anestesi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANESTESI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANESTESI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

ANESTESI - PowerPoint PPT Presentation


 • 379 Views
 • Uploaded on

ANESTESI. Bergsvein Grimsmo. Anestesi. Den kirurgiske pasient Preoperativ forberedelse Generell anestesi Postoperativ periode Regional anestesi. Psykiske behov og opplevelse av situasjonen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANESTESI' - fineen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anestesi

ANESTESI

Bergsvein Grimsmo

anestesi1
Anestesi
 • Den kirurgiske pasient
 • Preoperativ forberedelse
 • Generell anestesi
 • Postoperativ periode
 • Regional anestesi
psykiske behov og opplevelse av situasjonen
Psykiske behov og opplevelse av situasjonen

”Facing surgery is an intensely lonely experience and cannot really be shared with others. Under the best of circumstances, and even when surrounded by, and helped by, many people, the individual who faces surgery encounters this experience alone since no one can substitute for him or take his place”

Travelbee 1971

psykiske behov og opplevelse av situasjonen1
Psykiske behov og opplevelse av situasjonen
 • Behov for kognitiv klarhet
  • behov for å forstå fullt ut hva som skal skje med en.
 • Behov for sikkerhet
  • behov for å tro at man vil overleve

Travelbee 1971

psykiske behov og opplevelse av situasjonen2
Psykiske behov og opplevelse av situasjonen

"There is probably no such thing as minor surgery, especially to the individual undergoing surgery"

Travelbee 1971

psykiske behov og opplevelse av situasjonen3
Psykiske behov og opplevelse av situasjonen

”Kun få av respondentene synes å ha fått dekket de fundamentale behov for kognitiv visshet og trygghet. Dette synes å være respondenter som basert på egen erfaring har god innsikt i hva de skal igjennom, og som har positive erfaringer fra tidligere”

Kristoffersen 1988

psykiske behov og opplevelse av situasjonen4
Psykiske behov og opplevelse av situasjonen
 • Redd for at legen må stikke flere ganger med spinal- eller epiduralnålen
 • Frykter ryggsmerter etter spinal- eller epiduralanestesi
 • Redd for ikke å våkne igjen etter narkose
 • Tap av kontroll ved narkose
 • At narkosen ikke skal virke
 • Å bli dårlig etter narkosen
 • Redd for postoperative smerter og ikke få nok smertestillende

Kristoffersen 1988

psykiske behov og opplevelse av situasjonen5
Psykiske behov og opplevelse av situasjonen
 • Rutiner: Ukjente omgivelser og et miljø med ukjente prosedyrer og rutiner
 • Usikkerhet med hensyn til hvilke kroppsfornemmelser, smerter m.m. som er vanlig og dermed forventet, når det gjelder sykdommen, undersøkelsen eller behandlingen

Havik 1992

psykiske behov og opplevelse av situasjonen6
Psykiske behov og opplevelse av situasjonen
 • Sykdomsforståelse: Usikkerhet angående hva som kan være årsak til sykdommen; hva som er nødvendig behandling; hva som er tegn på bedring og hva som er tegn på forverring
 • Eksistensiell mening: Spørsmål om "Hvorfor rammet dette meg/oss?", "Hvordan vil livet bli nå?" eller "Er dette slutten på livet - skal jeg dø?"

Havik 1992

fysiologisk stressrespons
Fysiologisk stressrespons
 • Det skjer en økt proteinnedbrytning. Pasientens katabole fase forlenges med nedsatt sårtilheling som følge.
 • Den vaskulære reaktiviteten og blodets koagulasjonsevne øker slik at det blir økt trombosefare.
fysiologisk stressrespons1
Fysiologisk stressrespons
 • Den inflammatoriske responsen på skaden og infeksjon nedsettes og gir økt infeksjonsfare.
 • Sympaticusstimuleringen virker direkte hemmende på motorikken i ventrikkelen, slik at pasienten kan få ventrikkelretensjon med oppkast som følge.
fysiologisk stressrespons2
Fysiologisk stressrespons

