Essensielle oljer valeriana - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer valeriana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer valeriana

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Essensielle oljer valeriana
755 Views
Download Presentation

Essensielle oljer valeriana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Baldrian/valeriana Valeriana Officinalis

 2. Arrangør

 3. Valeriana Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Valeriana • Valeriana er også kjent som: • Baldrian, • Valeriana, • Hagevaleriana, • 甘松 (kinesisk), • Hageheliotrope, • Legevendelrot, • Europeisk valeriana, • Belgisk valerian, • Setwell, • All heal, • Tobacco root, • Phu • Valeriana officinalis • Rød valeriana er en annen art Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Valeriana • Ordet Valeriana kommer fra: • Navnet til den romerske urtelegenValerianus hevder enkelte kilder. • Andre mener : • Ordet er fra 900-tallet og kommer fra det latinske ordet ”Vales” • som betyr å ha det godt. • Etternavnet ”Officinalis” betyr hører hjemme på et apotek. • Denne planten kommer fra Europa • Finnes i dag over store deler av verden. • Planten kan bli 1 meter høy. • Det finnes i Norge to planter • V. officinalis (Legevendelrot) • V. sambucifolia (vanlig vendelrot) • Mye tyder på at de har blitt benyttet likt. • Vanlig vendelrot har blitt brukt som legevendelrot i Norge. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Generelt Valeriana • Navnet vendelrot kommer av: • Valeriana kunne vende sykdommer • Få de onde kreftene til å vende om. • Tidligere ble denne planten benyttet til parfyme. • I Sverige ble den benyttet for å holde sjalue alver på avstand. • Te lagd av valeriana bør ikke koke. • Årsaken til dette er at kokingen vil ta vekk de lette essensielle oljene. Foreleser Nils Erik Volden

 7. Medisinsk effektValeriana • Tradisjonelt blitt benyttet mot insomnia • Valeriana er et beroligende middel • En type sedativ. • Merk her også: • Hyperaktive roes • Nedstemte stemmes opp. • Valeriana virker ikke sløvende. • Jo eldre Valeriana roten er desto mer oppkvikkende effekt. • Valeriana får folk til å sove dypere og bedre. • Bruks eksempel: • Under andre verdenskrig ble urten benyttet som beroligende. • Den beroligende effekten kommer av: • Den antagonistiske effekten mot adenosine A1 reseptor. • Valeriana er et godt alternativ til benzodiazepine medikamenter (oppdaget i 1960). • Eksempelvis Valium. Foreleser Nils Erik Volden

 8. Forklaring medisinsk effektValeriana • Effekten forklaring • GABAA reseptorene reguleres • Resultatet blir at sentral nervesystemet (SNS) roer seg • Dette betyr at valeriana kan benyttes som en hypnotisk psykoaktiv medisin. • Bruksområdet er: • Beroliggende, • Glemskhet, • Hypnotisk • Angst reduserende. • Anvendelsesområdet blir gjerne • Lett angst (tannlege) til pasienter som har gått i psykose. • Ved insomnia finner vi i dag av dette kjemikaliet tar over for nonbenzodiazepiner • Dette viser en god funksjon ved musklæreproblem som: • Muskelspenninger, • Kramper, • Tiks • Senestrekk. Foreleser Nils Erik Volden

 9. Forklaring medisinsk effektValeriana • Det er vanlig å bli avhengig av benzodiazepiner, men ikke av valeriana! • Benzodiazepiner gir en type dagen derpå følelse; det gjør ikke valeriana • Valeriana kan redusere smerte • Da spesielt ved: • Kombinasjonen spenning og smerte i type: • Spenningshodepine og ulike typer migrene. • Mye tyder på at denne planten påvirker: • GABAA (benzodiazepine) neurotransmitter reseptorsystemet. • En rask tilnærming til valeriana er å følge indikasjonene til valium • en type sunnere substitutt. • Det er ikke korrekt å sidestille disse to produktene • Bruksområdene er likevel relativt like • Effekten til valeriana å regne som mild og skånsom. Foreleser Nils Erik Volden

 10. Medisinsk effekt Valeriana • Valeriana mister ikke effekt ved lang tids bruk • Vanlig dose er 0,5-10 gram per dag • Individuelle forskjeller: • Sykdom • Alder • Generell helse • Av og til må valeriana benyttes i en liten måned før hovedeffekten kommer. • Tinkturer inneholder gjerne 50% rot og 50% sterk alkohol. • La det så stå i minimum en måned. • 2 teskjeer pr dag er normalt doseringen. Foreleser Nils Erik Volden

 11. Medisinsk effekt valeriana • Annen effekt: • Fordøyelsesproblem reguleres bra • Spenninger i mage-tarm systemet. • Magekramper • Kollik • Valeriana er også benyttet mot menstruasjonskramper. • Antimikrobisk • Benyttes derfor mot virus, bakterier og andre mikroorganismer Foreleser Nils Erik Volden

 12. Valeriana TCM • TCM analyse • Styrker zang organet hjerte sin yin • Roer ned hun • Fremmer den frie flyten av lever qi og milt qi • Fremmer sirkulasjonen av qi i kanaler og kolateraler. • Eliminerer eksogene patogene faktorer. • TCM diagnose • Valeriana benyttes spesielt til å fremme flyten av lever qi. Foreleser Nils Erik Volden

 13. Akupunkturpunktet tilValeriana • Relatert akupunkturpunkt • Jingming – urinblære 1 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Sett fingeren i mediale øyekrok. • I dette hjørnet er det mulig å tenke seg nedre og øvre del. • Punktet ligger iøvre del. • Dette er akupunkturpunktet jingming, urinblære 1. Foreleser Nils Erik Volden

 14. Funksjonen til valeriana • Funksjon til akupunkturpunktet Jingming, urinblære 1 • Felles innsettelsespunkt for: • Galleblære tendinomuskulære meridian • Nyre tendinomuskulære meridian. • Noe som betyr at dette punktet vil gjøre at: • Spenninger og muskulæreproblem lokalisert langs disse meridianenes baner vil bli bedre. • Dette punktet vil regulere muskelspenninger i hele kroppen gjennom sin effekt på galleblære fu organ og dens regulering av lever zangs yang. • Dette punktet sees som det viktigste psykiske akupunkturpunkt på kroppen. • Hovedsakelig gjør punktet at informasjon blir utvekslet. • Innen den kinesiske medisinen antas det at all aktivitet i hjernen går ut fra dette punktet. • En aktivering av shen qi. Foreleser Nils Erik Volden

 15. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 16. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT