoton dag för godståg Bruttoton/dag

 13. Längd och vikt för godståg Medellängd [m] för godståg Medelvikt [ton]

 14. Storlek för persontåg Andel stora persontåg

 15. Förseningar för persontåg Andel merförsenade persontåg Median merförsening [min/10mil]

 16. Förseningar för persontåg Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

 17. Förseningar för godståg Andel merförsenade godståg Median merförsening [min/10mil]

 18. Förseningar för godståg Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

 19. Medelhastighet alla tåg Medelhastighet alla tåg Hastighetsskillnader

 20. Enkelspår/dubbelspår/fyrspår

 21. Avstånd mellan stationer Avstånd mellan stationer [km] Medelvärde Avstånd mellan stationer km Maxvärde

 22. Spårlängd på stationer Spårlängd på stationer Medelvärde i m Spårlängd på stationer Maxvärde i m

 23. Standard på stationer Andel stationer med samtidig infart % Andel trespårsstationer

 24. Stora godsflöden nationellt Bruttoton/dag

 25. Nya kartor Här följer några nya kartor som kanske ska in i presentationen Främst är det bilder på södra Sverige som är nytt

 26. Indelning av järnvägsnätet Banindelning Banindelning

 27. Antal tåg per dag Alla tåg Alla tåg

 28. Antal Person- och godståg per dag/riktning Persontåg Godståg

 29. Antal tåg i maxtimmen Alla tåg Alla tåg

 30. Antal tåg i maxtimmen Persontåg Godståg

 31. Antal tåg per timme dagtid Alla tåg Alla tåg

 32. Antal tåg per timme dagtid Persontåg Godståg

 33. Antal tåg per timme under natten Alla tåg Alla tåg

 34. Antal tåg per timme nattetid Persontåg Godståg

 35. Bruttoton dag för godståg Bruttoton/dag Bruttoton/dag

 36. Längd och vikt för godståg Medellängd [m] för godståg Medelvikt [ton]

 37. Storlek för persontåg Andel stora persontåg Andel stora persontåg

 38. Förseningar för persontåg Andel merförsenade persontåg Median merförsening [min/10mil]

 39. Förseningar för persontåg Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

 40. Förseningar för godståg Andel merförsenade godståg Median merförsening [min/10mil]

 41. Förseningar för godståg Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

 42. Medelhastighet alla tåg Medelhastighet alla tåg Hastighetsskillnader

 43. Avstånd mellan stationer Avstånd mellan stationer [km] Medelvärde Avstånd mellan stationer km Maxvärde

 44. Spårlängd på stationer Spårlängd på stationer Medelvärde i m Spårlängd på stationer Maxvärde i m

 45. Standard på stationer Andel stationer med samtidig infart % Andel trespårsstationer

 46. Stora godsflöden nationellt Bruttoton/dag Bruttoton/dag

 47. Antal godståg & alla tåg Godståg över totala Godståg över totala

 48. Här är en samling av alla kartor Till stor del så är det här en upprepning av tidigare kartor men jag tyckte det var bra att ha allt samlat

 49. Merförseningar Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

 50. Andel merförsenade godståg