slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fremtidens byggstudium ved NTNU Næringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008 DP3 – Næringens behov og forventninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fremtidens byggstudium ved NTNU Næringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008 DP3 – Næringens behov og forventninger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
Gabriel

Fremtidens byggstudium ved NTNU Næringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008 DP3 – Næringens behov og forventninger - PowerPoint PPT Presentation

106 Views
Download Presentation
Fremtidens byggstudium ved NTNU Næringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008 DP3 – Næringens behov og forventninger
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fremtidens byggstudium ved NTNUNæringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008DP3 – Næringens behov og forventninger Kjell Bjarte Kvinge Utdannet fra NTH, Bygg 1994 Diplomoppgave i samarbeid med MULTICONSULT Spesialisering innen Bygg- og eiendomsforvaltning Ansatt i MULTICONSULT siden 1995 Avdelingsleder for ulike avdelinger siden 1998 I dag avdelingsleder for Spesialrådgivning Oslo (52 rådgivere)

 2. Dette vil jeg snakke om • Litt om MULTICONSULT • Slik kjører vi Delprosjekt 3 • Noen foreløpige observasjoner • Fra gruppens første arbeidsmøte • Fra arbeidsmøte med gruppen av ”nyutdannede”

 3. Bygg og Eiendom Industri Olje og gass Samferdsel og infrastruktur Energi Naturressurser og miljø MULTICONSULTs kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering MULTICONSULT er multifaglige tilbyr multifaglige produkter i regionene vi er tilstede er tilstede i seks forretningsområder God fagkompetanse i kombinasjon med prosjektstyrings- og prosjektlederkompetanse er basis for vår virksomhet

 4. MULTICONSULT i dag 1000 ansatte hvorav 550 er lokalisert utenfor Oslo Tromsø Narvik Steinkjer Trondheim Ålesund Lokalisert 16 steder i Norge og i Strømstad i Sverige. I tillegg to kontorer i Tanzania og Uganda. Bergen Oslo Drammen Ski Tønsberg Moss Skien Stavanger Fredrikstad Strømstad Egersund Kristiansand

 5. Spesialrådgivning i MULTICONSULT • Rådgivning innen • Brann og Risiko • Akustikk, støy og vibrasjoner • Bygningsfysikk og byggskader • Bygningsforvaltning • Tilstandsanalyser • Ombygging og oppgradering • Bygningsvern og antikvariske vurderinger • Bygg- og eiendomsforvaltning • Energi i bygninger • Vi rekrutterer de fleste fra Bygg og miljøteknikk ved NTNU

 6. Spesialrådgivning Norge rundt • Brann ~ 25 medarbeidere • Akustikk ~ 30 medarbeidere • Bygningsforvaltning og bygningsfysikk ~ 50 medarbeidere • Sum ~ 105 ansatte, dvs.~ 10 % av de ansatte i MULTICONSULT Tromsø Narvik Steinkjer Trondheim Fagene er koblet sammen i kompetansenettverk som går på tvers av geografi. Ålesund Bergen Oslo Drammen Ski Tønsberg Moss Skien Stavanger Fredrikstad WSP Strømstad Egersund Kristiansand

 7. Bakgrunn for prosjektet • MULTICONSULT har sagt ja til å bli med som aktiv deltakerbedrift i prosjektet ” Fremtidens byggstudium på NTNU” • Vi ønsker å bidra med input til DP3 – Næringens behov og forventninger til nyutdannede

 8. Målsetting for vårt prosjekt Vi ønsker oss: Arbeidet skal ende ut i konkrete anbefalinger for å sikre næringens behov og forventninger til nyutdannede Vi vil bidra med:

 9. Intern arbeidsgruppe • Vi har etablert en gruppe bestående av 9 medarbeidere med varierende bakgrunn • Svein Bjørberg (Bygg og eiendomsforvaltning, Prof II) • Corenliu Athanasiu (Geoteknikk/Prof. II) • Signe Kirkebø (Geoteknikk) • Flemming H Nielssen (Organisasjons- og medarbeiderutvikling) • Anders-Johan Almås (bygningsfysikk/Bygningsforvaltning) • Harald Strand (Prosjektstyring) • Espen Smedsrud (Anlegg) • Gunhild Vehusheia (Organisasjons- og medarbeiderutvikling) • Kjell Bjarte Kvinge (Spesialrådgivning, leder av arbeidsgruppen) • Gruppen hadde oppstartsmøte med Jan M. i november • I tillegg trekker vi inn en gruppe med ”nyutdannede” i deler av arbeidet. Denne gruppen vil også gi noen innspill til DP1 – Evaluering av dagens studieprogram og kvalitet på undervisningen

