clp 1272 2008 ek rendelet anyagok s kever kek oszt lyoz s r l c mk z s r l csomagol s r l l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CLP : 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézésér?l csomagolásáról PowerPoint Presentation
Download Presentation
CLP : 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézésér?l csomagolásáról

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

CLP : 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézésér?l csomagolásáról - PowerPoint PPT Presentation


 • 558 Views
 • Uploaded on

CLP : 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézéséről csomagolásáról. Botos Ágnes REACH, GHS , ADR, KEM tanácsadó 2010.április 28. www.REACHexpert.eu , www.GHSexpert.com. www.GHSexpert.com. GHS ÉS CLP KAPCSOLATA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CLP : 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézésér?l csomagolásáról' - Olivia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
clp 1272 2008 ek rendelet anyagok s kever kek oszt lyoz s r l c mk z s r l csomagol s r l
CLP: 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézéséről csomagolásáról

Botos Ágnes

REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó

2010.április 28.

www.REACHexpert.eu, www.GHSexpert.com

www.GHSexpert.com

ghs s clp kapcsolata
GHS ÉS CLP KAPCSOLATA
 • Az ENSZ kidolgozta a „ Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésnek globálisan harmonizált rendszerét” GHS
 • Az EU a GHS kritériumokat beépítette a közösségi jogszabályba CLP
 • CLP : 1272/2008/EK rendelet
 • anyagok és keverékek
 • osztályozásáról, címkézéséről, csomagolásáról
 • 2009. január 20-tól hatályos

www.REACHexpert.eu

clp 1272 2008 ek rendelet anyagok s kever kek oszt lyoz s r l c mk z s r l csomagol s r l3
CLP : 1272/2008/EK rendeletanyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről, csomagolásáról

rendelet: EU legerősebb jogszabály fajtája

 • szóról szóra kell alkalmazni minden EU tagállamban

anyagok: elemek és vegyületek

 • CAS # (globális)
 • EU # = EC# = (EINECS# / ELINCS#)
 • ECHA-szám: Pre-regisztrált anyag(>1 t /év)

keverék =készítmény

 • 2 vagy több anyagaz összetevője

www.GHSexpert.com

clp c lja
CLP CÉLJA
 • anyagok és keverékek osztályozásának harmonizálása /osztályozás = döntés arról, hogy veszélyes / nem veszélyes az anyag vagy keverék/
 • veszélyes anyagok és keverékek címkézésének harmonizálása
 • veszélyes anyagok és keverékek csomagolásának harmonizálása

www.GHSexpert.com

ghs bevezet s a vil gon 2010 ben
GHS bevezetés a világon 2010-ben

Bevezetve:

Folyamatban:

Hamarosan bevezetik:

Ref: GHS konferencia Brüsszel 2009 június

www.GHSexpert.com

clp mentess gek
CLP MENTESSÉGEK
 • Radioaktív anyagok
 • Vámszabad területen lévő anyagok, Tranzitáruk,
 • Nem elkülönített intermedierek
 • Kutatás fejlesztési anyagok (feltételekkel)
 • Hulladékok
 • Honvédelem esetén (feltételekkel)
 • Gyógyszerek, Állatgyógyászati készítmények
 • Kozmetikai termékek
 • Orvostechnikai eszközök
 • Élelmiszerek és Takarmányok

www.GHSexpert.com

vesz lyt jelz piktogramok
VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAMOK

44/2000 EüM rendelet (R#)

CLP (H#)

ADR (veszélyes áru szállítás)

www.REACHexpert.eu

fizikai vesz lyek
FIZIKAI VESZÉLYEK

Veszélyességi osztályok

 •  Robbanóanyagok
 •  Tűzveszélyes gázok
 •  Tűzveszélyes aeroszolok
 •  Oxidáló gázok
 •  Nyomás alatt lévő gázok
 •  Tűzveszélyes folyadékok
 •  Tűzveszélyes szilárd anyagok
 • Önreaktív anyagok és keverékek
 •  Öngyulladó folyadékok =Piroforos folyadékok
 •  Öngyulladó szilárd anyagok = Piroforos szilárd anyagok
 •  Önmelegedő anyagok és keverékek
 •  Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek
 •  Oxidáló folyadékok
 •  Oxidáló szilárd anyagok
 •  Szerves peroxidok
 •  Fémekre maró hatású anyagok és keverékek = Fémekre korrozív hatású anyagok

www.GHSexpert.com

eg szs gi vesz lyek
EGÉSZSÉGI VESZÉLYEK

Veszélyességi osztályok

 • Akut toxicitás
 • Bőrmarás/bőrirritáció
 • Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
 • Légzőszervi/bőr szenzibilizáció
 • Csírasejt-mutagenitás
 • Rákkeltő hatás
 • Reprodukciós toxicitás
 • Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció
 • Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció
 • Aspirációs veszély

www.GHSexpert.com

k rnyezeti vesz lyek
KÖRNYEZETI VESZÉLYEK

Veszélyességi osztályok

 • A vízi környezetre veszélyes

2. Az ózonrétegre veszélyes

www.GHSexpert.com

clp rv nyess gi ter letei
CLP ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETEI
 • Az osztályozási követelményekforgalmazott anyagokra,keverékekre, robbanóképes és pirotechnikai árucikkekre vonatkoznak.
   • Nem forgalmazott anyagokra is vonatkozik az osztályba sorolás, de csak amelyekre a REACH rendelet regisztrálást és bejelentést követel: pl. elkülönített intermedierek
   • 1t/év gyártott mennyiség alatt is!!!!
 • Címkézési és csomagolási követelmények veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkoznak
 • Az anyagok gyártóinak és importőreinekbejelentési / regisztrálási kötelezettsége van az Európai Vegyianyag-ügynökség felé 2011. jan. 1-ig
 • Azipara felelős a megfelelésért.

www.GHSexpert.com

oszt lyoz s bejelent se 2011 01 01
OSZTÁLYOZÁS BEJELENTÉSE: 2011. 01.01.
 • Bejelentési kötelezettség:
    • REACH rendelet szerint regisztrálandó anyagok (>1t/év) és piacra kerül és / vagy
    • Veszélyes anyag és piacra kerül (>0t/év) Nincs mennyiségi határ!!!
 • Az anyagok gyártóinak és importőreinek 44/2000 EüM rendelet szerinti és a CLP osztályozást is be kell jelenteni az Európai Vegyianyag-ügynökség felé 2011. jan. 1-jéig :
 • A bejelentést elektronikusan kell elvégezni IUCLID 5 –on vagy REACH-IT-n (még nincs kész)
 • 2010-es REACH regisztrálóknak a vezető regisztráló fogja elvégezni az osztályozást és bejelentést
 • A 2013-as és 2018-as REACH regisztrálók bejelentési folyamata még formálódik. (csoportos bejelentés lehetséges lesz)

www.REACHexpert.eu

clp bejelent s14
CLP BEJELENTÉS

A hivatalos bejelentés a REACH-IT-n történik.

Fajtái: egyéni vagy csoportos (Corporate, SIEF)

Módszer:

 • On-line REACH-IT bejelentés hónapok múlva lesz kész
 • IUCLID 5.2 –ben elkészített „CLP notification” dosszié elkészítése és a REACH-IT-ba való becsatolása már lehetséges
 • IUCLID 5.2 XML fájlban elkészített bejelentés és a REACH-IT-ba való becsatolása 1 hónap múlva lesz kész.

www.GHSexpert.com

iuclid 5 2 clp notification dosszi reach it
IUCLID 5.2 „CLP notification” dosszié + REACH-IT

IUCLID 5.2-ben kitöltendő piros rész: 1.1, 1.2, 2.1, 3.3

Kb. 200 adat bevitele / anyag

 • A „nem osztályozás” indoklása:
 • Data lacking= nincs adat
 • Inconclusive = Nem meggyőző az adat
 • Conclusive but not sufficient for classification= Meggyőző adat alapján nem osztályozunk
 • Üres = osztály kategóriájának kiválasztása

www.GHSexpert.com

hat rid k anyag 2010 dec 1 kever k 2015 j n 1
HATÁRIDŐKanyag: 2010.dec.1. keverék: 2015. jún. 1.
 • *Azon anyagokat amelyek a 44/2000 EüM. rendelet szerint osztályoztak, címkéztek és csomagoltak, és 2010. december 1. előtt már forgalomba hoztak, 2012.dec .1-jéig nem szükséges a CLP szerint újracímkézni és csomagolni.
 • *Azon keverékeket amelyek a 44/2000 EüM. rendelet szerinti osztályoztak, címkéztek és csomagoltak, és 2015. június 1. előtt már forgalomba hoztak, 2017.jún.1-jéig nem szükséges a CLP szerint újracímkézni és csomagolni.
 • **44/2000 EüM. rendelet harmonizál a 67/548/EEC Dangerous Substance Directive, „DSD” –vel és a 1999/45/EC, Dangerous Preparations Directive, „DPD” –vel.
 • ***Biztonsági adatlapot akkor kell kiadni, ha a felsorolt szabályozások szerint veszélyes a termékünk, és az ezek szerinti osztályozást kell oda beleírni, mindig melléírva, hogy az harmonizált, vagy saját osztályozás-e.

www.GHSexpert.com

c mke s piktogram m rete
CÍMKE ÉS PIKTOGRAM MÉRETE*

* Eltérés speciális esetekben lehetséges

www.GHSexpert.com

c mke minim lis tartalma
CÍMKE MINIMÁLIS TARTALMA
 • Szállító neve, címe, telefonszáma
 • Mennyiség
 • Termékaznosítók ( CAS#, EC#, IUPAC név)
 • Veszélyt jelző piktogramok
 • Figyelmezetések (Veszély, Figyelem)
 • Figyelmeztető mondatok
 • Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
 • Kiegészítő információs mező (biocid, engedélyszám)

A címkét azon tagállamok hivatalos nyelvein kell megfogalmazni, amelyekben az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák. Több nyelvű címke lehetséges.

www.REACHexpert.eu

c mk z si p lda
CÍMKÉZÉSI PÉLDA

www.GHSexpert.com

harmoniz lt oszt lyoz si jegyz k
HARMONIZÁLT OSZTÁLYOZÁSI JEGYZÉK
 • Az Ügynökég adatbázis formájában Osztályozási és Címkézési jegyzéket hoz létre a bejelentett anyagokról
 • CLP VI. melléklet: Harmonizált Osztályozási jegyzék (több ezer anyag)
   • A harmonizált osztályozástól eltérni nem lehet.
   • Tagállamok hatóságai valamint az ipar is javasolhat új anyagokat a Harmonizált Osztályozási jegyzékbe.
 • Ha egy vegyi anyag nincs rajta a Harmonizált Osztályozási jegyzéken, akkor a VII. melléklet megfelelési táblázata és az I. melléklet besorolási és címkézési előírása szerint kell eljárni.
 • Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges legtöbb esetben.

www.GHSexpert.com

clp megl v oszt lyoz sok
CLP MEGLÉVŐ OSZTÁLYOZÁSOK
 • Harmonizált osztályozási jegyzéken:
   • CLP VI. melléklet. 3.1. táblázat
 • Már bejelentett osztályozások:
   • REACH-IT :Classification and labelling/ ConsultthepublicC&linventory.
  • Osztályozás már meglévő R mondatok alapján
  • Osztályozás már meglévő UN számok alapján
 • Az osztályozás elkezdése előtt mindet ellenőrizzük le. Az osztályozás indoklását dokumentálnunk kell.

www.GHSexpert.com

oszt lyoz s folyamat br ja
OSZTÁLYOZÁS FOLYAMATÁBRÁJA

Osztályozás = döntés arról, hogy veszélyes/ nem veszélyes az anyag vagy a keverék

Az I. melléklet szerinti osztályozáshoz valószínű irodalmazni kell

www.REACHexpert.eu

r mondatok s un sz mok ismertek
R mondatok és UN számok ismertek

Osztályozás már meglévő R mondatok alapján

 • CLP VII. melléklet megfelelési táblázat

Osztályozás már meglévő UN számok alapján (Fizikai veszély esetén) ADR 3.2. A táblázat

Nem minden esetben lehet megfeleltetés!

www.REACHexpert.eu

oszt lyoz s clp i mell klete szerint
Osztályozás CLP I. melléklete szerint
 • Minden osztályt le kell ellenőrizni
 • REACH –regisztrációs dosszié adatai alapján az osztályozás lehetséges
 • A fizikai veszélyek esetén ha nincs adat, akkor el kell végeztetni a vizsgálatot.
 • Egészségi és környezeti veszélyek esetén nem kötelező új vizsgálat, hanem inkább az irodalmazás ajánlott
 • Kereszthivatkozás (read-across) lehetséges (pl: izomerek esetében; o-TDA + m-TDA )
 • Angol nyelvű részletes útmutató segíti az osztályozást, ha a CLP nem elégséges

www.GHSexpert.com

oszt lyoz s clp i mell klete szerint akut toxicit s kateg ri i
Osztályozás CLP I. melléklete szerintAkut toxicitás kategóriái

ATE= LD50 (szájon át,bőrön át ) LC50 (belélegzés)

www.GHSexpert.com

oszt lyoz s d nt sf ja az tmutat szerint akut toxicit s kateg ri i
Osztályozás döntésfája az útmutató szerintAkut toxicitás kategóriái

