kan ve kan yap c organlar n hastal klar ve mm n sistem le lgili belirli bozukluklar d50 d89 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistem İle İlgili Belirli Bozukluklar (D50-D89) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistem İle İlgili Belirli Bozukluklar (D50-D89)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 146

Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistem İle İlgili Belirli Bozukluklar (D50-D89) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1635 Views
 • Uploaded on

Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistem İle İlgili Belirli Bozukluklar (D50-D89).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistem İle İlgili Belirli Bozukluklar (D50-D89)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kan ve kan yap c organlar n hastal klar ve mm n sistem le lgili belirli bozukluklar d50 d89
Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistem İle İlgili Belirli Bozukluklar(D50-D89)
 • Bu bölüm anemileri, koagülasyon bozuklukları hastalıklarını, beyaz kan hücreleri hastalıklarını (lösemi hariç), diğer kan hastalıklarını, lenf nodlarını ve dalağı (neoplastik hastalıklar hariç) içerir.
 • Ayrıca bu bölümde immün sistem defektleri de mevcuttur.
kan ve kan yap c organlar n hastal klar ve mm n sistem le lgili belirli bozukluklar d50 d892
Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistem İle İlgili Belirli Bozukluklar(D50-D89)
 • Anemi (D50-D65)
  • Hiçbir spesifik ACS yoktur, fakat çok sık görülen bir durumdur.
  • Farklı anemi tipleri için farklı kodlar bulunmaktadır. Kod atamadan evvel aneminin türünü iyi belirlemek gerekmektedir.
  • Kodlamadan önce anemi bir klinisyen tarafından belgelenmelidir – anemiyi hemoglobin sonucuna göre kodlamayın.
kan transf zyonlar acs 0302
Kan Transfüzyonları (ACS 0302)
 • Kan ürünlerine ait bütün transfüzyonlar ve infüzyonlar kodlanmalıdır.
 • Aynı kan ürününün aynı bakım epizodunda birden fazla nakli yapılırsa, bu durum yalnızca bir kez kodlanır.
 • Birden fazla tipte kan ürününün transfüzyonu yapılırsa her kan ürünü için uygun kod atanmalıdır.
anormal koag lasyon profili acs 0303
Anormal Koagülasyon Profili – (ACS 0303)
 • Anormal koagülasyon profili;
  • kararsız INR,
  • aşırı warfarinazasyon,
  • yetersiz warfarinazasyon,
  • uzamış / anormal kanama süresi, vb. olarak da bilinir.

Hastaların bu durumlar için hastaneye yatırılması

ve tedavi görmesi durumunda temel tanı olarak:

D68.3 Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı

hemorajik bozukluk kodunu atayın.

antikoag lan d zeyinin stabilizasyonu acs 0303
Antikoagülan Düzeyinin Stabilizasyonu–(ACS 0303)
 • Antikoagülan düzeyinin preoperatif ve postoperatif stabilizasyonu (taburculuk işlemi geciktiğinde),
 • Antikoagülan düzeyi hastanın durumunu kontrol altında tutamadığında (Örn: Pıhtılaşmayı gidericiler: warfarin, heparin, clexane ve fragmin),
 • Antikoagülan düzeyinin ayarlanması (adjustment) gerektiği, durumlarda hastaneye yatırılmaları halinde ek tanı olarak

Z92.1 Antikoagülanların uzun süreli kullanımı (halen kullanıyor) özgeçmişi kodunu atayın

antikoag lan d zeyinin stabilizasyonu acs 03036
Antikoagülan Düzeyinin Stabilizasyonu (ACS 0303)

Antikoagülan ajanları kullanan hastaların, antikoagülan (warfarin) düzeylerinin ameliyat öncesi veya sonrasında dengelenmesi için sıklıkla hastaneye yatmaları gerekir. Benzer şekilde, antikoagülan düzeyleri bir durumu kontrol etmediğinde veya antikoagülan düzeylerinin ayarlanması gerekiyorsa, hastaneye yatışa ihtiyaç duyulabilir.

endokrin n trisyonel ve metabolik hastal klar e00 e89
Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar (E00-E89)
 • Bu bölümde endokrin bezleri, nütrisyonel bozukluklar ve metabolik bozukluklar yer alır.
 • Endokrin Hastalıkları
 • Endokrin bezleri kan yoluyla hormonları serbest bırakır. Bu hormonlar reseptörleri olan dokulara, bu hormonları tanımaları ve kendilerine bağlamaları için gönderilir.
  • Endokrin bezleri
  • Tiroid bezleri
  • Paratiroid bezleri
  • Adrenal bezler
  • Pankreas (islets of Langerhans)
  • Tükrük bezi
  • Pineal bez
  • Thymus bezi
  • Yumurtalıklar
  • Testisler
endokrin n trisyonel ve metabolik hastal klar e00 e898
Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar (E00-E89)

Diabetes mellitus ve bozulmuş glikoz regülasyonu (ACS 0401)

 • ICD-10-AM içindeki en uzun standartlardan birisidir
 • Bir çok Avustralya sınıflamasında bu bölümde ICD-10’a göre çok farklı olan değişiklikler bulunmaktadır

Cilt 1, E09’dan E14’e kadar kategorilere bakınız

endokrin n trisyonel ve metabolik hastal klar e00 e899
Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar (E00-E89)

DM’nin iki ana tipi mevcuttur:

 • Tip 1 DM (İnsülin bağımlı DM- IDDM)
 • Tip 2 DM (İnsülin bağımlı olmayan DM-NIDDM)

DM’nin bu tiplerine ek olarak ICD-10-AM 3. Edisyonu:

 • Diğer bozukluklara sekonder olan diyabet ve
 • Gestasyonel (gebelik) diyabet olarak ek sınıflandırmalar getirmiştir.

İnsülin ile tedavi diyabetin tiplerini belirlemez ve insülin bağımlılığının kanıtı değildir

slide11

WHO ICD-10

Diyabetes mellitus (E10-E14)

E10 İnsülinbağımlı diyabetes mellitus

E11 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitus

E12 Malnütrisyonla ilişkili diyabetes mellitus

E13 Diğer tanımlanmış diyabetes mellitus

E14 Tanımlanmamış diyabetes mellitus

 • ICD-10-AM
 • Bozulmuş glikoz regülasyonu ve diyabetes mellitus (E09–E14)
 • E09 Bozulmuş glikoz regülasyonu
 • E10 Tip 1 diyabetes mellitus
 • E11 Tip 2 diyabetes mellitus
 • E13 Diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E14 Tanımlanmamış diyabetes mellitus
endokrin n trisyonel ve metabolik hastal klar e00 e8912
Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar (E00-E89)

Diyabetes mellitus’ta genel sınıflandırma ilkeleri

 • E09-E14’teki bozulmuş glukoz regülasyonu ve diyabet koduna (kodlarına) ek olarak, klinik tanıyı tam olarak tanımlamak için gerekirse diğer bölümlerden de kod atayın.
 • Bu ek kodların sırası E09-E14 kodundan (kodlarından) SONRA olmalıdır.
endokrin n trisyonel ve metabolik hastal klar e00 e8913
Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar (E00-E89)

Diyabetes mellitus’ta genel sınıflandırma ilkeleri

 • E10-E14’teki 'komplikasyon ile birlikte' kategorileri kapsamında yalnızca dizinde ‘Diyabet, diyabetik' altında girişi yapılan durumlar sınıflandırılabilir.
 • Diyabetin mevcut BÜTÜN komplikasyonları, her bir diyabet vakasının ciddiyetini düzgün bir biçimde yansıtacak şekilde kodlanmalıdır. Bu, bir dizi kodun atanmasını gerektirebilir.
endokrin n trisyonel ve metabolik hastal klar e00 e8914
Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar (E00-E89)

Diyabetes mellitus’ta genel sınıflandırma ilkeleri

 • Diyabet biçiminin belirtilmemesi halinde, özellikle 40 yaşın altındaki hastalarda, E14.- Diyabetes Mellitus, tanımlanmamışkapsamındaki bir kodu atamadan önce hekimden ayrıntılı bilgi istenmelidir.
 • DM ve BGR’de sıklıkla komplikasyonlar bulunmaktadır
 • Durumlar DM ile meydana gelebilir fakat ‘Diyabete bağlı’ olarak belirtilmeyebilir – neden ve etki ilişkisi kod belirlenmesini etkilemez, katarakt haricinde
diyabet
Diyabet

Diyabetes Mellitus (DM) Tipi

 • Tip 1 dışındaki diyabeti olan veya hamilelikte DM bulunan hastalar için, düzenli insülin kullanımını belirtmek üzere bir Z kodu kullanılır, – Z92.22 Diğer ilaçların uzun süreli (halen) kullanımı konusunda özgeçmiş, insülin
 • Bozulmuş glikoz regülasyonu (BGR) diyabete ilerleyebilir(OGTT Testinin 2.saatinde kan glukoz konsantrasyonunun 140-199mg /dl arasında olması)
 • DM açlık kan glukozu 126mg/dl ve üzeri ise,

Rastgele ölçülen kan glukozu nun 200mg/dl ve üzeri

OGTT 2.saati 200 ve üzeri ise

diyabet16
Diyabet

Diğer bozukluklara sekonder olan diyabet veya BGR

 • E13.- Diğer tanımlanmış diyabetes mellitus veya E09.- Bozulmuş glikoz regülasyonu olarak kodlanmalıdır
 • Altta yatan bozukluk veya sendrom için ek bir kod atanır
diyabet17
Diyabet

Kataraktlar

 • Diyabet ‘ile’ katarakt, diyabete ‘bağlı’ katarakt olarak farklı şekilde kodlanır – ‘diyabetik katarakt’ dokümanlarına bakınız

Evet

E1-.36 Diyabetik katarakt ile DM

Katarakt ile diyabet arasındaki sebep ilişkisi?

Hayır

E1-.39Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile DM

diyabet18
Diyabet

Akut komplikasyonlar

 • Temel olarak insüline bağımlı hastalarda ketoasidozlu diyabet (DKA) meydana gelmektedir. Uygun olduğu zaman ayrıca E87.0 Hiperozmolalite ve hipernatremikodlarını atayınız
 • Aşağıdakilerin dokümantasyonu için E1-.65 Kötü kontrollü diyabetes mellitus atayınız:
  • ‘anstabil’
  • ‘kötü kontrollü’
  • ‘stabilizasyon için’

Kodlamanız tek başına kan sonuçlarına göre değil, klinisyen tarafından yapılan dokümantasyona dayanmalıdır

diyabet19
Diyabet

Kronik komplikasyonlar şunları içerir

 • Böbrek hastalığı (nefropati)
 • Göz hastalığı
 • Nörolojik bozukluklar (nöropati)
 • Dolaşımla ilgili durumlar
 • Cilt ve cilt altına ait durumlar
 • Periodontal durumlar
 • Fibröz meme hastalığı
diyabet ve ns lin direnci
Diyabet ve İnsülin Direnci
 • Aşağıdakilerden bir veya daha fazlası kaydedilirken uygun şekilde E11.72, E13.72, E14.72 *Diabetes mellitus, insulin rezistansı özellikleri ile birlikte veya E09.1 Bozulmuş glukoz regülasyonu, insülin rezistansı özellikleri ile birlikte atanmalıdır:
  • Akantoz nigrikans
  • Karakteristik dislipidemi (yükselmiş açlık trigliseridleri ve bastırılmış HDL-kolesterol)
  • Hiperinsülinizm
  • Hipertansiyon
  • Artmış karın içi viseral yağ birikimi
  • ‘İnsülin tedavisi’
  • Nonalkolik yağlı (değişiklik) karaciğer
  • Obesite
diyabet ve oklu mikrovask ler komplikasyonlar
Diyabet ve Çoklu Mikrovasküler Komplikasyonlar

Çoklu mikrovasküler komplikasyonlar

 • Eğer hastada aşağıdaki kategorilerden ikisine veya daha fazlasına sınıflanabilen durumlar varsa, E1-.71 atayın:
  • Böbrek komplikasyonları (E1-.2-)
  • Göz komplikasyonları (E1-.31, 35, 39)
  • Nörolojik komplikasyonlar (E1-.41, 43, 49)
  • Diyabetik iskemik kardiyomyopati (E1-.53)
  • Cilt veya cilt altı dokusu komplikasyonları (E1-.62)

Sıralama örnekleri için ACS 0401 ‘e bakınız

diyabet23
Diyabet

Diyabetik ayak (ACS 0401 ; sayfa 107)

 • Periferik ve/veya nörolojik komplikasyonlar ve/veya ayrı faktörler ile birlikte ayak ülseri veya enfeksiyonu bulunan diyabetik hastalar anlamına gelen spesifik tanı

ACS 0401, cilt 5’in 107’inci sayfasında diyabetik ayak bölümüne bakınız

diyabet25
Diyabet

Diyabet için tarama

 • Z13.1 Diyabetes mellitus için özel tarama muayenesi, tarama sonrasında diyabet veya BGR ekarte edildiği zaman atanmaktadır
 • Eğer diyabet aile öyküsü bulunuyorsa, Adx olarak Z83.3 Diyabet aile öyküsükodlanır
diyabeti kodlamak i in kontrol listesi
Diyabeti kodlamak için kontrol listesi

Şunları bilmeniz gerekir:

 • Diyabetin tipi (genellikle Tip 1 veya Tip 2)
 • Diyabet ile görülen ek tanı (Adx) – ‘diyabet, ile’ veya ‘diyabetik’ altındaki terimler için alfabetik dizini kontrol etmeyi unutmayın
 • Mikrovasküler komplikasyonlar ile birlikte olan diyabeti kodlama ile ilgili kural
 • Tip 2 diyabet de insülin direnci kodlanması kuralı
 • Diyabetik ayak kodlaması ile ilgili kural …

DM ile birlikte obezite, hipertansiyon veya lipid bozukluğu belgelendiği zaman, Adx olarak bu durumlar ile birlikte uygun diyabet kodunu atayın

kistik fibrozis acs 0402
Kistik Fibrozis (ACS 0402)
 • Kistik fibrozisli hastalar, özellikle enfeksiyonlar nedeniyle hastaneye birçok kez yatış yapma eğilimindedir
 • Kistik fibrozis için her zaman E84.- ardından tanımlanmış belirti(ler) için bir kod kullanınız.
 • Eğer birden fazla belirti varsa, kistik fibrozis bileşeni için E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis kodunu atayınız.
zihinsel ve davran sal bozukluklar f00 f99
Zihinsel ve Davranışsal Bozukluklar (F00-F99)
 • Bu kodlar için açıklayıcı bilgi içeren tek kitap ICD-10-AM’dir.
 • Psikiyatri terimleri açısından referans olarak yardımcıdır fakat tanı’ koymamaya ‘dikkat edin – klinisyenin belgelediği şeyi kodlamalısınız.

Cilt 1’de F00-F09’ bölümünün baş kısmına bakınız

alzheimer hastal acs 0528
Alzheimer Hastalığı (ACS 0528)
 • Alzheimer hastalığı kaydedilirken demans öğesi varsayılabilmektedir.
 • Hiç ‘demans’ belgelenmemiş olsa bile, daima iki kod atanır;

G30.- Alzheimer hastalığı (etiyoloji için)

F00.-*Alzheimer hastalığındaki demans (belirti için)

psikoaktif madde kullan m na ba l mental ve davran sal bozukluklar f10 f19
Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Mental ve Davranışsal Bozukluklar (F10-F19)

Üç karakterli bloklar mental ve davranışsal bozukluklara neden olan farklı

maddeleri gösterir:

F10Alkol

F11 Opioidler (örneğin eroin, morfin, kodein)

F12 Kanabinoidler (örneğin marijuana)

F13 Sedatifler veya hipnotikler (örneğin barbiturates, diazepam)

F14 Kokain

F15 Kafein içeren diğer uyarıcılar

F16 Halusinojenler (örneğin LSD)

F17 Tütün

F18 Uçucu solventler (örneğin petrol, uhu)

F19 Çoklu veya diğer psikoaktif ilaçlar

slide31

Dördüncü karakterler kullanım şeklini gösterir:

 • .0 Akut intoksikasyon
 • .1 Zararlı kullanım
 • .2 Bağımlılık sendromu
 • .3 Kullanılan maddenin kesilmesi
 • .4 Delirium ile kullanılan maddenin kesilmesi
 • .5 Psikotik bozukluk
la alkol ve t t n kullan m le lgi bozukluklar acs 0503
İlaç, Alkol ve Tütün Kullanımı İle İlgi Bozukluklar (ACS 0503)

İlaç ve alkol

 • Sigara veya tütün kullanımı için mutlaka kod atayın.
 • Eğer suistimalin belgelenmesi açısından daha fazla bilgi bulunuyorsa, zararlı kullanım için ‘.1’i kodlayın.
 • Hasta ilaç doz aşımı ile birlikte yatırıldığı zaman ve ayrıca birlikte bulunan zihinsel durum için tedavi aldığı zaman, ilaç doz aşımını ana tanı olarak sıralayın.
la alkol ve t t n kullan m le lgi bozukluklar acs 050333
İlaç, Alkol ve Tütün Kullanımı İle İlgi Bozukluklar (ACS 0503)
 • Bu bölümdeki klinisyenler tarafından kullanılan terminolojifarklı olabilmektedir.
 • Alfabetik indekste (abuse-suistimal) kötü kullanım yerine
  • akut zehirlenme,
  • zararlı kullanım ya da
  • bağımlılık kelimeleri kullanılmaktadır.
la alkol ve t t n kullan m le lgi bozukluklar acs 050334
İlaç, Alkol ve Tütün Kullanımı İle İlgi Bozukluklar (ACS 0503)
 • İlaç ve alkol (devamı)
  • Eğer alkol/ilaç kullanımı arasında ilişki belgelendirilmemişse, zararlı kullanım için ‘.1’ atayın.

Örnek:

  • Tanı:Alkol kullanımına bağlı karaciğer dejenerasyonu
  • Kodlar:K76.8 Karaciğerin diğer hastalıkları
  • F10.1 Alkol kullanımına bağlı zihinsel ve davranışsal bozukluklar,zararlı kullanım
la alkol ve t t n kullan m le lgi bozukluklar acs 050335
İlaç, Alkol ve Tütün Kullanımı İle İlgi Bozukluklar (ACS 0503)
 • Tütün
  • Tütün kullanımı için daima bir kod atayın. Sigara ile hastalık arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunduğu zaman “zararlı kullanım” kodunu atayın.
  • F17.1 Tütün kullanımına bağlı zihinsel ve davranışsal bozukluklar, zararlı kullanım
  • F17.2 Tütün kullanımına bağlı zihinsel ve davranışsal bozukluklar, bağımlılık sendromu
  • Eğer hasta halen sigara içiyorsa, Z72.0 Tütün kullanımı, halen kodunu kullanın.
  • Eğer hasta eskiden sigara içmişse, Z86.43Tütün kullanım bozukluğu kişisel öyküsü kodunu atayın.
gebeli i komplike eden zihinsel hastal k acs 0505
Gebeliği Komplike Eden Zihinsel Hastalık (ACS 0505)
 • Doğum sonrası depresyonu açıklayan ayrıntılı standartlar yer almaktadır.
  • Yalnızca depresyonun tipi başka yerde daha spesifik olarak sınıflanmadığı zaman,

F53 Lohusalık ile ilişkili mental ve davranış bozuklukları, başka yerde sınıflandırılmamış’dan bir kod atayın.

F53.0 kodu hastanın doğum yaptığı bir yıl içerisinde başka bir detay olmaksızın doğum sonrası depresyon dokümante edilmişse kodlanabilir.

gebeli i komplike eden zihinsel hastal k acs 050537
Gebeliği Komplike Eden Zihinsel Hastalık (ACS 0505)
 • Depresyonun tipi belirlenmişse (örneğin majör depresyon) bu hastalık mental hastalık bölümünde sınıflandırılarak daha spesifik bir kod atanmış olur.

Böyle durumlarda F53.0 kodunu atamayın.

 • Eğer hamilelik sırasında ya da doğum epizodunda böyle bir durum ortaya çıkarsa

O99.3 Gebelik, doğum ve puerperiumda komplikasyona neden olan mental bozukluklar ve sinir sistemi hastalıkları

kodunu atayın

gebeli i komplike eden zihinsel hastal k acs 050538
Gebeliği Komplike Eden Zihinsel Hastalık (ACS 0505)
 • Ek tanı olarak da spesifik mental hastalıkla ilgili kodu atayın.
 • Eğer bu durum doğum sonrası dönemde gerçekleşirse
 • F32.9- Depresifseans, tanımlanmamışkoduna getirilecek beşinci karakter depresyonun postnatal perioda ait olup olmadığını gösterecektir
bili sel bozukluk kognitif bozukluk acs 0532
Bilişsel Bozukluk (kognitif Bozukluk) (ACS 0532)
 • Eğer ‘Bilişsel bozukluk’ belgelenmesinde daha fazla bilgi bulunmuyorsa,

R41.8 Bilişsel fonksiyonlar ve farkındalık ile ilgili diğer ve tanımlanmamış semptomlar ve belirtiler kodlanacaktır.

 • F06.7 Hafif bilişsel bozukluk, yalnızca aşağıdakiler gibi daha fazla dokümantasyon bulunduğu zaman atanır:
  • Hafif bilişsel bozukluk
  • Bilişsel değişiklik
  • Hafıza bozukluğu, eksiklik veya kaybı, hafif, organik beyin hasarını takiben
zihinsel hastal k aile yk s acs 0520
Zihinsel Hastalık Aile Öyküsü (ACS 0520)
 • Z81.- Zihinsel ve davranışsal aile öyküsü kodunu kullanmayın.

Daha fazla ayrıntı için cilt 5’teki ACS 0520’ye bakınız

sinir sistemi hastal klar g00 g99
Sinir Sistemi Hastalıkları (G00-G99)

İki Ana Bölüm

 • Merkezi Sinir Sistemi (MSS)
  • Beyin
  • Spinal kord
 • Periferik sinir sistemi
  • Kraniyal sinirler
  • Spinal sinirler
  • Otonom sinir sistemi
epilepsi g40 g41
Epilepsi (G40-G41)
 • Aşağıdakiler için 5’inci karakter seviyesinde Avustralya kodları:
 • ‘petit mal’ terimini kodlarken dikkatli olun
  • ‘petit mal epilepsi’ ile ‘petit mal’ farlı kavramlardır farklıdır
  • Hiç epilepsi belgelenmemişse, ‘petit mal’ ana terimi üzerinden alfabetik dizine bakınız
  • Epilepsi belgelendiği zaman, ‘epilepsi’ ana terimi ve ‘petit mal’ alt terimi üzerinden alfabetik dizine bakınız
 • Eğer hasta antikonvülsif ilaç ile tedavi görüyorsa epilepsi bulunduğu varsayımına girmeyin.
hemipleji parapleji ve tetrapleji le di er paralitik sendromlar g81
Hemipleji, Parapleji ve Tetrapleji İle Diğer Paralitik Sendromlar (G81..)
 • Aşağıdakileri sınıflamak için G82 Parapleji ve tetrapleji için 4. karekter –pleji tipi 5’inci karakter seviyesinde Avustralya kodları:
  • .-0 tanımlanmamış
  • .-1 tanımlanmamış, akut
  • .-2 tanımlanmamış, kronik
  • .-3 komplet, akut
  • .-4 komplet, kronik
  • .-5 inkomplet, akut
  • .-6 inkomplet, kronik
 • Kronik olan ve yaralanma sonucu veya başka bir durum nedeniyle meydana gelmeyen paraliziyi (felci) temsil eder.
slide44

TerimAnlam

hemipleji = bir taraftaki her iki uzuv

parapleji = her iki bacak

tetrapleji/kuadripleji = tüm uzuvlar

dipleji = her iki kol

monopleji = bir uzuv

hemipleji hemiparezi
Hemipleji/Hemiparezi
 • Sık olarak beyin durumundan dolayı meydana gelir, travma sonucunda değil
 • Hemiplejiyi ilgili bir durum var ise başka bir durumun sekeli olarak kodlamak gerekir.
 • Hemipleji kodlaması ile ilgili ACS göre dikkat edilmesi gereken noktalar:
  • ACS 0008 Sekel
  • ACS 0604 İnme
  • ACS 2104 Rehabilitasyon
g z ve adneks hastal klar h00 h59
Göz ve Adneks Hastalıkları (H00-H59)
 • Katarakt ve glokom (ACS 0701)
  • Kataraktı kodlama ile ilgili varsayımlar yapmayın, örneğin hasta yalnızca yaşlı olduğu için ‘senil katarakt’ olduğu varsayımına varmayın.
  • Hastadaki katarak diyabetik olarak tanımlanmadıkça diyabetik olarak kabul edilmemelidir.
 • Glokom ile kataraktın tedavisi eş zamanlı yapılırsa, tanı ve prosedür kodlarında glokomu, kataraktan önce kodlayın,çünkü glokom daha önemlidir.
 • Katarakt için işlem
  • İntrakapsüler veya ekstrakapsüler olarak açıklanır.
  • İntraoküler lens konulması katarakt ekstraksiyonu kodlarına dahildir – ayrı olarak kodlamaya gerek yoktur.
g z ve adneks hastal klar h00 h5948
Göz ve Adneks Hastalıkları (H00-H59)

Hastanın hikayesi: Hastaya sedasyon altında intrakapsüler katarakt extraksiyonuve açık açılı glokom içintrabekülektomi yapılmıştır.

Ana Tanı: H40.1 Primer açık açılı glokom

Ek Tanı: H26.9 Katarakt, belirtilmemiş

Ana Prosedür: 42746-04 [191] Trabekülektomi

Ek Prosedür : 42698-00 [195] Intrakapsüler kristal lens ekstraksiyonu

92515-99 [1910] Sedasyon, ASA 99

g z ve adneks hastal klar h00 h5949
Göz ve Adneks Hastalıkları (H00-H59)

Trabekülektomi ((ACS 0740)

 • Glokom için gerçekleştirilir, her zaman şunları ilgilendirir.
  • Sklera fistülizasyonu ve periferik iridektomi
 • Bunlar 42746-04 [191] kodunun bileşenleridir ve bu yüzden ayrı olarak kodlanmasına gerek yoktur.

Ektropiyon/entropiyon (ACS 0741)

ektropiyon = göz kapağının dışa dönmesi

entropiyon = göz kapağının içe dönmesi

 • Blok [239] bu durumlar için işlemleri içerir, fakat Cilt 3’te başka yerdeki diğer kodlardan da atanabilir. (Gref, Kantoplasti...)
g z ve adneks hastal klar h00 h5950
Göz ve Adneks Hastalıkları (H00-H59)

Tanı: (Sol) Üst göz kapağının ektropiyonu

Prosedür: (Sol) Üst göz kapağının kama rezeksiyonu

Aşağıdaki prosedür kodunu atayın:

45626-01 [239] Ektropiyon veya entropiyon düzeltmesi, kama rezeksiyonu ile

g z ve adneks hastal klar h00 h5951
Göz ve Adneks Hastalıkları (H00-H59)

Tanı: Sağ göz alt kapak sikatrisyel ektropiyon

Prosedür:Lateral kantal sıkıştırma, 4/0 naylon ile

PAWG (post auriküler Wolfe grefi) sol kulaktan - sağ alt göz kapağına, 4/0 naylon bağ kullanılarak 6/0 siyah ipek ile kulağa sabitlenmiş.

Aşağıdaki prosedür kodlarını atayın:

42590-00 [235] Lateral kantoplasti

45451-00 [1649] Göz kapağının tam kalınlıkta deri grefi

g z ve adneks hastal klar h00 h5952
Göz ve Adneks Hastalıkları (H00-H59)

Pterygium (ACS 0709)Kalınlaşmış bir konjonktiva tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması

[1786] Yüzeyel radyasyon tedavisi

15000-00 Radyasyon tedavisi,

yüzeyel, 1 alan

15003-00 Radyasyon tedavisi,

yüzeyel, ≥ 2 alan

g z ve adneks hastal klar h00 h5953
Göz ve Adneks Hastalıkları (H00-H59)

Kontakt Lens İntoleransı (ACS 0719)

 • Kontakt lens intoleransı, aşağıdakilerden biri olarak tanımlanmadıkça,

H18.8 Korneanın diğer tanımlanmış bozuklukları ile temsil edilir, tabiki aşağıdakilerden biri olarak ifade edilmedi ise :

H16.8 Keratit

H10.4 Kronik konjuktivit

H18.2 Diğer korneal ödem

g z ve adneks hastal klar h00 h5954
Göz ve Adneks Hastalıkları (H00-H59)

Korneal Grefin Reddi veya Yetmezliği (ACS 0731)

İnflamasyon veya enfeksiyon dışında herhangi bir nedenle korneal gref

yetmezliği veya reddi (hücrelerin immün cevap nedenli kaybı),

T85.3Oküler protez cihazları, implantlar ve greflerinin diğer mekanik komplikasyonukapsamında kodlanmalıdır.

İnflamasyon veya enfeksiyona bağlı korneal gref yetmezliği,

T85.78İnternal protez cihazları, implantlar ve greflerden dolayı diğer enfeksiyon ve inflamatuvar reaksiyon kapsamında kodlanmalıdır.

