finansiering balansevurderinger l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER PowerPoint Presentation
Download Presentation
FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER. Forelesning 31.12.00 Mål med forelesningen: Bli kjent med passivasida i balansen og se denne i sammenheng med praktiske finansieringsspørsmål. BALANSEN:. BALANSEN (2):. BALANSEN (3): Diskusjon 1. Hva mener vi med arbeidskapital ? (Beskriv det med egne ord)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER' - Ava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finansiering balansevurderinger

FINANSIERING/BALANSEVURDERINGER

Forelesning 31.12.00

Mål med forelesningen:

Bli kjent med passivasida i balansen og se denne i sammenheng med praktiske finansieringsspørsmål

balansen 3 diskusjon 1
BALANSEN (3): Diskusjon 1
 • Hva mener vi med arbeidskapital ? (Beskriv det med egne ord)
 • Hvorfor er arbeidskapital et viktig begrep?
 • Hva er det arbeidskapitalen forteller oss noe om ? (finansieringen eller likviditeten)
litt om likviditet
LITT OM LIKVIDITET:
 • Likviditet er egentlig en stadig strøm av penger
 • Eiendelssiden i balansen er bygd opp slik at det minst likvide er øverst og det mest likvide er nederst
 • Hvorfor er likviditet så viktig ?
litt om likviditet 2
LITT OM LIKVIDITET (2):
 • Hvordan måler vi likviditet ?
 • Krav om kontantstrømanalyse for store foretak
finansiering
FINANSIERING:
 • Finansiering dreier seg om å besvare 2 spørsmål:
  • 1. Hva skal forholdet mellom EK og Gjeld være ?
  • 2. Hvordan skal EK og Gjeld være sammensatt ?
finansiering 2
FINANSIERING (2):
 • GJELDEN kjennetegnes ved at TILBAKEBETALINGEN ER KONTRAKTSFESTET I KRONER
  • => Renter og avdrag er faste kostnader
finansiering 3
FINANSIERING (3):
 • Avkastningen for egenkapitalen er IKKE kontraktsfestet
  • Egenkapitaleierne får det som blir igjen etter at långiverne har fått sitt
  • Egenkapitaleierne tar større risiko
  • Egenkapitaleierne vil kreve høyere avkastning enn långiverne
finansiering 4
FINANSIERING (4):
 • 1. Forholdet mellom EK og Gjeld:
  • Dette spørsmålet er blitt diskutert blant teoretikere og praktikere i mange årtier - fortsatt har ingen løst gåten
  • Diskusjon 2: Hva tror du påvirker valget mellom EK og Gjeld ?
finansiering 5
FINANSIERING (5):
 • 2. Sammensetningen av EK og gjeld
  • EK: Innskutt EK og opptjent EK
   • Fri og bunden EK ?
finansiering 6
FINANSIERING (6):
 • 2. Sammensetningen av EK og Gjeld (2):
  • Gjeld: Langs.gjeld og korts.gjeld
   • Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld, kassekreditt, annen kortsiktig gjeld
   • Langsiktig gjeld: Alternative lånetyper med forskjellige betingelser (rente, nedbetaling o.s.v.)
finansiering og likviditet
FINANSIERING OG LIKVIDITET:
 • Et eksempel:
  • Investering i lastebil kr 1 000 000
  • Låner 100 %, annuitetslån over 5 år, 9 % p.a. rente
  • 25 % skattemessige saldoavskrivninger
  • Driftsresultat før avskrivninger = kr 600 000
finansiering og likviditet 3
FINANSIERING OG LIKVIDITET (3):
 • Hva har skjedd ? Hvorfor har det skjedd ?
 • Hva kan vi gjøre ?
finansiering sett fra banken
FINANSIERING SETT FRA BANKEN:
 • Diskusjon 3:
  • Hva tror du at banken legger vekt på i vurderingen av lånesøknad ?
finansiering sett fra banken 2
FINANSIERING SETT FRA BANKEN (2):
 • Forholdstall som sier mye om konkursrisiko:
  • Arbeidskapital i % av sum eiendeler
  • Driftsresultat i % av sum eiendeler
  • Egenkapitalprosenten
selvfinansiering
SELVFINANSIERING:
 • Viktig begrep som kan defineres som:
  • Resultat etter skatt + avskrivninger = Det beløpet vi kan bruke til
   • - investering i eiendeler
   • - nedbetaling av gjeld
finansiering og risiko
FINANSIERING OG RISIKO:
 • Desto høyere risikoen i et prosjekt er desto høyere avkastning vil investorene kreve

Avkastning

Risiko

finansiering og risiko 2
FINANSIERING OG RISIKO (2):
 • Bankens produkter passer dårlig når risikoen er veldig høy. Hva betyr det for en entreprenør ?
 • Et godt råd i etableringsfasen - forsøk å spre den finansielle risikoen på flere
finansiering og risiko 3
FINANSIERING OG RISIKO (3):
 • Diskusjon 4: Se på tegningsinnbydelsen til NCR Eiendom SA - Er det noe som skurrer ?
 • Finnes det ”snille onkler” ?
utbytte
UTBYTTE:
 • Utbytte er det som deles ut til eierne (utdeling på aksjer i oppgava)
 • Viktig spørsmål: Hvor stor del av resultatet skal deles ut som utbytte og hvor stor del skal selskapet selv beholde ?
utbytte 2
UTBYTTE (2):
 • Teorien er enkel: Hvilken avkastning kan eierne få dersom de får disponere pengene og hvilken avkastning kan selskapet gi disse pengene ?
utbytte 3
UTBYTTE (3):
 • Utbyttepolitikk i praksis:
 • Signaleffekt:
  • Redusert utbytte gir signal om at selskapet er i pengeknipe => negativt signal
swedenet 2
SWEDENET 2:
 • Rørerelseskapitalbindingen er kapitalbinding i omløpsmidler - hva er egentlig dette ?
 • Hva er langsiktige investeringer (AN) og hva er kortsiktige investeringer (OM) ?
swedenet 2 2
SWEDENET 2 (2):
 • Pkt. 1, 2 og 3 går på eiernes forhold til selskapet - hva er det banken setter fingeren på i dette forholdet ?
swedenet 2 3
SWEDENET 2 (3):
 • Pkt. 4: Et godt råd: Gå til dine eiendeler før du går til banken
 • Hvilke alternativer har vi ?