TCM ABC - Personlighets analyse - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TCM ABC - Personlighets analyse PowerPoint Presentation
Download Presentation
TCM ABC - Personlighets analyse

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation
TCM ABC - Personlighets analyse
1338 Views
Download Presentation

TCM ABC - Personlighets analyse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no TCM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • Personlighets analyse • OBSERVASJON • Del I

 2. Arrangør HerbaPlus

 3. Tradisjonell kinesisk medisin Foreleser Nils Erik Volden HerbaPlus

 4. Fremdrift • Tradisjonell kinesisk medisin I • Fokuserer mer på fysikk • Se på kroppsform og trekk ved pasienten • Ordinere urtemedisin for å moderere konstitusjon • Tradisjonell kinesisk medisin II • Fokuserer mer på psykologi • Se på mental aktivitet • Ordinere urtemedisin for å moderere personlighet Foreleser Nils Erik Volden

 5. Personlighetsanalyse • Finne pasientens konstitusjon • Finne atferdstrekk • Predikere tidligere og fremtidig sykdom • Predikere tidligere og fremtidig atferd • Lære hvordan kommunisere med ulike personligheter • Bygge en mer grunnleggende behandling • Bedre behandling • Forebyggende behandling Foreleser Nils Erik Volden

 6. Fokuserer ikke større på medisinske tester Foreleser Nils Erik Volden

 7. Fokuserer ikke større på psykoanalyse Foreleser Nils Erik Volden

 8. Avviker fra vanlig personlighetsanalyse • Ser ikke bare på psykologi eller fysiologi • Sentrale aspekter sees under ett: • Fysiologi • Psykologi • Sosiale aspekter • Utvikling av patologi er kompleks innen TCM Foreleser Nils Erik Volden

 9. To vanlige feil • Falsk positiv • Ta feil av konstitusjonen og behandle deretter feil • Falsk negativ • Ikke finne konstitusjonen og ikke behandle • Hva er en feil? • En feil er ikke noe som bestemmes ut fra resultat. • Om en feil er begått bestemmes kun ut fra den informasjonen som forelå under avgjørelsen. Foreleser Nils Erik Volden

 10. Indeduktiv diagnostisk metode • Dette er en metode hvor man ikke har med 100% sannheter å gjøre • Deduktiv: 2+2=4 • Indeduktiv: Det regner alltid i Bergen • Konstitusjonsanalyse er en type generalisering av kropp og fysiologi • Indeduktiv metode Foreleser Nils Erik Volden

 11. Sir karl Popper om vitenskap • Vitenskap er ikke så seriøs som man tror • Det er bare to typer teorier: • De man vet er feil • Falsifisert (avvist som feil) • De man ennå ikke vet er feil • Ikke falsifisert ennå • Årsaken til at alle teoriene er feil er enkel: • Vi vil aldri vite om alle svaner er hvite, en kan være svart • Black swantheory Foreleser Nils Erik Volden

 12. Hvorfor skal Karl Popper ha rosenrot forte? Foreleser Nils Erik Volden

 13. Må vite hvordandiagnostisere ? erbaPlus Foreleser Nils Erik Volden

 14. Generell kunnskap • Høyt fokus på visuell observasjon • Mye kan underbygges • Noe er historisk fantasi Foreleser Nils Erik Volden

 15. Inspeksjon av hodet • Hodet er viktig • Innholder hjernen som styrer alt • Er stedet hvor all yang kan settes sammen • Observasjon av: • Hodets form, stilling og bevegelse • Hårets fagre, glans og tiltalenhet • Gir informasjon om: • Hjernens tilstand • Nyrenes tilstand • Qi tilstand • Xue tilstand Foreleser Nils Erik Volden

 16. Hodeform • Levelengde iht TCM: • Et langt liv: • Stort hode • Bredt ansikt • Gjentatte ansiktsuttrykk • Store ører • Et kort liv: • Lite hode • Smalt ansikt • Rart plasserte sanseorgan • Tynne og smale ører Foreleser Nils Erik Volden

 17. Nakke observasjoner • Svak nakke • Nakken ser ut til å ikke støtte hodet • Qixu • Xuexu • Nyre jingxu • Stiv nakke • EPF i kroppen • Hengende hode • Zhenqixu Foreleser Nils Erik Volden

 18. Hodestilling • Observasjon av hodet til barn gir en god indikator for barnetsutvikling • Fremover lutet hode • Zhongqixu • Nesen i sky/ haken opp • Le qi stagnasjon • Skjelving i hodet • vind Foreleser Nils Erik Volden

 19. Foreleser Nils Erik Volden Kropp Zang organenes relasjon til kroppsform

 20. Generelt • Kroppsform indikerer: • Prenatal konstitusjon • Postnatal • Næring • Miljø/ bruk • Konstitusjon pleier å reflektere seg i patologien • Svak konstitusjon gir sykdom • Sterk konstitusjon gir helse • Dominant konstitusjon disponerer for sykdom Miljø Bruk Foreleser Nils Erik Volden

 21. Yin og yang konstitusjon • Deler inn i fire kategorier: • Overskudd av Yin • Overskudd av yang • Mangel av yin • Mangel av yang Foreleser Nils Erik Volden

