Polimery
Download
1 / 29

Polimery - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Polimery. Spis treści. Polimery Proces polimeryzacji Przykładowe polimery.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polimery' - pier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Spis tre ci
Spis treści

 • Polimery

 • Proces polimeryzacji

 • Przykładowe polimery


Polimery

Polimery, to substancje o cząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.


Polimery1
Polimery powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

 • Najprostsze polimery określamy precyzyjnie, podając ilość merów wchodzących w ich skład - dimer, trimer, tetramer, itd., polimery o niskim stopniu polimeryzacji, ale nie określonym ściśle nazywamy oligomerami.

 • Polimery naturalne, występujące w przyrodzie, to przede wszystkim skrobia, celuloza i inne policukry, oraz polipeptydy i białka.  Gospodarczo ważnym polimerem pochodzenia naturalnego jest kauczuk.


Polimery2
Polimery powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

 • Sztucznie otrzymywane polimery określamy najczęściej wspólną nazwą - tworzywa sztuczne, lub popularnie - plastiki. Właściwości otrzymanych tworzyw mogą znacznie różnić się między sobą, szczególnie właściwościami fizycznymi, nawet jeśli do polimeryzacji użyliśmy tych samych substratów. Wiele cech otrzymanego poprzez polimeryzację materiału zależy od stopnia polimeryzacji (wielkości cząsteczki polimeru) oraz jego przestrzennej budowy. Innymi właściwościami będzie charakteryzował się polimer otrzymany w postaci długich łańcuchów złożonych z poszczególnych merów, a innymi usieciowioną cząsteczka, zbudowana z tych samych i w takiej samej ilości użytych merów, lecz inaczej ze sobą połączonych. 


Polimery3
Polimery powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

 • Surowy polimer często poddawany jest dalszej obróbce, polegającej na dodaniu doń uszlachetniających dodatków, plastyfikatorów, barwników itp. w celu polepszenia jego pożądanych cech. Na przykład, w przypadku kauczuku takim uszlachetniającym zabiegiem jest proces wulkanizacji, prowadzący do poprzecznego łączenia polimerowych łańcuchów w sieć, w celu zwiększenia elastyczności (otrzymywanie gumy). 


Proces polimeryzacji
Proces Polimeryzacji powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

 • Sam proces polimeryzacji może przebiegać jako proces o charakterze rodnikowym - wiązania typu p w cząsteczkach monomerów "pękają" i łącząc się z analogicznymi wiązaniami innych cząsteczek tworzą struktury polimeryczne, makrocząsteczki. Oczywiście reakcję łańcuchową musi zapoczątkować powstanie rodnika .


Proces polimeryzacji1
Proces Polimeryzacji powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

 • Może też być to reakcja polikondensacji - kiedy cząsteczki monomeru łączą się ze sobą w elementarnych reakcjach kondensacji.  


Przyk adowe polimery

Polichlorek winylu powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

Polistyren

Polietylen

Poliakrylonitryl

Poliamid

Bakelit

Polietylenoglikol

Teflon

Polimetakrylan metylu

Poliuretany

Poliestry

Sylikony

Polieterimid

Polioksymetylen

Przykładowe polimery


Polichlorek winylu

Właściwości: powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

niepalny, odporny na chemikalia nieorganiczne, w organicznych rozpuszczalnikach pęcznieje. Otrzymywany w formie twardego materiału do wyrobu rur, naczyń, opakowań (winidur), lub w formie uplastycznionej do wyrobu folii, węży itp.

Monomer

Polichlorek winylu


Polichlorek winylu1
Polichlorek winylu powtarzających się elementów ("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

 • Próbki twardego polichlorku winylu po wyjęciu z płomienia natychmiast gasną, próbki natomiast zawierające dużą ilość zmiękczacza mogą się nadal palić. Podczas palenia się próbki polichlorku winylu wydziela się chlorowodór o charakterystycznym zapachu. Zidentyfikować go można za pomocą papierka wskaźnikowego uniwersalnego, który należy zwilżyć wodą i trzymać nad próbką tworzywa włożoną do palnika. Wydzielający się chlorowodór pod wpływem wody tworzy kwas solny, który zabarwia papierek wskaźnikowy na kolor czerwony. Innym sposobem jest próba Deilsteina. W płomieniu palnika wypraża się siatkę lub drucik miedziany. Następnie na siatce miedzianej umieszcza się próbkę tworzywa i wkłada do płomienia. Zielona lub niebieskozielona barwa płomienia świadczy o obecności chlorku w tworzywie.


Polistyren

Właściwości:

dielektryk, kruchy, rozpuszczalny w węglowodorach, łatwo się barwi. Do tworzyw polistyrenowych zalicza się polistyren niskoudarowy, polistyreny wysokoudarowe typu K lub G, zawierające dodatkowo kauczuk, tworzywo ABS i inne.

Monomer

Polistyren


Polistyren1
Polistyren

 • Charakterystyczną cechą tworzyw polistyrenowych jest ich palność. Próbki polistyrenu włożone do płomienia palnika topią się kapiąc i palą się kopcącym płomieniem, a po zgaszeniu wyczuwa się charakterystyczny zapach podobny do hiacyntów.Polistyren i jego pochodne rozpuszczają się na zimno w toluenie lub dichloroetanie. Podobne wyniki uzyskuje się podczas palenia próbek niektórych gatunków kauczuku syntetycznego i gumy, zawierających elementy polistyrenowe, a także nietopliwej, nienasyconej żywicy poliestrowej - usieciowanej za pomocą styrenu.


Polietylen

Stosowany w postaci plastycznej (głównie folie) i sztywnej (opakowania, naczynia).

Polietylen jest odporny na działanie kwasów, zasad i roztworów soli, a nieodpornym na działanie silnych utleniaczy i stężonych kwasów: siarkowego, azotowego i chromowego. Właściwości mechaniczne polietylenu poprawiają się wraz ze zwiększeniem masy cząsteczkowej.

Monomer

Polietylen


Polietylen1
Polietylen (opakowania, naczynia).

 • Polietylen jest stosunkowo miękkim tworzywem uginającym się pod dotykiem paznokcia i mający wygląd podobny do twardej parafiny. Próbka polietylenu nie tonie w wodzie. Próbka polietylenu włożona do płomienia palnika topi się i pali. Po zgaszeniu wyczuwa się charakterystyczny zapach parafiny. Dodatkową identyfikacją polietylenu jest określenie jego rozpuszczalności. Polietylen rozpuszcza się na gorąco w tetrachlorku węgla, a po ochłodzeniu wypada z powrotem z roztworu w postaci proszku lub galaretowatej masy.


Poliakrylonitryl anilana

Cech charakterystyczną Poliakrylonitrylu jest to, że tworzy elastyczne włókna.

Monomer

Poliakrylonitryl (anilana)


Poliamid nylon

Właściwości: tworzy elastyczne włókna.

duża sztywność, twardość, trwałość oraz wytrzymałość mechaniczna

dobra obrabialność

niska rozszerzalność cieplna

dobre właściwości ślizgowe - odporność na ścieranie,

zdolność tłumienia drgań i odporność na uderzenia

dobra odporność chemiczna na oleje, tłuszcze, benzynę i wiele rozpuszczalników

brak odporności na działanie kwasów i zasad,

temperatura użytkowania od -40°C do 100°C

Monomer

Poliamid (nylon)


Poliamid nylon1
Poliamid (nylon) tworzy elastyczne włókna.

 • Wśród poliamidów rozróżnia się wiele gatunków, z których w skali przemysłowej najczęściej są wykorzystywane: PA6, PA66, PA11 i PA12. Różnice we własnościach fizycznych wynikają głównie z różnych typów struktury chemicznej oraz różnych typów budowy łańcuchów cząsteczkowych

 • Poliamidy w płomieniu palnika topią się i palą. Po zgaszeniu wyczuwa się charakterystyczny zapach palonego białka. Ze stopionej powierzchni poliamidowej próbki można za pomocą metalowej szpachelki wyciągnąć nitki.Dodatkową metodą identyfikacji poliamidów, umożliwiającą odróżnienie ich od wszystkich innych tworzyw, jest ich rozpuszczalność w kwasie mrówkowym.


Bakelit ywica fenolowo formaldehydowa

Właściwości: tworzy elastyczne włókna.

Jest produktem polikondensacji fenolu z formaldehydem (aldehyd mrówkowy). Jest to materiał kruchy, odporny na starzenie cieplne, niepalny, o słabych właściwościach dielektrycznych. Używany jako składnik tworzyw termoutrwardzalnych.

Monomer

Bakelit (żywica fenolowo-formaldehydowa) 


Polietylenoglikol

Właściwości: tworzy elastyczne włókna.

Wykorzystywany m. in. Do produkcji podłoży maściowych.

Monomer

Polietylenoglikol


Teflon

Właściwości: tworzy elastyczne włókna.

duża odporność na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne, odporny chemicznie, dielektryk

Monomer

Teflon


Polimetakrylan metylu

Właściwości: tworzy elastyczne włókna.

Znany również pod nazwą szkło organiczne (Plexiglas).

Zastosowanie:elementy przeźroczyste, okna samolotów, autobusów, osłony lamp, światłowody

Monomer

Polimetakrylan metylu


Polimetakrylan metylu1
Polimetakrylan metylu tworzy elastyczne włókna.

 • Najczęściej stosowanym tworzywem akrylowym jest polimetakrylan metylu znany jako szkło organiczne (pleksiglas, metapleks). Próbka tworzywa włożona do płomienia palnika zapala się, a po wyjęciu z płomienia pali się powierzchniowo często z trzaskającym odgłosem. Po zgaszeniu wyczuwa się charakterystyczny zapach estrowy przypominający zmywacz do paznokci.


Poliuretany

Właściwości: tworzy elastyczne włókna.

szerokie zastosowanie, duża gama wyrobów - kleje, materiały konstrukcyjne, pianki, kauczuki, włókna

Monomer

Poliuretany


Poliestry

Właściwości: tworzy elastyczne włókna.

włókna (Dacron), żywice, laminaty z włóknem szklanym

Monomer

Poliestry


Sylikony

Właściwości: tworzy elastyczne włókna.

oleista ciecz o lepkości zależnej od stopnia polimeryzacji, dodatek do kosmetyków (kremy silikonowe), surowiec do wytwarzania protez i materiałów medycznych, składnik róznego rodzaju warstw ochronnych, usieciowiony tworzy żywice silikonowe

Monomer

Sylikony


Polieterimid
Polieterimid tworzy elastyczne włókna.

 • Zastosowania:w przemysłach: elektrotechnicznym, lotniczym, kosmicznym (kleje), spożywczym, hydraulice wysokotemperaturowej, części maszyn: łożyska, koła zębate, pompy, zawory, w systemach chłodniczych i wymiennikach ciepła, sprzęt medyczny i stomatologiczny


Polioksymetylen
Polioksymetylen tworzy elastyczne włókna.

 • Właściwości:sztywność, udarność i bardzo dobre właściwości ślizgoweZastosowania:śruby, nakrętki, haki, elementy armatury wodnej i podzespołów samochodowych, precyzyjne kółka zębate, łożyska ślizgowe, elementy urządzeń elektrotechnicznych i AGD


Polimery

 • Autor: tworzy elastyczne włókna.

 • Michał Porada kl. IIe

 • Źródła:

 • www.plastech.pl

 • www.mlyniec.gda.pl

 • „ Tworzywa Sztuczne”