”Stress är en säkerhetsfiende, som derfor måste motas bort. Anestesikliniken ses ofta som en flaskhals i operationsproduktiviteten. Det driver lätt upp tempoet i anestesiarbetet på ett farligt sätt. Det är anestesipersonalens och icke minst dess arbetslednings plikt att se till att denna säkerhetsrisk elimineras”

Haldin og Lindahl 2000

blodpr ver
Blodprøver
 • Friske pasienter under 60 år.
  • Liten kirurgi uten blødningsfare og undersøkelser i generell anestesi: Ingen blodprøver
  • Kirurgi med blødningsfare: Hb, screening, Na, K, Ur, kreatinin og albumin.
 • Alle pasienter over 60 år.
  • Liten kirurgi uten blødningsfare og undersøkelser i generell anestesi: Hb, Na, K, Ur, kreatinin.
  • Kirurgi med blødningsfare: Hb, screening, Na, K, Ur, kreatinin og albumin.
ved spesielle sykdommer
Ved spesielle sykdommer
 • Diuretika, Digitalis, ACE-hemmere, steroider: Hb, Na, K, Ur, kreatinin.
 • Antikoagulantia: INR om morgenen
 • Blødningstendens: utredes
 • Diabetes: Fastende blodsukker
 • Mistanke om lever eller nyreproblemer: utredes
 • Redusert allmenntilstand/stort vekttap: utredes
andre pr ver
Andre prøver
 • Rtg. Thorax: Ved mistanke om aktiv lungesykdom eller ikke kompensert hjertesvikt.
 • EKG: Alle pasienter over 60 år og ellers ved kjent eller mistenkt hjertesykdom.
medisiner
Medisiner
 • Alle hjerte-, blodtrykk og epilepsi medikamenter gis om morgenen med et lite glass vann. Insulin og antidiabetika gis bare etter avtale med anestesilege.
 • Pasienter som har stått på systemisk steroider i mer enn to uker før kirurgi og pasienter som siste år har brukt steroider mer enn 1 mnd. skal ha celeston cronodose 6 mg/ml 1 ml. i.m. sammen med premedikasjon.
 • Østrogenholdige p-piller kan øke faren for trombose. P-piller skal om mulig seponeres 4 uker før operasjon. Hvis ikke mulig skal pasienten få ekstra tromboseprofylakse.
faste
Faste

Gjelder alle pasienter som skal ha generell anestesi, regional eller intravenøs sedasjon samt der behov for dette kan oppstå.

 • Elektive pasienter med planlagt anestesistart før kl. 09.00 faste fra kl. 24.00 dagen før
 • Elektive pasienter med planlagt anestesistart etter kl. 09.00 kan drikke klar væske (væske uten faste partikler eller fett så som brus, kaffe, te, saft) før kl. 07.00 eller inntil 2 timer før anestesistart. Skal ikke ha fast føde/flytende etter kl. 24.00.
 • Medisiner kan svelges med et glass vann senest 1 time før anestesistart.
kontroller
Kontroller

Forberedelse av operasjonsstuen før pasienten ankommer:

 • Kontroll av anestesiapparatet.
 • Kontroll av suget
 • Kontroll av pasientsystemet.
 • Kontroll av anestesibordet.
kontroller1
Kontroller
 • Pasientens identitet
 • Prøveresultater
 • Faste
 • Allergier
 • Gapeevne
 • Bevegelighet i nakken
monitorering
Monitorering
 • Stetoskop
 • Ekg
 • BT-måler
 • Pulsoksymeter
 • Frakoplingsalarm ved bruk av ventilator
 • O2-analyse i pustegass
 • Temperaturmål der avvik i kroppstemperatur er tilsiktet, forventet eller mistenkt
monitorering1
Monitorering

Følgende er anbefalt:

 • Endetidal CO2-måling
 • Mulitgassanalysator (er obligatorisk ved lav-flowanestesi)
risikogrupper
Risikogrupper
 • ASA 1: Frisk pasient
 • ASA 2: Moderat organisk lidelse
 • ASA 3: Alvorlig organisk sykdom
 • ASA 4: Livstruende organisk sykdom
 • ASA 5: Moribund pasient
 • ASA D: Donor
anestesi2
Anestesi
 • Anestesi = uten følelse
 • Analgesi = uten smerte
anestesi3
Anestesi

Mål:

 • Gjøre operasjonene til minst mulig fysisk og psykisk traume for pasienten.
 • Tilrettelegge best mulige forhold for kirurgi
anestesi4
Anestesi

Grunner til å velge generell anestesi:

 • Operasjonens lokalisasjon og omfang
 • Operasjonenes varighet og leie
 • Pasientens psyke
 • Pasientens alder
 • Operatørens teknikk/kompetanse (også anestesilegens)
 • Ønske om kontrollert ventilasjon
 • Kontraindikasjoner mot regional/lokal anestesi
 • Kortere postoperativ periode
anestesi5
Anestesi
 • Smertefrihet
 • Søvn
 • Refleksdempning
 • Muskelavslapning - avhengig av operasjon
tre hovedtyper anestesi
Tre hovedtyper anestesi
 • Inhalasjonsanestesi
 • Intravenøs anestesi
 • Blandingsanestesi
inhalasjonsanestesi
Inhalasjonsanestesi
 • Eter
 • Halothan
 • Enfluran
 • Isofluran
 • Sevofluran
 • Desfluran
intraven s anestesi1
Intravenøs anestesi
 • Smertelindring (+ refleksdemping)
  • Fentanyl
  • Alfentanil
  • Sufentanil
  • Remifentanil
  • Ketamin
intraven s anestesi2
Intravenøs anestesi
 • Søvn
  • Barbiturater (Pentothal-Na, Brietal)
  • Propofol
  • Benzodiazepiner
  • Ketamin
  • (Nevroleptica)
intraven s anestesi3
Intravenøs anestesi
 • Muskelrelaxasjon
  • Curacitt (depolariserende)
  • Pancuronium (Pavulon)
  • Vecuronium (Norcuron)
  • Rocuronium (Esmeron)
  • Mivacurium (Mivacron)
  • Cisatracurium (Nimbex)
  • Rapacuronium
blandingsanestesi
Blandingsanestesi
 • Barbiturat
 • O2/N2O (lystgass)
 • Inhalasjonsanestetika
 • Benzodiazepin
 • Opioid
innledning
Innledning
 • Minst mulig ubehag
 • Skånsom
 • Rask
 • Sikker
kliniske tegn
Kliniske tegn
 • Øyelokkbevegelser
 • Tåreproduksjon
 • Store, ikke midtstilte pupiller
 • Svett/klam hud
 • Rynket panne
 • Bevegelse av ekstremiteter/hode
monitorering2
Monitorering
 • Blodtrykk
 • Ekg
 • Pulsoksymeter
 • O2analyse i pustegass
 • Narkosegasser
 • Muskelblokkade
 • Søvn
  • BIS
  • AEP
 • Muskelblokkade (ToF Guard/Watch)
v skebehov
Væskebehov
 • Basalbehov 40 ml/kg kroppsvekt
 • Operasjonsavhengig 5-15 ml/kg/t
v sketap
Væsketap
 • urin
 • svette

for hver grad celcius kroppstemperaturen øker, øker tapet via resp. og svette ca. 12%

 • lunger via respirasjonen
 • blødning
 • tredje rom - væskeansamling pga ødem rundt traume
varmetap
Varmetap
 • Omgivelsene
 • I.v. væsker
 • Respirasjonsgassene
 • Fordamping
 • Skyllevæsker
oppv kning
Oppvåkning
 • God ventilasjon
 • Fri luftvei
 • Ikke hypoxi
 • Ingen sekretstagnasjon
 • Stabil sirkulasjon
 • Rask restitusjon av reflekser
postoperative problemer
Postoperative problemer
 • Respirasjon
  • hyperventilasjon
  • opioideffekt
  • luftveisobstruksjon
  • restcurarisering
postoperative problemer1
Postoperative problemer
 • Smerte
 • Kvalme og brekninger (POKO)
 • Uro
 • Skjelving
 • Muskelsmerter