 22. Overskudd yang – yangshiyang tilstand • Sterk kroppsbygning • Rødt ansikt • Liker kaldt • Unngår varmt • Lette klær • Livlig • Aktiv og kontakt søkende • Høy stemme • Brystkassen står frem Foreleser Nils Erik Volden

 23. Overskudd yin – yinshiyin tilstand • Tendens til fedme • Slappe muskler med tykk hud • Stille • Introvert • Myk stemme • Liker varme • Kler seg varmt Foreleser Nils Erik Volden

 24. Ikke et spørsmål om fett! Foreleser Nils Erik Volden

 25. Mangel yin – yinxuyang tilstand • Tynn kropp • Røde kinn og lepper • Spent uttrykk • Rastløse øyne • Langt hode • Tynn nakke • Flatt bryst • Går fremoverbøyd Foreleser Nils Erik Volden

 26. Mangel yang – yangxuyin tilstand • Obese • Ødem • Blek/ blå • Lite energi • Sen i bevegelsene • Liker varme • Liker klær Foreleser Nils Erik Volden

 27. Fokuset ligger på aktivitet • Yang disponerte • Er mer aktive • Patologien reflekterer dette • Yin disponerte • Er mer passive • Patologien reflekterer dette Foreleser Nils Erik Volden

 28. Bli ikke lurt av biaset individuell atferd • Sannsynligheten for å bli tykk er: • 171% hvis bestevennen er tykk • 57% hvis du har en tykk venn • 40% hvis søsken er tykk • 37% hvis partner er tykk • Større påvirkning mellom samme kjønn New England Journal ofMedicine – 2007 . Foreleser Nils Erik Volden

 29. Fire yin/ yang konstitusjoner • Basis for all kropps inndeling • Man er alltid en av de fire • Denne inndelingen er ikke tilstrekkelig! • Mange aspekter blir utelatt i analysen • Derfor følges den videre innedeling inn i fem • Følger inndelingen til Wuxing, De fem elemeter Foreleser Nils Erik Volden

 30. Fem element inndeling av kropp • Dette er en videreutvikling av yin/ yang inndelingen • Får en fem deling av de fire yin/ yang patologiene • Øker kompleksitet • Øker nøyaktighet Foreleser Nils Erik Volden

 31. Trekk ved Kroppen • Deler inn i fem basis typer • Tre kropp • Ild kropp • Jord kropp • Metal kropp • Vann kropp • Alle er disponert for ulik patologi • Her ligger forebyggings aspektet Foreleser Nils Erik Volden

 32. Forbindelsene til zang organ Foreleser Nils Erik Volden

 33. Hvordan deles kroppene inn Det finnes en logikk innen TCM konstitusjonene Foreleser Nils Erik Volden

 34. Grunnprinsippene • Plass til organ • Primært: zang organ • Sekundært: fu organ • Skjelett vil tilpasse seg organ • Musklene vil tilpasse seg skjelett • Aktivitet til person tilpasser seg kroppen • Noe rom for individuell påvirkning Foreleser Nils Erik Volden

 35. Flytdiagram over essensen Foreleser Nils Erik Volden

 36. Grunnpilarene til konstitusjon Foreleser Nils Erik Volden

 37. Avgjørende for konstitusjon Foreleser Nils Erik Volden

 38. Trening og tilskudd forvirrer Foreleser Nils Erik Volden

 39. Behandling av konstitusjoner • Kurativt • Det er ikke aktuelt å behandle kurativt • Dette er ikke patologiske tilstander • Profylaktisk • Det er aktuelt å behandle forebyggende • Dette for å unngå utvikling av sykdom Foreleser Nils Erik Volden

 40. Prophylaxis - profylaktisk • προφύλαξιςergreskogbetyr • Å beskytteellerforebygge • Enhverhelsefremmendemetodehvismåler å forebygge • Behandleogkureresykdomerikkesentralt • To typerprofylaktiskbehandling: • Primær • Hindreutviklingavsykdom • Sekundær • Hindreforverringavsykdom Foreleser Nils Erik Volden

 41. Foreskriving ved konstitusjoner • Periodisk • A: Sterk konstitusjon: Kur annen hver uke • B: Middels konstitusjon: Kur annen hver måned • C: Trekk av konstitusjon: Kur tredje hver måned • D: Ukjent: Ingen medisinering! • Belastede perioder • Medisinering • Sykdoms perioder • Juster etter til patologi Foreleser Nils Erik Volden

 42. VIKTIG OM denne BEHANDLINGen • Dette er behandling av friske personer • Mål med denne behandlingen • Forhindre at pasienten blir syk! Foreleser Nils Erik Volden

 43. VIKTIG OM denne BEHANDLINGen • Dette er ikke behandling av sykdom • For eksempel: • Urilan benyttes på urinveisproblem! • Urinveisinfeksjon, nyre svekkelse og andre nyre problem/ sykdommer • Rosenrot forte benyttes på nyre konstitusjon • TCM nyrene er det dominerende organet i kroppen, men pasienten er frisk! • Valg av urteprodukt avviker fra vanlig bruk siden dette ikke er sykdomsbehandling Foreleser Nils Erik Volden

 44. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

 45. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT