1 / 58

İSGFORUM.NET İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İSGFORUM.NET İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL BİLGİLENDİRME & ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI. DERYA ÇALIŞKAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇEVRE MÜHENDİSİ. Eğitimin Amacı. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı,

olwen
Download Presentation

İSGFORUM.NET İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. İSGFORUM.NETİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL BİLGİLENDİRME & ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI DERYA ÇALIŞKAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇEVRE MÜHENDİSİ

 3. Eğitimin Amacı • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı, • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, • İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonlarında görev, yetki ve sorumluluklar, • Mevzuatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği’ne verilen önem, • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 4. YAŞANMIŞ OLAYLAR

 5. BENZİN YANINDA SİGARA İÇERKEN YANDI

 6. İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR ? • İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN KORUNMAK VE DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI YARATMAK AMACIYLA YAPILAN SİSTEMLİ ÇALIŞMALARDIR.

 7. AMAÇ : • Her çalışma ortamında var olan risk etmenlerinin,üretim şekline göre kullanılan madde, ham madde ile üretilen mamul veya yarı mamul maddelere göre,işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların önlenmesidir. • Mesleki risklerin önlenmesi, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması için risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ve çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesidir.

 8. DİKKAT !!! İŞ GÜVENLİĞİ KAZA OLDUKTAN SONRA DEĞİL, KAZA OLASILIKLARINI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPAN, BİR TEKNİK BİLİM DALIDIR.

 9. İSG’NİN ÇALIŞANLARA SAĞLADIĞI FAYDALAR • İşçi sağlığında iyileşme • Ölüm ve yaralanmalarda azalma • Hasarlı kazalarda ve hastalıklarda azalma • Üretim kaybında azalma • Verimlilik artışı

 10. İŞ KAZASI İŞÇİNİN İŞ SÜRESİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI, İŞİN NİTELİK VE YÜRÜTÜMÜ YA DA KULLANILAN MAKİNE, ARAÇ-GEREÇ VE MALZEME NEDENİYLE UĞRADIĞI,İŞ GÜCÜNÜN TAMAMINI YA DA BİR BÖLÜMÜNÜ YİTİRDİĞİ OLAYDIR.

 11. Olay • Kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşum. • Not : Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylara "hasarsız olay" denir. Olay terimi "hasarsız olay"ları da kapsar.

 12. KAZA TEORİSİ • Bana bir şey olmaz ! • Şimdiye kadar hep böyle yaptık. • Böyle olacağı aklıma gelmemişti. • Güvenli görünüyordu!

 13. KAZA TEORİSİ Kaza geliyorum der! • Her ciddi kazanın altında bir buzdağı yatar.

 14. KAZA TEORİSİ • 1 majör kaza • 10-50 minör kaza • 30-80 maddi hasar • 300-600 ucuz atlatma

 15. KAZA TEORİSİ Kazaların : • % 88’i insan hatası • % 10’u mekanik hatalar • % 2’si kader

 16. Basit Bir Kazanın MaliyetiÇalışanın Parmağı Yaralanır Faaliyet Süre(dk) Olay anı 5 Arkadaşına gösterir 10 Sağlık görevlisini ziyaret 30 Hastaneyi ziyaret 240 Arkadaşlarına anlatır 60 Rapor formlarını doldurur 60 Formlar kontrol edilir 10 İş Güvenliği Komitesinde tartışılır 60 Toplam 475 dk (8 saat)

 17. İş Kazalarının NedenlerineGöre Dağılımı %35 % 5 % 3 %20 % 8 %14 %15

 18. İŞ KAZALARININ İŞ SAATLERİNE GÖRE DAĞILIMI (2004)

 19. MESLEK HASTALIĞI • İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILDIĞI İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE TEKRARLANAN BİR SEBEPLE VEYA İŞİN YÜRÜTÜM ŞARTLARI YÜZÜNDEN UĞRADIĞIGEÇİCİ VEYA SÜREKLİ HASTALIK, SAKATLIK, VEYA RUHİ ARIZA HALLERİDİR

 20. YAŞ GRUPLARINA GÖRE MESLEK HASTALIKLARI (2004)

 21. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ (4M)

 22. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ ( 4 M )

 23. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ ( 4 M )

 24. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ ( 4 M ) Media (Ortam-Çevre) 1- Yetersiz çalışma bilgisi, 2- Uygun olmayan çalışma metodu, 3- Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb.

 25. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ ( 4 M )

 26. İşvereni maddi ve manevi olarak kayba uğratan iş kazası ve meslek hastalıklarını meydana getiren nedenler ?

 27. 1. Fiziksel Tehlikeler • 2. Kimyasal Tehlikeler • 3. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler • 4. Mekanik Tehlikeler • 5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler • 6. İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler

 28. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI SONUCU MEYDANA GELEN GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ MALİYETLERİ İNCELEYECEK OLURSAK

 29. Direkt (Görünür) Maliyetler • İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları, • Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri, • İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar • Sigortaya ödenen tazminatlar

 30. İndirekt (Görünmez) Maliyetler • İşletmenin, makinelerin, prosesin ya da fabrikanın bir bölümünün ya da tamamının kaybedilmesi, • İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve maliyet kaybı, • Adli masraflar (Mahkeme) • İşe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa veriminin düşük olmasının getirdiği maliyet, • Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti,

 31. Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı, • Proses, makine veya tezgahın kısmen yada tamamen zarar görmesi nedeniyle tamir ya da yeni makine alımının getirdiği maliyet, • Ürünün ya da hammaddelerin zarara uğraması, • Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı ya da dolaysız iş yavaşlatmaları, • Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında geçen sürenin getirdiği maliyet • Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp, • Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar

 32. İş Kazası Maliyetleri Buz Dağı Örneği

 33. 3 Güvensiz davranışlar 1 2 4 5 Güvensiz Koşullar İŞ KAZALARININ OLUŞUMUNU ARKA ARKAYA DİZİLMİŞ BEŞ DOMİNO TAŞINA VEYA BİRBİRİNE GEÇMİŞ BEŞ HALKAYA BENZETEBİLİRİZ.

 34. KAZALAR ZİNCİRİ • 1. HALKA İNSANIN YARADILIŞIDIR. • 2. HALKA İNSANIN FİZİKSEL VE RUHSAL YAPI FARKLILIĞIDIR. • 3. HALKA İSE UYGUNSUZ DAVRANIŞ VE UYGUNSUZ KOŞULLARDIR. • 4. HALKA OLASILIK • 5. HALKA İSE SONUÇ 3 Güvensiz davranışlar 1 2 4 5 Güvensiz Koşullar

 35. HALKAİNSANIN YARADILIŞI • İNSAN OĞLUNUN YAPISINI DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. • DOLAYISI İLE ZİNCİRİN BİRİNCİ HALKASI İLE OYNAYAMAYIZ 1

 36. 2. HALKA • İNSAN OĞLUNUN YARADILIŞ FARKLILIĞIDIR. -ZEKİ, ATAK, -DURGUN, DALGIN UNUTKAN -TELAŞLI, SAKİN, DİKKATSİZ -FEVRİ, HEYACANLI, KIZGIN, SABIRSIZ, İNATÇI İNSAN OĞLUNUN BU YARADILIŞ FARKLILIĞINIDA DEĞİŞTİRMEMİZ ELİMİZDE DEĞİLDİR. 2

 37. 3.HALKA • İŞYERİNDEN KAYNAKLANAN GÜVENSİZ KOŞULLAR VE DAVRANIŞLARDIR. -İZOLASYON YAPILMAMIŞ ELEKTRİK -KORUMA GÜVENLİĞİ OLMAYAN MAKİNA -KORUYUCUSUZ ÇALIŞAN İŞÇİ -KAYGAN ZEMİN -EXPROOF YAPILMAMIŞ ELEKTRİK TESİSATI -UYGUN OLMAYAN MERDİVEN VB. 3

 38. Güvensiz Davranışlar • GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR • İŞÇİNİN YAPMASI GEREKEN BİR HAREKETİ YAPMAMASI VEYA YAPMAMASI GEREKEN BİR HAREKETİ YAPMASIDIR. • KORUYUCU MALZEME KULLANMAMA • TEHLİKELİ BÖLGEDE ÇALIŞMA • VERİLEN EMRİ UYGULAMAMA VB.

 39. Güvensiz Koşullar GÜVENSİZ KOŞULLAR • Yeteri derecede korunmamış makine ve cihazlar • Gerekli koruyucu malzemenin olmaması • Hatalı, pürüzlü, kaygan, çatlak ve çukur satıhlar • Çalışma yeri dağınıklığı • Yetersiz ışık • Yetersiz havalandırma • Emniyetsiz havalandırma, aydınlatma • Emniyetsiz çalışma metodu

 40. KAZALARIN OLUŞUMUNDA GÜVENSİZ KOŞULLAR VE GÜVENSİZ DAVRANIŞLARINORANI % 98’ DİR

 41. GERİYE KALAN % 2 İSE ADINA KADER DEDİĞİMİZ“KAÇINILMAZLIK” HALİDİR.Deprem, Sel vb. Doğal Afetler

 42. 4. HALKA • OLASILIK • ÖRNEK; ZIMPARA TAŞINDAN SIÇRAYAN BİR ÇAPAK • TEMAS ETMEDEN GEÇME OLASILIĞI • ALNA TEMAS EDEREK ÇİZİK AÇMASI • GÖZ BEBEĞİNE İSABET EDEREK KÖR ETMESİ 4

 43. 5. HALKA • SONUÇ • MADDİ HASAR • YARALANMA • UZUV KAYBI • ÖLÜM 5

 44. PEKİ BÜTÜN BU ANLATTIKLARIMIZI DİKKATE ALMAZSAK BİZİM YASAL SORUMLULUĞUMUZ NE OLACAK ?

 45. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesine göre; • İşverenler işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, • İşçilerde, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

 46. İŞÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI • Kendilerine İlgili amir ve/veya ustabaşlarınca, sorumlulukları gereği verilen görev harici hiçbir işle ilgilenmezler. • İşyeri açık ve/veya kapalı alanların sınırları içinde asılı olarak duyurulmuş ikaz - uyarı levha ve talimatlarına uyulmasında şahsi sorumluluk taşırlar.

More Related