osnovni in nadaljevalni te aj za gasilca po arna preventiva l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSNOVNI IN NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA POŽARNA PREVENTIVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSNOVNI IN NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA POŽARNA PREVENTIVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

OSNOVNI IN NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA POŽARNA PREVENTIVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 719 Views
 • Uploaded on

OSNOVNI IN NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA POŽARNA PREVENTIVA. Predavateljica: Mojca Kovačič VGČ - org., PGD Martinjak. Cerknica, 11.12. 2010. ČAS NASTANEK POŽARA Požarna preventiva gasilska operativa. POŽARNA PREVENTIVA - definicija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OSNOVNI IN NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA POŽARNA PREVENTIVA' - MikeCarlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnovni in nadaljevalni te aj za gasilca po arna preventiva

OSNOVNI IN NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCAPOŽARNA PREVENTIVA

Predavateljica: Mojca Kovačič VGČ - org., PGD Martinjak

Cerknica, 11.12. 2010

po arna preventiva definicija
ČAS NASTANEK POŽARA

Požarna preventiva

gasilska operativa

POŽARNA PREVENTIVA -definicija
kaj je po arna preventiva
KAJ JE POŽARNA PREVENTIVA ?

- veda, ki se ukvarja s

preprečevanjem nastanka

nevarnosti 

V gasilstvu je to preprečevanje možnosti nastankov

oz. zmanjšanja požarov.

cilji po arne preventive
CILJI POŽARNE PREVENTIVE
 • Glavni:

- varnost ljudi

- varnost živali

- varovanje premoženja

cilji po arne preventive so zagotavljanje
CILJI POŽARNE PREVENTIVEso: zagotavljanje
 • dovoznih poti
 • vode za gašenje
 • varnih/bežnih reševalnih poti
 • preprečevanja nastanka požara
 • omejitev širjenje požara
 • ustvariti možnosti za javljanje požara
 • naprav za gašenje požara
 • organizacijskih ukrepov za preprečevanje požara
po arno preventivni ukrepi
Požarno preventivni ukrepi

ORGANIZACIJSKI

GRADBENI

TEHNIČNI

po arno preventivni ukrepi gradbeni urbanizem
Požarno preventivni ukrepi – GRADBENI - urbanizem
 • Zahteve ob graditvi (gradbena konstrukcija zdrži določen čas …)
 • Zagotavljanje poti za umik
 • Odmiki (med objekti)
 • Dostopi oz. površine za gasilce
 • Nevarne tehnologije (odmik od naselij)
 • Vodni viri za gašenje
po arno preventivni ukrepi gradbeni pasivna po arna za ita
Požarno preventivni ukrepi – GRADBENI – pasivna požarna zaščita
 • Uporaba gradbenih materialov (gorljivi-negorljivi)
 • Razdelitev na požarne sektorje
 • Požarne zapore in ovire
 • Požarne zahteve za obložne materiale
vgrajeni elementi pasivne po arne za ite
Vgrajenielementipasivne požarne zaščite
 • Požarni zid
 • Požarna vrata
 • Prezračevalni sistemi
 • Proizvodi in sistemi za požarno zaščito nosilnih gradbenih elementov
 • Proizvodi za nenosilne dele objektov
 • Proizvodi v sklopu servisnih instalacij
po arna za ita konstrukcij pasivna po arna za ita
Požarna zaščita konstrukcij – pasivna požarna zaščita
 • Predelne stene in obloge zidov
po arna za ita konstrukcij ppz proizvodi v sklopu servisnih instalacij
Požarna zaščita konstrukcij – PPZ PROIZVODI V SKLOPU SERVISNIH INSTALACIJ
 • Tesnjenje prehodov kablov in cevi
tehni ni ukrepi gasilska prva pomo
TEHNIČNI UKREPI – gasilska prva pomoč
 • Ročni in prevozni gasilniki
 • Zidni hidranti
 • Gasilna odeja
 • Požarne metle
 • Improvizirana orodja in priročna gasilska sredstva (sneg, veja, zemlja, pesek …)
tehni ni ukrepi aktivna po arna za ita apz
TEHNIČNI UKREPI –Aktivna požarna zaščita (APZ)
 • Naprave za odkrivanje in javljanje požara
 • Naprave za detekcijo hlapov, plina in razlitje nevarnih snovi
 • Naprave za alarmiranje
 • Vgrajeni gasilni sistemi za požar in eksplozijo
 • Odvod dima in toplote ob požaru
 • Črpališče požarne vode
 • Varnostna razsvetljava
organizacijski ukrepi
ORGANIZACIJSKI UKREPI
 • Požarni red
 • Požarni načrt
 • Načrt evakuacije
 • Gasilska enota
 • Zavarovanje
 • Požarna straža
po ar pojmi
POŽAR - pojmi
 • POŽAR je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času.
 • POŽARNA OGROŽENOST je potencialna nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo oz. materialno škodo.
 • POŽARNO TVEGANJE je verjetnost, da bo prišlo do požara, ki bo povzročil človeške žrtve ali poškodbo oz. materialno škodo.
 • POŽARNA VARNOST je varnost ljudi, živali in premoženja. Z zakonom o Varstvu pred požarom zahtevani ukrepi zagotavljajo predvsem varnost ljudi, živali in premoženja ter preprečujejo nastanek večjih požarov.
 • POŽARNA NEVARNOST je stanje, ki ga opredeljuje požarna ogroženost in požarno tveganje.
po ar
POŽAR
 • NAČELO PREVENTIVE

Ukrepi varstva pred požarom morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da čim bolj preprečijo nastanek požara, ob nastanku požara pa omejijo njegovo širjenje.

po ar definicija
POŽAR - definicija
 • Ogenj, ki zapusti za to določeno mesto in se nenadzorovano širi in povzroča škodo.
 • POGOJI GORENJA: ► kisik,

► toplota,

► gorljiva snov.

vzroki po arov glede na na in povzro itve
VZROKI POŽAROV – glede na način povzročitve
 • Toplota je v vsakem primeru povzročitelj požara. Načini, ki omogočajo spajanje gorljive snovi s kisikom so:

- TOPLOTNI (odvržena goreča vžigalica, perilo nad štedilnikom …)

- ELEKTRIČNI (okvare elek. naprave, kratek stik, udar strele …)

- KEMIČNI(kemične reakcije - samovžig premogovnega prahu, mastne krpe, vlažnega sena …)

- MEHANSKI POVZROČITELJI (trenje gorljivih snovi, zvišan tlak v posodah s plini, mehanski udarec po eksplozivni snovi …)

vzroki po arov najpogostej i vzroki v stanovanjskih objektih in kme ko gospodarskih hi ah
VZROKI POŽAROV – najpogostejši vzroki v stanovanjskih objektih in kmečko gospodarskih hišah
 • Zapuščanje prostora, ko je vklopljen likalnik, plinski štedilnik
 • Vnetljive snovi ob toplotnem viru
 • Slabe in dotrajane električne ter plinske inštalacije in naprave
 • Nepravilno ravnanje s pečmi na kurilno olje ali trdo gorivo
 • Nestrokovno vključevanje plinskih jeklenk
 • Petrolejke, sveče – odprti plamen
vzroki po arov najpogostej i vzroki v stanovanjskih objektih in kme ko gospodarskih hi ah24
VZROKI POŽAROV – najpogostejši vzroki v stanovanjskih objektih in kmečko gospodarskih hišah
 • Prekrita svetilna telesa
 • Nestrokovno izdelani dimniki, kurišča (bližina shramb, neočiščena)
 • Malomarnost kadilcev
 • Vžigalice v rokah otrok
 • Udar strele
 • GORLJIVE SNOVI (seno, les, maziva, gorivo …)
vzroki po arov nastali zaradi naravnih pojavov
VZROKI POŽAROV – nastali zaradi NARAVNIH POJAVOV
 • Strele
 • Potresi
 • Vulkanski izbruhi
 • Toplotna sončnih žarkov
vzroki po arov ki jih povzro i love ki faktor
VZROKI POŽAROV – ki jih povzroči ČLOVEŠKI FAKTOR
 • Neprevidnost (cigaretni ogorek, pokrita lučka …)
 • Malomarnost (prižgan likalnik …)
 • Nestrokovno ravnanje (priklop štedilnika …)
vzroki po arov ki nastanejo zaradi gradbenih pomanjkljivosti
VZROKI POŽAROV – ki nastanejo zaradi GRADBENIH POMANJKLJIVOSTI
 • Nepravilne/pomanjkljive izvedbe ali poškodbe na elektroinštalacijah ali plinskih instalacijah
 • Uporaba neustreznih materialov
 • Neustrezne izvedbe strelovodov
 • Napačne izvedbe dimnikov
 • Nestrokovne montaže grelnih in kurilnih naprav
 • Neupoštevanje predpisov
najpogostej i vzroki po ara
NAJPOGOSTEJŠI VZROKI POŽARA
 • - SLO 1997: odprti ogenj, samovžig, kratek stik, ognjišče, električne grelne naprave in aparati, gradbene in konstrukcijske pomanjkljivosti, brušenje, varjenje, trenje, cigaretni ogorek, strele in drugi naravni pojavi, iskra vlaka …
 • - v bivalnem okolju: zapuščanje prostora v času, ko imamo vklopljen likalnik, štedilnik…, čiščenje in pranje oblačil z lahko vnetljivimi snovmi, slabe električne in plinske instalacije, nepravilno ravnanje s pečmi …
 • - v naravnem okolju: požig suhe trave, uporaba odprtega ognja, cigaretni ogorki …
najpogostej i vzroki po ara29
NAJPOGOSTEJŠI VZROKI POŽARA

V NARAVNEM, DELOVNEM IN BIVALNEM OKOLJU JE (80%)

literatura
LITERATURA
 • Grandfola.S.:Požar in vzroki za nastanek požara, diplomsko delo, Celje 2008
 • Krušec, I., 2001. Osnove varstva pred požarom, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije.
 • Neuvirt, O.: O gasilcih in gasilstvu malo drugače: anekdote, šale, uganke, kviz, poučne zgodbe …, Žirovnica, Medium 2005.
 • Stevanović, B: zapiski predavanj Požarna preventiva
 • Zafošnik, A.: Požarna preventiva,Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana 2004