finansiering av sm kraftverk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finansiering av småkraftverk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finansiering av småkraftverk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Finansiering av småkraftverk - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Finansiering av småkraftverk. November 2009 Seminar, Mosjøen og Narvik Arrangør: Småkraftforeninga i samarbeid med Nordland Bondelag. SpareBank 1 Nord-Norge Konsern. Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finansiering av småkraftverk' - tayten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finansiering av sm kraftverk

Finansiering av småkraftverk

November 2009

Seminar, Mosjøen og Narvik

Arrangør: Småkraftforeninga i samarbeid med Nordland Bondelag

slide2

SpareBank 1 Nord-Norge Konsern

 • Hovedkontor: Tromsø
 • Organisering: 6 regioner
 • Regionkontor: Hammerfest
  • Tromsø
  • Harstad
  • Bodø
  • Mo i Rana
 • Lokalisering: 81 steder
 • Antall årsverk, konsern: 813
slide3

Lokalt over hele Norge

 • SpareBank 1 alliansen, nøkkeltall (1.1.08)
 • Total forvaltning: ca NOK 425 mrd.
 • Totalt egne kontorer: 352
 • Totalt distribusjonskontorer: ca 380
 • Totalt antall årsverk: ca 5.450
 • Antall nettkunder: ca 447.000

Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Vestfold, SpareBank 1 Ringerike, SpareBank 1 Moss, SpareBank 1 Hallingdal, SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Nordvest, SpareBank 1 Kongsberg, Halden SpareBank 1, Sparebanken Telemark, Modum SpareBank 1, Sparebanken Grenland, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Nøtterøy og Tønsberg, SpareBank 1 Volda Ørsta, Sparebanken Hardanger og SpareBank 1 Kvinnherad.

Produktenheter i SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, ODIN Forvaltning, First Securities (24,5 %), Actor Fordringsforvaltning AS (90 %) og EiendomsMegler 1 (kjede/bankeid)

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Midt-Norge

SpareBank 1 SR-Bank

Samarbeidende Sparebanker

SpareBank 1 i Oslo og Akershus

Sparebanken Hedmark

sm kraft i sparebank 1
SpareBank 1 har som mål å være en viktig bidragsyter til at verdiene av vannkraft blir bevart lokalt blant dagens fallrettighetshavere. Vår nærhet gjennom lokal kunnskap skal sette oss i førersetet for de enkelte prosjektene og sørge for gode finansieringsløsninger som gir trygghet både for utbyggere og SpareBank 1.

Et godt samarbeid med bl.a. Småkraftforeninga og evnen til å dele kunnskap og erfaring mellom dyktige bedriftsrådgivere i SpareBank 1 Alliansen skal medvirke til dette.

Egen bransjegruppe i alliansen styrker kunnskap og erfaringsutveksling mellom bedriftsrådgivere på tvers av lokalbanker og regioner.

Småkraft i SpareBank 1
finansiering
Ulike faser for bankens risikovurderingFinansiering

Prosjektering

Utbygging

Produksjon

Vedlikehold

hva er det banken ser etter
Avtaleverket

Selskapsform (AS)

Leieavtaler mellom AS'et og alle berørte grunneiere (fallrett, motorisert adkomstrett, rørgate, inntaksdam, adkomst til nett mm.)

Prosjekt- og byggeperioden

Kompetanse

Produksjonsberegninger

Tekniske løsninger – referanser

Sikring av byggekostnader

Konsekvens av utsatt oppstart som følge av problemer

Byggekontrollør

Forsikringer

Hva er det banken ser etter?
slide7
Driftsfasen – betjeningsevne

Kontantstrømanalyse som viser at lånet kan tilbakebetales

Lønnsomhetsanalyse – hvordan påvirkes betjeningsevnen av endringer i strømpris, volum, rente mm.

Risiko for avbrudd og konsekvens

Soliditet

Evne og vilje til å stille med forsvarlig egenkapital både i opprinnelig finansieringsplan og ved overskridelser/driftsstans

Ledelsen

Har vi kjennskap til nøkkelpersoner?

Renome

Historikk

slide8
Tilfredsstillende sikkerhet

Geografisk og panterettslig omfattende nedsalgsfelt

Pant i hele kraftverket med alle nødvendige rettigheter som gjør at banken kan realisere pantet som going concern/alternativt drive kraftverket i regi av seg selv som panthaver.

Vurdering av avtalers varighet, overførbarhet og pantbarhet. Økonomisk kompensasjon ved evt. leie av fallrettigheter.

Pant i aksjer, realkausjon fra aksjonærer?

l nes knad innhold
Fakta om lånesøker (navn, eierforhold, vedtekter, styre, kompetanse, firmaattest)

Prosjektbeskrivelse med kart, tegninger og eiendomsbetegnelser (matrikkeloversikt) fra inntak til nett.

Byggetillatelse, konsesjoner

Kostnadsoversikt med finansieringsplan (lån vs EK), sikkerhetsstillelse og fremdriftsplan

Driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og balanse 3-5 år

Lønnsomhetsanalyse – følsomhet på endringer i strømpris, volum, renter etc.

Kopi av festekontrakter, leiekontrakter mm for hele området

Kopi av leieavtaler til fallrettigheter

Dokumentasjon på tilgang til egenkapital

Referanser på valg av tekniske løsninger, leverandører etc.

Kopi av forsikringsattester

Avtale på levering av kraft og evt sikringsavtaler

Lånesøknad - innhold
slide10
Bankens krav til dokumentasjon og et solid avtaleverk med alle berørte parter, er som oftest sammenfallende med grunneiere og kraftverkets langsiktige interesser.

Kompleksiteten i prosjekter gjør at banken ønsker sikring på ulike måter, og dermed minske risikoen både for dere som byggherre og SpareBank 1 Nord-Norge som finansieringskilde.