Sykdom ABC - Parkinson - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Parkinson PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Parkinson

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Sykdom ABC - Parkinson
587 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Parkinson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no Sykdom ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur Parkinson

  2. Arrangør HerbaPlus

  3. Parkinsons sykdom Foreleser Nils Erik Volden • Dette er en nevrodegenerativ sykdom • Rammer substantianigra (basalgangliene) • Sykdommen er en bevegelsessykdom • Rammer det ekstrapyramidale system • Kontrollerer bevegelser • Tilpasser kommunikasjonen mellom hjerne og kroppen • Symptomene starter: • Vanligvis i armene • Gjerne ensidige i tidlig fase av sykdomsforløpet. 3

  4. Foreleser Nils Erik Volden 4

  5. Fakta om Parkinsons sykdom Foreleser Nils Erik Volden • Skyldes at deler i hjernen som skal regulere bevegelsessignaler til muskelnervecellene blir for "strenge" i sin regulering. • Årsaken til dette er bortfall av dopaminproduserende celler • Dopamin brukes i hjernen til å overføre bestemte signaler mellom hjerneceller • Bortfallet av cellene som produserer dopamin gir en mangel nevrotansmitteren 5

  6. Fakta om Parkinson Foreleser Nils Erik Volden • Årsaken: • Tungmetaller (spesielt bly og kjemikalier) • Virus • Autoimmun mekanisme • Arv 6

  7. Parkinsons sykdom Foreleser Nils Erik Volden • TCM diagnose: • Damp transformerestilindrevind • Herba plus behandling • Sybabodycleaner • Sirkulan • Maritistel • Krill plus • Høykonsentrertfettsyreprofil • Nærerhjernen med Omega 3 DHA 7

  8. Akupunktur og Parkinson Foreleser Nils Erik Volden • TCM diagnose: • Damp transformerestilindrevind • Behandlingertodelt: • Slippeutvind • Gb20spesialpunkt for vind, bakøret • Eliminere damp • M40spesialpunkt for damp, midtpåleggen 8

  9. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

  10. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT