Yang Shen - PowerPoint PPT Presentation

Nils
den beste behandling l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yang Shen PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Yang Shen
1213 Views
Download Presentation

Yang Shen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Den beste behandling Yang sheng

 2. Patologi er studiet av galt

 3. Kinesisk medisin fokuserer på Zheng qi • Zheng qi erdetsomerrett • Altsånår alt fungererkorrekt • Når alt fungererkorrekter man frisk, og man blirikkesyk

 4. Rett og galt ligger ikke langt fra hverandre

 5. Behandlings fokus • Allopatisk medisinfokusererpå å bekjempesykdom • Renseut patogener ellerquxie

 6. Konseptet Yang sheng • Kinesiskmedisinfokusererpå Yang sheng • Å støtteoppdetsomfungerer bra • Støttesdetsomvirkervilikkesykdomkomme • Man forblir frisk, ellersykdomvilforsvinneraskere

 7. Yang sheng betyr: • Glede = Glede • Positiv = Positiv • Fred = Fred OG • Sinne = Sinne • Negativ = Negativ • Krig = Krig

 8. Selvfølgelig betyr Yang Sheng også: • Styrke frisk kropp = Ikke syk • Eliminere symptom ≠ Ikke syk

 9. Forståelsesnøkkelen + = + • Jo bedre noe fungerer • Desto vanskeligere å forstyrre

 10. Klart det går begge veier - = -

 11. Noen ganger forstår vi ikke - = + AGENDAEN

 12. Det avhenger av hvem som ser…

 13. Yang sheng er å nære livet • De viktigsteingrediensene for et langtliver: • En god diett • Korrektrespirasjon • Regelmessigtrening • Regulert sex • Korrektterapi • Kroppener en integertorganisme • Helhetsbegrepetkommerherfra

 14. Yang sheng terapi • Forebyggendebehandlinger yang sheng • Måleter: • Holdealle organ ogvitalfuksjonerbalansert

 15. ForebyggendeMedisin

 16. Illustrasjon av Yang sheng terapi • Nårvannetkokervilnoenåpnelokketogtømmepålittkaldtvann • Dettehjelper for en korttid, såkokerdetigjen • Yang sheng er å tabortflammen • Dettevil permanent stoppekokingen

 17. Yang sheng går på flere nivå

 18. De to nivå av yang sheng • Ren forebygging • Blir ikke syk, eller kroppen er mer motstandsdyktig • Støtte friske prosesser når sykdom inntreffer • Blir ikke sykere, eller kroppen blir raskere frisk

 19. Vårt beste redskap • Detfriskebehandlerdetsyke

 20. Kultivering av helse • Ta varepåogforsterk: • Det positive • Detfungerende • Detsunne • Forebyggingkommerutav yang sheng • Hvemharvelikkehørtomforebyggendemedisin

 21. Ikke slik

 22. Forebygging • Yang sheng betyr å forsterke • Detfriske • Det positive • Forebygging • Holder personen frisk • For eksempel • Gi en gave til de du er glad i for å forsterkevennskapet

 23. Ikke overdriv heller…

 24. Yang shen skjer inne i oss

 25. Yang sheng • Vilbåde: • Holdepersonen frisk • Hjelpekroppen å bli frisk • Yang sheng er et taoistiskbegrepsombetyr å nærekroppen

 26. Intensiv yang sheng filosofi • Støtt de gode! • Vil gi styrke som vil overkomme det onde • Ikke bekjemp detonde! • Vil ikke lede ut av det onde

 27. Yang sheng er positiv-fred

 28. Patologi fokuserer på sykdom • Sykdom er ikke problemet • Årsaken er problemet

 29. Yang shen fokuserer på fordeler • Forebygger • Fremmer fordeler