bab 1 konsep pengurusan l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAB 1 KONSEP PENGURUSAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAB 1 KONSEP PENGURUSAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

BAB 1 KONSEP PENGURUSAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 695 Views
 • Uploaded on

BAB 1 KONSEP PENGURUSAN. By Suzana Wati bt Adnan suzanawati@pmm.edu.my Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Merlimau Melaka KPTM, Malaysia. ISI KANDUNGAN. 1. Falsafah dan Teori Pengurusan. 2. Sistem Pengurusan Islam. 3. Sistem Pe ngurusan Barat. 4. Nilai dan Etika Pengurusan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BAB 1 KONSEP PENGURUSAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bab 1 konsep pengurusan

BAB 1 KONSEP PENGURUSAN

By

SuzanaWatibtAdnan

suzanawati@pmm.edu.my

JabatanKejuruteraanAwam

PoliteknikMerlimau Melaka

KPTM, Malaysia

isi kandungan
ISI KANDUNGAN

1. Falsafah dan Teori Pengurusan

2. Sistem Pengurusan Islam

3. Sistem Pengurusan Barat

4. Nilai dan Etika Pengurusan

bab 1 falsafah dan teori pengurusan
Bab 1 : Falsafah dan Teori Pengurusan
 • Definisi Pengurusan, Projek dan Pengurusan Projek
 • Rasional pengurusan projek dalam industri pembinaan
 • Tiga aspek utama dalam pengurusan projek
slide4

GENERAL MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

CONSTRUCTION PROJECT MGT

definition of management
Definition of Management
 • Management is an art of getting work done by other through the process of planning, organizing, leading, controlling, forecasting, coordinating, directing, communication and motivating to achieve the goal and objective of an organization.
definisi pengurusan
Definisi Pengurusan

Webster’s New Collegiate Dictionary

“Tindakan atau seni pengurusan (management), mengarah

(directing) dan pengawasan (controlling)”

definisi pengurusan7
Definisi Pengurusan

Encyclopedia of Social Science

“Pengurusan adalah suatu proses dimana perlaksanaan sesuatu tujuan

tertentu diselenggara dan diawasi”

definisi pengurusan8
Definisi Pengurusan

Haimann

“Pengurusan adalah fungsi untukmencapai sesuatu melalui kegiatan

orang lain dan mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan

bersama”

definisi pengurusan9
Definisi Pengurusan

Robert Kreitner 1983

“Suatu proses kerja dengan melalui orang lain bagi mencapai objektif

organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber

terhad secara cekap dalam suasana yang sentiasa berubah-ubah”

management concept
Management Concept

An effort to use the limited resources to achieve organizational goals effectively

5 unsur utama dalam pengurusan bagi sekumpulan manusia organisasi
5 unsur utama dalam pengurusan bagi sekumpulan manusia (organisasi)

i- bekerja “dengan” & “melalui” org lain

ii- objektif organisasi

iii- keberkesanan ‘Vs’ kecekapan

iv- sumber-sumber terhad

v- suasana yang sentiasa berubah

slide12

OKAY !! SILA HAFAL SEKARANG!!

OKAY! DAH FAILED!!

TIPS!!

basic component of management
Basic Component of Management

TRY THIS CHART!!

Different Situation

Different Situation

Work With &

Through other

people

Organizational

Goals

Impressive and Efficient

Limited Resources

Different Situation

slide14

5 unsur utama dalam pengurusan bagi sekumpulan manusia (organisasi)

manusia

suasana

objektif

sumber

Keberkesanan

& kecekapan

(Menurut : Robert Kreitner, 1983. Management, edisi kedua, Beston : Houghton Mifflin Company. hlmn 10)

slide15

Bekerja “dengan” & “melalui” org lain

Dalam sesebuah organisasi, seseorang pengurus amatmemerlukan bantuan dan kerjasamakakitangan bawahannya untuk berurusan dengan pihak yang hendak diurus. Sebagai contoh, pengurus projek akan mewakilkan kuasanya melalui kakitangan tertentu untuk berurusan dengan pihak kontraktor untuk memastikan kerja-kerja yang dilaksanakan menepati spesifikasi projek. Kesimpulannya,kejayaan dan kegagalan sesebuah organisasiitu amat berkait rapat dengan faktor kemanusiaan dalam melaksanakan sesuatu beban tugas bagimencapai objektifyang digariskan.

slide16

Objektif Organisasi

Matlamat utamapengurusan bagi sesebuah organisasi adalah untuk mencapai objektif yang telah dibentuk, secara cekap dan berkesan. Oleh itu,kejayaan atau kegagalansesebuah organisasi dapat dinilai berdasarkan kepada sejauh mana pencapaian objektif yang telah ditetapkan.

slide17

Keberkesanan ‘Vs’ kecekapan

 • ‘keberkesanan’ merujuk kepada pencapaian objektif
 • ‘kecekapan’ pula mencerminkan jumlah
 • masukan/sumber (masa/wang/kos dan tenaga) yang
 • digunakan bagi melaksanakan sesuatu kerja
 • Oleh itu, kesimbangan antara keberkesanan dan
 • kecekapan amat penting untuk mencapai objektif
 • pengurusan
slide18