Korneal gref reddi veya yetmezliği ile ilgili ek tanılar, Örneğin;

H44.(0,1) Endoftalmi

H20.- İridosiklit

H16.- Keratit

H18.2 Diğer korneal ödem

Z96.1 Göz içi lensi kodlanmalıdır.

kulak ve mastoid k nt n n hastal klar h60 h95
Kulak ve Mastoid Çıkıntının Hastalıkları (H60-H95)

Yapışkan Kulak – ACS 0802

 • Kronik otitis media çocuklarda ‘yapışkan kulak’ olarak bilinen ve sık görülen bir durumdur.
 • Alfabetik dizinde ‘yapışkan kulak’

H65.3 Kronik mukoid otitis mediaolarak dizinlenmiştir.

 • Eğer ‘ciddi otitis media’ olarak da belgelenmişse yalnızcaH65.9 Nonsüpüratif otitis media, tanımlanmamış olarak kodlayınız.
 • Kulak cerrahi girişim sırasında kuru ise, yine bu kodlardan biri atanmalıdır.
kulak ve mastoid k nt n n hastal klar h60 h9557
Kulak ve Mastoid Çıkıntının Hastalıkları (H60-H95)

Grommetlerin çıkarılması için yatış (ACS 0803)

 • Timpanostomi tüpleri (grommetler) otitis media’yı/yapışkan kulağı tedavi etmek için kullanılır.
 • Bu tüpler kulakta boşaltma kanalı oluşturmak için uygulanır ve tüpten dolayı kulak zarının perforasyonu devam eder.
 • Çoğu kendiliğinden düşer, fakat çıkarılması için cerrahi gerekirse, aşağıdaki kodlar atanmalıdır:
  • Temel tanı: H72.9 Timpanik membran perforasyonu, tanımlanmamış
  • İşlem kodu:41644-00 [312] Perfore timpanik membran kenarının eksizyonu – iki taraflı ise iki kez kodlayınız.
kulak ve mastoid k nt n n hastal klar h60 h9558
Kulak ve Mastoid Çıkıntının Hastalıkları (H60-H95)

Sağırlık (ACS 0801)

 • Sağırlığın temel tanı olması nadirdir.
  • H90 İleti tipi ve sensorinöral işitme kaybı ve
  • H91 Diğer işitme kaybı kategorileri aşağıdaki hallerde kabul edilebilir bir temel tanı olabilmektedir.
 • Çocuklarda CT taraması veya sedasyon durumunda işitme testi gerçekleştirildiğinde yapılan tetkik.
 • Yetişkinlerde ani sensorinöral işitme kaybı.
dola m sistemi hastal klar i00 i09
Dolaşım Sistemi Hastalıkları (I00-I09)
 • Bu bölümdeki hastalıklar kalbi ve kan damarlarını kapsar
 • Kodlayıcının kullanılan terminolojiye dikkat etmesi gereken bir bölümdür.
  • Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı
  • Hipertansif hastalıklar
  • İskemik kalp hastalığı
  • Akciğer kalp hastalığı(KY)
  • Serebrovasküler hastalıklar
  • Kan ve lenf damarlarının hastalıkları
romatizmal kalp hastal
Romatizmal Kalp Hastalığı
 • Romatizmal ateşten dolayı ortaya çıkan kalp durumları kardit ve valvulittir.
 • Kalpte stenosis ve yetmezlik gibi durumlara yol açar.
 • ICD-10-AM, belirli kapak bozukluklarının romatizmal kaynaklı olduğunu varsaymaktadır,

Örneğin I05.0 mitral stenosis (daralma) romatizmal bölümde kodlanırken I34.0 mitral (valve) yetmezlik romatizmal bölümde kodlanmaz.

 • Alfabetik dizine başvurmak gerekir ve tüm dahil ve hariç notlarını dikkatle okuyunuz
hipertansiyon ve hipertansif hastal k acs 0925 28 0913
Hipertansiyon ve Hipertansif Hastalık (ACS 0925-28, 0913)
 • Hipertansiyon ya da yüksek kan basıncı kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal hastalıklarda önemli bir faktördür. Hipertansiyonun kodlanmasında oldukça spesifik bir terminoloji kullanılmaktadır.
 • İki hipertansiyon tipi
  • primer –etiyolojinin bilinmediği hallerde
  • sekonder – böbrek veya endokrin bezlerin bozuklukları sonucunda

Bir hipertansiyon tanısında açıklayıcı ek bir bilgi yoksa I10 Esensiyel (primer) hipertansiyon kodlanır.

hipertansiyon ve hipertansif hastal k acs 0925
Hipertansiyon ve Hipertansif Hastalık ACS 0925
 • Hipertansiyon kalp ve/veya böbrek hastalığına neden olabilir
 • Hipertansiyona diğer durumlar sebep olabilir, renal durumlar gibi
 • Hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalığının üçü de aynı anda

bulunabilir fakat biribirleriyle ilişkisiz olabilir.

Kodlayıcının hipertansiyonu kodlarken hastanın aynı anda ortaya çıkan kalp veya böbrek hastalıkları ile diğer hipertansiyonun ilişkisinin olup olmadığını belirlemesi önemlidir.

Hipertansiyon ile birlikte görülen ancak bir nedensel ilişkiye dayanmayan kalp hastalıkları ayrıca kodlanır.

skemik kalp hastal ikh
İskemik Kalp Hastalığı (IKH)
 • IKH spesifik olmayan genel bir terimdir,
 • İskemik kalp hastalığı koroner arter hastalığı ya da arteriosklerotik kalp hastalığı ile eş anlamlı değildir ve bu durumlarda kodlanmamalıdır.
 • Bununla birlikte angina ve iskemik kalp hastalığı birlikte dokümante edilmişse ve hasta o yatışında bu hastalıklarla ilgili tedavi

görmüşse ikisi birlikte

kodlanır.

skemik kalp hastal ikh64
İskemik Kalp Hastalığı (IKH)
 • IKH I20-I25 kodları arasında uygun bir kod atanır.
  • Anjina pektoris I20
  • Akut miyokard enfarktüsü I21
  • Takip eden (subsequent) miyokard enfarktüsü I22
  • Akut miyokard enfarktüsü sonrası gelişen bazı komplikasyonlar I23
  • Diğer akut iskemik kalp hastalıkları I24
  • Kronik iskemik kalp hastalığı I25
  • Detaylı bilgi bulunmuyorsa I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı olarak kodlanır.
anjina
Anjina
 • Anjina, kendi başına bir durumdur, eğer her ikisi birlikte varsa KAH’den önce sıralanır. Anjinanın tipleri;
  • Kararsız anjina (I20.0)
  • Anjina pektoris, gösterilmiş spazm ile (I20.1)
 • İstisna: Eğer aynı yatışta hastada myokard enfarktüsü (MI) bulunuyorsa, o zaman anjinayı değil MI’yı kodlayınız
 • İskemik göğüs ağrısı I20.9 Anjina pektoris olarak kodlanır fakat göğüs ağrısı NOS; R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamışolarak kodlanmalıdır.
myokard enfarkt s mi
Myokard Enfarktüsü (MI)
 • Bir MI’yı kodlamak için, şunları bilmeniz gereklidir
  • yeri
  • Yeni olup olmadığı (<28 gün) I21.-
  • Takip eden bir MI olup olmadığı ( 28 gün içerisinde)
  • Eski olup olmadığı ve hala semptomlara sebep olup olmadığı veya inceleme ya da tedavi gerektirip gerektirmediği
  • Eskiyse ve semptomlara sebep olmuyorsa, mevcut bakım olayı ile ilgili olup olmadığı
  • Ortaya çıkan herhangi önemli komplikasyon bulunup bulunmadığı

I21.-

I22.-

I25.8

I25.2

myokard enfarkt s mi acs 940
Myokard Enfarktüsü-MI (ACS 940)
 • Akut Miyokard Enfarktüsü (I21)

Akut veya başlangıcından itibaren dört haftalık (28 gün) olarak ya da daha kısa bir süre ile tanımlanan bir miyokard enfarktüsü

 • Takip Eden (Subsequent) Miyokard Enfarktüsü (I22)

Herhangi bir miyokardiyal bölgenin, geçirilmiş bir enfarktüsün başlangıcından itibaren dört hafta (28 gün) içinde ortaya çıkan yeni enfarktüs için atanmalıdır.

koroner arter hastal acs 940
Koroner Arter Hastalığı (ACS 940)
 • Koroner arter hastalığı veya ateroskleroz

125.1- Aterosklerotik kalp hastalığı kategorisinde

Avustralya 5’inci karakterleri:

  • I25.10 Tanımlanmamış
  • I25.11 Doğal koroner arter (hastanın orijinal arteri)
  • I25.12 Otolog bypass greft (hastanın kendisinden greft)
  • I25.13 Otolog olmayan greft (başka bir kaynaktan greft)
koroner arter bypass greftleri cabg
Koroner Arter Bypass Greftleri (CABG)
 • Kalp kasına gelen kan akışını artırmak için gerçekleştirilir
 • Alfabetik dizinde ‘Bypass, arteryel, koroner’ kısmına başvurunuz
 • Eğer gerçekleştirilmişse, kardiyopulmoner bypass (KPB) da kodlanmalıdır.

www.mayoclinic.org/.../ images/arterybypass.jpg

koroner arter bypass greftleri cabg70
Koroner Arter Bypass Greftleri (CABG)

Koroner dolaşım, sağ ve sol olmak üzere iki ana arterden oluşur.

Bu arterler birçok dala ayrılmaktadır.

 • Sağ koroner arter (RCA) dalları sağ akut kenar ve sağ arka inen arterlere (PDA) ayrılır.
 • Sol ana koroner arter (LMCA/ LCA) dalları ise sol ön inen (LAD), köşegen, septal, sol sirkümfleks (LCX), künt kenar (OM), arka inen ve posterolateral arterlere ayrılır.

ICD-10-AM’de, iki ana arter ile bu arterlerin dalları, koroner arterler olarak tanımlanmaktadır.

koroner arter bypass greftleri cabg71
Koroner Arter Bypass Greftleri (CABG)

Koroner Arter Bypass Greflerinin Tipleri

Gerçekleştirilebilecek iki tip gref vardır:

 • aortakoroner (aorta - koroner arter) ve
 • mammaria interna – koroner arter bypass grefleri.
  • Aortakoroner en yaygın gref tipidir. Aortakoroner, tıkalı damar bölümünü bypassla, aorttan tıkalı koroner artere dolaşım sağlar. Bunu gerçekleştirmek için, genellikle hastadan alınan bir kan damarı parçası (bir otolog gref) kullanılır.
koroner arter bypass greftleri cabg72
Koroner Arter Bypass Greftleri (CABG)
 • Mammaria interna – koroner arter bypass grefleri genelde, mammaria interna’yı kullanarak subklavian arterden tıkalı koroner artere kan taşır.
 • Sağ arteria mammaria interna bazı zamanlar her iki ucundan kesilerek bir ‘serbest’ gref (FRIMA) oluşturulur ve herhangi bir damardan kan almak için kullanılabilir.
 • Arteria mammaria, ‘arteria thoracica’ olarak da adlandırılabilmektedir; bu nedenle, RITA ve LITA olarak kaydedilebilmektedir.
koroner arter bypass greftleri cabg75
Koroner Arter Bypass Greftleri (CABG)

Bir koroner arter bypass grefi girişimine ilişkin kodlama,

 • gref uygulanan koroner arter sayısı ile
 • gref maddesinin türüne göre yapılır.
  • örneğin; safen ven, arteria mammaria interna veya diğer madde
  • gref için damar alma işlemi prosedür kodunda yer aldığından kodlanmasına gerek yoktur.
koroner arter bypass greftleri cabg76
Koroner Arter Bypass Greftleri (CABG)

Bir cerrahi girişimde farklı materyaller kullanılabilir.

‘CABG x 4’ tanımı farklı gref maddesi türlerini içerebilir.

örneğin; safen ven grefi (SVG) x 3 ve

sol arteria mammaria interna (LIMA) x 1

koroner arter bypass greftleri cabg77
Koroner Arter Bypass Greftleri (CABG)

Sıralı (skip) grefler uygulanabilir.

 • Bu girişimde, bypass grefinin bir bölümü, birden fazla damara bağlanmak suretiyle kullanılır.

Örnek:

Koroner arter vaskülarizasyonu dört safen ven grefi ile

gerçekleştirilmiştir: aorttan köşegen sol koroner arter dalı ve sıralı olarak sirkümfleksin künt kenar dalı, sağ koroner arter ve sol ön inen koroner artere.

Bu girişim, aşağıdaki şekilde de kaydedilebilmektedir:

CABGx4

SVG D1

SVG OM1 RCA LAD

Aşağıdaki kodu atayın: 38497-03 [672] Koroner arter bypass, 4 safen ven grefleri ile

koroner arter bypass greftleri cabg78
Koroner Arter Bypass Greftleri (CABG)

Örnek:

Sol arteria mammaria interna, LAD’ye (sol ön inen) indirilmiş, aorttan sirkümfleks arterin künt kenar dalı ile köşegen artere kan taşımak için safen ven grefleri kullanılmıştır.

CABGx3

LIMA LAD

SVG: OM1

Ao D1

Aşağıdaki kodları atayın:

38500-00 [674] Koroner arter bypass, 1 LIMA grefi ile

38497-01 [672] Koroner arter bypass, 2 safen ven grefi ile

cabg ile ek giri imler kardiyopulmoner bypass cpb
CABG ile Ek GirişimlerKardiyopulmoner Bypass-CPB

CABG ile birlikte CPB gerçekleşmişse kodlanmalıdır.

 • Sentral kanülasyon: aort, vena kava veya atriyum ile), özellikle bir açık yaklaşımla gerçekleştirilen CABG’lerde daha yaygın olan yöntemdir.
  • 38600-00 [642] Kalp ve akciğer bypassı, merkezi kanülasyon kodu atanır.
 • Periferal kanülasyon: femoral arter veya subklavian arter ile uygulanabilmektedir.
  • 38603-00 [642] Kalp ve akciğer bypassı, periferik kanülasyon kodu atanır.
kalp kateterizasyonu
Kalp Kateterizasyonu
 • Kalp hastalığı tanısını koymak ve tespit etmek için gerçekleştirilir
  • Sağ kalp
  • Sol kalp
  • Sağ ve sol birlikte
 • Eğer anjiyogram ile birlikte gerçekleştirilirse, her ikisi için kod kullanınız
 • Eğer ventrikülogram veya aortografi yapılırsa, ayrı olarak kodlanmaları gerekir
 • Eğer kateter yapılan kalp tarafı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyorsa:
  • >= 10 yaşındaki hastalarda sol
  • < 10 yaşındaki hastalarda sağ ve sol olarak kabul edilmelidir
koroner arter hastal k acs 941
Koroner Arter Hastalık (ACS 941)
 • KAH vakaların %99’unda aterosklerozu ifade eder. Vakaların geri kalan kısmı ise spazm, embolizm ve diğer tanımlanmış nedenlere bağlı vakalardır.
 • KAH spazm, embolizm ve diğer tanımlanmış nedenler belirtilmemişse I25.1 Aterosklerotik kalp kastalığı olarak kodlanmalıdır.

Hastada embolism veya trombosis dokümante

edilmesi durumunda ve MI’dan bahsedilmez ise:

I24.0koroner tromboz, MI’a sebep olmayan

Hastada koroner arterde embolism ve atherosclerosis (Atheroembolizm) dokümante edilmişse:

I25.1-Aterosklerotik kalp hastalığı yukarıdaki koda ek kod olarak atanmalıdır.

periferik damar hastal pdh
Periferik Damar Hastalığı (PDH)
 • Periferik damar hastalığı genellikle ateroskleroza bağlıdır
 • Eğer daha fazla bilgi olmaksızın ‘PDH’ veya ‘kronik iskemik bacak’ belgelenmişse, I70.2- Ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu kodunu atayınız
 • Eğer PDH sebebi belgelenmişse, örneğin bir emboli ise, o zaman bu durumu kodlayın
 • I73.9 Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış kodunu atamayınız
pacemakerler kalp pilleri
Pacemakerler (Kalp Pilleri)
 • Kalıcı pacemakerlerin üç tipi:
  • Tek bölme – ya sağ atriyuma veya sağ ventriküle gider
  • İki bölmeli (dual chamber) – her ikisi de hem atriyuma hem de ventriküle gider
  • Üç bölmeli (triple chamber) – üç bölmeye gider
 • İki kısımdan meydana gelir – bir puls jeneratörü ve elektrod
  • Her iki kısmı kodlamak gerekir, yani, jeneratör takılmasını ve elektrodların takılmasını

Cilt 3’te [647]’den [655]’e kadar bloklara bakınız

pacemakerler zet
Pacemakerler - Özet
 • Hatırlanacak noktalar:
  • Takılması sırasında pacemakerin rutin testi için kodlama yapmayınız
  • Değiştirme için, hem eskisinin çıkarılmasını hem de yenisinin takılmasını kodlayınız
  • Pacemakerin değiştirilmesi için elektif yatış (tanı kodu), Z45.0 Kalp cihazının ayarlanması ve yönetimikodlamasını yapın
  • Z95.0 Kalp cihazı varlığıpacemakerin yönetimiyle ilgili olmayan diğer tüm cerrahi olgular için atanmalıdır
kardiyak arrest
Kardiyak Arrest
 • Kardiyak arrest için kodlar yalnızca resusitasyon gerçekleştirildiği zaman atanmalıdır
  • Eğer hasta yaşıyorsa, I46.0 Başarılı resusitasyonlu kardiyak arrest kodunu atayınız
  • Eğer hasta ölmüşse, I46.9 Kardiyak arrest, tanımlanmamış kodunu atayınız
 • Kardiyak arrest bir Pdx olmamalıdır – altta yatan sebebi kodlayınız
 • Hastanın öldüğünü kodlamak gerekmez – bu bilgi diğer veri sahalarında bulunmaktadır
kalp yetmezli i ve akci er demi
Kalp Yetmezliği ve Akciğer Ödemi
 • I50.0 Konjestif kalp yetmezliği kodu sol ventriküler yetmezliği içerir – ayrı olarak kodlamaya gerek yoktur
 • Eğer hastada hipertansiyona bağlı konjestif kalp yetmezliği (KKY) bulunuyorsa, o zaman hipertansif hastalıklar kategorisinden (I11.0) bir kod kullanınız
 • Akut akciğer ödemi kalp yetmezliğinin sık görülen bir semptomudur ve solunum yolu ile ilgili bir neden bulunmadıkça I50.1 Sol ventrikül yetmezliği kodlanmalıdır
serebrovask ler hastal klar i60 i69
Serebrovasküler Hastalıklar (I60–I69)
 • Bu bloktaki hastalıklar non-travmatiktir ve dolaşımla ilgili veya vasküler sorunlar sonucunda oluşur. Şunları içerir:
  • Subaraknoidal ve intraserebral kanama
  • serebral infarktüs
  • Preserebral ve serebral arterlerin tıkanması ve darlığı
  • Serebrovasküler hastalığın sekeli
stroke nme arpma acs 0604
Stroke- İnme(çarpma) (ACS 0604)
 • İnme ve serebrovasküler olay (SVO) aşağıdakilere bağlı olarak beyin dokusunun hasarı ve ölümü için kullanılan spesifik olmayan terimlerdir:
  • kanama – beyin içinde veya çevresinde kanama
  • iskemi – beyne kan akışının olmaması
 • Daima inmenin altında yatan sebebi bulmaya çalışınız
 • Stroke (inme) kodlama standardı sinir sistemi bölümünde detaylı incelenmiştir.
svo sekeli acs 0604
SVO Sekeli - ACS 0604
 • İnmelerin neden olduğu rezidüel sorunların sebebini belirtmek için Kategori I69 Serebrovasküler hastalığın sekeli kullanılmaktadır
 • Bu sorunlar inmenin hemen ardından bulunabilir
  • Eğer hasta orijinal inme için hala tedavi alıyorsa I60-I67’den bir kod atayınız, artı kusurlar ve komplikasyonlar için kodları atayınız
  • Eğer hasta inme için tedaviyi tamamlamışsa fakat hala rezidüel sorunları varsa, I69’dan bir kod atayınız – sorunları I69 kodundan önce kodlayınız
solunum sistemi hastal klar j00 j99
Solunum Sistemi Hastalıkları (J00-J99)
 • Bu bölümde burundan akciğerlere kadar solunum sisteminin enfeksiyonları ve durumları kodlanmıştır.
 • Bu bölümdeki durumlar birden fazla yerde meydana gelebilir ve kodlama gerektirebilir.
 • Alfabetik indekste birden fazla durumu kapsayan tek bir kod atanabilir.

