1000 kanale nga e gjith bota
Download
1 / 4

Diaspora TV - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diaspora TV' - Nimitvseo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

About us
ABOUT US

NimiTVkakënaqësinëtëparaqesparajushteknologjinëmëmoderneqësjellprogrametdhekanalet live ngatëgjithapjesët e botës. Set-Top-Boxi i NimiTVmundësonqëprogramettëmundtëshikohennëformatin standard dheatë HD.Edhenësenukkeniqenënështëpinëkohënkurështëshfaqurseriajuajmë e dashurapolajmet, filmatapo show i juaj i preferuar, jumundtishikoniato duke e kthyerkohëndhe duke zgjedhurcilin program dëshironi ta shikonikurdoqëjutëgjenikohëgjatëjavës.Qëllimi i jonëështëqëaudienca e NimiTVtëketënjëeksperiencësuperioresepsepërfshihenprogramedhemundësipërtëgjithëfamiljën.


Tiparet e platform s

“TIPARET E PLATFORMËS”

Mbi 1000+ kanaletelevizivenëgjuhëtëndryshme.

Parapagesë-paguajpërmuaj.

Njëçmimgjithpërfshirës.

Pa kontratëvjetore.

Pa pagesëpërndërprejetëparakohshme.

Pa shikimtëkreditit

Mundësitëpakufizuartëinternetitnë TV


Kontak ne
KONTAK NE

Address: Office 3 Unit R1 PenfoldTrading Estate Watford WD24 4YYUnited Kingdom

Email: info@nimitv.com

Website: https://nimitv.com/