 10. Arbeidsmøte 1: 29. januar 12.30 – 15.30 Vår arbeidsprosess Hvilke trender? Arbeidsmøte 3: 3. april 09.00 – 12.00 Yngrerådets scenario Arbeidsmøte 2: 25. februar 12.30 – 15.30 Vi ønsker oss: Hvordan påvirker de oss? Multiconsult 2020 Den ideelle nyutdannede kandidaten 2020 Multiconsult i dag Vi vil bidra med: Målbilde for byggstudiet ved NTNU i 2040 Den typiske nyutdannede Multiconsult -medarbeider i dag De”nyutdannedes” egen opplevelse av overgangen til arbeidslivet Arbeidsmøte 5. februar Fremtidens ingeniørprofiler

 11. Hvilke trender påvirker oss? Hvilke konsekvenser har dette for oss? Nå – situasjonen i Multiconsult Dagens nyutdannede MULTICONSULTEREere – hvordan opplever vi dem? Målet med 1. arbeidsmøteEtablere et ”bakteppe” i Multiconsult:

 12. 1. Noen viktige hovedtrender - stikkord • Bærekraftighet og klimautfordringer • Fra å ”tro og snakke” til å ”skjønne og handle” • Ta vare på det vi har bygd • Politisk vilje til å gjøre noe • Internasjonalisering • Utvidelse av vårt ”hjemmemarked” • Teknologiutvikling • Vil bla. gi nye gjennomføringsmodeller • Strukturendringer i næringen • Videre utvikling i og mellom bransjer • ”Det gode liv” • Individuelle tilpasninger

 13. NOEN STYRKER Generelt høyt faglig nivå, men er studentene opplært på oppdatert kunnskap? Høy grad av faglig interesse; faglig nysgjerrige Modne og reflekterte Vant til å arbeide i team Flere med ulike typer av internasjonal erfaring God på IKT, men er de utdannet på riktig verktøy? NOEN SVAKHETER Begrenset forståelse for helheten For liten forståelse for bransjen og aktørene Mangel på praktisk erfaring For lite kunnskap innen basis bygningsfysikk, ref. skadeutvikling Varierende grad av evne til å formulere seg skriftlig 4. Dagens nyutdannede – Hvordan opplevere vi dem ?- utdrag fra slik arbeidsgruppen ser det – resultat fra arbeidsmøte 1

 14. De nyutdannedes egen opplevelse av overgangen til arbeidslivet Innspill til prosjektet fra en gruppe på 13 ”nyutdannede”(0-3 års erfaring)

 15. Hvordan opplevde jeg overgangen til arbeidslivet? Usikkerheter, uklarheter og frustrasjoner (hva kan jeg ikke) • Informasjonen ikke alltid lett tilgjengelig • Hvilke tilbud/krav finnes i forhold til min kompetanseutvikling? Hva nå? Hvor skal jeg? Hva kan jeg bidra med? • De fleste fikk komme raskt inn i ulike oppdrag, og dette oppleves som viktig for selvtilliten • Det sosiale miljø viktig – og lett å få innpass Hva vil/må jeg lære meg? Hvilke nye krav og forventninger stilles til meg? Timelisteføring, ny programvare Timelisteføring det vanskeligste • Det er veldig lav terskel for å spørre om hjelp, og folk gir gjerne hjelp • Fadder • Andre nyansatte Hvor henter jeg hjelp?

 16. Hva kan gjøres i studiet for å gjøre overgangen bedre – noen ”usorterte” innspill fra de nyutdannede • Mer informasjon om ulike bransjer (for eksempel rådgiver og entreprenør) lett tilgjengelig • Flere praktiske forelesninger, innslag fra næringen (Hvordan benyttes teorien i praktisk problemløsning?) • Deltidsarbeid og sommerjobb under studiet (drømmesituasjon: lønn under utdanning) • Strengere krav til relevant praksis • Ta diplom/skrive oppgave for arbeidsgiver, mulighet for deltids kontorplass hos denne (kombinere det beste fra arbeidsgiver med det beste fra studietilværelsen) • bistå i oppdrag mens man skriver oppgave • Utplassering/hospitering/praksis i 3 klasse – før man velger retning • Omvisning hos ulike arbeidsgivere – gjør det lettere å velge • Bruke praktiske program i studiet I sum handler dette om å etablere et tettere samarbeid gjennom hele studie

 17. Spørsmål ? Zinc Illustrasjon fra resepsjonen i vårt nye kontorbygg i Oslo (innflytting 10. mars)