Essensielle oljer estragon - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer estragon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer estragon

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Essensielle oljer estragon
1054 Views
Download Presentation

Essensielle oljer estragon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur estragon Artemisiadracunculus

 2. Arrangør

 3. Estragon Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Estragon • Estragon er også kjent som: • Artemesiadracunculus • Tarragon • Dragons worth • Estragon vokser vilt i sørlige Europa mot India og i Nord Amerika. • Det var spesielt korsfarerne som brakte med seg urten rundt omkring i vesten • De populariserte den • Det er to typer estragon: • Den franske ansees som den beste • Kan ikke dyrkes fra frø • Den russiske er grovere, men lettere å dyrke • Dyrkes fra frø • Estragon blir 1,5 meter høyt. Foreleser Nils Erik Volden

 5. GenereltEstragon • Alle typer estragon har blomster • Bortsett fra den franske som sjelden har • Estragol er en av de fire hovedurtene i det franske kjøkken • Finnes i • Bearnaissesaus • Dijon-sennep. Foreleser Nils Erik Volden

 6. GenereltEstragon • På latin heter estragon dracunculus som betyr den lille dragen • Det engelske navnet Tarragon kommer fra tragonia og tarchon (ταρχων) • Dette er et arabisk lånord At-tarkhun, الطرخون • Som bygger på den gammel greske roten til ordet drage og slange (δράκων) • Fransk setter en E foran ordet tragon, dermed får vi estragon • På nederlandsk finner vi det mer forståelige navnet slangekruid (slangeurt) og drakebloed(drageblod) • På kinesisk benevnes estragon som longhao [龍蒿] drage burot Foreleser Nils Erik Volden

 7. GenereltEstragon • Navnet indikerer hovedbruksområdet estragon • En urt som ettersigende jager bort drager • Behandler slangebitt • Ligner på en slange eller drage. Foreleser Nils Erik Volden

 8. Medisinsk effektEstragon • Estragon vil fremmer utskillingen av urin • Denne planten inneholder et kjemisk stoff • Estragole eller på kjemisk: • P-allylanisole • Methylchavicol • Dette stoffet finnes i hovedsak i planten estragon • Utgjør hele 60-75% av oljen • Derav navnet • Dette stoffet er mistenkt for å være: • Et carcinogen (et stoff som fremmer kreft) • Genotoksisk (skader genmaterialet) • Det anbefales derfor ikke at det konsumeres større mengder av estragon • Ekstern påføring gjennom eteriske oljer er ikke kontraindikert! Foreleser Nils Erik Volden

 9. Medisinsk effektEstragon • Historisk benyttes estragon til behandling av forgiftninger: • Slangebitt • Edderkoppbitt • Giftige innsekter • Myggstikk • Hundebitt • Estragon beskytter etter ulike typer bitt • Estragon har effekt etter å ha spist bedervet kjøtt • Ved inntak av ”ladede” typer kjøtt hjelper også estragon • Hund og Katt • Mus og rotte • Menneskekjøtt. Foreleser Nils Erik Volden

 10. Medisinsk effektEstragon • Denne sære beskyttelsen estragon gir forklares gjennom • Plantens dragelignende utseende • Dens diuretiske effekt • Ikke minst irritanteffekten på cellenivå • Estragon kan tilintetgjøre patogener som en type cellegift! • Dette er effektene til kjemikaliet estragole • Carcinogen • Genotoksisk • En effekt som har blitt benyttet i århundreder Foreleser Nils Erik Volden

 11. Medisinsk effektEstragon • Estragon benyttes også mot problem relatert til: • Svekkelse av hjertet • Svekkelse av lever • Hodepine som har sine røtter i en type sensitivitet : • Som bedres av estragon • Eksempler på denne type hodepine sensitivitet : • Migrene som utløses av rødvin eller sjokolade. Foreleser Nils Erik Volden

 12. Medisinsk effektEstragon • Estragon vil desesitivisere den kroppsdel som er i kontakt med urten • Teknikken blir dermed: • Påfør estragon på hypersensitive deler av kroppen • For eksempel • Pilgrimmer hadde estragon i sine sko som en beskyttelse mot utmattelse. Foreleser Nils Erik Volden

 13. MerknadEstragon • Estragon kan fremkalle: • Kreft • Genendringer • Estragon kan benyttes i aromaterapi Foreleser Nils Erik Volden

 14. Estragon TCM • TCM analyse • Benyttes ved invasjon av en eksogen patogen faktor • Vil eliminere EPF i kroppen • Stimulerer nyre yin • Styrker zang organene hjerte og lever • En hjerte qi xu eller en lever qi xu kan få en god effekt av estragon gi • Estragon vil styrke kroppens yin og dermed redusere sensitiviteten i po. • TCM diagnose • Estragon benyttes spesielt til å eliminere eksogene patogene faktorer og redusere aktiviteten i po. Foreleser Nils Erik Volden

 15. Akupunkturpunktet tilEstragon • Relatert akupunkturpunkt • Dazhui – Du14 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Direkte under den syvende nakkevirvel • Over den første brystvirvel. • Dette er akupunkturpunktet dazhui, du 14. Foreleser Nils Erik Volden

 16. Funksjonen til Estragon • Funksjon til akupunkturpunktet Dazhui, du 14 • Møtepunkt for alle kroppens meridianer • både yin og yang • Klinisk bruk: • Slippe ut ond qi • Aktivere yang i zhen qi • I praksis: • Regulering av kroppstemperaturen • Regulering av forsvarsmekanismer • En regulering av yang i po. Foreleser Nils Erik Volden

 17. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 18. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT