st extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ. DR. CENGİZ KÖKSAL KARTAL KOŞUYOLU Y.İ.E.A.H . ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI. 2. DÜNYA SAVAŞI KORE SAVAŞI AFGANİSTAN SAVAŞI IRAK SAVAŞI. ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI. Modern vasküler cerrahide ilerlemenin unsurları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ' - mikko


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ

DR. CENGİZ KÖKSAL

KARTAL KOŞUYOLU Y.İ.E.A.H.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalari
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI
 • 2. DÜNYA SAVAŞI
 • KORE SAVAŞI
 • AFGANİSTAN SAVAŞI
 • IRAK SAVAŞI

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalari1
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

modern vask ler cerrahide ilerlemenin unsurlar
Modern vasküler cerrahide ilerlemenin unsurları
 • Modern görüntüleme teknikleri (BT anjiyografi)
 • Endovasküler girişimler
 • Hastanın fizyolojisianlamak- Önce yaşam

İskemi? Kanama?

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalari2
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI
 • Penetran yaralanmalar: (Üst extremitenin en önemli non-iyatrojenik yaralanma nedeni)

-Kurşunlanma

-Delici kesici alet yaralanmaları

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalari3
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI
 • Künt travmalar

-Trafik kazaları (hava yastığı & emniyet kemeri)

-Yüksekten düşme

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalari4
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI
 • İyatrojenik yaralanmalar

-Hemoraji-hematom

-Psödoanevrizma

-Arteriovenöz fistül

-Arteryeltromboz

-Arteryelemboli

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalari5
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI
 • İyatrojenik yaralanmalar

-Kadın hasta

-İleri yaş

-Obesite

-Antikoagulan kullanımı

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalari6
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI
 • Sonucu etkileyen faktörler

-Yaralanma mekanizması yani yaralanmaya neden olan etken

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

slide10
TANI
 • Hard signs:

-Pulsatile kanama

-Büyüyen hematom

-Distal nabızların alınamaması

-İskemik kol (5 P bulgusu)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

slide11
TANI
 • Softsigns

-Fraktür

-Hematom

-Üfürüm

-Azalmış kapiller geri dolum

-ABI<1.0

-Kanama hikayesi

-Hipotansiyon

-Yumuşak doku hasarı

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

slide12
TANI
 • 514 penetranextremite yaralanması
 • 105 yüksek riskli hasta (pulsedefisit, nörolojik defisit, kurşunlanma)

-%36 hastada anjiyografi ile arter yaralanması saptandı.

 • 151 orta riskli hasta (1 veya daha fazla softsign, ABI<1.0)

-%26 hastada anjiyografi ile arter yaralanması saptandı.

*Schwartz M, et al. Theindicationsforarteriography in penetratingextremitytrauma. A prospectiveanalysis. J VascSurg, 17; 166, 1993.

tani y ntemler
TANI YÖNTEMLERİ
 • Basit el dopleri (distalde sinyal)
 • ABI
 • Doppler USG
 • Basit anjiografi
 • Konvansiyonel Anjiyografi veya DSA

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

cerrah tedav de temel prens pler
CERRAHİ TEDAVİDE TEMEL PRENSİPLER
 • Kanamanın kontrolü (önce hayat, sonra extremite)

-Elle veya parmakla basmak

-Turnike ile kontrol (Kollateral dolaşım???)

-Balon katater ile tamponad (özellikle subklavyen arter için)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

cerrah tedav de temel prens pler1
CERRAHİ TEDAVİDE TEMEL PRENSİPLER
 • Sağlam bir extremite ameliyat sahasına alınmalı
 • Kendini sınırlamış hematom
 • Proximal kontrol:

-Cerrahi explorasyon

-Endolüminal balon okluder

-Turnike ile kontrol

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

proximal sa subklavyen arter kontrol
Proximal sağ subklavyen arter kontrolü

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

proximal sol subklavyen arter kontrol
Proximal sol subklavyen arter kontrolü

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extremite arteryel yaralanma ekilleri
Üst extremitearteryel yaralanma şekilleri
 • Penetran yaralanmalarda:

-Basit laserasyon

-Kısmı duvar kaybı

-Arterin transekte olması

-Geç termik hasara bağlı darlıklar

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extremite arteryel yaralanma ekilleri1
Üst extremitearteryel yaralanma şekilleri
 • Künt travmalarda

-İntimalflep

-Kısmı veya tam parçalanma

-Major damar dallarının kopması

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalarda cerrah tedav
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARDA CERRAHİ TEDAVİ
 • Arteryel tamir tekniğini seçerken primer determinant hastanın fizyolojisi (asidoz, hipotermi, şuur durumu)
 • “Hasar kontrol stratejisi” basamaklı tedavi “bailout” prosedürü (geçici çözüm)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

basit tamir ve vask ler hasar kontrol y ntemleri
Basit tamir ve vasküler hasar kontrol yöntemleri
 • Lateral dikiş
 • Bağlama
 • Geçici intraluminalshunt

