Sykdom ABC - Pityriasis rosea - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Pityriasis rosea PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Pityriasis rosea

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Sykdom ABC - Pityriasis rosea
1750 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Pityriasis rosea

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no SYKDOM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • Pityriasisrosea • rosea

 2. Arrangør HerbaPlus

 3. Pityriasisrosea”primær medaljong” • Roseaer et selvbegrensende utslett: • Opptrer hyppigst om våren og høsten • Kommer utslettet på armer og bein, og ikke på kroppen • Invers pityriasisrosea Foreleser Nils Erik Volden

 4. Pityriasisrosea symptombilde • Symptombilde: • Symmetrisk utbredelse av et utslett • svakt røde, lett skjellende, ovale flekker • måler fra få mm til 1-2 cm. • Utslettet sitter gjerne i t-skjorteområdet. • Først kommerett større ringformet element, en ”primærmedaljong” • 1 til 2 uker etterpå kommer resten av utslettet • Utslettet gir få plager • Kun litt kløe de første ukene Foreleser Nils Erik Volden

 5. Fakta om pityriasisrosea • Årsaken er ukjent • Det er indikasjoner som tyder på at dette kommer av et virus • Av og til forutgående luftveisinfeksjon • Diffuse plager som slapphet, hodepine, uvelhet. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Fakta om pityriasisrosea • Pityriasisrosea er helt ufarlig • Utslettet vil forsvinne etter 6-8 uker • Unntaksvis 3-6 måneder Foreleser Nils Erik Volden

 7. Herba plus produktene Foreleser Nils Erik Volden

 8. Akupunkturbehandling av PityriasisRosea • - Akupunkturen ser på rosea som en ild tilstand • Ild må slukkes • I tillegg ligger dette til huden og lunge zang • Rosea klassifiseres derfor til en lunge ild • Patologien er at lungene invaderes av en EPF som så svarer med en lunge ild tilstand • Som gir de klassiske rosene på kroppen Foreleser Nils Erik Volden

 9. Akupunkturbehandling av PityriasisRosea • Herba plus behandling: • Sirkulan • Innavortesogutavortes • Regerol • Akupunkturpunkter: • Du14 reduserer ild, • under c7 • Lu7 luo til lunge, • hvor pekefinger treffer • Du20 roer hun, • toppen av hodet Foreleser Nils Erik Volden

 10. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

 11. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT