polimery specjalne l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLIMERY SPECJALNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLIMERY SPECJALNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

POLIMERY SPECJALNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 891 Views
 • Uploaded on

POLIMERY SPECJALNE. POLIMERY TERMOODPORNE. POLIIMIDY, POLISULFIDY, POLISULFONY. POLIIMIDY Otrzymywanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POLIMERY SPECJALNE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polimery termoodporne

POLIMERY TERMOODPORNE

POLIIMIDY, POLISULFIDY, POLISULFONY

poliimidy otrzymywanie
POLIIMIDYOtrzymywanie
 • w reakcji aromatycznych dibezwodników kwasów tetrakarboksylowych z aromatycznymi diaminami w aprotycznych polarnych rozpuszczalnikach (np. Dimetyloacetamid, dimetyloformamid, dimetylosulfotlenek) na ogół w temperaturze pokojowej.
poliimidy otrzymywanie4
POLIIMIDYOtrzymywanie
 • W reakcji dibezwodników kwasów tetrakaboksylowych z diizocyjanianami aromatycznymi w obecności katalitycznie działających substancji (np. H2O).
 • W drodze syntezy polieteroimidów z udziałem bisfenoli.
poliimidy w a ciwo ci
POLIIMIDYWłaściwości
 • Wysoka odporność termiczna

450-500oC początki rozkładu w atmosferze obojętnej powyżej 500oC dosyć szybki ubytek masy do 1000oC zachowane jest około 60% masy początkowej

(poliimid z bezwodnika piromelitowego i 4,4`-diaminobenzofenonu –Tg = 380oC)

 • bardzo dobre właściwości mechaniczne, dielektryczne
 • odporność na rozpuszczalniki
 • stabilność hydrolityczna
poliimidy zastosowanie
POLIIMIDYZastosowanie
 • przemysł lotniczy
 • przemysł motoryzacyjny
 • Zabezpieczenie przed agresywnymi mediami zwłaszcza w podwyższonej temperaturze

Kapton – pierwszy komercyjny poliimid, produkt kondensacji bezwodnika iromelitowego i 4,4`-diaminodifenyloeteru. Stosowany w postaci folii jako materiał elektroizolacyjny

poliimidy zastosowanie7
POLIIMIDYZastosowanie

Integrated Fuel Pump

Aircraft engine cooling tube

Test Socket, Test Socket Holder

Bearings, Bushings, Thrust Washers, Splines

poliimidy przyk ady
POLIIMIDYprzykłady
 • SINTIMID jest bezpostaciowym, nietopliwym tworzywem wysokotemperaturowym. Cechuje się szerokim zakresem temperatur użytkowych, od -270°C do +300°C, trwale wysoką wytrzymałością, dużą odpornością na pełzanie i doskonałą odpornością na ścieranie. Dzięki wysokiej temperaturze zeszklenia ok. 360°C można stosować sintimid przy krótkotrwałych temperaturach do 350°C.
 • TECALOR w przeciwieństwie do SINTIMIDU jest poliimidem przetwarzalnym termoplastycznie, któremu poprzez dodatkową obróbkę cieplną można również nadać strukturę semikrystaliczną. Trwała temperatura użytkowa dla tecalor wynosi od 230°C do 330°C, zależnie od stopnia krystaliczności.
 • VESPEL(R) nie ma punktu topnienia i ustalonej temperatury zeszklenia. Elementy z tworzywa VESPEL(R) łączą w sobie właściwości tworzyw sztucznych, metali i ceramiki. Nadają się do zastosowania w stałej temperaturze użytkowej bliskiej temperaturze kriogenicznej do -288 °C. W przeciwieństwie do termoplastów, elementy z VESPEL(R)-u nie topią się i nie miękną przy krótkotrwałym podgrzaniu do 482 °C. Podwyższona odporność termiczna powoduje lepszą wydajność przez dłuższy czas.
poliimidy przyk ady10
POLIIMIDYprzykłady

Vespel

Sintimid

polisulfony otrzymywanie
POLISULFONYOtrzymywanie
 • Polikondensacja, w której tworzą się grupy sulfonowe
polisulfony otrzymywanie12
POLISULFONYOtrzymywanie
 • Polikondensacja monomerów z wbudowanymi w cząsteczkę grupami sulfonowymi oraz mającymi różne grupy funkcyjne.
polisulfony w a ciwo ci
POLISULFONYWłaściwości
 • Mogą być eksploatowane w zakresie 150-200oC
 • Odporne na działanie kwasów, zasad i roztworów soli
 • Odporne na palenie
 • Niskie wartości stałych dielektrycznych
 • Dobra odporność hydrolityczna
 • Skurcz przetwórczy 0,70% - 0,75%
polisulfony zastosowanie
POLISULFONYZastosowanie
 • Medycyna
 • Przemysł żywnościowy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Membrany do osmozy, ultrafiltrowania, separacji gazów
polisulfony zastosowanie15
POLISULFONYZastosowanie

Close-up of Polysulfone membranes (x 50)

couplings

Medical grade sub-micron filtration media.