Örnek: Akut faringotonsillit

J06.8 Çoğul yerlerin diğer akut üst solunum yolu enfeksiyonları

tonsillit acs 0804

Tonsillektomi gerçekleştirildi mi?

Evet

Hayır

J03.- Akut tonsillit

Tonsillit – (ACS 0804)

Akut veya kronik olarak tanımlanmamış tonsilit bir tonsillectomy gerçekleşmedikçe akut, tonsillectomy gerçekleştiğinde kronik olarak değerlendirilir.

Örnek:Akut veya kronik olarak tanımlanmamış 10 yaşındaki erkek çocuk tonsillit ile yatırıldı

J35.0 Kronik tonsillit

41789-00 [412] Adenektomisiz tonsillektomi

pn moni acs 1004
Pnömoni – ( ACS 1004)
 • Normalde röntgen bulguları kullanılarak tanı konulur, fakat röntgende akciğerlerdeki konsolidasyon her zaman pnömoni demek değildir
 • Sebep tanımlanamayabilir, fakat mikrobiyoloji pozitif ise bu durum klinisyen tarafından doğrulanmalıdır
 • ‘Alt lob pnömonisi’ ‘lober pnömoni’ anlamına gelmez – yalnızca tutulan anatomik yerdir
kronik obstr ktif akci er hastal acs 1008
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (ACS 1008)
 • KOAH, bir çok durumu içeren genel bir terimdir, ana özellik solunum yolunun tıkanmasıdır
 • Astıma, amfizeme veya kronik bronşite bağlı olabilir
 • Bu durumlar bir kez obstrüktif (tıkayıcı) olarak tanımlanınca, J44.-’ten bir kod atanır (dizini ve tablo listeyi dikkatle kontrol edin)
 • KOAH için yatış genellikle kronik durumun alevlenmesi nedeniyledir:
  • J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile KOAH
  • J44.1 Akut alevlenme ile KOAH, tanımlanmamış
ast m acs 1002
Astım (ACS 1002)
 • Astım kodu, ‘astım’, ‘şiddetli astım’, ‘akut astım’ gibi tanılar veya astım teriminin J46 Status asthmaticus’a dahil edilmeyen herhangi bir değişik biçimi için atanmalıdır.
 • J46 Status asthmaticus, yalnızca astım ‘akut şiddetli’ veya ‘refrakter' olarak kaydedilmişse atanmalıdır.
 • Kronik obstrüktif olarak tanımlanan veya KOAH ile birlikte kaydedilen astım yalnızca J44.- kapsamında kodlanmalıdır.
 • J45'teki kapsam dışı tutulanlar ile ortaya konulduğundan ve dizin girişi aşağıdaki gibi olduğundan bu tür vakaları J45.- Astım kapsamında kodlamak uygun değildir:
bron it
Bronşit

Bronşit akut veya kronik olma durumuna göre iki ayrı blokta yer alır. Bronşit için kodlar;

 • J 20 akut bronşit
 • J40 Bronşit, akut veya kronik belirtilmemiş
 • J41 Basit ve mukopürülan kronik bronşit
 • J42 Belirlenmemiş kronik bronşit

Bronşit için kodlama

 • 12 yaş altındaki hastalarda akut olduğu varsayılır
 • Astım ile birlikte, bronşit kodu J45.- ile kodlanmaktadır
 • Allerjik bronşit, allerjik astım koduna j45.0 kodlanmaktadır
 • Amfizem ile birlikte KOAH J44.- olarak kodlanır
 • Obstrüktif bronşit KOAH, J44.-’e kodlanmaktadır
devaml ventilat r solunum deste i dvd acs 1006
Devamlı Ventilatör (Solunum) Desteği (DVD) – (ACS 1006)
 • Sürekli solunum desteği (mekanik ventilasyon olarak da bilinir), hastanın kendi solunum çabasını artıran veya yapay yolla solunumunu sağlayan bir mekanik cihaz aracılığıyla gazların akciğerlere taşınması işlemidir.
 • Solunum desteğinde, hasta entübe edilir veya hastaya bir trakeostomi uygulanır ve hastanın kesintisiz solunumu için değişen derecelerde sürekli solunum desteği sağlanır.
devaml ventilat r solunum deste i
Devamlı Ventilatör (Solunum) Desteği

Kodlama:ventilasyon

1.İlk öncesürekli solunum desteğinin süresini kodlayın:

13882-00 [569] Sürekli solunum desteği kullanımı, ≤ 24 saat )

13882-01 [569] Sürekli solunum desteği kullanımı, > 24 ve < 96 saat

13882-02 [569] Sürekli solunum desteği kullanımı, ≥96 saat

2. Sürekli solunum desteğinin başlangıç yerinibelirtmek için bir ek kod atayın:

13857-00 [569] Sürekli solunum desteği, yoğun bakım ünitesi dışında

VEYA

13879-00 [569] Sürekli solunum desteği, yoğun bakım ünitesinde

devaml ventilat r solunum deste i101
Devamlı Ventilatör (Solunum) Desteği

3. Sürekli solunum desteği ile birlikte trakeostomi uygulanırsa birek kod atayın:

41880-00 [536] Perkütan trakeostomi

41883-00 [536] Açık trakeostomi, geçici

41883-01 [536] Açık trakeostomi, kalıcı

4.Entübasyon veya kullanım için, 16 yaşın altındaki hastalara yönelik DVD’ye ilişkin koda (kodlara)([569] bloğu) ek olarak [568] Havayolu kullanımı bloğundan uygun kodu atayın.

5.24 saat altı sürekli solunum desteğini, YALNIZCA solunum bir girişim sırasında gerçekleştirilmediğindekodlayın.

6. Sürekli solunum desteği kapsamında uygulanan sonlandırma yöntemlerini (örneğin; CPAP, IMV, PSV) kodlamayın.

devaml ventilat r solunum deste i102
Devamlı Ventilatör (Solunum) Desteği
 • DVD için ACHI kodları blok [569]içinde bulunmaktadır
 • DVD kodlaması için kılavuzlar:
  • DVD, cerrahinin veya anestezinin parçası olmadığında, süreden bağımsız olarak kodlanmalıdır
  • DVD cerrahi esnasında entübasyonla başlayıp toplamda 24 saati aştığında ameliyat esnasındaki entübasyon referans alınarak (süre belirlemek için) kodlaması yapılır.
  • [569]’dan iki kod atanır – birisi nerede başladığı konusunda ve birisi süre için -.
  • <16 yaşındaki hastalar da entübasyon için veya müdahale için [568] Hava yolu girişimi’nden bir koda gereksinim duyar
  • Eğer yatış sırasında gerçekleştirilmişse trakeostomiyi kodlayınız
  • DVD çıkarmak için yöntemleri kodlamayınız.
devaml ventilat r solunum deste i dvd acs 1006103
Devamlı Ventilatör (Solunum) Desteği (DVD) (ACS 1006)
 • DRG atamasını etkilediği için ventilasyon süresi (başlangıç ve bitiş) konusunda kılavuzlar
 • DVD süresinin başlatıldığı durumlar:
  • Hastalar hastanenin herhangi bir yerinde entübe edildiği zaman başlar, veya
  • DVD hastanın trakeostomisi üzerinden başlatıldığı zaman başlar, veya
  • zaten entübe halde veya ventile halde hastaneye yatırılmış olan hastalar için yatış sırasında başlar
devaml ventilat r solunum deste i dvd acs 1006104
Devamlı Ventilatör (Solunum) Desteği (DVD) – ACS 1006
 • DVD süresinin sonlandırıldığı durumlar:
  • Hasta ekstübe edildiği zaman sonlanır, veya
  • DVD cihazdan çıkarma işleminden sonra sonlanır, veya
  • Trakeostomi üzerinden DVD sona erdiği zaman sonlanır, veya
  • Hasta hastaneden taburcu edildiği zaman veya nakledildiği zaman veya hasta ölünce sonlandırılır, veya
  • Bir olgu tipi değişikliği olduğu zaman (örneğin akut bakımdan rehabilitasyona geçiş) sonlanır
 • Kümülatif saatler (DVD’deki tüm saatler) birlikte toplanır, böylece süre için bir kod atanır
 • Bir yatışta durdurulabileceği ve tekrara başlatılabileceği için, başlatma için birden fazla kod olabilir.
dvd rne i
DVD Örneği

45 yaşında akut solunum sıkıntısı ile yatırılan kadın 36 saat süreyle entübe edildi ve Yoğun Bakım’da ventile edildi

İpuçlarına (ana terimler) bakınız:

Ventilasyon (başlatma için)

Tedavi (süre için)

ACHI kodları:

13882-01 [569] devamlı ventilatör desteği tedavisi,

> 24 ve < 96 saat

13879-00 [569] Devamlı ventilatör desteği, yoğun bakım ünitesinde başlatma

di er solunum deste i tipleri
Diğer Solunum Desteği Tipleri
 • Blok [568] Hava yolu tedavisi diğer solunum desteği tipleri için kodlara sahiptir:
  • Devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAP)
  • İki seviyeli pozitif hava yolu basıncı (BiPAP)
  • Aralıklı (intermitan) pozitif basınçlı solunum (IPPB)
 • Yalnızca: Blok [569]’dan kodlar atayınız
  • yenidoğan (bebek < 28 gün) olduğunda
  • Diğer tüm hastalarda >= 24 saat süreyle verildiği zaman
  • Entübasyon veya trakeostomi yoluyla gerçekleştirildiği zaman kodlanır
sindirim sistemi hastal klar k00 k93
Sindirim Sistemi Hastalıkları (K00-K93)

Gastroenterit (ACS 1120)

 • Kolit, enterit, gastroenterit ve ishal için

ayrı kodlar bulunmaktadır.

 • Eğer viral olduğu bilinmiyorsa veya belirtilmemişse, o zaman şunları varsayın.
  • 15 yaş ve altındaki çocuklarda enfeksiyöz(A09....)
  • Yetişkinlerde non-enfeksiyöz(K52.-.....)
 • Gastroenterit ve dehidrasyon tedavisi için yatışlarda, gastroenterit ana tanı, dehidrasyon (E86 Volüm kaybı) ise ek tanı olarak sıralanır.
st gis lserleri k25 k28
Üst GIS Ülserleri (K25-K28)
 • Kodlar ülserin yerine göre ayrılmıştır:
  • K25 Gastrik ülser
  • K26 Duodenal ülser
  • K27 Peptik ülser
  • K28 Gastrojejunal ülser
 • Aşağıdaki durumlar için 4’üncü karakter kullanılır:
  • Akut veya kronik
  • Kanamalı veya kanamasız
  • Perforasyonlu veya perforasyonsuz
  • Kanama ve perforasyon kombinasyonu
gastrointestinal gis kanama acs 1103
Gastrointestinal (GIS) Kanama(ACS 1103)
 • Üst GIS kanama:
  • Eğer incelemelerde bir ülser, erozyon veya varis bulursa, durumun kanama kaynağı olduğunu varsayabilir ve ‘kanamalı’ kodunu kullanabilirsiniz.
 • Alt GIS kanaması:
  • Alt GIS kanaması konusunda varsayım yapmayın – kanama ile incelemede bulunan herhangi bir durum arasında net bağlantı olması gerekir.
 • Hiçbir neden bulunmadığı zaman, hastanın hematemezi, melenası veya GIS kanaması olduğunu belirtmek için K92 Sindirim sisteminin diğer hastalıkları’ndan bir kod atayınız.
per rektal pr kanama acs 1117
Per-rektal (PR) Kanama (ACS 1117)
 • PR kanama, her zaman rektumdaki kanamayı değil gastrointestinal yoldaki kanamayı gösterir.
 • Eğer biliniyorsa altta yatan sebebi kodlayınız.
 • Tetkikte kanamanın gerçek yeri bulunamamışsa, K92.2 Gastrointestinal kanama, tanımlanmamış kodunu atayınız.
zefajit acs 1121
Özefajit (ACS 1121)
 • Ülseratif özefajit – reflü sonucunda özefagus içindeki doku hasarını açıklamaktadır.
 • Bu tanı için K21.0 Ösefajitli gastro-özefajiyal reflü hastalığı kodunuatayınız.
 • K22.1 Özefagus ülseri kodu, ‘ülseratif’ olarak açıklanan durumlardan çok gerçek ülserler için kullanılmaktadır.
helicobacter campylobacter acs 1122
Helicobacter/Campylobacter(ACS 1122)
 • Helikobakter pylori (H. pylori) enfeksiyonu kronik gastrit ile ilişkili olup, duodenal ve gastrik ülserler ile MALT lenfomada görülülür.
 • CLO testi “kamfilobakter like(benzer) organizma” anlamına gelmektedir ve bir biyopsi olarak kodlanmalıdır. Pozitif bir CLO testi Helikobakterin varlığını gösterir.
  • B96.81 Diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak Helicobacter pylori olarak kodlanır
apandisit acs 1101 ve 1111
Apandisit (ACS 1101 ve 1111)
 • Apandisit için klinik tanı ile histopatoloji raporu arasında farklılıklar bulunduğu zaman, :

Apandisit

Apandisit için kodu atayınız.

Klinik tanı

pozitifhistopatoloji

Durumu kodlayınız.

Karın ağrısı

negatif histopatoloji

Karın ağrısı kodlayınız.

apandisit ve mezenterik adenit acs 1101 ve 1111
Apandisit ve Mezenterik Adenit(ACS 1101 ve 1111)
 • Mezentirik adenit yalnızca kaydedilmişse kodlanmalıdır.
 • Apandisit ameliyatı sonrasında apandisin histopatolojisi normalse ve mezenterik adenit kaydedilmişse, mezenterik adeniti ana tanı olarak kodlayın

I88.0Özgül olmayan mezenterik lenfadenit

karın ağrısını ise kodlamayın

kolelitiasis ve kolesistit
Kolelitiasis ve Kolesistit
 • Kolelitiasis kodları K80-K87 arasında yer almaktadır.
 • Eğer hastada iltihaplı safra kesesinin (kolesistit) yanı sıra safra kesesi taşları bulunuyorsa, o zaman yalnızca K80 Kolelitiasisiçinden bir kod atayınız – inflamasyonu (iltihaplanmayı) ayrı olarak kodlamaya gerek yoktur.
 • Kolelitiasis kodları içindeki 5. karakter durumun tıkanmaya yol açıp açmadığına göre değişir.

0 tıkanmadan söz edilmeksizin

1 tıkanmayla birlikte

herni f t k k40 k46
Herni (Fıtık) (K40-K46)
 • Hernileri doğru şekilde kodlayabilmemiz için, şunları bilmeniz gerekir:
  • Herninin yeri (inguinal, femoral vs)
  • Tek taraflı veya çift taraflı (unilateral- bilateral)
  • Inguinal herniler için, rekürren (tekrarlayıcı) olup olmadığı
  • Bağırsak tıkanmasına neden olup olmadığı
  • Fıtıklaşmış bağırsağın gangrenöz olup olmadığı
panendoskopi acs 0024
Panendoskopi (ACS 0024)

ACHI’da ‘panendoskopi’

şunları içerir

ileoskopi

gastroskopi

duodenoskopi

ösefagogastroduodenoskopi

panendoskopi
Panendoskopi
 • Üst GI incelemelerini açıklamak için kullanılır.
 • İncelenen en ileri kısıma göre kod atayın.
 • Ösefagoskopi ayrı olarak kodlanmaktadır.

ÖRNEKLER

  • Özefagus, mide, duodenum ve ileumun panendoskopisi.

30473-05 [1005] İleuma panendoskopi

  • İleumun görüntülenmesi ile birlikte alt gastrointestinal sistemin panendoskopisi.

32090-00 [905] Çekuma fiber optik kolonoskopisi

  • Farenks, larenks ve bronşun panendoskopisi.

41898-00 [543]Bronkoskopi

  • Mesanenin panendoskopisi.

36812-00 [1089] Sistoskopi

alt gis endoskopi
Alt GIS Endoskopi
 • Alt GIS için işlemler şunları içerir:
  • proktoskopi
  • proktosigmoidoskopi
  • sigmoidoskopi
  • kolonoskopi (kısa ve uzun)
 • Kolonoskopiler için varsayılan genel kod, 32090-00 [905] Çekuma fiberoptik kolonoskopi’ dir.
 • Sigmoid kolonu, desendan (inen) kolonu, splenik fleksurayı veya transvers kolonu gösteren kolonoskopiler, 32084-00 [905] Hepatik fleksuraya fiberoptik kolonoskopi kodu altında yer almaktadır.
cilt ve cilt alt dokusunun hastal klar l00 l99
Cilt ve Cilt Altı Dokusunun Hastalıkları (L00-L99)

Enfeksiyonlar (L00-L08)

 • Jeneralize veya sistemik enfeksiyonlar,
 • Bölüm I Belirli enfeksiyöz ve paraziter hastalılar içerisinde kodlanır
 • Lokal cilt enfeksiyonları bu bölüm içerisinde kodlanır fakat organizmayı tanımlamak için Bölüm I’den bir kodu da ekleyebilirsiniz
 • Kodlarken cilt II’ deki Infeksiyon başlığı altından kodlanmaktadır.

Bölümün başındaki hariç listesine bakınız – çoğu olguda dizin size kılavuzluk edecektir

cilt lezyonunun tahribi eksizyonu
Cilt Lezyonunun Tahribi /Eksizyonu
 • ‘Tahrip-destrüksiyon’ ve ‘eksizyon’ için

ACHI içerisinde ayrı bölümler bulunmaktadır

 • Tahrip:
  • koterizasyonu
  • kriyoterapiyi
  • diatermiyi
  • Lazer işlemlerini
  • seri küretajı içermektedir
 • Kodlar tekli veya çoklu lezyonlar bulunmasına göre ayrılmaktadır
cilt lezyonunun tahribi eksizyonu123
Cilt Lezyonunun Tahribi/Eksizyonu
 • Cilt lezyonlarının eksizyonu için kodlar çıkarılan cilt lezyonlarının tipine veya sayısına göre farklılık göstermezler
 • Aşağıdakilerden birisi altındaki alfabetik dizinde (cilt 4) bu kodlara bakınız:
  • Tahrip, lezyon, deri (destrüksiyon-lezyon-skin)
  • Eksizyon, lezyon, deri
 • Bir cilt lezyonunun tahribini kodlamak için şunları bilmelisiniz:
  • Tahrip yöntemi
  • Tekli mi yoksa, çoklu lezyonlar mı
 • Cilt lezyonunun eksizyonunu kodlamak için şunu bilmelisiniz:
  • Lezyonun yeri
sell lit acs 1210
Sellülit (ACS 1210)
 • Sellülit cildin lokalize bir alanının akut inflamasyonudur (iltihabıdır)
 • Yara veya ülser ile meydana gelebilir
  • Bu olgularda her ikisini ve Pdx standardına göre sırayı kodlayınız
 • L03 Sellülit – ICD 10 AM’ den birçok spesifik tipi kategoriden çıkarılmıştır.
 • Periorbital ve orbital sellülit çok farklı tanılardır.
 • Periorbital sellülit göz kapağı tutulumudur kodlarken ek kod gerektirebilir.
debridman acs1203
Debridman (ACS1203)
 • Eksizyonel veya non-eksizyonel olabilir
  • eksizyonel – yabancı maddeyi, pisliği veya ölü dokuyu keserek çıkarmak
  • Non-eksizyonel – fırçalama, sürtme, yıkama veya irigasyon yöntemiyle temizlemedir.
 • Debridmanların çoğu eksizyoneldir
 • Yanıkların ve yumuşak dokunun debridmanları için ayrı kodlar – bu, tanının işlem kodlarının bir parçası olduğu bir alandır
slide126

Eksizyonel debridman kodları şunlardır:

  • 90665-00 [1628] Deri ve subkütan dokunun eksizyonel debridmanı
  • 30023-00 [1566] Yumuşak dokunun eksizyonel debridmanı
  • 30023-01 [1566] Kemik ve kıkırdağı içeren yumuşak dokunun eksizyonel debridmanı
  • 30017-01 [1627] Yanığın eksizyonel debridmanı, vücut yüzeyinin < %10’unun eksizyonu veya debridmanı
  • 30020-00 [1627] Yanığın eksizyonel debridmanı, vücut yüzeyinin >= %10’unun eksizyonu veya debridmanı
dek bitus bas n lseri acs 1221
Dekübitus -Basınç Ülseri (ACS 1221)
 • Bir kemikli kısım üzerinde inflamasyon veya cilt ağrısı uzun süreli yatan hastalarda sürekli basınç nedeniyle oluşur.
 • Dekubitus [bası] ülserleri, ciddiyetlerine göre sınıflandırılır. Aşağıdaki tabloda verilen kodlardan birini şunları temel alarak atayın:
  • Evre I, II, III veya IV’e ilişkin dokümantasyon veya
  • Ülserin ciddiyetine ilişkin dokümantasyon, örneğin tam deri kaybı.

Ciddiyetine göre evrelemek için Avustralya 4’üncü karakteri kullanılmaktadır.

dek bitus bas n lseri acs 1221128
Dekübitus -Basınç Ülseri (ACS 1221)
 • Eğer farklı ciddiyetteki çoklu ülser yerleri bulunuyorsa, en yüksek evreli (en ağır) olanı belirtmek için yalnızca bir kod atayınız.

ÖRNEK

Tanı: Topuklarda tam

deri kaybı ile birlikte

sakrumda dekübitus ülseri,

evre II.

Kodlar: L89.2 Dekübitus

[bası] ülseri, evre III

kas iskelet sistemi ve ba dokusu hastal klar m00 m99
Kas-iskelet Sistemi Ve Bağ Dokusu Hastalıkları (M00-M99)

BU BÖLÜMDEKİ KODLAR

 • M00-M25 Artropatiler
 • M30-M36 Sistemik bağ dokusu bozuklukları
 • M40-M54 Dorsopatiler
 • M60-M79 Yumuşak doku bozuklukları
 • M80-M94 Osteopatiler ve kondropatiler
 • M95-M99 İskelet kas sistemi ve dokuların bozuklukları
kas iskelet sistemi ve ba dokusu hastal klar m00 m99130
Kas-iskelet Sistemi Ve Bağ Dokusu Hastalıkları (M00-M99)
 • Bu bölümdeki birçok kod için (yer için) 5’inci karakter alt sınıflaması
 • Uygulanabilir karakterler 4’üncü karakter kategorisi altındaki köşeli parantezler içerisinde gösterilmektedir
 • Bazı ayrı 5’inci karakter yer sınıflamaları – M23 ve M40-54’tür
 • ‘Bu yere bakınız’ notu, yer için ek bir karakter atamanız konusunda size kılavuzluk etmektedir – her bir kategorinin başında kontrol etmek gerekir
slide131

‘yer koduna bakma’ açıklaması

Bu kod için geçerli 5’inci karakterler

osteoartrit oa
Osteoartrit (OA)
 • Osteoartritler = artroz = osteoartroz
 • Osteoartrit, artrit ile aynı şey değildir – bu durumlar farklı şekilde kodlanmaktadır
patolojik k r klar
Patolojik kırıklar
 • Non-travmatik kırıklar sıklıkla osteoporöze ve maligniteye bağlıdır
 • Şunlara kodlanabilir:
  • M80 Patolojik kırıklı osteoporöz
  • M84.4 Patolojik kırık, NEC
  • M90.7* Neoplastik hastalıkta kemik fraktürü (kırığı) (C00-D48)
 • Tüm bu kodlar kırık yerinin belirtmek için 5’inci karakteri gerektirir
intervertebral disk bozukluklar
Intervertebral Disk Bozuklukları
 • ‘Disk Kayması’ terimi mevcut bir yaralanmayı veya spontan (kendiliğinden olan) bir durumu belirtebilir – ayrıca ‘deplasman’, ‘fıtıklaşma (herniasyon)’ veya ‘prolaps (balonlaşma)’ da denilir.araması yer değiştirme disk diye olacak.
 • Eğer travmaya bağlı değilse, şunlardan birisini kodlayınız:
  • M50.2 Diğer servikal disk deplasmanları
  • M51.2 Diğer tanımlanmış intervertebral disk deplasmanları
 • Herhangi bir ilişkili myelopatiyi veya diğer durumları kodlayınız
 • Disk deplasmanı, disk dejenerasyonu ile aynı şey değildir
laminektomi ve diskektomi
Laminektomi ve Diskektomi
 • Balonlaşmış disklerin semptomlarını azaltmak için yapılan işlemler
 • Laminektomi üzerinden diskektomi gerçekleştirildiği zaman, laminektomiyi ayrı olarak kodlamaya gerek yoktur sadece diskektomi kodlaması yeterlidir.
 • Laminektominin sık olan tipi, sinir kökleri üzerine baskının azaltıldığı tip olan ‘dekompresif’tir
diskektomideki seviyeler
Diskektomideki Seviyeler
 • Diskektomi kodları, ameliyat yapılan seviyelerin sayısına göre alt dallara ayrılır

Her iki vertebra

arasındaki bir

intervertebral disktir.

 • Örnek: S1/S2’deki
 • diskektomi bir seviyelidir

www.wkni.org/ images/spinef3.gif

genito riner sistem hastal klar n00 n99
Genitoüriner Sistem Hastalıkları (N00-N99)
 • Aşağıdaki kısımların hastalıkları ve bozuklukları için kodları içerir:
  • Böbrek ve üreter
  • Mesane ve üretra
  • Erkek genital organları
  • Kadın genital organları
glomer ler hastal klar n00 n08
Glomerüler Hastalıklar (N00-N08)
 • Hastada hipertansif böbrek hastalığı varsa, o zaman böbrek hastalıklarının Bölüm IX Dolaşım sistemi hastalıkları na kodlandığını unutmayınız.
 • Bloğun başında 4’üncü karakter alt bölünmesi vardır – bunlar durumun morfolojisini tanımlar, fakat böbrek biyopsisi yoluyla bunların histopatolojisi teyit edilmelidir.
 • Eğer bilinmiyorsa, tanımlanmamış seçeneği için ‘.9’ atayınız.
drar yolu enfeksiyonu ye
İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE)
 • Biliniyorsa İYE yerini tanımlayın ve kodlayın.
 • Ayrıca, patoloji raporunda tanımlanmışsa, İYE’ye neden olan organizmayı kodlayın. Bunu N39.0 İdrar yolu enfeksiyonu, yer tanımlanmamışkodunda yapmanız hatırlatılmaktadır.
 • Bu kodların B95 – B97 Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz ajanlar kategorisinden olduğunu hatırlayınız.
b brek yetmezli i n17 n19
Böbrek Yetmezliği (N17-N19)
 • Eğer bir dış ajan neden oluyorsa, size dış sebep kodu kullanmanızı hatırlatan bir not bulunmaktadır.
 • Bazı alanlar için bölüm başında ‘hariç tutar’ notu verilmektedir :
  • konjenital
  • hamilelikle ilişkili
  • hepatorenal sendrom
diyaliz
Diyaliz
 • Aynı gün yatışlar için:
  • Temel tanı, Z49.1 Ekstrakorporeal diyaliz veya Z49.2 Diğer diyalizler(peritoneal) dir.
  • Ek tanı, diyaliz gerektiren durumdur, bu genellikle N18.90 Kronik böbrek yetmezliği dir.
 • Çoklu gün yatışlar için:
  • Niyet yalnızca bir günlük yatış olsa bile bu yatışın uzaması halinde temel tanı hastanın yatışının uzamasını gerektiren durumdur.
  • İşlem koduyla belirtilmiş olduğu için, Z49.- kodlamaya gerek yoktur.
 • Birçok kez gerçekleştirilmiş olsa bile, diyaliz işlemi yalnız bir kez kodlanır.
over kistleri acs 1434
Over kistleri(ACS 1434)

Normal fizyolojik ‘kistler’

İlk oluştuğunda 3-4 mm çapında çok küçük bir kistik yapı olan bir gelişen folliküldür.

Normal fizyolojik

kistler kodlanması

gerekmeyen

fizyolojik

yapılardır.

over kistleri acs 1434144
Over kistleri(ACS 1434)

Anormal fizyolojik yapıda üç tip kist yapısı vardır

 • Follikül kistleri

Şu şekilde kodlanır: N83.0 Overin follikül kisti

 • Korpus luteum kisti

Şu şekilde kodlanır: N83.1 Korpus luteum kisti

 • Polikistik veya multikistik overler

Şu şekilde kodlanır: E28.2 Polikistik over sendromu

slide146

SABRINIZ İÇİN

TEŞEKKÜRLER…