Tűzveszélyes szilárd anyagok osztályozási logikája

www.GHSexpert.com

slide27
Nátrium-metaszilikát osztályozásaEC#: 229-912-9 GHS VI. melléklet 3.1 táblázat: Harmonizált Osztályozási jegyzék

www.GHSexpert.com

besorol s c mk z s n trium metaszilik t
Besorolás Címkézés (nátrium-metaszilikát)

R-mondat

S-mondat

www.REACHexpert.eu

CLP I. melléklet címkeelemek

clp c mk z s
CLP CÍMKÉZÉS
 • Egy címkén minden figyelmeztető mondatnak (H mondat) szerepelnie kell.
 • Egy címkén nem szerepelhet hatnál több óvintézkedésre vonatkozó mondat (P mondat), kivéve, ha a veszélyek jellegének és súlyosságának kifejezése érdekében szükséges. (S mondatok alapján létezik megfelelési táblázat)

www.GHSexpert.com

Referencia kép: The Notox Telegraph September 2009

ghs szoftverek
GHS szoftverek

Az osztályozást és címkézést elősegítő szoftverek

 • Belga LISAM ExESS (már piacon van)
 • Magyar IQS-szoftver ( 2010. májusától)
 • Koreai (2010. júliusától)

www.GHSexpert.com

clp ghs egyszer en ghs expert
CLP (GHS) egyszerűen…(GHS-Expert)
 • GHS-Expert szoftver
 • magyar fejlesztés
 • magyar szakértők
 • többnyelvű (korlátlanul bővíthető)
 • sok felhasználós (több munkatárs használhatja egyszerre)
 • WEB technológia – bárhonnan elérhető
 • nincs karbantartási költség
 • folyamatos jogszabályváltozás-követés
clp ghs egyszer en ghs expert33
CLP (GHS) egyszerűen…(GHS-Expert)
 • Platform-független
 • Szolgáltatásként működik
 • Csak a használat mértékében kell érte fizetni
 • Bármikor elérhető az internetről
 • Biztonságos adattárolás
 • Védett szerveren üzemel
clp ghs egyszer en ghs expert34
CLP (GHS) egyszerűen…(GHS-Expert)
 • Végigvezet az osztályozási folyamaton
   • CLP rendelet szerint (adatok és kérdések)
   • Nem csak R mondatok alapján, de R alapján osztályozás validálás
   • Optimális útválasztás a bevitt adatok alapján
 • Hatékony keresők és szűrők
 • Anyag azonosítási kérdőív
 • Osztályozás
 • Osztályozási dokumentáció
 • Címke terv és címke nyomtatás
 • IUCLID 5.2 kapcsolat lehetősége
csomagol s k vetelm nyei
CSOMAGOLÁS KÖVETELMÉNYEI
 • Feleljen meg a veszélyes anyagok légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi szállítására vonatkozó követelményeknek
   • Tartalma ne juthasson ki a csomagolásból
   • Anyag és csomagolás összeférhetőségét ellenőrizni kell
   • Sérülés nélkül szállítható legyen
 • Kisgyermek figyelmét ne vonja magára,
 • Élelmiszernél használt csomagoláshoz ne hasonlítson
 • Bizonyos esetekben gyermekbiztoszárral kell rendelkeznie
 • Bizonyos esetekben tapintással érzékelhető figyelmeztetéseket kell tartalmaznia

www.REACHexpert.eu

vesz lyes ru sz ll tas adr s clp kapcsolata
VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTAS (ADR) ÉS CLP KAPCSOLATA

Veszélyes vegyi termék ami a szállítás során is veszélyesként lett osztályozva (van UN száma)

 • Belső csomagoláson CLP címke szükséges
 • Külső csomagoláson szállítási (ADR) címke mindenképpen kell, CLP címkével is el lehet látni
 • Önálló csomagoláson mind a szállítási (ADR) mind a CLP címke kell

Veszélyes vegyi termék ami a szállítás során nem lett veszélyesként osztályozva (nincs UN száma)

 • Belső csomagoláson CLP címke szükséges
 • Külső csomagoláson CLP címke szükséges

www.REACHexpert.eu

slide37
Köszönöm a figyelmet!A CLP bevezetésről szóló honlapomon feliratkozhatnak a GHS szoftvert bemutató ingyenes webinarra!www.GHSexpert.com

Botos Ágnes (Tel:06-20-2205737)

Blog: http://reachexpert.blog.hu/

www.REACHexpert.eu

www.GHSexpert.com

www.GHSexpert.com