polisulfony przyk ady
POLISULFONYPrzykłady
 • UDEL (Amoco)
 • VITREX (ICI)
 • RADEL R (Amoco)
polisulfony przyk ady17
POLISULFONYPrzykłady
 • UDEL (Amoco)
 • VITREX (ICI)

RADEL R (Amoco)

polisulfidy pps otrzymywanie
POLISULFIDY (PPS)Otrzymywanie
 • Obecnie otrzymywany jest przemysłowo z p-dichlrobenzenu i siarczku sodu w polarnym organicznym rozpuszczalniku (nzw. Handlowa Ryton, Polyphenylene Sulfide)
polisulfidy pps w a ciwo ci
POLISULFIDY (PPS)Właściwości
 • Semikrystaliczny polimer
 • Temperatura topnienia 285oC
 • Tg=85oC
 • Początek ubytku masy około 570oC (dynamiczna termograficzna analiza (10oC/min))
 • Duża odporność na degradację (badania izotermiczne)- 4.5% ubytku masy w T=370oC po 2h.
 • Zmiana właściwości pod wpływem ogrzewania w obecności tlenu
 • Odporność na palenie
 • Bardzo dobre właściwości dielektryczne.
polisulfidy pps zastosowanie
POLISULFIDY (PPS)Zastosowanie
 • pokrycia zabezpieczające przed działaniem agresywnych mediów
 • kompozyty z włókien szklanych lub węglowych
 • przemysł motoryzacyjny
 • lotnictwo
polimery przewodz ce

POLIMERY PRZEWODZĄCE

POLIACETYLEN, POLIANILINA, POLIPIROL

polimery przewodz ce23
Polimery przewodzące
 • Polimery przewodzące, to grupa związków wielkocząsteczkowych posiadających wiązania sprzężone. Wiązania te gwarantują możliwość uzyskania niskiej oporności materiału, nawet do poziomu oporności metali.
 • Polimery w formie obojętnej nie przewodzą prądu. Dopiero łańcuch zaburzony poprzez usunięcie elektronów (utlenianie), lub ich dostarczenie (redukcję)wykazuje zdolność przewodzenia prądu elektrycznego. Polimer utleniony nazywamy polimerem przewodzącym typu-p, a polimer zredukowany polimerem przewodzącym typu-n
poliacetylen otrzymywanie
POLIACETYLENOtrzymywanie
 • Polimeryzacja na zmodyfikowanych Zieglera-Natty
 • Addycja cyklobutadienu do związków aromatycznych
poliacetylen zastosowania
POLIACETYLENZastosowania
 • Mała odporność na utlenianie sprawia że jest kłopotliwy w użyciu
 • Baterie słoneczne w technice kosmicznej
 • Ogniwa elektrolityczne
poliacetylen zastosowania27
POLIACETYLENZastosowania

Polyacetylene based nonlinear optical material prepared by ring-opening metathesis polymerization of cyclooctatetrene derivatives.

polianilina otrzymywanie
POLIANILINAOtrzymywanie
 • Polimeryzacja utleniająca w wodnym roztworze nadsiarczanu amonu w środowisku kwaśnym
 • Utlenianie aniliny na elektrodzie w środowisku kwaśnym
polianilina w a ciwo ci
POLIANILINAWłaściwości
 • Stabilna od 0 – 300 C
 • Przewodnictwo od 10-3 d0 10 S/cm
 • Praktycznie nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych
 • Wykazuje właściwości katalityczne (izomeryzacja butadienu)
 • PANI otrzymywana w środowisku kwaśnym jest elektroaktywna przy pH < 3 i nieelektroaktywna przy pH > 4
 • Właściwości półprzewodnikowe
polianilina zastosowania
POLIANILINAZastosowania
 • Wytwarzanie baterii i akumulatorów
 • Budowa tranzystorów
 • Otrzymywanie powłok pochłaniających promieniowanie mikrofalowe
 • Budowa czujników chemicznych i elektrochemicznych
 • Pokrycia, opakowania i tkaniny antystatyczne
polianilina
POLIANILINA

Pliable sheet with printed polyaniline wires and interconnects.

the liquid polyaniline solutions

Solid and Hollow Fibers of Polyaniline

polianilina32
POLIANILINA

Images of two NIST microheater devices, each about 100 micrometers wide. On the left is a microheater coated with a conducting polymer, polyaniline, which is naturally green in color. On the right is an identical microheater with no coating.

These colorized scanning electron micrographs show a portion of the NIST microheater device before (left) and after (right) application of the sponge-like polyaniline coating

polipirol otrzymywanie
POLIPIROLOtrzymywanie
 • Elektropolimeryzacja
polipirol w a ciwo ci
POLIPIROLWłaściwości
 • Wysoka trwałość
 • Odporność na warunki atmosferyczne
 • Wysokie przewodnictwo
polipirol zastosowania
POLIPIROLZastosowania
 • Kompozyty przewodzące
polipirol
POLIPIROL

A polypyrrole sensor attached to a prototype knee sleeve.

Polypyrrole nanotubes

polipirol37
POLIPIROL

Film of polypyrrole in a triple layer polypyrrole-tape-polypyrrole. When one of the polypyrrole film acts as anode and push the device the other acts as a cathode and trails it. This device is able to move steel mass several hundred of times the mass of the device adhered to the bottom of the layer.