Sumber: Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10

slide19

Sumber: Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10

slide20

Sumber: Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10

slide21

Sumber-sumber terhad

 • Sumber seperti tenaga manusia, jentera, bahan, dll
 • Tugas pengurus untuk mengawal dan mengagih
 • sumber-sumber yang ada untuk mencapai matlamat
 • atau objektif
 • Pengurusan yang cekap akan mengunakan sumber
 • secara optimum dan berkesan bagi mencapai
 • objektif
slide22

Suasana yang sentiasa berubah-ubah

 • Keadaan sekeliling yg sentiasa berubah-ubah
 • 5 faktor mempengaruhi perubahan
 • 1. suasana fizikal
 • 2. suasana sosial
 • 3. suasana maklumat
 • 4. suasana politik
 • 5. suasana moral
kesimpulannya
Kesimpulannya

“Pengurusan sebagai proses perancangan (planning), penyusunan (organising), pengarahan (directing) dan pengawalan (controlling) usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamatorganisasi”

kesimpulannya24
Kesimpulannya

SUMBER - SUMBER

PENGURUSAN

Perancangan (planning)

Penyusunan (organising)

Pengarahan (directing)

Pengawalan (controlling)

MENCAPAI

MATLAMAT

ORGANISASI

definisi projek
Definisi Projek

Punmia P.C & Khandelwal K.K (1989)

“Siri rangkaian aktiviti yang mempunyai tujuan tertentu, titik permulaan dan titik tamat yang jelas bagi mencapai satu set objektif

secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad yang

diperuntukkan secara cekap”.

definisi projek26
Definisi Projek

Harold Kerzner

yang menyatakan sesuatu projek mempunyai beberapa ciri seperti yang berikut, iaitu :

mempunyai titik mula dan titik tamat yang jelas (tempoh masa tertentu).

mempunyai objektif tertentu untuk dicapai.

mempunyai satu siri aktiviti kerja

melibatkan penggunaan sumber-sumber masukan seperti tenaga,

modal, bahan dan peralatan.

kesimpulannya27
Kesimpulannya

sesuatu projek atau rancangan hanya akan menjadi kenyataan sekiranya dilaksanakan dan diurus secara cekap dan berkesan.

basic management activities
Basic Management Activities
 • Planning
 • Define Objectives
 • Define Resources Needed
 • Develop Strategy
 • Implementation
 • Distribute resources
 • Supervise Implementation
 • Coordinate Activities
 • Motivate staff/workers
 • Controlling
 • Compare between progress and planning
 • Reporting
 • Settle Problems
main objective in construction project
Main Objective In Construction Project.

Time

Cost Quality

Result

-On Time

-On Budget

-On Quality

-Good safety

-Good Relationship

-Good Performance

definisi pengurusan organisasi
Definisi Pengurusan Organisasi

The Charted Institute of Building (CIOB)-United Kingdom

“Perancangan keseluruhan, pengawalan dan koordinasi sesuatu projek daripada peringkat permulaan sehingga peringkat penyiapan bagi memenuhi keperluan pelanggan & memastikan projek tersebut disiapkan pada masa yang ditetapkan dalam lingkungan kos & kualiti kerja seperti yang diharapkan oleh pelanggan”.

kesimpulannya31
Kesimpulannya

Pengurusan projek ialah suatu suasana yang melibatkan pengurusan sumber-sumber terhad secara cekap bagi mencapai objektif secara berkesan, bermula daripada peringkat permulaan sehingga penyerahan projek kepada pelanggan (klien).

rasional pengurusan org dalam industri pembinaan
Rasional pengurusan org. dalam industri pembinaan
 • Terdapatnya ahli-ahli profesional yang berbeza bidang dalam menghasilkan satu-satu projek binaan
 • Hasil dari gabungan pelbagai latar belakang profesional ini boleh menyimpang dari kehendak asal pelanggan sekiranya wujud ketidakseimbangan antara kehendak-kehendak individu yang terbabit, Rajah 1.2. Masing-masing mempunyai interpretasi yang berbeza ke atas projek yang hendak dibuat.
 • Ketidakseimbangan kehendak ini boleh diatasi jika pelanggan mempunyai pengalaman, ilmu dan pengaruh yang luas dalam mengendalikan projek berkenaan.
 • Kesimpulannya, kesemua tenaga pakar ini perlu disatukan dan saling berkerjasama di bawah satu pengurusan untuk mengasilkan rekabentuk bangunan seperti yang dikehendaki oleh pelanggan sama ada dari segi kos, masa dan kualiti yang ditetapkan.
tiga aspek utama dalam pengurusan organisasi
Tiga aspek utama dalam pengurusan organisasi

Masa

Untuk memastikan sesuatu projek itu disiapkan dalam tempoh masa yang minimum atau lingkungan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kualiti/Mutu Kerja

Untuk memastikan projek yang diurus itu mengikut spesifikasi dan kualiti yang diharapkan supaya memenuhi kehendak pelanggan.

Kos

Untuk memastikan jumlah kos diakhir projek tidak melebihi daripada perancangan belanjawan asl yang telah diperuntukkan.

slide35

Rajah 1.3 : Perkaitan antara kos, masa dan kualiti dalam projek (Sumber : O.P. Kharbanda dan E.A Stallworthy, 1986. Successful Projects with a Moral for Management.

Gower Publishing Company Limited, hlm.53