v lkomna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Välkomna - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Updated on

Välkomna. Dagordning Varaslättens Bredband ekonomisk förening § 1. Mötets öppnande § 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. § 3. Godkännande av röstlängden. § 4. Val av två justeringspersoner § 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välkomna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Dagordning Varaslättens Bredband ekonomisk förening

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

§ 3. Godkännande av röstlängden.

§ 4. Val av två justeringspersoner

§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§ 6. Fastställande av dagordningen.

§ 7. Styrelsens årsredovisning

§ 8. Revisionsberättelsen.

§ 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen

samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

§ 12. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

§ 13. Budget

§ 14. Val av ordförande

§ 15. Val av styrelseledamöter.

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

§ 17. Val av valberedning

§ 18. Övriga ärenden

§ 19. Mötets avslutande

tidplan
Tidplan
 • Empower AB lägger bredbandskanalisation i VA-område, har grävt 40 km
 • Valdemars Maskinstation gräver övriga områden, har grävt 30 km
 • Totalt färdigställt 105 km, i dagsläget totalt 70 km
 • Gräver på flera ställen samtidigt
 • Grävning har försenats på grund av olika anledningar.
forts tidplan
Forts. Tidplan
 • Vi har anställt 1 person samt ytterligare 1 inhyrd.
 • Försöker att följa aktuell karta i samråd med markägare kan förändringar ske längs vägen
 • Markägare är till stor hjälp för ev. rör som redan finns ex. dränering.
 • Blåsning samt svetsning av fiber påbörjas i maj
 • Preliminärt datum för driftsättning är aug-sep
slide7
Fika

Under tiden ni fikar finns ett formulär för frågor till Telia eller till Styrelsen.

Vänligen fyll i det, så svarar vi så gott vi kan!

ekonomi
Ekonomi
 • Medlemsavgift för 2014: 50 kronor
 • Serviceavgift: 150 kronor inkl. moms
 • Anslutningsavgift nr 2 av 3, à 625 kronor inkl. moms faktureras samtidigt.
 • Anslutningsavgift nr 3 betalas i mars 2015
anslutningar
Anslutningar
 • Antalet anslutningar idag är ca 270 st.
arbete p egen tomt fastighets garens ansvar
Arbete på egen tomt- Fastighetsägarens ansvar
 • Grävning för kanalisation från tomtgräns till husvägg.
 • Material till detta finns hos: Sven-Åke Brink, Mattias Björk, Sören Eriksson &

Kenneth Blomstervall

entrepren r
Entreprenör
 • På hemsidan finns entreprenörer för både grävning och installation i huset.
inkoppling i huset
Inkoppling i huset
 • Tjänsteleverantör Telia står för installation av mediaomvandlare samt tillhandahåller smartbox.
 • Medlemmen ansvarar för vidare installation i huset.
slide20

www.varaslattensbredband.se

Facebook.com/varaslattensbredband