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

st extrem te arteryel yaralanmalarda cerrah tedav1
ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARDA CERRAHİ TEDAVİ
 • Debridman
 • Arter proximal ve distalinintrombektomisi
 • Distal ve proximal yatağın heparinle yıkanması
 • Vasospazmın aşılması

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

tam r tekn kler
TAMİR TEKNİKLERİ
 • Lateral dikiş
 • Uç-uca anastamoz
 • Greftinterpozisyonu
 • Baypas

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

reperf zyon hasari
REPERFÜZYON HASARI
 • Uzun süreli iskemilerde
 • No reflow fenomen
 • Serbest O2 radikalleri
 • Kompartman sendromu

Fasiyotomi

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

subklavyen axiller arter yaralanmalar
Subklavyen-axiller arter yaralanmaları
 • Subklavyen arter yaralanmalarında mortalite %6 (zor ulaşım, klavikulayı kes)
 • Sıklıkla penetren yaralanmalardır.
 • 1. kot dislokasyonu
 • Kritik kol iskemisi sık rastlanmaz
 • Explorasyonu daha zordur.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

brakiyal radiyal brakiyal arter yaralanmalar
Brakiyal, radiyal, brakiyal arter yaralanmaları
 • Penetran ve iyatrojenik

yaralanmalar

 • Kritik kol iskemisi nadir
 • Radiyal ve ulnar arter

bağlanabilir???

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

nce ya am
ÖNCE YAŞAM!!!!!
 • MESS (MangledExtremitySeverityScore)
 • MESI (MangledExtremitySeeverityIndex)
 • PSI (PredictiveSalvageIndex)
 • LSI (LimbSalvageIndex)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

ba ar s z extremiteyi kurtarma abalar
Başarısız Extremiteyi Kurtarma Çabaları
 • Hastane kalış süresini uzatır.
 • Mükerrer cerrahi girişimler ve fizyolojik travma
 • Ağrı
 • Psişik travma
 • Maddi yük

MESS score≥7 %100 amputasyon

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

ortopedik yumu ak doku ve sinir hasar ile olan st extremite arteryel yaralanmalar
Ortopedik, yumuşak doku ve sinir hasarı ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

kemik k r klar ile olan st extremite arteryel yaralanmalar
Kemik kırıkları ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları
 • Önce arteryel devamlılık ancak…

-Externalfixatör

-Geçici shunt

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

sinir hasar ile olan st extremite arteryel yaralanmalar
Sinir hasarı ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları
 • Üst extremite yaralanmalarının %50’si sinir yaralanmaları ile beraberdir.
 • Sıklıkla acil müdahale gerektirmez.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

slide38

113 hasta, 130 vasküler travma (2000-2004)

 • 2 axiller, 18 brakiyal, 69 radiyal ve ulnar arter
 • %81’i penetran
 • %20’sinde sinir hasarı ve %18’inde fraktür
 • Brakiyal arter için %44 end-to-end

%28 safenveninterpoz.

%17 ligasyon

 • Ulnar ve Radiyal arter

%52 ligasyon

%48 dikiş

 • Fasiyotomi %0
 • Amputasyon %2.6
 • Mortalite %4.4

Fonksiyonel extremite??????

Rasouli MR, et al. Civiliantraumaticinjuries of theupperextremity. ATCS 2009; 15: 389-93

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

slide39

2001-2005

 • 115 periferikvasküler yaralanma (58 üst extremitearteryel yaralanma)
 • Künt travma (%50.5) TK
 • Penetran travma (%33)
 • Brakiyal arter yaralanması %51
 • Greftinterpozisyonu%53
 • Limbsalvage %100

Shalabi R, et al. Vascularinjuries of theupperextremity.

J VascBras 2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

slide40

1992-2006, 189 üst extremitearteryel yaralanma (sivil, iyatrojenik ve askeri)

 • Brakiyal arter (%55), axiller arter (%21), antebrakiyal (%21), subklavyen arter (%2)
 • 3 erken, 7 geç amputasyon
 • Fasiyotomi %9.6
 • In-hospitalmortalite %2.4

erken grefttrombozu, kompartman sendromu, eşlik eden kemik ve sinir hasarı ampt. İçin risk faktörleri

Dragos M, et al. Upperextremityarterialinjuries: factorsinfluencingtreatmentaoutcome. Injury2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

slide41

2004-2005 2.473 yaralı

 • 43(%1.7 üst extremite) 83 (%3.3) alt extremite
 • 10 (%23) subklavyen arter
 • 25 (%58) Brakiyal arter
 • 10 (%23) Ulnar&radiyal arter
 • 11 hasta(%26 önsafta), 6 hasta (%14) geçici shunt
 • 28 greftinterpoz, 10 tamir, 8 ligasyon
 • 4 hasta erken amputasyon

Clause WB, et al. Upperextremityvascularınjury: A currentIn-TheatrewartimereportfromoperationIraqıfreedom. AnnVascSurg, 2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı

te ekk r eder m

TEŞEKKÜR EDERİM….

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı